Schadevergoeding eisen bij letselschade

In het kort

 • Indien een andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade kunt u een schadevergoeding eisen. Een schadevergoeding bestaat uit verschillende schadeposten, afhankelijk van uw letsel.
 • Voor u schadevergoeding kunt eisen moet u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Na het accepteren of toekennen van de aansprakelijkheid kunt u de schadevergoeding berekenen aan de hand van verschillende schadeposten. Dit zijn onder andere medische kosten, verlies van inkomsten en kosten voor huishoudelijke hulp.
 • Naast de materiële schadeposten kunt u ook smartengeld claimen. Smartengeld is de schadevergoeding voor alle letselschade die niet in geld is uit te drukken.
 • Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij, berekenen van de schadevergoeding en onderhandelen met de verzekering van de tegenpartij is een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Onze ervaren letselschadejuristen helpen u hier graag bij. Ook kunnen zij een voorschot op uw schadevergoeding regelen om zo alvast de eerste kosten te dekken.
 • Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letsel is onze hulp gratis. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of doe onze letselschadetest om te zien of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u een ongeluk meemaakt en u loopt hierbij letselschade op, dan is er vaak sprake van een tegenpartij. Bij een verkeersongeval is dit vaak een andere verkeersdeelnemer; bij een bedrijfsongeval is het in de meeste gevallen uw werkgever. 

Hoe het ook zij, als de andere partij aansprakelijk te stellen is voor uw letselschade, dan kunt u een schadevergoeding eisen. Ook uw juridische hulp wordt daarbij vergoed, dus u kunt onze letselschade expertise geheel kosteloos inschakelen. Wij nemen u de gehele letselschadeprocedure uit handen, u hoeft zich niet druk te maken om hoge juridische kosten.


UITGELICHT

Stappenplan bij letselschade – schadevergoeding eisen

Een ongeval is gelukkig geen problematiek waar u dagelijks mee te maken krijgt. Maar wat moet u nu doen als het u wel overkomt? Dit zijn concreet de stappen in een letselschade procedure:

 • Verzamel gegevens van het ongeval en noteer gegevens van getuigen
 • Schakel medische hulp in
 • Schakel juridische hulp in van een letselschade jurist
 • De tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw schade en letselschade door middel van een aansprakelijkheidsbrief
 • Uw letselschade jurist voert de discussie met de verzekeraar van de tegenpartij om de erkenning van de aansprakelijkheid rond te krijgen
 • Erkenning aansprakelijkheid door tegenpartij
 • Uw letselschade jurist berekent de schadevergoeding
 • In de eindfase wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld, inclusief belastinggarantie

Meer weten over dit stappenplan bij schadevergoeding eisen? Neem contact met ons op!


Recht op schadevergoeding bij letselschade

U heeft vrijwel altijd recht op een schadevergoeding bij letselschade. Een schadevergoeding bij letselschade kan bestaan uit een vergoeding voor uw materiële schade en een vergoeding voor uw immateriële schade. Materiële schade omvat alle onkosten en ook gemiste inkomsten waar u na het ongeval mee te maken krijgt. Daarnaast heeft u mogelijk nog recht op een financiële compensatie van uw psychische en emotionele schade.

Wanneer u als gevolg van een ongeval letselschade heeft opgelopen, doet u er verstandig aan om zo snel mogelijk uw letselschadevergoeding en eventueel smartengeld te claimen. Dit, omdat u meestal direct na het ongeval te maken krijgt met extra kosten die flink kunnen oplopen. Verlies aan inkomen en kosten die uw verzekeringsmaatschappij niet vergoed, inclusief uw eigen risico, zijn hier enkele voorbeelden van. In vrijwel alle gevallen heeft u recht op een schadevergoeding voor uw letselschade. Uw letselschade jurist kan er voor zorgen dat u een voorschot ontvangt op uw schadevergoeding, zodat u al deels gecompenseerd wordt voor al gemaakte kosten.

Schadevergoeding aanvragen bij tegenpartij

Schadevergoeding eisen kan emotioneel erg belastend zijn. De verzekeraar gaat met u in discussie over uw klachten en uw letselschade. Dat kan heel frustrerend zijn. En een schadevergoeding berekenen is bovendien een erg complexe juridische taak. Er zijn heel veel schadeposten bij letselschade die u makkelijk over het hoofd ziet. U bent bovendien veel tijd en energie kwijt aan het letselschadetraject. Tijd en energie die u ook kunt stoppen in het herstellen van uw letsel. U doet er daarom verstandig aan om uw letselschadezaak altijd uit handen te geven aan een letselschade jurist.


De letselschade juristen van B&O Letselschade nemen u alle rompslomp van een ingewikkelde letselschadezaak uit handen zodat u zich kunt richten op uw herstel. Doe de letselschadetest om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp!


Een schadevergoeding bij letselschade is een vergoeding van alle extra kosten die u moet maken als gevolg van het ongeval. Het is dus zaak om goed bij te houden welke kosten u allemaal maakt. De concrete, grote kosten zult u niet vergeten mee te nemen in uw schadeclaim, zoals schade aan uw eigendommen en kosten voor aanpassingen in huis. Maar denkt u ook aan kleine onkosten als extra verwarmingskosten omdat u door arbeidsongeschiktheid meer thuis bent? Onze letselschade juristen houden rekening met alle financiële aspecten die bij uw schadevergoeding komen kijken, tot in de kleinste details.

Hoeveel schadevergoeding u kunt eisen, is afhankelijk van de mate van aansprakelijkheid van de tegenpartij en natuurlijk hoeveel schade u heeft geleden en mogelijk nog gaat lijden.

Hoe kan ik schadevergoeding eisen?

Om een letselschadevergoeding te ontvangen, moet u wel eerst de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit valt in de praktijk niet altijd mee, zeker niet wanneer u nog herstellende bent en u dus wel iets anders aan uw hoofd heeft. Schakel daarom altijd de hulp in van een letselschadespecialist. Onze juristen kunnen u hier uitstekend bij van dienst zijn. Dit kost u bovendien niets, want onze kosten worden meegenomen in uw letselschadevergoeding. U kunt zich zodoende volledig richten op uw herstel, terwijl wij de veroorzaker aansprakelijk stellen en een maximale schadevergoeding letselschade claimen.

Na het bepalen van de aansprakelijke tegenpartij, kunt u een aansprakelijkheidsbrief opstellen. Deze brief verstuurt u naar de verzekeraar van de wederpartij. U stelt de tegenpartij op deze manier aansprakelijk voor uw schade. Er moeten een paar belangrijke punten in de aansprakelijkheidsbrief worden vermeld. U moet bijvoorbeeld benoemen dat:

 • U de tegenpartij aansprakelijk stelt voor alle huidige en toekomstige schade
 • Dit direct een stuitingshandeling is om verjaring van uw recht op schadevergoeding te voorkomen
 • U tevens smartengeld wilt claimen en recht heeft op wettelijke rente
 • U moet daarnaast kopieën meesturen van het bewijsmateriaal dat u heeft verzameld

Uw letselschade jurist bij B&O Letselschade kan u helpen met een voorbeeldbrief om schadevergoeding te eisen, die hij namens u zal opstellen en indienen.

Als iemand schuld heeft aan een ongeval, dan betekent dat niet meteen dat deze persoon ook aansprakelijk is voor al uw schade. De veroorzaker van het ongeval moet zijn aansprakelijkheid erkennen of door de rechter aansprakelijk gesteld worden. Ook is het mogelijk dat de schuldige partij maar voor een deel zijn aansprakelijkheid erkent of maar voor een deel aansprakelijk gesteld wordt. U krijgt in dat geval ook maar dat deel vergoed.

Kan ik een schadevergoeding eisen na een ongeluk?

U kunt op verschillende manieren betrokken raken bij een ongeval waarbij u letselschade oploopt en te maken krijgt met extra kosten. Verlies van inkomen, kosten medische hulp, reiskosten en kosten voor hulp in de huishouding zijn de meest voorkomende kosten die in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding. Daarnaast kunt u behalve schade aan uw lichaam ook schade aan uw geest oplopen. Voor deze laatste letselschadevorm kan een immateriële schadevergoeding worden geclaimd, ofwel smartengeld

Enkele voorbeelden waarvoor u schadevergoeding bij letselschade kunt eisen zijn:

Bovenstaande ongevallen kunnen tot verschillende vormen van letsel leiden. De ernst van het letsel en de invloed hiervan op uw leven is bepalend voor de hoogte van het smartengeld. Hoe ernstiger het letsel en hoe groter de impact op uw leven, hoe hoger de schadevergoeding voor uw immateriële letselschade. 


Bent u slachtoffer van een aanrijding of ander ongeval en wilt u informatie of heeft u vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


Voorbeelden van schadevergoeding voor letselschade bij een bepaald soort letsel zijn:

Natuurlijk hopen we allemaal dat we nooit te maken krijgen met letselschade. Maar mocht dit toch gebeuren dan is het belangrijk om te weten waar u recht op heeft en welke schadevergoeding u kunt claimen. Indien u met meerdere personen tegelijk slachtoffer bent geworden van letselschade als gevolg van een ongeval kunt u mogelijk collectief schadevergoeding eisen.

Schadeposten letselschade

Uw letselschade kan bestaan uit verschillende posten, die verhaald kunnen worden op de tegenpartij. 

Mogelijke schadeposten zijn:

 • Medische kosten
 • Schade aan uw bezittingen
 • Verlies van inkomsten
 • Kosten als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld gedwongen verkoop van uw bedrijf
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Verlies zelfwerkzaamheid
 • Reiskosten
 • Ziektekosten, zoals bijdrage eigen risico
 • Kosten veranderde thuissituatie, zoals verhuizing of aanpassing van uw woning
 • Zinloos geworden uitgaven, zoals de vakantie die u niet meer kunt houden of een abonnement op de sportschool
 • Smartengeld

B&O Letselschade helpt u geheel gratis al uw schadeposten te claimen bij de aansprakelijke tegenpartij. Contact ons geheel vrijblijvend voor nadere informatie!


Emotionele schadevergoeding eisen

Als u schadevergoeding wil claimen voor emotionele schade die u heeft opgelopen door een ongeval, dan spreken wij van smartengeld claimen. Smartengeld is de schadevergoeding voor alle letselschade die niet in geld is uit te drukken. Na een ongeluk kunt u bijvoorbeeld last krijgen van psychische klachten of ernstig beperkt raken door blijvend letsel. 

Al deze gevolgen van een ongeluk zijn van invloed op de kwaliteit van uw leven en zijn hiermee de basis van uw smartengeld claim. De belangrijkste vormen van immateriële letselschades die u het recht geven om smartengeld te claimen, zijn psychische schade en gederfde levensvreugde. Een letselschadejurist zal deze immateriële letselschade in verleden, het heden en de toekomst vertalen naar een geldbedrag en dit als smartengeld claimen.

Hoogte smartengeld schadevergoeding

Over de hoogte van smartengeld zijn vooraf zeer moeilijk uitspraken te doen. Het vaststellen van smartengeld is vaak een behoorlijk subjectieve aangelegenheid en vraagt om de nodige expertise. Om ervoor te zorgen dat de hoogte van uw smartengeld niet te laag uitvalt, is het ten zeerste aan te raden om de hulp van een letselschade advocaat of -bureau in te roepen. 

Deze weet de relevante jurisprudentie op te betrekken en deze op de juiste wijze te interpreteren. Het vaststellen van het smartengeld is een specialistische taak en vergt kennis van zaken, zoals van de jurisprudentie naar aanleiding van de toewijzingen van smartengeld in voorgaande rechtszaken. Wij kunnen u onze diensten gratis aanbieden, omdat de Nederlandse wet voorschrijft dat de aansprakelijke partij de kosten van een letselschadebureau moet vergoeden.

Wacht niet te lang met claimen schadevergoeding

U denkt wellicht niet direct aan het inschakelen van een letselschadejurist wanneer u net betrokken bent geweest bij een ongeval. Toch is het zaak niet te lang te wachten of te vertrouwen op uw rechtsbijstandverzekering bij een schadevergoeding eisen bij letselschade. Snel handelen zorgt ervoor dat verzekeringsmaatschappijen u niet met een te laag bedrag naar huis toe sturen. Zij willen natuurlijk zo min mogelijk uitkeren en zij zullen er alles aan doen uw letselschade zo laag mogelijk te houden. Dit doen zij bijvoorbeeld door de zaak onnodig lang te rekken, zodat u het opgeeft en akkoord gaat met een lagere schadevergoeding.

Waarom B&O Letselschade?

Door B&O Letselschade in te schakelen voor een schadevergoeding eisen bij letselschade, kiest u voor juristen die:

 • Gespecialiseerd zijn in letselschade
 • Beschikken over jarenlange ervaring
 • Alleen werken voor slachtoffers en dus onafhankelijk zijn
 • De vaart erin houden, zodat u snel uw letselschadevergoeding krijgt uitgekeerd
 • Ervoor zorgen dat al uw kosten vergoed worden
 • U rust geven, zodat u zich op uw herstel kunt richten

Wilt u onze kosteloze hulp inschakelen voor het claimen van uw schadevergoeding bij letselschade? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74