Schadevergoeding na aanrijding

In het kort

 • Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn daarom wettelijk extra beschermd
 • Zelfs als de schuld van de aanrijding geheel of gedeeltelijk bij de voetganger of fietser ligt, is hijvrijwel nooit 100% aansprakelijk voor de eigen letselschade
 • Een letselschadezaak naar aanleiding van een aanrijding met de brommer of motor, brengt vaak echter extra juridische obstakels met zich mee
 • Bij een aanrijding met de auto kunt u de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk stellen en hoeft u niet bij de veroorzaker in kwestie aan te kloppen
 • Als letselschadekantoor verlenen wij kosteloze rechtsbijstand aan slachtoffers van een aanrijding
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als letselschadekantoor verlenen wij kosteloze rechtsbijstand aan slachtoffers van een aanrijding. Hebt u een aanrijding gehad, dan claimen wij de letselschadeschadevergoeding na de aanrijding bij de aansprakelijke partij. De beoordeling van de aansprakelijkheid is vaak afhankelijk van uw rol in het verkeer op het moment van de aanrijding. Bij het bepalen van de aansprakelijkheid is het bijvoorbeeld van belang of u een aanrijding hebt gehad als kwetsbare verkeersdeelnemer of als bestuurder van een motorvoertuig.

Na een aanrijding is het van belang om op het juiste moment de juiste stappen te nemen. Wordt er voor een andere weg gekozen dan is de kans op volledige letselschadevergoeding vele malen kleiner. Daarnaast zou het zonde zijn dat uw letselschadezaak verjaart als u te lang wacht met het indienen van uw schadeclaim. 

Bij het realiseren van schadevergoeding als u bent aangereden is het kunnen aanleveren van bewijs essentieel. Hoewel uw hoofd er na een aanrijding misschien niet direct naar staat, adviseren wij u om zo snel als mogelijk:

 • Voor controle uw huisarts te bezoeken
 • Juridische hulp in te schakelen
 • De tegenpartij aansprakelijk te (laten) stellen

Als u te maken hebt met meerdere partijen of verzekeringsmaatschappijen die niet willen meewerken, is een letselschadezaak vrij complex. In een dergelijk geval is het vrijwel onontkoombaar om de hulp in te roepen van een belangenbehartiger. Indien u zelf niet aansprakelijk bent voor het ongeval is deze hulp voor u vaak gratis.


Schroom niet om één van onze letselschadespecialisten te benaderen als u bent aangereden. Het is wettelijk geregeld dat de aansprakelijke wederpartij de kosten van uw rechtsbijstand dient te voldoen. Onze hulp kost u dus niets. Doe vrijblijvend onze letselschadetest!


Schadevergoeding na aanrijding voetganger

Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Wordt u als voetganger of als fietser aangereden, dan geniet u extra wettelijke bescherming. Wanneer u bent aangereden door een auto of ander motorvoertuig, hebt u extra veel kans op ernstig letsel. Bestuurders van motorvoertuigen worden geacht rekening te houden met kwetsbare verkeersdeelnemers. Zelfs als de schuld van de aanrijding geheel of gedeeltelijk bij u als voetganger of fietser ligt, bent u vrijwel nooit 100% aansprakelijk voor uw eigen letselschade.

Bent u als voetganger of op de fiets aangereden door een auto, dan ligt de aansprakelijkheid in eerst instantie dus altijd bij de automobilist. De automobilist zal moeten aantonen er alles aan gedaan te hebben om een aanrijding te voorkomen. Bent u toch zelf verantwoordelijk voor de aanrijding, dan alsnog is de automobilist voor 50% aansprakelijk en zal dus een deel van de letselschadevergoeding moeten betalen.

Schadevergoeding na aanrijding brommer of motor

Als bromfietser, scooter– of motorrijder bent u ook een kwetsbare deelnemer van het verkeer. Ook in dat geval hebt u een grote kans op ernstig letsel en een forse letselschade, wanneer u wordt aangereden door een auto of ander motorvoertuig. Een letselschadezaak naar aanleiding van een aanrijding met de brommer of motor brengt vaak echter extra juridische obstakels met zich mee. Het zijn vooral de verzekeringsmaatschappijen die op basis van statistieken en stereotypering vaak veel weerstand bieden om schadevergoeding uit te keren. Heeft een bromfietser of motorrijder een aanrijding gehad, dan zal er wel sprake zijn van onverantwoord gedrag.

Met name bromfietsers en scooterrijders worden door verzekeraars vaak behandelt als jeugdige en onverantwoordelijke verkeersdeelnemers die waarschijnlijk zelf de veroorzakers zijn van de aanrijding. Als bromfietser of motorrijder een aanrijding gehad? Dan is de hulp van een letselschadejurist van belang om met de verzekeringsmaatschappijen te onderhandelen en de schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft.

Schadevergoeding na aanrijding met de auto

Hebt u een aanrijding gehad met de auto, dan is de kans groot dat u met veel kosten komt te zitten. Naast de schade aan uw auto, kan ook de letselschade hoog oplopen. U heeft er recht op om alle kosten die u maakt vergoed te krijgen. Bij een aanrijding met de auto kunt u de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk stellen en hoeft u niet bij de veroorzaker in kwestie aan te kloppen. Ook als u als passagier gewond raakt bij een aanrijding heeft u vaak recht op schadevergoeding naar aanleiding van uw opgelopen letselschade.

Hebt u een aanrijding gehad met meerdere auto’s, dan kan het bepalen van de aansprakelijkheid een langere tijd duren. Laat dit over aan een specialist op het gebied van aansprakelijkheid bij aanrijdingen. Wij stellen de wederpartij voor u aansprakelijk en eisen direct een voorschot dat de eerste kosten dekt. Bent u zelf aangereden? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. In verreweg de meeste gevallen kunnen wij u kosteloos bijstaan. Degene die u heeft aangereden dient immers ook de kosten van uw rechtsbijstand te voldoen.

Schadevergoeding aanrijding vrachtwagen of bus

Wanneer u als bestuurder van een vrachtwagen, bus of ander motorvoertuig een aanrijding gehad hebt, dan wordt uw letselschade op dezelfde wijze afgewikkeld als bij een ‘gewoon auto-ongeluk’. Gebeurde het ongeluk tijdens werktijd, dan kan de aanrijding worden aangemerkt als bedrijfsongeval. Ook als u letselschade hebt opgelopen door een aanrijding met een ander motorvoertuig dan een auto, brommer of motor, dan raden wij aan om contact met ons op te nemen. 

Schadeposten bij letselschade

Wanneer u bent aangereden heeft u vaak te maken met diverse schadeposten. Afhankelijk van de ernst van het ongeval en uw letsel kan de schade behoorlijk oplopen. Enkele veel voorkomende schadeposten zijn onder andere:

Zoals u ziet is er een grote verscheidenheid aan schadeposten. Het is dan ook belangrijk dat u direct vanaf het begin alle gemaakte kosten goed bijhoudt en eventuele bonnetjes bewaard. Toch kunnen er altijd schadeposten zijn waar u niet direct bij stilstaat. Onze ervaren juristen kunnen u helpen bij het inzichtelijk maken van alle kosten, zowel de al gemaakte als eventuele toekomstige kosten. Zo kunt u aanspraak maken op een volledige schadevergoeding naar aanleiding van de aanrijding.

Aangereden en schadevergoeding claimen? Gratis juridische hulp!

Als vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is en aansprakelijkheid heeft erkend, heeft u recht op schadevergoeding na een aanrijding. Het gaat bij letselschade om de financiële gevolgen van uw beschadigde gezondheid. Onze kosten maken onderdeel uit van uw schadeclaim naar de tegenpartij, waardoor onze hulp voor u helemaal gratis is. Laat ons helpen bij de berekening van uw schade, zodat we voor u de maximale schadevergoeding kunnen vorderen.

Onze werkwijze stap voor stap:

 1. Wij berekenen uw huidige en toekomstige letselschade
 2. Deze letselschade nemen wij op in uw schadeclaim
 3. De claim sturen we naar (de verzekeraar van) de tegenpartij
 4. Wij voeren de correspondentie/discussie met de (verzekeraar van de) tegenpartij
 5. We vorderen een voorschot, zodat u zo snel mogelijk geld op uw rekening ontvangt
 6. Na afloop van het traject wordt ook de einduitkering naar uw rekening overgemaakt

Onze letselschadejuristen hebben veel ervaring met het behandelen van letselschadezaken en zorgen er graag voor dat ook u krijgt waar u recht op heeft. Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74