Letselschade Motorongeluk – Aanrijding met de motor

In het kort

 • Als u met uw motor betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarvoor u niet (volledig) zelf aansprakelijk bent, dan heeft u recht op schadevergoeding. Bij een aanrijding in de file met uw motor is de betrokken automobilist in een aantal gevallen aansprakelijk. Uw kans op schadevergoeding na een dergelijk file-ongeval is groot
 • U bent verplicht om uw schadeposten te onderbouwen met bewijsstukken, zoals betaalbewijzen. Schadeposten zijn onder andere medische kosten, verlies van inkomsten en smartengeld
 • Hebt u een motorongeluk gehad en wilt u hulp bij het verhalen van uw letselschade, dan kunnen wij u mogelijk kosteloos van dienst zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als motorrijder bent u kwetsbaar, waardoor een aanrijding met de motor vaak ernstige gevolgen heeft. Bent u met uw motor betrokken geweest bij een verkeersongeval, waarvoor u niet (volledig) zelf aansprakelijk bent? Dan heeft u recht op schadevergoeding. De door uw letsel veroorzaakte schade noemen we letselschade. Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen de schadevergoeding voor u te berekenen en te claimen.


Hebt u een motorongeluk gehad en wilt u hulp bij het verhalen van uw letselschade, dan kunnen wij u mogelijk kosteloos van dienst zijn. Leg uw situatie vrijblijvend aan ons voor.


Groter risico voor motorrijders op ongevallen

In Nederland hebben ongeveer 1,5 miljoen mensen een motorrijbewijs, maar minder dan de helft daarvan is in het bezit van een motor. Deze motorbezitters rijden gemiddeld 1.200 tot 3.400 kilometer per jaar. Door dit gemiddeld laag aantal kilometers per jaar bouwt de motorrijder weinig routine op, wat effect heeft op het rijgedrag en dus ook op de verkeersveiligheid.

Het overlijdensrisico in het verkeer was voor motorrijders tussen 2010 en 2014 30 keer zo groot dan voor automobilisten. Motorrijders hebben ook een groter risico om ernstig gewond te raken dan automobilisten, voetgangers én fietsers. Ongelukken met de motor leiden dan ook relatief vaak tot (ernstige) letselschade.

Meer cijfers en informatie over motorongevallen leest u in de Factsheet van het SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Oorzaken motorongevallen

Van alle ernstige en dodelijke motorongevallen in Nederland is zo’n 40% een enkelvoudig ongeval, oftewel een ongeval waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Bij de overige ernstige motorongevallen zijn meestal automobilisten de tegenpartij. Maar wat is nu de oorzaak van de verkeersongevallen met motoren? In de meeste gevallen is er sprake van meerdere factoren die tot het verkeersongeluk leiden. Een aantal veelgenoemde oorzaken van motorongevallen zijn:

 • Interactie met andere weggebruikers
  Bij ongeveer 50% van de motorongevallen is er een botsing tussen een motor en een auto. Vaak gebeurt dit omdat de motor over het hoofd wordt gezien door de automobilist. Ook raken motorrijders vaak in botsing met tegemoetkomende afslaande voertuigen of auto’s die vanuit een zijweg de hoofdweg oprijden. Hierbij gaat het voornamelijk om voorrangsfouten van de betrokken automobilist.
 • Snelheid
  Snelheid is een groter risicofactor bij motorongevallen dan bij auto-ongevallen. Motorrijders zijn over het algemeen vaker geneigd harder te rijden dan toegestaan, wat een negatief effect heeft op een ongevalsrisico. Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact, wat ernstiger letsel tot gevolg heeft.
 • Balansvoertuig
  Een motor is een balansvoertuig. Hierdoor is het berijden hiervan complexer en het risico op ongevallen groter. Een van de belangrijkste oorzaken van eenzijdige ongevallen bij motorrijders is het verlies van de macht over het stuur.
 • Infrastructuur en het wegdek
  De staat van het wegdek, of bepaalde onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid hiervan, kan om verschillende redenen problemen opleveren voor motorrijders, vooral in combinatie met nattigheid. Ook zand op de weg kan een risico vormen en gevaarlijker zijn voor een motor dan een auto.

Wie is aansprakelijk voor de letselschade na een motorongeluk?

Om letselschade te claimen is het van belang om uit te zoeken wie voor de aanrijding aansprakelijk is. Vaak is dit de partij die zich niet aan de verkeersregels hield. Naast schade aan uw motor en uitrusting, kunt u te maken krijgen met oplopende medische kosten en inkomensschade, omdat u tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt raakt. Indien komt vast te staan dat de andere partij aansprakelijk is, kan de letselschaderegeling in gang worden gezet.

 • Bent u zelf volledig aansprakelijk voor de aanrijding, dan bent u ook aansprakelijk voor de volledige schade van de andere partij.
 • Hebt u beiden schuld aan het ongeval? Dan wordt bij de schadeafwikkeling rekening gehouden met de verdeling van aansprakelijkheid. U zult dan niet alle schade vergoed krijgen.
 • Wanneer een aanrijding met de motor is veroorzaakt door een dier gelden er specifieke aansprakelijkheidsregels.

Aansprakelijkheid aanrijding motor in de file

In de file is de motor een ideaal vervoermiddel. Motorrijders mogen immers tussen twee rijstroken langzaam door de file heen rijden. Helaas niet geheel zonder risico, want bij het wisselen van rijstrook gaat het weleens mis en komen automobilist en motorrijder met elkaar in aanrijding.

Was u betrokken bij een aanrijding in de file, dan wilt u vast weten hoe het zit met de aansprakelijkheid. Was het snelheidsverschil tussen u en de auto niet meer dan 10 kilometer per uur? Bleef u bij het oplossen van de file niet tussen de rijstroken rijden? Dan is de automobilist in de meeste gevallen aansprakelijk. Het wisselen van rijstrook is namelijk een bijzondere manoeuvre, waarbij de automobilist altijd voorrang moet geven aan andere weggebruikers. De automobilist had dus beter in zijn spiegel moeten kijken. Uw kans op schadevergoeding na een dergelijk file-ongeval is groot.

Aansprakelijk stellen en schadevergoeding claimen

De tegenpartij is aansprakelijk voor uw motorongeluk en u wilt uw letselschade claimen: welke stappen moet u dan zetten? Allereerst dient u de tegenpartij aansprakelijk te stellen en dient de tegenpartij aansprakelijkheid te erkennen. Vervolgens bent u verplicht om uw schadeposten te onderbouwen met bewijsstukken. Bewaar daarom alle betaalbewijzen, facturen en bewijzen waaruit bijvoorbeeld blijkt dat u inkomensschade lijdt. Alle door de aanrijding met de motor veroorzaakte schade komt voor vergoeding in aanmerking. Enkele voorbeelden:

 • Materiële schade aan uw motor
 • Medische kosten, die niet door uw ziektekostenverzekering worden vergoed
 • Kosten die samenhangen met een ziekenhuisopname of opname in een revalidatiecentrum
 • Reiskosten, bijvoorbeeld voor het bezoeken van een arts
 • Kosten voor hulp in de huishouding
 • Verlies aan arbeidsvermogen en economische schade
 • Gemiste pensioenopbouw
 • Smartengeld
 • Wettelijke rente en juridische kosten

Onze werkwijze voor het claimen van letselschade na een motorongeval

Bent u slachtoffer van een aanrijding met de motor en heeft u behoefte aan juridische bijstand? Wilt u meer weten over uw recht op schadevergoeding? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact op met onze ervaren letselschadespecialisten. Wij nemen al uw juridische zorgen uit handen en staan u graag met raad en daad bij zodat u in alle rust kunt herstellen.

Onze werkwijze is als volgt :

 • Stap 1: We onderzoeken wie de aansprakelijke partij is
 • Stap 2: Vervolgens stellen we de tegenpartij aansprakelijk
 • Stap 3: We inventariseren uw totale schade en berekenen de hoogte van uw schadevergoeding
 • Stap 4: We dienen uw schadeclaim in

Ook goed om te weten:

 • Wij dragen het keurmerk van het Register Letselschade (voorheen Keurmerk Letselschade)
 • Indien de andere partij aansprakelijk is, is onze hulp voor u gratis. De tegenpartij moet onze kosten dan vergoeden
 • Wij zijn specialisten op het gebied van de wet- en regelgeving omtrent ongevallen als motorrijder en aansprakelijkheid
 • Wij claimen maximale schadevergoeding en regelen voor u een voorschot op deze schadevergoeding
 • We werken samen met diverse collega-specialisten
 • We nemen uitgebreid de tijd om slachtoffers te begeleiden en komen op huisbezoek, zodat u zelf niet hoeft te reizen

Heeft u een aanrijding met de motor gehad en wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening? Doe dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest of neem contact met ons op voor meer informatie!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74