Letselschade berekenen

In het kort

 • De berekening van letselschade hangt af van alle omstandigheden van het ongeval
 • Deze ingewikkelde situatie dient berekend te worden door een juridisch expert
 • U kunt een schadevergoeding claimen voor materiële en immateriële schade (smartengeld)
 • Smartengeld is onderdeel van uw totale letselschadeclaim en wordt over het algemeen aan het einde van zaak berekend en geclaimd
 • Als het ongeval door een ander is veroorzaakt, heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand van ons kantoor
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Gewond raken bij een aanrijding, een bedrijfsongeval of ander ongeluk kan letselschade met zich meebrengen. Als iemand anders schuld heeft aan het ongeval, dan heeft het slachtoffer recht op vergoeding van letselschade. 

Het slachtoffer moet wel kunnen aantonen dat deze derde schuldig is aan het gebeurde en hierdoor aansprakelijk is voor de letselschade die daardoor is ontstaan. Om de hoogte van de letselschadevergoeding te kunnen berekenen moet de letselschade nauwkeurig onder de loep genomen worden. Dit is best ingewikkeld omdat er veel verschillende kostenposten zijn en de kostenposten ook per geval verschillen. Arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld kan hoge kosten met zich meebrengen. Hoe kunt u precies de hoogte van letselschade berekenen?


UITGELICHT

Het antwoord op de vraag hoe u de hoogte van letselschade kunt berekenen, is niet eenvoudig te geven. Dit hangt af van verschillende factoren:

 • Wat zijn alle omstandigheden rond het ongeval? 
 • Uw huidige toestand dient vergeleken te worden met de hypothetische situatie dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden
 • Een letselschade claim berekenen is ingewikkeld, elke keer anders en daarom werk voor juridisch specialisten

Het is goed om te weten dat als het ongeval door een ander is veroorzaakt en hij of zij kan aansprakelijk worden gesteld, u recht hebt op kosteloze rechtsbijstand van ons kantoor. Doe onze letselschadetest om te zien of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening.


Schadevergoeding letselschade berekenen

Uitgangspunt is dat alle letselschade kosten van het slachtoffer moeten worden vergoed. Uw letselschade jurist zal alle mogelijke letselschade met u doornemen en verwerken in een schadestaat. U moet de meeste kosten wel kunnen onderbouwen en daarom moet u zo veel mogelijk bonnetjes en facturen bewaren. 

U moet ook kunnen aantonen dat de kosten die u maakt noodzakelijk zijn:

 • De kosten die moeten worden vergoed, hebben onder andere betrekking op uw herstel, bijvoorbeeld kosten voor therapie
 • Als u enige tijd niet kunt werken krijgt u te maken met inkomstenverlies, ook wel inkomstenderving. Deze schadepost kan flink oplopen
 • Afhankelijk van het soort letsel kunnen operaties nodig zijn of fysiotherapie met bijkomende kosten

Elk geval is weer anders en daarom zullen de kostenposten die moeten worden vergoed ook verschillen per geval. Letselschade berekenen is hierdoor niet eenvoudig. Het vraagt ervaring en inzicht.


Bent u betrokken geweest bij een ongeval en wilt u uw letselschade berekenen? Doe dan eens onze letselschadetest!


Verlies verdienvermogen berekenen

U bent betrokken geweest bij een ongeval waarbij u letsel opliep. Ten gevolge van dit letsel lijdt u schade: u maakt bijvoorbeeld medische kosten of mist arbeidsinkomsten. Hiervoor wilt u uw letselschade berekenen en schadevergoeding claimen

Wellicht moet u het door uw letsel rustiger aandoen: u kunt niet terugkeren in uw oude functie of u kunt minder lang werken. Dit heeft gevolgen voor uw inkomen. De financiële gevolgen van dit zogeheten ‘verlies aan verdienvermogen’ (VAV) kunt u verhalen op de veroorzaker van uw ongeval.

Wilt u letselschade berekenen, houdt er dan rekening mee dat de vaststelling van het VAV bijzonder complex is. Het gaat erom wat u na het ongeluk daadwerkelijk heeft verdiend en wat uw arbeidskansen zijn. Dit wordt vergeleken met de hypothetische situatie dat het ongeval u niet zou zijn overkomen. Alle eventuele carrièremogelijkheden, pensioen, promotiekansen, bonusmogelijkheden etc. moeten worden bepaald. Ons kantoor is volledig gespecialiseerd in het berekenen en verhalen van letselschade. Dit is wat wij graag doen en dit is waar wij goed in zijn. Ook bekijken we voor u graag vrijblijvend de mogelijkheden.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Door een ongeval kunt u naast materiële schade, ook immateriële schade lijden. Denk hierbij aan pijn, verdriet of emotionele schade. Het is mogelijk hier een financiële vergoeding voor te claimen. Deze financiële vergoeding wordt ‘smartengeld’ genoemd. 

Smartengeld berekenen geschiedt op basis van verschillende factoren, zoals:

 • De ernst van het letsel
 • Het verloop van het genezingsproces
 • De leeftijd van het slachtoffer
 • De impact van het letsel op het dagelijks leven
 • De gevolgen voor gezin, werk of hobby

Smartengeld is onderdeel van uw totale letselschadeclaim en wordt over het algemeen aan het einde van zaak berekend en geclaimd. De letselschade claim berekenen voor de materiële schade geschiedt al vanaf de start van uw dossier. Tijdens de loop van het dossier regelen onze juristen wel altijd al voorschotten zodat u niet alle schade en kosten hoeft voor te schieten.

Letselschade claim berekenen

Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen is afhankelijk van de kosten en gederfde inkomsten waarmee u te maken heeft gekregen. Alle door uw letsel veroorzaakte schade komt in principe voor vergoeding in aanmerking. Letselschade bedragen kunnen uit onder andere de volgende schadeposten bestaan:

 • Kosten extra huishoudelijke hulp
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Beschadiging van eigendommen
 • Medische kosten
 • Extra telefoon- en portokosten
 • Reiskosten (van en naar de dokter, therapeut etc.)
 • Aanpassing van auto of huis
 • Kosten voor nutteloos geworden zaken (zoals een abonnement op een sportschool)
 • Kosten voor hulpmiddelen
 • Verhuiskosten

Na een ongeval kunt u niet direct een schadevergoeding claimen. Eerst moet u iemand aansprakelijk stellen en uw schadeclaim met bewijzen onderbouwen. Geen eenvoudige opgave dus. U krijgt daarnaast vaak te maken met een kritische verzekeringsmaatschappij als tegenpartij. U raakt wellicht verwikkeld in lastige discussies, het kost veel tijd en gaat ook vaak traag. Om hier vanaf te zijn, stemt u misschien maar in met een te laag bedrag aan schadevergoeding en dat is zonde. Onze letselschade experts hebben veel ervaring bij het claimen van letselschade en kunnen berekenen hoeveel schadevergoeding in uw geval kan worden verhaald. Wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Kosteloos letselschade berekenen

Misschien bent u bang voor de hoge kosten van een letselschade expert? Bij ons is dat niet nodig. De aansprakelijke veroorzaker dient, en dit is keurig in de Nederlandse wet geregeld, namelijk ook onze kosten te vergoeden. Onze rekening dienen wij dan ook direct bij de tegenpartij in. U betaalt niets en het gaat ook niet af van uw schadevergoeding, dat garanderen we. De kosten van uw letselschade jurist komen niet op uw bordje terecht en dit onderdeel van de letselschade moet ook vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij.


Heeft u letsel opgelopen en wilt u het letselschade berekenen en claimen uitbesteden? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74