Smartengeld berekenen, hoe gaat dit in z’n werk?

In het kort

 • Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Dit is schade als leed, pijn of verminderde levensvreugde als gevolg van een ongeval.
 • Deze schade is vaak lastig te berekenen omdat deze 'onzichtbaar' is en niet altijd concreet te benoemen of te kwantificeren. Het is daarom belangrijk een expert de hoogte van het smartengeld te laten bepalen.
 • Een letselschadejurist zal onder andere de Smartengeldgids van de ANWB gebruiken als leidraad voor de hoogte van het smartengeld bedrag. Ook worden andere factoren meegenomen zoals de mate van geleden pijn, aard en ernst van het letsel en uw leeftijd.
 • Onze ervaren juristen beschikken over de juridische expertise om de hoogte van het smartengeld te onderbouwen en berekenen voor u de hoogte van de totale schadevergoeding. Zo krijgt u waar u recht op heeft.
 • Wilt u hulp bij het berekenen van uw smartengeld? Of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u een ongeval met letselschade heeft gehad dan heeft u, bij aansprakelijkheid van de andere partij, recht op een schadevergoeding. Het kan zijn dat u daarbij ook in aanmerking komt voor smartengeld. Wat is smartengeld, wanneer heeft u hier recht op en hoe kunt u de hoogte van smartengeld berekenen? B&O Letselschade zet het duidelijk voor u op een rij en legt u uit wat de opbouw is van het smartengeldbedrag waar u recht op heeft.


UITGELICHT

Hoe kan ik de hoogte van smartengeld bepalen?

Dat is een vraag die wij in onze praktijk vaak horen. Het antwoord op deze vraag is lastig te geven, omdat elk geval uniek is en de omstandigheden van het geval doorslaggevend zijn. 

Toch zijn er een aantal algemene factoren die meewegen bij smartengeld berekenen, zoals:

 • Aard en ernst van het letsel
 • Duur van het herstel
 • Aard van de aansprakelijkheid

Voor de berekening van smartengeld is het noodzakelijk om specifieke juridische en medische kennis te hebben met daarnaast inzage in uw dossier. Het is dus belangrijk dat u smartengeld niet zelf claimt, maar dat u zich door een letselschade-expert laat bijstaan.


Gratis juridische hulp bij smartengeld berekenen

Heeft u een ongeval gehad met letselschade (bijvoorbeeld een whiplash) en denkt u dat u ook recht heeft op een bedrag aan smartengeld? Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade, dan bestaat er een kans dat dit inderdaad het geval is. U doet er dan verstandig aan het uitzoeken en smartengeld berekenen over te laten aan een letselschade specialist. Bij B&O Letselschade werken experts die dit nauwkeurig voor u kunnen nagaan en calculeren, waarbij al uw lasten in ogenschouw worden genomen. Bij aansprakelijkheid van de andere partij gebeurt dit zelfs geheel kosteloos.

Wat is smartengeld?

Uw letselschade als gevolg van een ongeluk kan bestaan uit twee componenten. De eerste is de materiële schade. Dit is bijvoorbeeld de schade aan uw eigendommen, welke gerepareerd of vervangen kunnen worden waar een duidelijk prijskaartje aan hangt en vergoed zal worden. Maar daarnaast bestaat er ook nog de immateriële schade. Dit is schade als leed, pijn of verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval.

Smartengeld is een financiële vergoeding voor deze immateriële schade. Omdat deze schade ‘onzichtbaar’ en vaak niet heel concreet te benoemen is, is de hoogte van smartengeld berekenen erg lastig en een ingewikkeld en langdurig proces. Het is namelijk erg belangrijk dat u een passende vergoeding krijgt voor de pijn en ongemakken die u ervaart en daar is expertise voor nodig. Daarnaast is het pas mogelijk om te zien wat de precieze impact van het letsel op uw leven is als er een zogeheten ‘medische eindtoestand’ bereikt is. Dit is het eindstadium van het medische onderzoek waarbij u bent genezen of wanneer er geen verbetering meer mogelijk is in uw fysieke of mentale gesteldheid. Er is dus geen gestandaardiseerde smartengeld calculator waarbij u zelf smartengeld kunt berekenen of waarbij smartengeld berekenen online mogelijk is.


Hoogte smartengeld laten berekenen na een ongeval met letselschade? Doe onze letselschadetest om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp!


Recht op smartengeld

Bij veel ongevallen is er sprake van materiële schadevergoeding, maar lang niet altijd heeft het slachtoffer ook recht op smartengeld. Om smartengeld te kunnen claimen, zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het slachtoffer zelf kan smartengeld claimen bij letselschade. Hierbij maakt het niet uit hoe ernstig de letselschade is. Bij dierbaren is dat anders. Slechts bij zeer ernstige letselschade of zelfs overlijden kan ook een nabestaande smartengeld in de vorm van affectieschade claimen.

Verdere voorwaarden voor het claimen van smartengeld zijn:

 • Er dient een aansprakelijke partij te zijn
 • De aansprakelijkheid van de andere partij moet te bewijzen zijn
 • Er moet bewezen kunnen worden dat de immateriële letselschade het gevolg is van het ongeval

Voor enkele voorbeelden van de hoogte van smartengeld kunt u hier verder lezen.

Zoals aangegeven is het claimen van smartengeld een ingewikkelde procedure. De berekening die daaraan voorafgaat is ook gecompliceerd en hangt af van vele factoren. Bent u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt geraakt? Kunt u uw favoriete hobby niet meer uitoefenen? Ondervindt u in uw dagelijkse leven blijvende gevolgen van het ongeluk? Dit zijn allemaal zaken die meespelen bij het smartengeld berekenen. Verder is hierbij nog van belang:

 • De mate van geleden pijn
 • De aard en ernst van het letsel
 • De duur van het letsel, hoeveel tijd heeft men nodig om te herstellen?
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed die dit heeft op werk en studie
 • De mate waarin het slachtoffer zich bewust is van zijn toestand
 • Het effect op relaties en vrijetijdsbesteding
 • Leeftijd en geslacht
 • De aard van aansprakelijkheid (zoals de mate van schuld van de veroorzaker of het slachtoffer)

Op het moment dat uw medische eindtoestand bepaalt is, kan pas de volledige balans opgemaakt worden. Omdat dit vaak een langdurig proces is, bestaat er een mogelijkheid om te regelen dat u voorschotten krijgt op uw totale letselschadevergoeding.

De hoogte van smartengeld berekenen

Om de hoogte van smartengeld te bepalen hanteren juristen doorgaans de Smartengeldgids van de ANWB. Dit wordt gebruikt als leidraad voor het bepalen van de hoogte van het bedrag. In deze gids zijn gerechtelijke uitspraken te vinden over het uitkeren van smartengeld in Nederland. Hierdoor is het mogelijk een letselschade slachtoffer van te voren een indicatie te geven van het bedrag smartengeld waar hij of zij recht op heeft. Dit is wel geheel afhankelijk van de omstandigheden en daarom is het in dit stadium nog niet mogelijk een concreet bedrag te bepalen. Ook kunt u op onze pagina over smartengeld na een aanrijding enkele voorbeelden vinden van smartengeld bedragen.

Gratis juridische hulp bij berekening smartengeld

Smartengeld bedragen zijn doorgaans in ons land niet zo hoog als in andere landen, zoals in de Verenigde Staten. Dit kan wel eens teleurstellend zijn voor letselschade slachtoffers in Nederland. Wij adviseren u dan ook om hierover niet zelf te onderhandelen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. 

Het berekenen en onderbouwen van smartengeld is ingewikkeld en vereist juridische en medische expertise. De ervaren letselschade experts van B&O Letselschade hebben de specialistische kennis in huis om te zorgen voor de juiste smartengeldvergoeding die recht doet aan uw omstandigheden. 


Wij werken geheel gratis aan uw letselschadezaak aangezien de aansprakelijke partij ook uw rechtsbijstandskosten moet vergoeden. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74