Bedrijfsongeval uitzendkracht, wat nu?

In het kort

 • Wanneer u als uitzendkracht een ongeval heeft op de werkvloer is het niet altijd duidelijk wie u hiervoor aansprakelijk kunt stellen. U heeft namelijk twee werkgevers: het uitzendbureau en de inlener (het bedrijf dat u inhuurt).
 • Volgens de wet heeft een werkgever zorgplicht en is de werkgever in principe aansprakelijk voor de letselschade van een werknemer. In de Arbeidsomstandighedenwet wordt het inlenende bedrijf aangemerkt als de werkgever van de uitzendkracht. Dit bedrijf is dus verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving uit de Arbowet.
 • In sommige gevallen kan de aansprakelijkheid echter ook bij het uitzendbureau liggen of bij beide partijen.
 • De aansprakelijkheid in deze kwesties is een complexe zaak en wij adviseren u dan ook om een letselschadejurist in te schakelen. Onze juristen kunnen u helpen met de werkgeversaansprakelijkheid en het claimen van een schadevergoeding.
 • Heeft u als uitzendkracht een bedrijfsongeval gehad en heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bij wie kan een uitzendkracht zijn letselschade claimen bij een bedrijfsongeval? We krijgen vaak de vraag hoe het zit met de aansprakelijkheid van een uitzendbureau bij een bedrijfsongeval. Als een uitzendkracht of een ZZP’er een bedrijfsongeval overkomt, ontstaat er vaak veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheid en schadevergoeding. Want gelden voor de inlener, ofwel de werkgever, dezelfde rechten en plichten bij tijdelijk ingehuurd personeel als bij de werknemers in dienstverband?

B&O Letselschade heeft jarenlange ervaring op dit gebied en onze letselschade juristen beschikken over de nodige expertise betreffende bedrijfsongevallen. Wij geven u duidelijkheid over hoe om te gaan met een bedrijfsongeval als u uitzendkracht bent en in hoeverre het uitzendbureau aansprakelijk is.


UITGELICHT

Samengevat zijn de volgende punten belangrijk om te weten bij een bedrijfsongeval van een uitzendkracht, zowel voor de uitzendkracht als het uitzendbureau:

 • In principe is een werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval van een werknemer en heeft de werknemer altijd recht op een letselschadevergoeding. Hier zijn wel enkele uitzonderingen op
 • Bij een uitzendovereenkomst zijn er twee werkgevers: het uitzendbureau en de inlener
 • Afhankelijk van de situatie kan een uitzendkracht het uitzendbureau, de inlener, of beide partijen aansprakelijk stellen

Vanwege de complexiteit van deze constructies en wetgeving raden wij in alle gevallen aan om hulp in te schakelen van een letselschadespecialist. Hieronder kunt u lezen hoe en daarnaast meer lezen over wat te doen na een bedrijfsongeval als uitzendkracht.


Letselschade jurist bij arbeidsongeval uitzendkracht

Allereerst willen we u vertellen dat het belangrijk is om na een bedrijfsongeval contact op te nemen met een van de letselschadespecialisten van B&O Letselschade, ongeacht of u nu werkzaam bent als een ‘gewone’ werknemer of als uitzendkracht. Het gehele letselschadetraject is een ingewikkeld proces. Onze letselschade experts kunnen u adviseren, bijstaan en begeleiden.


Aansprakelijkheid van het uitzendbureau bij uw bedrijfsongeval laten bekijken? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Gratis juridische hulp uitzendkracht bij bedrijfsongeval

Bent u uitzendkracht en heeft u een bedrijfsongeval gehad bij uw tijdelijke werkgever? Heeft u hierbij letselschade opgelopen en weet u niet wie u hiervoor aansprakelijk kunt stellen? De letselschade juristen van B&O Letselschade bieden u uitkomst met kennis en expertise en zoeken dit allemaal voor u uit. Als wij vervolgens uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen, het uitzendbureau of het inlenende bedrijf, dan doen wij dit geheel gratis voor u. De aansprakelijke partij dient namelijk ook uw kosten voor juridische bijstand te betalen. Uw letselschadeclaim is bij ons in goede handen van begin tot eind, tot en met de correcte schadevergoeding passend bij uw letselschade.

Direct verlies inkomen uitzendkracht

Loopt u als uitzendkracht door een bedrijfsongeval letselschade op, dan wilt u uw schade uiteraard vergoed krijgen. Sterker nog, het is voor u als uitzendkracht pure noodzaak, omdat u vaak al vanaf dag één inkomensschade lijdt. Het kan namelijk zijn dat u niet meer voor het betreffende bedrijf, waar het ongeval plaatsvond, hoeft te werken en het uitzendbureau u niet meer oproept. Daarnaast zijn de regels rondom doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid voor uitzendkrachten en de ziektewet toch net even iets anders dan voor werknemers in loondienst.

Kortom, de kans dat u in de financiële problemen komt bij letselschade is vrij groot. Voor uw inkomen bent u dan direct afhankelijk van diegene die aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval en uw letselschade. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk? Is dit het inlenende bedrijf waar u werkzaam was of ligt toch de aansprakelijkheid bij het uitzendbureau bij een bedrijfsongeval? Wij leggen het graag aan u uit.

Bedrijfsongeval uitzendkracht

Net als de werknemer in loondienst kan ook een uitzendkracht tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden betrokken raken bij een arbeidsongeval. Enkele voorbeelden van bedrijfsongevallen bij uitzendkrachten zijn:

Uitzendbureau aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval uitzendkracht

Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat in principe de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die een werknemer lijdt tijdens werktijd. Hoe is dit geregeld bij een uitzendverhouding? Is er dan sprake van aansprakelijkheid uitzendbureau bij bedrijfsongeval of toch niet?

Er zijn twee werkgevers, namelijk het uitzendbureau en de inlener. Eerstgenoemde is de formele werkgever en laatstgenoemde de materiële werkgever. De uitzendkracht kan zowel het uitzendbureau als de inlener bij wie de arbeid wordt verricht aansprakelijk stellen als hij/zij letselschade lijdt door de uitoefening van zijn werkzaamheden als:

 • Het uitzendbureau en/of de inlener onvoldoende aandacht heeft besteed aan de veiligheid van de uitzendkracht en/of geen toezicht heeft gehouden op de veiligheid
 • Het uitzendbureau en/of de inlener geen aanwijzingen heeft gegeven of maatregelen heeft getroffen om het ongeval te voorkomen
 • Het uitzendbureau en/of de inlener zeggenschap heeft over de werkplek, wat betekent dat er een reële zorgplicht ontstaat tegenover de uitzendkracht

Aansprakelijkheid uitzendbureau en inlenend bedrijf

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt het inlenende bedrijf aangemerkt als de werkgever van de uitzendkracht. Dit bedrijf is dus verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving uit de Arbowet, ook ten aanzien van de uitzendkrachten die op dat moment daar werkzaam zijn. Een uitzendkracht kan deze werkgever rechtstreeks aanspreken op eventuele (letsel)schade als gevolg van een bedrijfsongeval.

Wanneer de inlener en/of de uitlener tekort is geschoten in zijn zorgplicht ligt dus de aansprakelijkheid of bij het uitzendbureau of bij het inlenende bedrijf. Beide partijen moeten er alles aan doen om bedrijfsongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Zij moeten zorgen voor de veiligheid van de werknemer en de uitzendkracht.

Vaak sluiten het uitzendbureau en het inlenende bedrijf voorafgaand onderling een contract af waarin de aansprakelijkheid van het uitzendbureau wordt uitgesloten. Toch mag de uitzendkracht bij een bedrijfsongeval nooit de dupe worden van deze overeenkomst. Beide partijen moeten er namelijk voor zorgdragen dat bedrijfsongevallen zoveel mogelijk voorkomen worden en zorgen voor de veiligheid van alle werknemers, ook uitzendkrachten. In bepaalde situaties kan daarom het uitzendbureau wel aansprakelijk gesteld worden. Er kan in zo’n geval gekozen worden voor het aansprakelijk stellen van beide partijen voor de geleden letselschade.

Welke letselschade claimen als uitzendkracht?

Er gelden strenge regels en eisen omtrent de zorgplicht van de werkgever. Het komt in de praktijk zeer zelden voor dat een ongeluk op de werkvloer volledig te wijten is aan de werknemer of uitzendkracht zelf. Dit is alleen het geval als het ongeval is ontstaan door roekeloos gedrag of opzettelijk handelen. Een werkgever dient dit echter aan te tonen.

Om schadevergoeding te claimen, moet eerst de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Als de aansprakelijkheid uitzendbureau bij bedrijfsongeval (of door de inlener) wordt aanvaard, worden de gemiste inkomsten en gemaakte extra kosten vergoed. Een letselschadevergoeding kan onder meer bestaan uit schadeposten als:

 • Schade aan persoonlijke bezittingen
 • Medische kosten
 • Kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp
 • Extra reiskosten
 • Vergoeding voor gemiste inkomsten
 • Kosten door verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Juridische kosten
 • Smartengeld

Rechtsbijstand bij bedrijfsongeval uitzendkracht gratis

Bent u gewond geraakt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden als uitzendkracht? Wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding of hoe het is geregeld met de aansprakelijkheid uitzendbureau bij bedrijfsongeval? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze letselschadespecialisten kunnen u uitstekend informeren en nemen desgewenst uw letselschadezaak direct in behandeling.


Vul uw gegevens in op onze website voor een kosteloos advies of bel direct 085-8771774.


Bij een bedrijfsongeval kunnen de kosten voor u als uitzendkracht hoog oplopen. U kunt hierbij denken aan medische kosten en schade aan persoonlijke bezittingen, maar het totale kostenplaatje is nog veel uitgebreider. Ook kostenposten waar u in eerste instantie niet aan zult denken, kunnen worden meegenomen in uw schadeclaim. Daarom is het zo belangrijk dat u een ervaren letselschade expert in de arm neemt die een volledig kostenoverzicht voor u in kaart brengt en uw schadeclaim tot een goed einde weet te brengen. De letselschade juristen van B&O Letselschade zetten zich graag voor u in om uw letselschadezaak tot een goed einde te brengen.

Ligt de aansprakelijkheid bij het uitzendbureau of bij het inlenende bedrijf, dan kost onze rechtsbijstand u niets, omdat onze kosten dan tevens door de tegenpartij betaald moeten worden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74