Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 268 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Letselschade

In het kort

 • Letselschade bestaat uit zowel lichamelijk als psychisch letsel dat opgelopen wordt bij een ongeval
 • U kunt uw letselschade op de tegenpartij verhalen als deze juridisch aansprakelijk is. Ook dient er een causaal verband te zijn tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de letselschade
 • De tegenpartij kan juridisch iets verweten worden als hij schuld heeft aan uw letsel, bijvoorbeeld bij onrechtmatige daad, wanprestatie en risicoaansprakelijkheid
 • Wij verstrekken gratis juridisch advies en ook onze bijstand is meestal gratis: wij verhalen onze kosten op de aansprakelijke partij
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bij letselschade staat het leven van het slachtoffer volledig op zijn kop. Allereerst is daar de nasleep van het ongeval zelf, dat de nodige emotionele en psychische problemen met zich mee kan brengen. Verder is er de pijn en het ongemak van het opgelopen letsel. En niet in de laatste plaats zijn er nog de financiële consequenties van de letselschade.

Al met al zijn er heel wat zaken die op u afkomen. Om het overzicht te behouden en zo goed mogelijk met de letselschade om te gaan, treft u hieronder een stappenplan letselschade aan. Maar eerst bespreken we wat letselschade precies is.

Wat is letselschade?

Letselschade bestaat uit zowel lichamelijk als psychisch letsel dat opgelopen wordt bij een ongeval. In veel gevallen gaat het om een aanrijding, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan:

Er zijn verschillende vormen van schade die u kunt lijden als gevolg van opgelopen letsel:

 • Financiële schade door inkomstenderving als u niet meer of slechts beperkt kunt werken
 • Financiële schade door extra kosten voor bijvoorbeeld (fysio)therapeutische behandelingen
 • Ziektekosten die niet vergoed worden door de verzekeraar
 • Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning
 • Hulp in de huishouding/thuishulp
 • Pijn van verwondingen
 • Psychische klachten door ontsiering van het lichaam door littekens

Als er iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade, is het belangrijk dat u de schade op hem/haar verhaalt. Zo kunt u de letselschade die u hebt opgelopen vergoed krijgen. Dit kan bijvoorbeeld de bestuurder van een auto zijn die een rood stoplicht negeerde en u aanreed. Of de eigenaar van een hond die u in uw gezicht gebeten heeft.

Wanneer letselschade claimen?

U kunt uw letselschade dus op de tegenpartij verhalen als deze juridisch aansprakelijk is. Ook dient er een causaal verband te zijn tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de letselschade.

Verwijt

De tegenpartij kan juridisch iets verweten worden als hij schuld heeft aan uw letsel. Wettelijk bestaan er verschillende vormen van schuld, zoals:

 • Onrechtmatige daad: De tegenpartij handelde verwijtbaar onrechtmatig, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Als iemand u geen voorrang verleende, terwijl hij dit wel behoorde te doen, dan handelde hij onrechtmatig
 • Wanprestatie: Dit wordt ook wel toerekenbare tekortkoming genoemd. Dit is het geval als de tegenpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Een werkgever moet bijvoorbeeld op grond van een arbeidsovereenkomst zorgen voor een veilige werkomgeving. Doet hij dit niet en ontstond er daardoor een ongeval met letselschade, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de werkgever
 • Risicoaansprakelijkheid: Dit is een apart geval van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is niet gebaseerd op schuld of verwijtbaar gedrag. Iemand kan namelijk ook door een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld:
  – Ouders zijn aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van minderjarige kinderen;
  – Een werkgever is in principe aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer;
  – De bezitter van een dier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier.

Causaal verband

Tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het letsel dient een oorzakelijk verband te zijn. Met andere woorden: Het letsel dient het gevolg te zijn van het ongeval. Een causaal verband ontbreekt bijvoorbeeld als het letsel ook zou zijn ontstaan als het ongeval niet had plaatsgevonden. Het is ook mogelijk dat het slachtoffer een deel eigen schuld had in het ongeval. In dat geval bestaat er niet een volledig causaal verband tussen daad en letselschade en zal de veroorzaker ook maar een gedeelte van de letselschade dienen te vergoeden.

In principe dient het slachtoffer het causaal verband te bewijzen. In sommige gevallen wordt echter de bewijslast op grond van de wet omgekeerd: De veroorzaker dient dan te bewijzen dat het letsel niet door het ongeval is ontstaan.

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten waar u aan toe bent, doorloop dan het stappenplan hieronder.

Stappenplan bij letselschade

Om te zorgen dat u zo goed mogelijk wordt gecompenseerd voor de letselschade die u hebt opgelopen, moet de verantwoordelijke partij aansprakelijk worden gesteld. Als letselschadebureau kunnen wij u hierbij helpen en treden wij namens u op als belangenbehartiger. In de meeste gevallen kost u dit helemaal niets. Wij verstrekken gratis juridisch advies en ook onze bijstand is meestal gratis, wij verhalen onze kosten op de aansprakelijke partij.

Met ons stappenplan zorgen we dat u een adequate vergoeding ontvangt en dat uw letselschadezaak snel en deskundig wordt afgewikkeld.

 1. U neemt contact met ons op
 2. We geven u kosteloos en vrijblijvend advies over uw letselschade
 3. Indien gewenst komen we bij u thuis langs om uw letselschadezaak te bespreken
 4. We stellen de wederpartij aansprakelijk voor uw letselschade
 5. We maken een schadestaat op om hiermee een schadeclaim in te dienen
 6. We vragen uw medisch dossier op bij uw behandelend artsen
 7. We vragen een voorschot op uw schadevergoeding zodat u de lopende kosten kunt dekken
 8. De zaak wordt afgewikkeld

Stap 1: Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen contactpagina of u kunt ons bellen op 085-877 17 74. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Stap 2: Kosteloos en vrijblijvend advies

Het kost u niets als u ons om advies vraagt. We bekijken samen de toedracht van uw letselschade en geven u advies over de kansen om uw letselschade vergoed te krijgen. Aan de hand daarvan doen we u een vrijblijvend voorstel voor verdere afwikkeling van uw letselschadezaak. In veel gevallen is ook onze juridische bijstand gratis: Onze kosten verhalen wij op de aansprakelijke partij.

Stap 3: Mogelijk bezoek bij u thuis voor bespreken van de zaak

B&O Letselschade is werkzaam door heel Nederland. Indien gewenst of noodzakelijk (als u zelf niet mobiel meer bent), maken we een afspraak bij u thuis om uw zaak te bespreken.

Stap 4: Aansprakelijkstelling wederpartij

U machtigt ons om de wederpartij aansprakelijk te stellen. De wederpartij die aansprakelijk is voor uw letselschade stuurt onze brief meestal door naar zijn verzekeraar. Uiteindelijk moet de verzekeraar ook uw schade vergoeden.

Stap 5: Opstellen schadestaat

We stellen een schadestaat op, waarbij alle letselschade die u hebt geleden in kaart wordt gebracht. Dit overzicht gebruiken we om de schadeclaim in te dienen.

Stap 6: Opvragen medische informatie

De verzekeraar van de wederpartij zal inzicht willen krijgen in de medische gegevens die betrekking hebben op het ongeval. Het moet immers duidelijk zijn dat de letselschade die u claimt, ook veroorzaakt is door het ongeval. U kunt ons machtigen om deze informatie op te vragen bij uw behandelend artsen en therapeuten.

Ons medisch adviseur zal op basis van deze gegevens verslag doen van uw beperkingen op dit moment en de verwachtingen met betrekking tot uw herstel. Op verzoek kan ook de medisch adviseur van de wederpartij inzage krijgen in de gegevens. Uiteraard worden al uw medische gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Stap 7: Uitbetaling voorschot schadevergoeding

Na erkenning van aansprakelijkheid door de wederpartij, vragen we altijd meteen een voorschot op de vergoeding van uw letselschade. Een voorschot wordt zo snel mogelijk uitbetaald op uw rekening. Zo kunt u de letselschade dekken die u moet maken als gevolg van het ongeval.

Stap 8: De zaak wordt afgewikkeld

We zorgen voor een zo snel mogelijke afwikkeling van uw schadeclaim met een zo hoog mogelijke vergoeding van uw letselschade. We maken een berekening van alle schade die u tot nog toe heeft geleden en nog in de toekomst zult lijden. U ontvangt een slotbetaling op uw rekening waarmee de zaak is afgewikkeld.

 • Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval, bieden wij juridische bijstand om de schade te verhalen op de wederpartij
 • Onze letselschade-experts behartigen uw belangen en zorgen ervoor dat u een zo hoog mogelijke schadevergoeding ontvangt
 • U kunt rekenen op deskundige en snelle hulp
 • U ontvangt kosteloos en vrijblijvend advies
 • In de meeste gevallen betaalt u niets voor onze juridische bijstand: Kosten worden verhaald op de aansprakelijke partij

Voor een deskundige en snelle afwikkeling van uw letselschadezaak kunt u altijd bij ons terecht. Meer weten? Neem dan direct contact op via de site of bel naar 085-877 17 74.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen