Aanrijding onder werktijd

In het kort

 • De werkgever is vaak aansprakelijk voor een aanrijding onder werktijd, omdat dit valt onder de noemer ‘bedrijfsongevallen’
 • De werkgever is verplicht zich goed te verzekeren tegen letselschade door een aanrijding onder werktijd
 • Alleen als de werkgever aan kan tonen dat de werknemer bewust roekeloos is geweest of de aanrijding met opzet heeft veroorzaakt, vervalt de aansprakelijkheid van de werkgever
 • De feitelijke omstandigheden van de aanrijding bepalen wie aansprakelijk is en de schade moet betalen
 • Als een ander aansprakelijk is voor de aanrijding onder werktijd is onze juridische hulp kosteloos voor u, omdat de deze partij ook onze kosten moet vergoeden
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u betrokken geweest bij een ongeval tijdens werktijd en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Maakt u extra kosten door uw klachten als gevolg van de aanrijding of bent u (tijdelijk) arbeidsongeschikt waardoor u minder inkomen heeft? De kans is groot dat u schadevergoeding kunt krijgen voor uw letselschade door het verkeersongeval. Maar wat moet u doen?

 


UITGELICHT

Bij een ongeval tijdens werktijd zijn een aantal zaken belangrijk om te weten:

 • De werkgever is vaak aansprakelijk voor een verkeersongeval tijdens werktijd, omdat dit valt onder de noemer ‘bedrijfsongevallen’
 • De werkgever is verplicht zich goed te verzekeren tegen letselschade van zijn werknemers door een auto-ongeluk tijdens werktijd
 • Alleen als de werkgever aan kan tonen dat de werknemer bewust roekeloos is geweest of de aanrijding met opzet heeft veroorzaakt, vervalt de aansprakelijkheid van de werkgever
 • U als slachtoffer kan de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk stellen, maar ook uw werkgever
 • De feitelijke omstandigheden van het ongeluk tijdens werktijd bepalen wie aansprakelijk is en de schade moet betalen
 • Als een ander aansprakelijk is voor uw ongeval tijdens werktijd is onze juridische hulp kosteloos voor u, omdat de deze partij ook uw juridische kosten moet vergoeden

Dagelijks reizen duizenden mensen over de openbare weg, veelal om naar het werk te komen of om bijvoorbeeld klanten te bezoeken. In de grote steden maken bijvoorbeeld veel makelaars gebruik van de fiets om van de ene bezichtiging naar de andere te rijden. Vertegenwoordigers overbruggen grote afstanden op weg van de ene klant naar de andere en bouwvakkers doorkruizen heel het land om de bouwplaats te bereiken. Al deze verkeersbewegingen maken de Nederlandse wegen tot één van de drukste van Europa en een aanrijding, zoals een fietsongeval of auto-ongeluk, kan in een kort moment van onoplettendheid zijn gebeurd.


Heeft u een verkeersongeval gehad tijdens werktijd? Neemt u dan contact op met de letselschadespecialisten van B&O Letselschade. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het claimen van letselschade na een aanrijding onder werktijd.


Risico’s van een verkeersongeval tijdens werktijd

Het komt regelmatig voor dat werknemers onder werktijd betrokken raken bij een verkeersongeval. Zeker zij die regelmatig op de weg zitten, zoals buschauffeurs, pakketbezorgers, bouwvakkers die naar de bouwplaats moeten, postbodes, vertegenwoordigers en vrachtwagenchauffeurs. Deze groepen lopen een grotere kans betrokken te raken bij een ongeluk tijdens werktijd dan iemand die de hele dag binnen werkzaam is.

Daarnaast zijn er ook werknemers die extra risico lopen, omdat ze met spoed voor hun baas de weg op moeten. Denk aan ambulancemedewerkers, politiemensen en brandweermannen. Door de extra spoed lopen zij een groter risico om aangereden te worden tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Maar ook wanneer u eenmalig op pad wordt gestuurd onder werktijd, bijvoorbeeld om een boodschap te doen, kunt u bij een ongeval tijdens werktijd betrokken raken. Het is dan altijd raadzaam onze letselschade experts te consulteren.

Aansprakelijkheid auto ongeluk tijdens werktijd

De wet bepaalt dat werknemers beschermd zijn als het gaat een ongeval tijdens werktijd. De werkgever is vaak aansprakelijk voor letselschade door verkeersongeval tijdens werktijd, omdat dit valt onder de noemer ‘bedrijfsongevallen’. Het maakt daarbij niet uit of de auto van de werknemer zelf is of dat het gaat om een auto van de zaak. Voor woon-werkverkeer zijn andere regels van toepassing.

De werkgever is verplicht zich goed te verzekeren tegen letselschade door een verkeersongeval tijdens werktijd, waardoor het niet de werkgever zelfs is die uw schadevergoeding betaalt maar diens verzekeringsmaatschappij.


Wie is aansprakelijk voor uw letselschade wanneer u bent aangereden tijdens werk? Bel direct met onze ervaren juristen of vul het contactformulier in.

 Rechtsbijstand is kosteloos wanneer ander aansprakelijk is
 Juristen met 15 jaar ervaring in letselschade
 Specialist in schade na aanrijdingen tijdens werk


Aansprakelijkheid vervalt bij aantoonbaar bewijs

Alleen als de werkgever aan kan tonen dat de werknemer bewust roekeloos is geweest bij een ongeluk tijdens werktijd of de aanrijding met opzet heeft veroorzaakt, vervalt de aansprakelijkheid van de werkgever. Dit is echter lastig aan te tonen. Bijvoorbeeld als vast is komen te staan dat de werknemer ten tijde van de aanrijding onder invloed van alcohol of drugs was, heeft de werkgever aantoonbaar bewijs.

Schadevergoeding verkeersongeval tijdens werktijd 

De feitelijke omstandigheden van de aanrijding bepalen wie aansprakelijk is en de schade moet betalen. Wanneer u als werknemer door iemand anders wordt aangereden tijdens werktijd, dan is deze derde partij aansprakelijk voor alle schade. Diens verzekeringsmaatschappij zal de schade moeten vergoeden, zowel de autoschade als alle letselschade van de werknemer. Bent u aangereden door iemand anders, dan kan ook de werkgever de veroorzaker aansprakelijk te stellen om autoschade en loonschade te claimen.

Schade eigen auto tijdens werktijd

Wanneer de werknemer een aanrijding onder werktijd veroorzaakt met zijn eigen auto, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen voor zijn eigen letselschade. Dit kan zowel bij eenzijdige verkeersongevallen tijdens werktijd het geval zijn als een aanrijding waarbij een derde partij is betrokken. Goede werkgeverschap houdt in dat de werkgever zich goed verzekert tegen de letselschade die een werknemer door een verkeersongeval tijdens werktijd kan oplopen.

Maar krijgt u ook schadevergoeding bij een eenzijdig verkeersongeval tijdens werktijd?

De plichten van een werkgever reiken verder dan veel werknemers zich realiseren. In het geval van een eenzijdig auto-ongeluk tijdens werktijd wordt er in veel gevallen door de rechter besloten dat de verzekering van de werkgever de letselschade moet vergoeden. Dit omdat werknemers die veel op de weg zitten meer kans hebben om te worden aangereden tijdens werk. Veel rechters vinden dat werkgevers daar rekening mee moeten houden en zich verzekeren voor het geval dat werknemers te maken krijgen met een ongeluk tijdens werktijd.

Verkeersongeval woon-werkverkeer

Ritten tijdens woon-werkverkeer vallen niet onder werktijd. Wanneer een werknemer na zijn werk naar huis rijdt en betrokken raakt bij een ongeval, is de werkgever in principe niet aansprakelijk. Toch gelden ook hier weer uitzonderingen en geven de feitelijke omstandigheden de doorslag:

 • Als collega’s carpoolen en de chauffeur veroorzaakt een aanrijding, dan kunnen de medereizigers hun schade op de WA-verzekering van de chauffeur verhalen. De bestuurder zou dan zelf met zijn schade blijven zitten. Omdat de rechter dit niet redelijk vindt, kan de chauffeur zijn werkgever wijzen op ‘goed werkgeverschap’
 • Een tweede uitzondering is als een werknemer nog even iets moet wegbrengen na zijn werk, in opdracht van zijn baas. Denk aan het afleveren van een dossier bij een klant of het wegbrengen van de post. Wanneer een ongeval plaatsvindt, is de werkgever aansprakelijk

Zoals gezegd, is iedere situatie anders en zal er altijd gekeken worden naar de feitelijke omstandigheden.

Juridische bijstand schadevergoeding verkeersongeval tijdens werktijd

Het is altijd verstandig om de hulp van onze deskundige letselschadejuristen in te schakelen als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval tijdens werktijd. De regels over de bewijslast, het aansprakelijk stellen en opstellen van de schadeclaim zijn ingewikkeld, zeker voor hen die hier niet in thuis zijn. U blijft dan wellicht met letselschade zitten die niet vergoed wordt. 


Als een ander aansprakelijk is voor de aanrijding onder werktijd is onze juridische hulp kosteloos voor u, omdat de deze partij ook onze kosten moet vergoeden. Neem daarom gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74