Werkgever aansprakelijk stellen

In het kort

 • Bedrijfsongevallen zijn een van de grootste veroorzakers van letselschade. En vaak kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Zij hebben volgens de wet namelijk een zorgplicht voor hun werknemers.
 • Vaak heeft uw werkgever een bedrijfsongevallenverzekering. De aansprakelijkheid en schadevergoeding worden dan afgehandeld met een vertegenwoordiger van de verzekeringspartij. Dit heeft als voordeel dat de werkrelatie minder onder druk komt te staan.
 • Om uw werkgever aansprakelijk te stellen moet u bewijslast aanleveren. Zo moet u aantonen dat uw werkgever niet heeft voldaan aan zijn/haar zorgplicht. Indien het een ernstig bedrijfsongeval betreft is de werkgever verplicht de Arbeidsinspectie op de hoogte te stellen. Deze melding moet u dan ook meenemen in de aansprakelijkheidsstelling.
 • Onze letselschadespecialisten kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het verkrijgen van een schadevergoeding. Indien uw werkgever aansprakelijk is, is onze rechtsbijstand gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij letselschade denkt u misschien aan een verkeersongeluk. Maar op uw werk kunt u ook te maken krijgen met een ongeval of ongeluk en kunt u letselschade oplopen. Is de letselschade ontstaan terwijl u aan het werk was? Dan is de kans groot dat u uw werkgever voor uw letselschade aansprakelijk kan stellen. Het antwoord op de vraag: ‘kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade?’ is heel vaak: ja.


UITGELICHT

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Op deze pagina vertellen wij u meer over waar u rekening mee moet houden als u uw werkgever aansprakelijk wilt stellen. Ook vindt u meer informatie over het te volgen stappenplan, bestaande uit de volgende vijf stappen:

 1. Stel vast of er sprake is van een bedrijfsongeval
 2. Stel oorzaak bedrijfsongeval vast
 3. Controleer melding bedrijfsongeval bij arbeidsinspectie
 4. Uw werkgever aansprakelijk stellen
 5. Letselschade vaststellen

Letselschade door bedrijfsongeval

Op de bedrijfsvloer gebeuren met grote regelmaat ongevallen en ongelukken. We zien dat ongevallen bij bedrijven vooral plaatsvinden in de bouw en industrie, op werkplekken waar men met vorkheftrucks en machines werkt. De kans dat u lichamelijk gewond raakt of andere schade oploopt door zo’n bedrijfsongeval, is aanzienlijk. Ook in andere sectoren komen bedrijfsongevallen voor, niet zelden met heftig letsel en langdurig herstel tot gevolg.

De schade die ontstaat door een ongeval, noemen we letselschade. Bijna altijd kunt u het bedrijf aansprakelijk stellen na een ongeval. U kunt het bedrijf dan ook aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen door het ongeval. Hoe doet u dat, een bedrijf aansprakelijk stellen na een ongeval? Een letselschadespecialist kan u hierin bijstaan, meestal volledig kosteloos.

Werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade

Hoe doet u dat, uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade? En hoe krijgt u een schadevergoeding die de werkelijke schade dekt? U kunt ervan uitgaan dat u met de juiste juridische bijstand bijna altijd kunt rekenen op schadevergoeding van uw werkgever voor uw letselschade.

Als u letselschade hebt opgelopen door een bedrijfsongeval of als gevolg van gebrekkige arbeidsomstandigheden, dan kunt u hiervoor uw werkgever aansprakelijk stellen. Meestal heeft uw werkgever een bedrijfsongevallenverzekering waar hij aanspraak op kan maken. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over een verstoorde arbeidsrelatie of ontslag, omdat u van uw werkgever mag verwachten dat hij zijn verantwoordelijkheden kent. Wel is het verstandig om u te laten bijstaan door een letselschadebureau om te bemiddelen tussen u en uw werkgever en de schadevergoeding voor u te claimen. B&O Letselschade kan u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand bieden en uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.


Letselschade na een bedrijfsongeval? Bel vrijblijvend 085 – 877 17 74


Werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

Uw werkgever is wettelijk verplicht om zijn werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden en alle voorzorgsmaatregelen te nemen om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte te voorkomen. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor een zorgvuldig ingerichte werkplek, duidelijke instructies en deugdelijk materiaal zoals goed gereedschap, veilige machines en beschermingsmiddelen. Indien u letselschade oploopt doordat uw werkgever in gebreke is gebleven in zijn wettelijke zorgplicht, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor alle materiële en immateriële letselschade. Door het bedrijfsongeval krijgt u te maken met ziektekosten, extra reiskosten en schade aan bezittingen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met loonderving. Dat wil zeggen dat u door het bedrijfsongeval minder inkomen heeft doordat u minder kunt werken of zelfs arbeidsongeschikt bent geraakt. U heeft recht op een schadevergoeding ter compensatie van de kosten die u maakt en het misgelopen inkomen als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook voor immateriële letselschade, door bijvoorbeeld pijn en verdriet, kunt u een schadevergoeding krijgen in de vorm van smartengeld.

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Als u letselschade heeft opgelopen na een bedrijfsongeval, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen, dan dient u een aantal stappen te ondernemen. Hieronder vindt u het vijf-stappenplan dat u moet doorlopen voordat u schadevergoeding kunt claimen bij uw werkgever:

 1. Stel vast er of sprake is van een bedrijfsongeval. Een ongeval dat tijdens werktijd op het kantoor, in een bedrijfspand, op een bouwplaats of op een andere locatie plaatsvond en waarbij u letsel opliep, is een bedrijfsongeval. Ook een ongeval tijdens een pauze of een zakenreis is een bedrijfsongeval. In sommige gevallen is een ongeluk tijdens woon werkverkeer en tijdens een bedrijfsuitje ook een bedrijfsongeval.
 2. Stel oorzaak bedrijfsongeval vast. Als een onveilige werkomgeving, een gebrek aan duidelijke instructies of het ontbreken van beschermingsmiddelen de oorzaak is van het bedrijfsongeval, dan is de werkgever aansprakelijk. Als het bedrijfsongeval veroorzaakt is door uw roekeloze gedrag of opzet, dan is de werkgever meestal niet aansprakelijk.
 3. Controleer de melding van het bedrijfsongeval bij inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vroegere arbeidsinspectie. De werkgever heeft bij ernstige bedrijfsongevallen een meldingsplicht bij het Ministerie van SZW. Als er sprake is van een ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of overlijden, dan is de werkgever verplicht om deze inspectie hiervan op de hoogte te stellen. Deze melding is een belangrijk bewijsstuk voor de afhandeling van een letselschadezaak.
 4. Uw werkgever aansprakelijk stellen. Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u zelf uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Beter is het om een specialist in te schakelen om uw werkgever aansprakelijk te stellen. De diensten van een letselschadebureau zijn gratis als uw werkgever aansprakelijk is en u kunt dan gebruik maken van hun deskundige hulp.
 5. Letselschade vaststellen. Stel de letselschade vast die u hebt geleden door het bedrijfsongeval en die u nog zal lijden in de toekomst. Al deze schadeposten bij elkaar vormen samen het letselschade bedrag. Omdat u letsel heeft opgelopen heeft u wilt u zich vaak richten op uw herstel. B&O Letselschade kan dit daarom voor u doen. Op basis van onze ervaring maken wij een overzicht van alle schadeposten van uw letselschade zoals bijvoorbeeld loonderving, medische kosten en smartengeld.

Bewijsvoering

U wilt uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade? Dan is het noodzakelijk dat u bewijzen kunt dat er een direct verband bestaat tussen het uitvoeren van uw werkzaamheden en uw letselschade. U moet uw letselschade (schriftelijk) kunnen aantonen. Deze bewijsvoering is erg belangrijk. Lukt het u niet om de bewijsvoering rond te krijgen, dan kunt u uw werkgever niet aansprakelijk stellen voor uw letselschade en zult u ook geen schadevergoeding krijgen.

> Meer over wat u moet bewijzen na een bedrijfsongeval


Wij adviseren om u altijd te laten bijstaan door een letselschade expert met ervaring met het aansprakelijk stellen van werkgevers voor letselschade. Dat kost u doorgaans niets. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Kan ik een werkgever aanklagen voor slecht werkgeverschap?

Als een bedrijf aan de zorgplicht heeft voldaan, kunt u het bedrijf alsnog aansprakelijk stellen na een ongeval als het zich volgens de wet niet als een goed werkgever heeft gedragen. De geldende normen rond goed werkgeverschap zijn echter niet altijd even duidelijk en vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Of u een bedrijf aansprakelijk kunt stellen wegens nalatigheid wat betreft goed werkgeverschap, is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsgevonden heeft. Een letselschadespecialist kan u adviseren over uw kansen en mogelijkheden na het bedrijfsongeval.

Kan ik een werkgever aansprakelijkheid stellen als zzp’er?

U kunt als zzp’er of vrijwilliger uw opdrachtgever aansprakelijk stellen voor u letselschade. Wel gelden er dan iets andere regels dan voor reguliere werknemers. Zo moeten de werkzaamheden van de zzp’er gelijkgesteld kunnen worden aan de werkzaamheden die binnen het bedrijf gebruikelijk zijn. Ook moeten de werkzaamheden ook door andere werknemers worden uitgevoerd.

Was u als zelfstandige aan het werk op het moment dat u letselschade opliep? Of als uitzendkracht of als onderaannemer? Dan kunnen de financiële consequenties voor u groter zijn dan wanneer u in vaste dienst was. Ook als zelfstandige, zzp’er of flexwerker doet u er goed aan een letselschade expert in te schakelen die voor uw belangen opkomt. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen. Samen met u kunnen wij bekijken waar u recht op heeft.

> Meer over een bedrijfsongeval als ZZP’er

Gratis letselschade expert inschakelen van B&O Letselschade

Bijna altijd kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade die u als werknemer opgelopen heeft. Ook als u onhandig of onoplettend bent geweest. Het hele letselschadeproces kan echter een ingewikkelde procedure zijn. U moet met goede bewijslast komen en de verzekeraar van uw werkgever kan het u lastig maken. Wij staan u daarom graag bij, om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u wettelijk recht op heeft. Ons team bestaat uit letselschade juristen en experts met jarenlange werkervaring op het gebied van letselschade.

Wij behartigen uw belangen en zullen altijd het maximale resultaat voor u behalen. Daar zijn voor u doorgaans geen kosten aan verbonden. Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, is deze ook wettelijk verplicht de kosten voor onze juridische bijstand te vergoeden. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74