Werkgever aansprakelijk stellen

In het kort

 • Bedrijfsongevallen zijn een van de grootste veroorzakers van letselschade. En vaak kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Zij hebben volgens de wet namelijk een zorgplicht voor hun werknemers.
 • Vaak heeft uw werkgever een bedrijfsongevallenverzekering. De aansprakelijkheid en schadevergoeding worden dan afgehandeld met een vertegenwoordiger van de verzekeringspartij. Dit heeft als voordeel dat de werkrelatie minder onder druk komt te staan.
 • Om uw werkgever aansprakelijk te stellen moet u bewijslast aanleveren. Zo moet u aantonen dat uw werkgever niet heeft voldaan aan zijn/haar zorgplicht. Indien het een ernstig bedrijfsongeval betreft is de werkgever verplicht de Arbeidsinspectie op de hoogte te stellen. Deze melding moet u dan ook meenemen in de aansprakelijkheidsstelling.
 • Onze letselschadespecialisten kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het verkrijgen van een schadevergoeding. Indien uw werkgever aansprakelijk is, is onze rechtsbijstand gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij letselschade denkt u misschien aan een verkeersongeluk. Maar op uw werk kunt u ook te maken krijgen met een ongeval of ongeluk en kunt u letselschade oplopen. Is de letselschade ontstaan terwijl u aan het werk was? Dan is de kans groot dat u uw werkgever voor uw letselschade aansprakelijk kan stellen. Het antwoord op de vraag: ‘kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade?’ is heel vaak: ja.


UITGELICHT

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Op deze pagina vertellen wij u meer over waar u rekening mee moet houden als u uw werkgever aansprakelijk wilt stellen. Ook vindt u meer informatie over het te volgen stappenplan, bestaande uit de volgende vijf stappen:

 1. Stel vast of er sprake is van een bedrijfsongeval
 2. Stel oorzaak bedrijfsongeval vast
 3. Controleer melding bedrijfsongeval bij arbeidsinspectie
 4. Uw werkgever aansprakelijk stellen
 5. Letselschade vaststellen

Letselschade door bedrijfsongeval

Op de bedrijfsvloer gebeuren met grote regelmaat ongevallen en ongelukken. We zien dat ongevallen bij bedrijven vooral plaatsvinden in de bouw en industrie, op werkplekken waar men met vorkheftrucks en machines werkt. De kans dat u lichamelijk gewond raakt of andere schade oploopt door zo’n bedrijfsongeval, is aanzienlijk. Ook in andere sectoren komen bedrijfsongevallen voor, niet zelden met heftig letsel en langdurig herstel tot gevolg.

De schade die ontstaat door een ongeval, noemen we letselschade. Bijna altijd kunt u het bedrijf aansprakelijk stellen na een ongeval. U kunt het bedrijf dan ook aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen door het ongeval. Hoe doet u dat, een bedrijf aansprakelijk stellen na een ongeval? Een letselschadespecialist kan u hierin bijstaan, meestal volledig kosteloos.

Werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade

Hoe doet u dat, uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade? En hoe krijgt u een schadevergoeding die de werkelijke schade dekt? U kunt ervan uitgaan dat u met de juiste juridische bijstand bijna altijd kunt rekenen op schadevergoeding van uw werkgever voor uw letselschade.

Als u letselschade hebt opgelopen door een bedrijfsongeval of als gevolg van gebrekkige arbeidsomstandigheden, dan kunt u hiervoor uw werkgever aansprakelijk stellen. Meestal heeft uw werkgever een bedrijfsongevallenverzekering waar hij aanspraak op kan maken. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over een verstoorde arbeidsrelatie of ontslag, omdat u van uw werkgever mag verwachten dat hij zijn verantwoordelijkheden kent. Wel is het verstandig om u te laten bijstaan door een letselschadebureau om te bemiddelen tussen u en uw werkgever en de schadevergoeding voor u te claimen. B&O Letselschade kan u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand bieden en uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.


Letselschade na bedrijfsongeval? Bel vrijblijvend 085 – 877 17 74


Werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

Dagelijks lopen werknemers letselschade op tijdens werktijd waarvoor zij hun werkgever aansprakelijk stellen. Vorig jaar liep zelfs 1 op de 15 werknemers in Nederland letsel op na een bedrijfsongeval. In elke sector lopen werknemers risico op letselschade na een bedrijfsongeval, maar er zijn een aantal sectoren waar de kans op letselschade na een bedrijfsongeval groter is. In de horeca, de agrarische sector en in de bouw komen bedrijfsongelukken beduidend meer voor dan in andere sectoren. Ongeacht in welke sector u werkt, na een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor alle materiële en immateriële letselschade. Door het bedrijfsongeval krijgt u te maken met ziektekosten, extra reiskosten en schade aan bezittingen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met loonderving. Dat wil zeggen dat u door het bedrijfsongeval minder inkomen heeft doordat u minder kunt werken of zelfs arbeidsongeschikt bent geraakt. U heeft recht op een schadevergoeding ter compensatie van de kosten die u maakt en het misgelopen inkomen als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook voor immateriële letselschade, door bijvoorbeeld pijn en verdriet, kunt u een schadevergoeding krijgen in de vorm van smartengeld.

Meer informatie:

Werkgever aanklagen bij letselschade

Wanneer kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade? Het is allereerst van belang dat uw letselschade ontstaan is tijdens uitvoering van uw werkzaamheden. Heeft u letselschade opgelopen tijdens een autorit naar een klant of tijdens een bedrijfsuitje? Ook dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade. Het gaat erom dat de letselschade duidelijk samenhangt met uw werk of werkzaamheden.

Wanneer is uw werkgever wettelijk aansprakelijk? U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade als u kunt aantonen dat uw werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om werknemers te beschermen tegen ongevallen op de werkvloer. Ook kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade als er sprake was van onvoldoende toezicht op het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Uw werkgever is wettelijk verplicht om zijn werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden en alle voorzorgsmaatregelen te nemen om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte te voorkomen. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor een zorgvuldig ingerichte werkplek, duidelijke instructies en deugdelijk materiaal zoals goed gereedschap, veilige machines en beschermingsmiddelen. Indien u letselschade oploopt doordat uw werkgever in gebreke is gebleven in zijn wettelijke zorgplicht, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

> Meer over werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

Letselschade door nalatigheid?

U kunt uw werkgever altijd aansprakelijk stellen voor letselschade. Slechts indien hij kan aantonen dat er aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan of dat de letselschade niet het gevolg is van een bedrijfsongeval, is hij niet aansprakelijk. De werkgever kan de werknemer bijvoorbeeld roekeloosheid of het bewust negeren van veiligheidsinstructies verwijten. De bewijslast ligt in dit geval wel bij de werkgever.  Stagiaires, leerlingen, freelancers en thuiswerkers genieten extra bescherming bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij de werkgever aansprakelijk stellen, ook als hun letselschade door eigen toedoen tijdens werktijd is ontstaan.

Mogelijk zal de werkgever het ontstaan van de letselschade aan uzelf wijten. Of verkondigen dat u voor een deel zelf schuld had aan het veroorzaken van de letselschade. Bijvoorbeeld omdat u nalatig of onachtzaam bent geweest. Ook dan kunt u uw werkgever in veel gevallen aansprakelijk stellen voor letselschade. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u uw werkgever echt niet aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld als er sprake was van opzet van uw kant of als u bewust roekeloos te werk gegaan bent.

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Als u letselschade heeft opgelopen na een bedrijfsongeval, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen, dan dient u een aantal stappen te ondernemen. Hieronder vindt u het vijf-stappenplan dat u moet doorlopen voordat u schadevergoeding kunt claimen bij uw werkgever:

 1. Stel vast er of sprake is van een bedrijfsongeval. Een ongeval dat tijdens werktijd op het kantoor, in een bedrijfspand, op een bouwplaats of op een andere locatie plaatsvond en waarbij u letsel opliep, is een bedrijfsongeval. Ook een ongeval tijdens een pauze of een zakenreis is een bedrijfsongeval. In sommige gevallen is een ongeluk tijdens woon werkverkeer en tijdens een personeelsuitje ook een bedrijfsongeval.
 2. Stel oorzaak bedrijfsongeval vast. Als een onveilige werkomgeving, een gebrek aan duidelijke instructies of het ontbreken van beschermingsmiddelen de oorzaak is van het bedrijfsongeval, dan is de werkgever aansprakelijk. Als het bedrijfsongeval veroorzaakt is door uw roekeloze gedrag of opzet, dan is de werkgever meestal niet aansprakelijk.
 3. Controleer melding bedrijfsongeval bij inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vroegere arbeidsinspectie. De werkgever heeft bij ernstige bedrijfsongevallen een meldingsplicht bij het Ministerie van SZW. Als er sprake is van een ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of overlijden, dan is de werkgever verplicht om deze Inspectie hiervan op de hoogte te stellen. Deze melding is een belangrijk bewijsstuk voor de afhandeling van een letselschadezaak.
 4. Uw werkgever aansprakelijk stellen. Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u zelf uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Beter is het om een specialist in te schakelen om uw werkgever aansprakelijk te stellen. De diensten van een letselschadebureau zijn gratis als uw werkgever aansprakelijk is.
 5. Letselschade vaststellen. Stel de letselschade vast die u hebt geleden door het bedrijfsongeval en die u nog zal lijden in de toekomst. Omdat u letsel heeft opgelopen heeft u wel iets anders aan uw hoofd en kunt u zich beter richten op uw herstel. B&O Letselschade kan dit daarom voor u doen. Op basis van onze ervaring maken wij een overzicht van alle schadeposten van uw letselschade zoals bijvoorbeeld loonderving, medische kosten en smartengeld.

Bewijsvoering bij werkgever aanklagen voor letselschade

U wilt uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade? Dan is het noodzakelijk dat u bewijzen kunt dat er een direct verband bestaat tussen het uitvoeren van uw werkzaamheden en uw letselschade. U moet uw letselschade (schriftelijk) kunnen aantonen. Deze bewijsvoering is erg belangrijk. Lukt het u niet om de bewijsvoering rond te krijgen, dan kunt u uw werkgever niet aansprakelijk stellen voor uw letselschade en zult u ook geen schadevergoeding krijgen.

Bewijzen dat uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade is, kan een complexe zaak zijn. Zeker als u ernstige letselschade opgelopen heeft, staat uw hoofd waarschijnlijk niet naar ingewikkelde juridische procedures om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade. Ons advies is dan ook altijd om u te laten bijstaan door een letselschade expert met ervaring op het gebied van het aansprakelijk stellen van werkgevers voor letselschade. Dat kost u doorgaans niets.

> Meer over wat te bewijzen na een bedrijfsongeval


Wij adviseren om u altijd te laten bijstaan door een letselschade expert met ervaring met aansprakelijk stellen van werkgevers voor letselschade. Dat kost u doorgaans niets. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Bedrijf aansprakelijk stellen wegens nalatigheid

Als een bedrijf aan de zorgplicht heeft voldaan, kunt u het bedrijf alsnog aansprakelijk stellen na een ongeval als het zich volgens de wet niet als een goed werkgever heeft gedragen. Wanneer kunt u een bedrijf aansprakelijk stellen na een ongeval wegens ‘geen goed werkgeverschap’? De normen rond goed werkgeverschap die gelden voor een bedrijf zijn niet altijd even duidelijk en vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Of u een bedrijf aansprakelijk kunt stellen na een ongeval wegens nalatigheid wat betreft goed werkgeverschap, is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsgevonden heeft. Een letselschadespecialist kan u adviseren over uw kansen en mogelijkheden na het bedrijfsongeval.

Werkgever aansprakelijkheid stellen als zzp’er

Heeft u als zzp’er of vrijwilliger letselschade opgelopen en wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade, dan zijn daarvoor ook mogelijkheden. Wel gelden er dan weer andere regels. U kunt hierover altijd gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen. Was u als zelfstandige aan het werk op het moment dat u letselschade opliep? Of als uitzendkracht of als onderaannemer? Dan kunnen de financiële consequenties voor u groter zijn dan als u in vaste dienst was. Ook als zelfstandige, zzp’er of flexwerker doet u er goed aan een letselschade expert in te schakelen die voor uw belangen opkomt en die ruime ervaring heeft met het aansprakelijk stellen van een werkgever voor letselschade. Samen met u kunnen wij bekijken waar u recht op heeft.

> Meer over bedrijfsongeval als ZZP’er

Gratis letselschade expert inschakelen

Bijna altijd kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade die u als werknemer opgelopen heeft. Ook als u onhandig of onoplettend bent geweest. Een werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade, dat kan echter een ingewikkelde procedure zijn. U moet met goede bewijslast komen en de verzekeraar van uw werkgever zal het u lastig kunnen maken. Wij staan u daarom graag bij, om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u wettelijk recht op heeft. Ons team bestaat uit letselschade juristen en experts, met jarenlange werkervaring op het gebied van letselschade.

> Meer over gevolgen bedrijfsongeval

B&O Letselschade

U wordt altijd aangeraden om een letselschadebureau in te schakelen om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is onze rechtsbijstand namelijk gratis. De letselschadejuristen en letselschade experts van B&O Letselschade hebben ruime ervaring in het bemiddelen tussen werknemers en werkgevers. Wij stellen uw letselschade vast, helpen met uw werkgever aansprakelijk stellen en dienen een schadevergoeding in.

Wij behartigen uw belangen en zullen altijd het maximale resultaat voor u behalen. Daar zijn voor u doorgaans geen kosten aan verbonden. Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, is deze ook wettelijk verplicht de kosten voor onze juridische bijstand te vergoeden.


Wij bespreken graag de mogelijkheden die er zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade. Neemt u vandaag nog vrijblijvend contact met ons op, wij staan u direct te woord.


 

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74