Letselschade na auto-ongeluk – wie is aansprakelijk?

In het kort

 • Bij een auto-ongeluk kan het zijn dat u letselschade oploopt. Hier kunt u een schadevergoeding voor claimen bij de aansprakelijke partij.
 • Bij een auto-ongeluk is degene die de verkeersregels heeft overtreden de schuldige en dus aansprakelijk voor alle geleden schade.
 • Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag met het berekenen en claimen van uw letselschade. Zo kunt u zich richten op uw herstel en zorgen wij dat u krijgt waar u recht op heeft.
 • Indien de tegenpartij aansprakelijk voor het auto-ongeluk, is onze hulp voor u gratis. De tegenpartij moet onze kosten namelijk vergoeden. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een verkeersongeval heeft een grote impact op uw leven. Niet alleen bent u erg geschrokken, ook kunt u te maken krijgen met hoge medische kosten of met verminderde inkomsten.  Als uw letsel van het auto-ongeluk de schuld is van een ander, heeft u recht op schadevergoeding. Maar hoeveel schadevergoeding na een ongeluk kunt u eigenlijk vorderen?

Bij een auto-ongeluk ontstaat naast materiële schade ook regelmatig lichamelijk letsel. Betrokkenen van de aanrijding kunnen verwondingen oplopen en soms langdurig last houden van pijn en andere medische klachten.

Wanneer u door een auto-ongeluk letselschade hebt opgelopen is het van belang dat u de juiste stappen onderneemt. Afhankelijk van het opgelopen letsel kunnen de kosten voor medische behandelingen flink oplopen. In veel gevallen zijn niet al die kosten gedekt door uw ziektekostenverzekering en zult u die zelf moeten betalen. Ook dient u mogelijk kosten te maken voor hulp in- en om het huis. Daarnaast kan er ook sprake zijn van verlies aan inkomsten. Als u langere tijd niet kunt werken of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt, verhoogt dit de letselschade vaak aanzienlijk.


UITGELICHT

Stappenplan auto-ongeluk:

 1. Vul samen met de andere partij het schadeformulier in
 2. Fotografeer de hele situatie van het ongeluk, de schade en uw letsel
 3. Noteer naam en telefoonnummers van de tegenpartij en van alle eventuele getuigen
 4. Bij zwaardere verkeersongevallen zal de politie bovenvermelde stappen op zich nemen en kan nadien het proces verbaal worden opgevraagd. Wij zullen dit voor u doen
 5. Maak een afspraak bij uw huisarts zodat u in geval van letsel een medisch dossier opbouwt
 6. Nadat de aansprakelijkheid van het auto-ongeluk van de andere automobilist door ons is aangetoond kan met de inventarisatie en het claimen van uw schade worden gestart
 7. Is de tegenpartij aansprakelijk voor het auto-ongeluk, dan kunt u ons kosteloos inschakelen. Wij stellen de tegenpartij dan voor u aansprakelijk en zorgen voor een zo snel en efficiënt mogelijke afwikkeling van uw letselschade na een auto-ongeluk

Vergoeding letselschade auto ongeluk

Lijdt u letsel door een auto-ongeluk waarbij ook een ander motorvoertuig is betrokken, dan is vaak sprake van een ongeval met hoogenergetische impact. Afhankelijk van de snelheid waarmee het ongeluk gebeurde, kan deze impact fors letsel veroorzaken, dat in sommige gevallen van blijvende aard is. Verderop in dit artikel zullen wij nader ingaan op verschillende soorten letsel en de hiermee samenhangende smartengeld vergoedingen.

Medische of therapeutische behandeling van uw klachten brengt uiteraard kosten met zich mee. De kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed kunnen bij de aansprakelijke partij worden geclaimd. In principe komt alle door het ongeluk veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Materiële schade aan uw auto en andere bezittingen, zoals telefoon, kleren, etc.
 • Kosten voor huishoudelijke hulp die u moet maken als gevolg van uw letsel
 • Schade door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid in de vorm van gederfde inkomsten
 • Immateriële schade door pijn, verdriet en verminderde levensvreugde (smartengeld)

Schakelt u onze hulp in na een auto-ongeluk, dan wordt uw letselschade nauwkeurig door ons geïnventariseerd en zullen wij ons ervoor inzetten om uw zaak zo vlot als mogelijk te laten verlopen. De afwikkeling van letselschade na een auto ongeluk is echter wel afhankelijk van de ernst van uw letsel. Een zaak kan namelijk pas worden afgewikkeld als er een medische eindtoestand is bereikt. Dit betekent dat u klachtenvrij bent of dat duidelijk is welke blijvende gevolgen het ongeval voor heeft. Pas op dat moment kan de volledige letselschade worden berekend.


Met juridische bijstand van B&O Letselschade kunt u rekenen op deskundige juridische hulp en een schadevergoeding die recht doet aan uw situatie. Wilt u weten of wij u kosteloos kunnen helpen? Doe dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Aansprakelijkheid bij een auto-ongeluk

Bij een auto-ongeluk is de partij die bepaalde verkeersregels heeft overtreden schuldig en daarmee aansprakelijk voor de schade van de ander. In de meeste gevallen is deze partij verzekerd. De schadevergoeding die de verzekeraar u aanbiedt doet meestal geen recht aan de feitelijke situatie van het slachtoffer. Met hulp van ons letselschadebureau is uw positie een stuk sterker en ontvangt u de schadevergoeding waarop u daadwerkelijk recht heeft.

Hulp van een letselschade-expert zorgt voor rust bij uw herstel: wij nemen het juridisch getouwtrek van u over en berekenen uw letselschade na een auto-ongeluk. Vraag in een kosteloos telefonisch adviesgesprek naar uw mogelijkheden.

Kop-staartbotsing: wie is aansprakelijk?

Bij een kop-staartbotsing is het de regel dat de auto die achterop gereden is, aansprakelijk is voor de schade van de voorste partij. Volgens de wet zijn bestuurders namelijk verplicht om voldoende afstand te houden tot hun voorligger. Bij een kop-staartbotsing zat de achterop rijdende bestuurder waarschijnlijk te dicht op zijn voorganger om tijdig te kunnen remmen.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. De situatie kan anders liggen als:

 • De voorste auto ineens plotseling remde zonder dat daar een reden voor was (bijvoorbeeld voor een groen verkeerslicht)
 • De voorste auto de andere auto afsneed of ineens van rijbaan wisselde zonder richting aan te geven

Bij een kettingbotsing zijn meerdere partijen betrokken en kan het ingewikkeld zijn om van al deze partijen de aansprakelijkheid van het auto-ongeluk vast te stellen. Voor deze ongelukken hebben verzekeraars onderling afspraken gemaakt om schadeprocedures sneller af te kunnen wikkelen. Bent u van achteren aangereden, maakt u goede kans op een volledige vergoeding van uw letselschade na het auto-ongeluk


Leg uw situatie voor aan een van onze letselschadejuristen en we kunnen u meestal al direct vertellen wat uw kansen op schadevergoeding zijn. U kunt ons bellen op 085-877 17 74 of neem contact met ons op via de site.


Voorbeelden schadevergoeding

Bent u door een auto-ongeluk gewond geraakt, dan hebt u waarschijnlijk geen idee van de schadevergoeding die u kunt verwachten. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van toegewezen smartengeld bedragen. De vergoeding van kosten en/of gemiste inkomsten is hierin dus niet meegenomen. Omdat de materiële schade per geval enorm verschilt is alleen de vergoeding voor pijn en gederfde levensvreugde meegenomen.

Gering letsel: schadevergoeding tot € 2.000

Heeft u licht letsel overgehouden aan het auto-ongeluk, dan kunt u uitgaan van een schadevergoeding tot maximaal € 2.000. Enkele voorbeelden van verwondingen die onder de categorie gering letsel vallen, zijn:

 • Kleine botbreuken
 • Kleine verwondingen, zoals schaafwonden
 • Kneuzingen
 • Een lichte hersenschudding

Het bedrag dat uiteindelijk wordt vergoed, hangt af van de impact die het letsel op u heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mate van pijn, de periode van herstel en de mate van medische hulp die u nodig had.

Matig letsel: schadevergoeding € 3.500 tot € 9.000

Als u matig letsel hebt opgelopen bij het auto-ongeluk, moet u rekenen op een schadevergoeding ergens tussen de € 3.500 en € 9.000. Matig letsel is bijvoorbeeld:

De persoonlijke omstandigheden spelen een rol bij de vraag of het letsel onder deze categorie valt. Voorbeelden hiervan zijn een medische behandeling van maximaal één jaar, ziekenhuisopname, langdurige afhankelijkheid van hulp of een lichte lichamelijke dan wel geestelijke handicap.

Zwaar letsel: schadevergoeding € 21.000 tot € 43.000

Bij zwaar letsel als gevolg van een auto-ongeluk, variëren de letselschadevergoedingen van € 21.000 tot € 43.000. Bij zwaar letsel kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Verlies van reuk- of smaakvermogen
 • Langdurige geestelijke problemen naar aanleiding van het auto-ongeluk
 • Langere periodes van bewusteloosheid of coma
 • Andere voorbeelden waarin sprake is van zwaar letsel zijn arbeidsongeschiktheid, ernstige verwondingen, een zware en levenslange beperking als gevolg van het letsel, een langdurige herstelperiode of functieverlies van ledematen

De voorbeelden die hierboven worden gegeven, bieden enige indicatie over de letselschadevergoeding die u kunt verwachten bij letsel door een auto-ongeluk. Bij nog ernstiger letsel dan hierboven aangegeven kan de totale schadevergoeding nog hoger uitvallen.

Hulp bij het claimen van uw schadevergoeding

Na een ongeval komt er veel op u af. Het berekenen en claimen van uw schadevergoeding kan daarom overweldigend zijn. Ook heeft u hier specifieke kennis voor nodig. Onze letselschadejuristen hebben deze kennis en ervaring en helpen u graag. Zo kunt u zich richten op uw herstel en zorgen wij dat u krijgt waar u recht op heeft.

Wij staan bekend om onze professionele en persoonlijke aanpak. U hoeft bovendien niet bang te zijn voor hoge kosten. Ligt de aansprakelijkheid voor het ongeluk bij iemand anders, dan is deze bij wet verplicht ook de kosten voor rechtsbijstand van het slachtoffer te vergoeden. De juridische kosten zijn onderdeel van uw schadevergoeding. Onze rekening sturen wij dan ook rechtstreeks naar de tegenpartij.


Wilt u schadevergoeding na ongeluk claimen? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Onze letselschade experts staan u graag te woord.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74