Bedrijfsongeval vorkheftruck

In het kort

 • Ongevallen met heftrucks komen op de vierde plaats van oorzaken van ongevallen op de werkvloer.
 • Ongevallen met een vorkheftruck vinden meestal plaats als de veiligheidsregels niet of niet goed worden nageleefd. Dit gebeurt bijna nooit opzettelijk.
 • Bij veruit de meeste bedrijfsongevallen met letsel tot gevolg, is de werkgever aansprakelijk voor letselschade.
 • Als wij uw zaak aannemen, betaalt u niets aan ons. Onze rekening dienen wij rechtstreeks in bij de tegenpartij.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bedrijfsongevallen met heftrucks komen helaas vrij vaak voor. Dit type ongeval staat dan ook op de vierde plaats van oorzaken van ongevallen op de werkvloer. Veel voorkomende vorkheftruckongevallen zijn onder andere:

 • Het kantelen van de heftruck waardoor een persoon bekneld raakt;
 • Een aanrijding tussen de heftruck en een persoon;
 • Het vallen van de lading op een persoon;
 • Een val van hoogte, omdat de heftruck soms als hoogwerker wordt gebruikt;
 • Beknelling (ook wel crushletsel genoemd)

Ongevallen met een vorkheftruck vinden meestal plaats als de veiligheidsregels niet of niet goed worden nageleefd. Dit gebeurt bijna nooit opzettelijk. Vaak wordt het ongeval veroorzaakt door haast, nonchalance of onverschilligheid. De werkdruk is meestal hoog, waardoor een order snel de deur uit moet en er te snel wordt gereden. Met name tijdens het achteruitrijden zit een ongeluk dan in een klein hoekje. Of de ondergrond van de heftruck is niet helemaal gelijk, maar dit wordt genegeerd omdat men denk dat het wel goed zal gaan. Kleine beslissingen als deze kunnen dan toch grote gevolgen hebben.

Wettelijke zorgplicht werkgever vorkheftruck

De werkgever moet ervoor zorgen dat bedrijfsongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. Bij het werk met vorkheftrucks moet de werkgever er onder andere voor zorgen dat de heftrucks goed onderhouden moeten zijn, dat er voldoende manoeuvreerruimte is, dat er een scheiding is van voetgangers- en heftruckzone, dat er goede zichtlijnen zijn en dat er geluidssignalering is (bijvoorbeeld een piep bij achteruitrijden).

In de Arbowet is bovendien bepaald dat een werknemer pas op een vorkheftruck mag rijden als hij “specifiek deskundig is om de vorkheftruck te besturen”. De werkgever moet erop toezien dat zijn werknemers voldoende deskundig zijn. Uit de praktijk blijkt echter dat werkgevers het gevaar van heftrucks vaak onderschatten en de veiligheidsvoorschriften niet (volledig) naleven.

Wie is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval met een heftruck?

Bij veruit de meeste heftruckongevallen met letsel tot gevolg, is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade. Dit is geregeld in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Indien het arbeidsongeval plaatsvond tijdens werktijd en uw werkgever zijn zorgplicht schond, dan staat aansprakelijkheid in principe vast.

Uw werkgever schond zijn zorgplicht als hij:

 • Onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de werknemers tegen ongevallen op de werkvloer te beschermen, of;
 • Onvoldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

In de praktijk blijkt dat in een zeer groot deel van de ongevallen de werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Vooral omdat werkgevers in de praktijk weinig toezicht houden op het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Naast bovenstaande voorwaarden dient u ook te bewijzen dat er een direct verband bestaat tussen het uitvoeren van uw werkzaamheden en uw letsel. Ook moet u uw letselschade (schriftelijk) kunnen aantonen. De bewijsvoering is erg belangrijk. Lukt dit niet, dan krijgt u geen schadevergoeding. Laat u dus altijd bijstaan door een letselschadespecialist zodat u zeker weet dat uw bewijsvoering in orde is.

Schadevergoeding claimen

Indien uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval kunt u een schadevergoeding claimen. Bijna alle werkgevers zijn hiervoor verzekerd. Uw schadeclaim gaat dan ook naar de verzekeraar van uw werkgever, niet naar uw werkgever zelf. Voor veel werknemers is het dan ook fijn om te weten dat de goede werkrelatie niet beïnvloed hoeft te worden door het indienen van een letselschadevergoeding.

De hoogte van uw schadevergoeding hangt van verschillende factoren af. Zo kunt u een vergoeding krijgen voor uw gemaakte medische kosten, reiskosten, verlies aan inkomsten en huishoudelijke hulp. Daarnaast kunt u vaak ook smartengeld claimen voor uw immateriële schade. Deze vorm van letselschade kan bijvoorbeeld bestaan uit psychische schade of verminderde levensvreugde door lichamelijke beperkingen door het ongeluk. Onze ervaren juristen kunnen u helpen met het berekenen het letselschade bedrag, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Voorbeeld schadevergoeding heftruck ongeval

Om u een voorbeeld te geven van een door ons behandelde letselschadezaak na een ongeval met een heftruck, hebben wij hieronder de geanonimiseerde case uitgewerkt.

Internationaal chauffeur – Letselschade bedrijfsongeval

De heer Fransen werkt als internationaal vrachtwagenchauffeur. Doordat een collega bij het lossen met een heftruck over zijn voet rijdt, loopt hij zeer vervelend en blijvend voetletsel op. Daardoor kan hij zijn eigen werkzaamheden niet meer uitvoeren.

B&O Letselschade stelt de werkgever met succes aansprakelijk voor de door de collega veroorzaakte schade en zorgt voor de inschakeling van een arbeidsdeskundige. Er wordt voor hem een geschikte andere baan gevonden als onderhoudsmonteur bij een woningbouwvereniging. Hij verdient hiermee helaas wel veel minder. Er wordt met de verzekeraar van de werkgever een regeling getroffen.

Daarmee wordt het verlies aan inkomen gecompenseerd en kan de heer Fransen de eigen bijdrage voor zijn aangepaste schoenen betalen. Daarnaast kan hij een auto voorzien van automatische transmissie kopen. Uiteraard krijgt hij ook een aardig bedrag voor de door hem geleden pijn en de door het ongeval opgelopen beperkingen.

De zaak werd geschikt voor een bedrag van € 500.000.

Gratis rechtsbijstand door onze juristen

Als u letsel opliep op de werkvloer door toedoen van een vorkheftruck, zult u vaak uw werkgever aansprakelijk willen stellen en de schade op hem willen verhalen. Wij kunnen u hierbij helpen. We nemen het gehele letselschadetraject uit handen en streven naar een zo hoog mogelijke letselschadevergoeding. Onze letselschadejuristen en –experts zijn gespecialiseerd in bedrijfsongevallen en helpen u met een persoonlijke, betrokken en professionele aanpak.

Doordat wij veel ervaring hebben met dit type bedrijfsongeval weten wij precies waar u recht op heeft en hoe wij dit voor u kunnen regelen. Als wij uw zaak aannemen, betaalt u overigens niets aan ons. Onze rekening dienen wij rechtstreeks in bij de tegenpartij.


Wilt u meer weten over onze gratis rechtsbijstand bij een ongeval met een vorkheftruck? Neem vandaag nog contact met ons op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74