Smartengeld claimen

In het kort

 • Na letselschade als gevolg van een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een ander ongeluk geeft u het recht om smartengeld te claimen
 • Naast een schadevergoeding voor de geleden materiële letselschade, kunt u smartengeld claimen voor de immateriële schade die u heeft opgelopen na een ongeval
 • De belangrijkste vormen van immateriële letselschades die u het recht geven om smartengeld te claimen, zijn psychische schade en gederfde levensvreugde
 • De psychische schade na een ongeval kan vele vormen aannemen en hiervoor kunt u smartengeld claimen
 • Het vaststellen van smartengeld is vaak een behoorlijk subjectieve aangelegenheid en vraagt om de nodige expertise
 • Is een ander voor uw letselschade aansprakelijk, laat ons dan kosteloos uw smartengeld claimen
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Na letselschade als gevolg van een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een ander ongeluk heeft u het recht om smartengeld te claimen. Naast een schadevergoeding voor de geleden materiële letselschade, kunt u smartengeld claimen voor de immateriële schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Deze vorm van letselschade kan bijvoorbeeld bestaan uit psychische schade of verminderde levensvreugde door lichamelijke beperkingen door het ongeluk.


UITGELICHT

Zo kunt u smartengeld claimen!

Smartengeld claimen bij letselschade is een vaak langdurige en ingewikkelde procedure. Smartengeld berekenen is zeer ingewikkelde materie. Hoe komt u immers tot een rechtvaardig bedrag voor uw leed? Uw ‘onzichtbare’, emotionele schade is onmogelijk in geld uit te drukken. Smartengeld is in het leven geroepen om het leed van letselschadeslachtoffers te erkennen. U kunt smartengeld claimen het beste overlaten aan een gekwalificeerde en ervaren letselschadejurist.

Stappenplan smartengeld claimen:

 1. Bewijs verzamelen dat de ander verantwoordelijk is voor uw letselschade, maar ook wat de gevolgen hiervan zijn
 2. Omschrijven van de situatie met bijbehorende argumenten
 3. Tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade
 4. Afwachten van erkenning aansprakelijkheid door de tegenpartij
 5. Uw letselschade jurist vraagt om een voorschot van uw schadevergoeding
 6. Indicatie van de hoogte van het smartengeld en de immateriële schade berekenen
 7. Indien nodig opvolgen van de situatie en wijzigen van de schadeclaim

Het is niet altijd mogelijk om meteen te bepalen hoeveel smartengeld u kunt eisen. De uiteindelijke schade en de invloed die dit heeft op uw verdere leven is namelijk niet altijd meteen zichtbaar. Bij een medische eindsituatie kan meestal wel de volledige impact op uw kwaliteit van het leven bepaald worden. Dat is de situatie waarbij de letsels volledig zijn hersteld of waarbij er geen wezenlijke verbeteringen of verslechteringen meer zullen zijn.


Als u bijvoorbeeld materiële schade heeft aan uw auto, dan bepaalt de garage wat het kost om de auto te repareren. Deze reparatiekosten zijn exact uit te drukken in een geldbedrag dat vervolgens als schade geclaimd kan worden. Het vaststellen van de immateriële letselschade is nooit zo eenduidig als materiële letselschade. Om de immateriële letselschade vast te laten stellen zult u een letselschadejurist in moeten schakelen. Hij of zij kan deze schade bepalen en het vervolgens als smartengeld claimen.


Is een ander voor uw letselschade aansprakelijk, laat ons dan kosteloos uw smartengeld claimen. Doe onze vrijblijvende letselschadetest!


Wat is smartengeld en wanneer kan ik smartengeld eisen?

Smartengeld is de schadevergoeding voor alle letselschade die niet in geld is uit te drukken. Na een ongeluk kunt u bijvoorbeeld last krijgen van psychische klachten of ernstig beperkt raken door blijvend letsel. Al deze gevolgen van een ongeluk zijn van invloed op de kwaliteit van uw leven en zijn hiermee de basis van uw smartengeld claim. De belangrijkste vormen van immateriële letselschades die u het recht geven om smartengeld te claimen, zijn psychische schade en gederfde levensvreugde. Een letselschadejurist zal deze immateriële letselschade in verleden, het heden en de toekomst vertalen naar een geldbedrag en dit als smartengeld claimen.

Niet in alle gevallen kan er een smartengeld vergoeding voor psychische schade worden geclaimd. Wanneer het letsel na een ongeluk dermate invloed heeft op uw levensvreugde en gemoedstoestand kan het zinnig zijn om smartengeld te claimen.

U kunt smartengeld eisen in drie situaties:

 1. Bij lichamelijk letsel door schuld van een ander
 2. Bij geestelijk letsel door schuld van een ander
 3. Bij aantasting van uw eer of goede naam door een ander

Naast smartengeld kunt u ook een schadevergoeding eisen voor uw materiële schade, zoals beschadiging van eigendommen, kosten voor een medische behandeling of verlies van inkomsten.

Schadevergoeding smartengeld claimen

Het eisen van smartengeld bij de verantwoordelijke partij is een emotionele en persoonlijke zaak. Het gaat immers om aspecten rondom letselschade die niet tastbaar zijn. Smartengeld kan betrekking hebben op pijn, beledigingen, psychische of geestelijke schade. In juridische taal spreekt men over gederfde levensvreugde. Om deze nare ervaringen te compenseren, kan een slachtoffer smartengeld eisen. Het is onmogelijk om deze ‘gederfde levensvreugde’ werkelijk te vergoeden, maar het is vaak een vorm van erkenning voor het slachtoffer.

Smartengeld claimen voor psychische schade

De psychische schade na een ongeval kan vele vormen aannemen en hiervoor kunt u smartengeld claimen. Na een ernstig auto-ongeluk of een hondenbeet kunt u last krijgen van angsten, waardoor u zich bijvoorbeeld niet meer op straat durft te begeven. Ook lichamelijk letsel kan leiden tot psychische schade, zoals het verlies van uw gehoor. Het gevolg van doofheid kan bijvoorbeeld zijn dat u sociaal geïsoleerd raakt doordat u geen gesprekken meer kunt volgen. Deze sociale isolatie kan vervolgens weer een depressie tot gevolg hebben. In deze, en soortgelijke, gevallen heeft u het recht om smartengeld te claimen voor de geleden en nog te lijden psychische schade.

Vallen de kosten van therapie ook onder smartengeld?

Na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of ander ongeluk kunt u last krijgen van psychische klachten. In extreme gevallen loopt het slachtoffer helaas zelfs een trauma op. Kosten voor bijvoorbeeld therapie en psychische bijstand die direct voortvloeien uit het ongeval vallen onder de materiële schade en worden dus los van het smartengeld vergoed. Alleen de psychische last en het effect van het trauma op het dagelijks leven worden meegenomen in de smartengeld claim. Alleen in bijzondere gevallen kunnen andere betrokkenen smartengeld claimen; mocht u bijvoorbeeld als omstander een trauma hebben opgelopen dan kunt u een letselschadespecialist om advies vragen over het claimen van de psychische letselschade.

Smartengeld claimen voor gederfde levensvreugde

U kunt ook smartengeld claimen voor gederfde levensvreugde. Gederfde levensvreugde betekent het plezier in het leven dat u is ontnomen als gevolg van het ongeval. Door een whiplash, een amputatie van een ledemaat, het verlies van het gezichtsvermogen of ander letsel kunt u beperkt raken in het uitoefenen van uw hobby’s of andere vrijetijdsbestedingen waar u vóór het ongeval veel levensvreugde uit haalde. Deze immateriële letselschade heeft vaak een blijvende impact op uw leven en kan zorgen voor emotionele problemen. Voor deze gederfde levensvreugde ten gevolge van een ongeval kunt u smartengeld claimen, mits een ander aansprakelijk is.


Voor degelijk advies over letselschade en smartengeld kunt u vrijblijvend contact opnemen met B&O Letselschade. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om smartengeld te eisen en de kans op toekenning van de claim.


De hoogte van smartengeld

Smartengeld eisen kan blijvende psychische schade nooit vergoeden. De aard van het letsel en de ernst ervan zijn de belangrijkste factoren die de hoogte van een vergoeding bepalen. Daarnaast zijn andere factoren zoals uw beroep en hobby’s van belang om in te schatten hoeveel effect het letsel heeft op het dagelijks leven. B&O Letselschade neemt de oorzaak van het letsel, de mate van schuld, leeftijd en invloed van het letsel op werk, hobby’s en relaties mee bij de bepaling van de letselschadevergoeding.

Over de hoogte van smartengeld zijn vooraf zeer moeilijk uitspraken te doen. In Nederland kunnen mensen relatief minder smartengeld claimen dan in veel andere Europese landen en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is het geen uitzondering om miljoenen dollars aan smartengeld te eisen. In Nederland zijn miljoenenclaims echter ondenkbaar en één van de hoogste smartengeld bedragen ooit uitgekeerd is € 217.814,- voor een HIV-besmetting door een medische fout.

Het vaststellen van smartengeld is vaak een behoorlijk subjectieve aangelegenheid en vraagt om de nodige expertise. Om ervoor te zorgen dat de hoogte van uw smartengeld, ook voor Nederlandse begrippen, niet te laag uitvalt is het ten zeerste aan te raden om de hulp van een letselschade advocaat of -bureau in te roepen. Deze weet de relevante jurisprudentie op te betrekken en deze op de juiste wijze te interpreteren. Uw letselschade jurist hanteert de ANWB Smartengeldgids vaak als leidraad voor het bepalen van de hoogte van uw smartengeld.

Smartengeld eisen: voorbeelden letselschadebedragen

Ter illustratie vindt u hieronder een aantal recente voorbeelden van letsels waarvoor smartengeld is geclaimd. Deze bedragen bieden overigens geen enkele garantie voor de hoogte van úw smartengeld. Hoeveel smartengeld te claimen valt voor een bepaalt letsel, hangt van veel meer factoren af zoals leeftijd, pijn, aansprakelijkheid en duur van het leed.

Voorbeelden letselschadebedragen smartengeld
Sleutelbeenbreuk  € 1.049,00
Wervelbreuk  € 1.500,00
Verlies van oog  € 21.565,00
Doofheid      € 47.409,00
Verlamming      € 121.200,00

Meer voorbeelden van schadevergoedingen kunt u vinden op onze pagina met afgeronde letselschadezaken en onze voorbeelden letselschade bedragen pagina. Let hierbij goed op de omschrijvingen of dit enkel smartengeld vergoedingen zijn of combinaties met schadevergoedingen voor een vergelijking met uw situatie.

Smartengeld claimen via letselschadebureau

Het mag duidelijk zijn dat smartengeld claimen geen eenvoudige zaak is in Nederland. Het vaststellen van het smartengeld is een specialistische taak en vergt kennis van zaken, zoals van de jurisprudentie naar aanleiding van de toewijzingen van smartengeld in voorgaande rechtszaken. Indien u slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen onze letselschade experts u gratis bijstaan. De persoon die aansprakelijk is gesteld voor het ongeval is verplicht de letselschade te vergoeden en de kosten voor juridische bijstand te betalen. Het kost u als slachtoffer in dit geval niets om door een letselschadejurist uw schadevergoeding voor letselschade en smartengeld te laten claimen. U kunt zich volledig richten op het herstel na het ongeval, terwijl onze letselschadespecialist zich met uw schadeclaim bezig houdt.


Schakel dus gerust één van onze letselschadejuristen in om uw smartengeld te claimen! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74