Smartengeld na bedrijfsongeval

In het kort

 • Uw werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval
 • De meeste werkgevers hebben een bedrijfsongevallenverzekering waarop zij aanspraak kunnen maken als er zich een bedrijfsongeval voordoet
 • Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële letselschade die niet in geld is uit te drukken
 • Meestal is de oorzaak van een bedrijfsongeval het ontbreken van voldoende voorzorgsmaatregelen
 • Het te claimen bedrag aan smartengeld is het resultaat van een ingewikkelde berekening die afhangt van de ernst van het letsel, de duur van de genezing, leeftijd, medische historie en bedragen die in het verleden zijn uitgekeerd als smartengeld
 • Wij bieden u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand als een ander aansprakelijk is voor uw immateriële letselschade
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Smartengeld na een bedrijfsongeval, ofwel een schadevergoeding voor immateriële schade, is een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Het is een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan. Smartengeld is slechts een onderdeel van de totale letselschade en is dus niet, zoals velen denken, iemands totale letselschadevergoeding. 

Claimen smartengeld na bedrijfsongeval

Om een letselschadevergoeding en smartengeld te ontvangen, dient de tegenpartij aansprakelijk te zijn en dit te erkennen. Dit valt in de praktijk niet mee, omdat u te maken krijgt met een verzekeringsmaatschappij als tegenpartij. Het is daarom verstandig om bij letselschade contact op te nemen met onze deskundige letselschadejuristen en -experts. U kunt er dan op vertrouwen dat u krijgt waar u recht op heeft; wij claimen uiteraard een maximale schadevergoeding inclusief smartengeld.

De meeste werkgevers hebben een bedrijfsongevallenverzekering waarop zij aanspraak kunnen maken als er zich een bedrijfsongeval voordoet. Bij een ernstig bedrijfsongeval, waarbij de werknemer arbeidsongeschikt of zwaar getraumatiseerd raakt, bestaat er de mogelijkheid om smartengeld te claimen. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële letselschade die niet in geld is uit te drukken. Onze letselschade experts zullen bij smartengeld door een bedrijfsongeval uw letselschade claimen om de last van chronische pijnklachten, psychische schade en gederfde levensvreugde te compenseren.


UITGELICHT

Smartengeld na een bedrijfsongeval, wat betekent dit? En wat houdt dit precies in voor u?

 • Smartengeld, ofwel een schadevergoeding voor immateriële schade, is een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen na een (bedrijfs)ongeval
 • Om na een bedrijfsongeval een letselschadevergoeding en smartengeld te ontvangen, dient de tegenpartij aansprakelijk te zijn en dit te erkennen. Dit betreft meestal uw werkgever
 • U heeft recht op smartengeld (een vergoeding van uw emotionele schade) als u lichamelijk letsel oploopt door schuld van een ander. U heeft hier recht op als u zelf slachtoffer bent. Bij zeer ernstig letsel of zelfs overlijden hebben partners of kinderen ook recht op smartengeld de zogenaamde vergoeding in het kader van affectieschade.
 • Pas bij een medische eindsituatie kan de hoogte van de smartengeldvergoeding berekend worden. Het is daarom van uitermate belang dit te laten berekenen door een letselschade jurist. Wij zorgen voor een correcte en tijdige afhandeling van uw schadeclaim en dienen indien nodig een verzoek in voor een voorschot van de schadevergoeding

Naast smartengeld kunt u tevens al uw andere letselschade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Het gaat dan om alle extra kosten die u heeft moeten maken vanwege uw letsel en de kosten die u nog moet maken. Ook voor misgelopen inkomsten en/of nog mis te lopen inkomen kunt u een vergoeding krijgen.


Heeft u letselschade opgelopen en bent u benieuwd naar de verhaalsmogelijkheden? Bel ons dan of gebruik het contactformulier.

Schakelt u ons in, dan:

✓ Kost het u helemaal niets

Wordt u bijgestaan door een ervaren letselschade jurist

Is onze kwaliteit gewaarborgd door het keurmerk van het Register Letselschade


Kosten letselschade na een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en uw leven van het ene moment op het andere totaal veranderen. Vaak heeft u na een bedrijfsongeval direct kosten door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, extra vervoerskosten en beschadigde bezittingen. Voor al deze kosten kunt u een schadevergoeding claimen bij uw werkgever. Uw werkgever is namelijk in de meeste gevallen aansprakelijk als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval. Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van uw immateriële schade, ofwel een bedrag smartengeld.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

U heeft volgens de Nederlandse Wet recht op smartengeld (een vergoeding van uw emotionele schade) als u lichamelijk letsel oploopt door schuld van een ander. U heeft hier recht op als u zelf slachtoffer bent. Komt uw kind of partner te overlijden dan heeft u als nabestaande ook recht op smartengeld: de zogenaamde vergoeding als affectieschade. Ook indien er door uw partner of kind zeer ernstig letsel wordt opgelopen bestaat dit recht op deze speciale vorm van smartengeld. Daarnaast is er bij overlijden ook nog recht op overlijdensschade. Smartengeld is bedoeld ter compensatie van:

 • Verdriet
 • Pijn
 • Verlies van levensvreugde

Smartengeld berekenen bij een bedrijfsongeval

Het berekenen van de hoogte van smartengeld na een bedrijfsongeval is vaak een moeilijk en langdurig proces. Het gaat hier immers om niet direct zichtbare schade en is daarom niet eenvoudig vast te stellen in bedragen. Pas bij een medische eindsituatie kan de hoogte van de smartengeldvergoeding berekend worden. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer er geen verbetering van het letsel mogelijk is of wanneer het letsel is genezen. 

Het bedrag aan smartengeld na een bedrijfsongeval, dat u als slachtoffer kunt claimen voor uw immateriële letselschade, is het resultaat van een ingewikkelde berekening die afhangt van:

 • De ernst van het letsel
 • De duur van de genezing
 • Leeftijd
 • Medische historie
 • Bedragen die in het verleden zijn uitgekeerd als smartengeld

Het is dus verstandig om altijd een letselschade expert in te schakelen om het bedrag aan smartengeld voor u te berekenen. Onze letselschadejuristen en -experts beschikken over de juridische en medische kennis om een bedrag aan smartengeld te berekenen die recht doet aan uw geleden immateriële letselschade. 

Claimen van smartengeld bij een bedrijfsongeval

Wanneer u zich afvraagt hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen en op hoeveel smartengeld u recht heeft, is het goed om u te laten bijstaan door een letselschadejurist. Deze kan voor u uitrekenen welke kosten aan letselschade u heeft en hoeveel smartengeld u kunt claimen.

Om smartengeld te claimen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, te weten:

 • Er is een aansprakelijke tegenpartij
 • Deze aansprakelijke tegenpartij heeft aansprakelijkheid erkend
 • Het letsel moet het gevolg zijn van het ongeval (bewijzen)
 • Er is sprake van een medische eindsituatie

Vaststellen hoogte smartengeld bij een bedrijfsongeval

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan smartengeld worden geëist. Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld wordt eerst gekeken naar uw persoonlijke letselschade situatie. Er wordt onder meer gekeken naar:

 • Welk letsel u heeft opgelopen
 • De ernst van uw letsel
 • Bent u opgenomen in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum en voor welke duur?
 • De zwaarte en duur van uw medische behandelingen
 • De pijn die u heeft ervaren tijdens uw herstel
 • De totale duur van uw herstel
 • Uw leeftijd
 • De mate en duur van arbeidsongeschiktheid
 • Blijvende restbeperkingen
 • Kunt u hobby’s en/of uw favoriete sport nog uitoefenen?
 • De aanwezigheid van de zichtbare en blijvende gevolgen, zoals littekens en de gevolgen hiervan in uw relatie, sociale kring, op uw werk en tijdens uw vrijetijdsbesteding
 • In welke mate het letsel de ontwikkeling van uw toekomstige werkzame leven beperkt
 • De pijn die zult blijven houden in de toekomst
 • In hoeverre u afhankelijk bent van hulp van anderen

Het totaal van uw persoonlijke letselschade factoren leidt tot een bepaald bedrag aan smartengeld dat door de aansprakelijke tegenpartij aan u betaald moet worden. Op onze website kunt u enkele smartengeld voorbeelden vinden van zaken die in Nederland zijn behandeld.

ANWB Smartengeldgids: Leidraad voor bepaling smartengeld

Alle gerechtelijke uitspraken over smartengeld in Nederland worden in de ANWB Smartengeldgids gebundeld. Als het gaat om smartengeld berekenen, geldt deze gids als uitgangspunt voor rechters, letselschadejuristen, aansprakelijkheidsverzekeraars, letselschade advocaten en letselschade experts. De rechter of de aansprakelijkheidsverzekeraar zal bij de berekening van smartengeld in eerste instantie naar uw persoonlijke situatie kijken. Deze wordt dan met een gelijksoortige case uit de ANWB Smartengeldgids vergeleken. 

De gids is opgedeeld in categorieën waarin alle letselschadebedragen per soort letsel staan vermeld. De categorieën zijn o.a.:

 • Mishandeling
 • Medische fout
 • Ongeval
 • Niet-letsel
 • Voeging in strafproces

De soorten letsel waarin binnen iedere categorie onderscheid wordt gemaakt zijn:

 • Hoofd- zenuw- en hersenletsel
 • Whiplashletsel
 • Letsel aan het gebit
 • Oogletsel en oorletsel
 • Arm- en handletsel
 • Knie- been- en voetletsel
 • Borstkas- schouder- en wervelkolomletsel
 • Heup- en bekkenletsel en beschadiging van inwendige organen
 • Ontsiering van lichaam en gelaat
 • Verlies van reuk- en smaak
 • Mondletsel en belemmering van spraakvermogen
 • Letsel geslachtsorganen

De smartengeldbedragen variëren van € 200,00 tot € 200.000,00. In vergelijking met omringende landen en de Verenigde Staten, zijn de smartengeldbedragen in Nederland verre van royaal te noemen. Over het algemeen vallen de bedragen flink tegen. Smartengeld is in ons land niet te vergelijken met de enorme bedragen die bijvoorbeeld in Amerika als vergoeding van de immateriële schade worden gegeven. Voor veel slachtoffers valt de hoogte van het smartengeld behoorlijk tegen.

Juridische hulp berekening smartengeld na bedrijfsongeval

Zoals gezegd is de berekening van smartengeld een ingewikkelde zaak. Wanneer u licht letsel heeft opgelopen, kunt u zelf proberen de hoogte te berekenen en dit bij de tegenpartij te verhalen. Heeft u ernstig letsel opgelopen en heeft dit meer gevolgen voor u dan alleen een huisartsenbezoek? Dan is het raadzaam om een letselschade expert in te schakelen voor de berekening en het claimen van uw smartengeld. De smartengeld berekening is maatwerk. Dit vergt specialistische en juridische kennis. Daarnaast is het wellicht ook niet verstandig om zelf te gaan discussiëren met de aansprakelijke tegenpartij (diens verzekeraar) over de hoogte van uw smartengeld, omdat juist bij de bepaling van deze vergoeding emotionele gevoelens en gedachten bij u als slachtoffer een grote rol spelen.

Gratis juridische hulp smartengeld na bedrijfsongeval

Een deskundig letselschadejurist van B&O Letselschade beschikt over de juiste kennis en weet precies hoe uw smartengeld berekend moet worden. Ook het claimen van al uw overige letselschade kunt u aan onze experts overlaten. 

De letselschade experts van B&O Letselschade verlenen rechtsbijstand in heel Nederland. Als u immateriële letselschade heeft overgehouden aan een bedrijfsongeval, dan eisen wij een bedrag aan smartengeld van de tegenpartij. Wij bieden u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand als een ander aansprakelijk is voor uw immateriële letselschade


Wilt u meer informatie of gratis advies over smartengeld? Bel dan met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Wij bezoeken u graag aan huis!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74