Hoogte smartengeld

In het kort

  • Naast de directe kosten die u maakt, is het goed om te weten dat in veel gevallen smartengeld kan worden geclaimd voor geleden psychische schade
  • Wanneer het letsel na een ongeluk dermate invloed heeft op uw levensvreugde en gemoedstoestand kan het zinnig zijn om smartengeld te claimen
  • Indien u slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen onze letselschade experts u gratis bijstaan
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een ongeval waarbij letsel wordt opgelopen kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer. De klap komt niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk hard aan. Bovendien kan het letsel leiden tot beperking van dagelijkse activiteiten als sport, werk en hobby’s. Als een ander aansprakelijk is voor het letsel, kan een vergoeding voor de pijn en het verdriet worden geclaimd. Dit wordt smartengeld genoemd.


UITGELICHT

Hoeveel smartengeld krijg ik bij letselschade?

De vraag ‘hoeveel smartengeld kan ik verwachten?’ is helaas niet heel concreet te beantwoorden, althans niet direct. Niet elk ongeval is hetzelfde en de hoogte van het smartengeld hangt van vele factoren af. Uw letselschade jurist kan een nauwkeurige berekening voor u maken en de smartengeld claim indienen bij de veroorzaker. 

Toch zijn er wel smartengeld voorbeelden uit het verleden die als leidraad worden gebruikt en aangeven hoeveel smartengeld u kunt verwachten. Deze staan genoemd in de Smartengeldgids, een jaarlijkse uitgave van de ANWB met daarin jurisprudentie omtrent de toegekende bedragen smartengeld.

Let op: dit zijn voorbeelden van smartengeld en zijn ter indicatie. Deze bedragen bieden geen garantie voor hoeveel smartengeld u zelf krijgt. Dit kunt u het beste laten berekenen door een erkende en ervaren letselschadejurist. 

Smartengeld voorbeelden van onze eigen cliënten leest u bij klantervaringen met B&O Letselschade.


Wat is smartengeld?

In principe kan de aansprakelijke enkel gehouden worden de materiële schade van het slachtoffer te vergoeden. Alleen wanneer de wet dit uitdrukkelijk voorschrijft, kan ‘ander nadeel’ gevorderd worden.

Smartengeld is een vergoeding voor ‘ander nadeel’ in de vorm van pijn, verdriet of gederfde levensvreugde. Het recht op smartengeld is wettelijk geregeld in artikel 6:101 lid 1 sub b BW. De vergoeding van smartengeld komt bovenop de schadevergoeding voor materiële schade. Een smartengeld indicatie en de berekening van de hoogte van uw smartengeld kunt u het beste overlaten aan een letselschade specialist, zoals een letselschade jurist.


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening bij het claimen van smartengeld? Doet u dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Wanneer heeft u recht op smartengeld?

Op grond van artikel 6:106 BW kan alleen smartengeld worden gevorderd als sprake is van geestelijk en/of lichamelijk letsel.

Smartengeld wordt het meest toegekend bij lichamelijk letsel. Denk aan het verlies van een oog, een ledemaat of het oplopen van zichtbare littekens. Naast materiële schade, hebben deze gevallen ook immateriële schade tot gevolg. Men kan bijvoorbeeld bang worden uit huis te gaan of de levensvreugde kan verminderd zijn.

Over het algemeen vindt men de hoogte van het smartengeld in Nederland erg laag. Het hoogst toegekende bedrag aan smartengeld bedraagt € 200.000,–.

Er kan ook recht op smartengeld bestaan als het slachtoffer naast lichamelijk letsel ook geestelijk letsel opliep. Ook als het slachtoffer géén lichamelijk, maar alleen geestelijk letsel opliep, kan aanspraak worden gemaakt op smartengeld.

Meer informatie:

Hoogte uitkering smartengeld

Indien er sprake is van opgelopen letsel en u recht heeft op schadevergoeding, dan zal uw letselschadejurist bij het bepalen van de hoogte van smartengeld onder andere gebruik maken van de Smartengeldgids. In deze gids staan alle reeds uitgekeerde letselschade bedragen aan smartengeld met de daarbij behorende letsels. 

Bij de bepaling van smartengeld bedragen wordt gekeken naar meerdere omstandigheden. Naast uiteraard het letsel zijn onder andere de volgende factoren van belang:

  • Leeftijd slachtoffer
  • Duur genezingsproces of ziekenhuisopname
  • Looptijd letsel
  • Mate van pijn
  • Eventuele blijvende beperkingen voor de toekomst
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Gederfde levensvreugde

Elk geval wordt apart beoordeeld. Om een idee te krijgen kan de Smartengeldgids geraadpleegd worden. Hierin staan rechterlijke uitspraken, waarbij de omvang van het letsel en de gevorderde en toegewezen smartengeld bedragen worden beschreven.

Voorbeelden smartengeld bedragen

Zoals eerder aangegeven is het niet eenvoudig om smartengeld te berekenen en hier concrete voorbeelden van te geven die ook op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Toch kunnen eerdere voorbeelden wel als leidraad gebruikt worden om een voorzichtige inschatting te maken van wat u kunt verwachten aan smartengeld bij letselschade. Voorbeelden vindt u terug bij onze klantervaringen, maar deze zijn ook openbaar gepubliceerd en terug te vinden in onder andere de Smartengeldgids. Wij geven u een kort overzicht van enkele toegewezen smartengeld vergoedingen (klikt u op de link voor de voorbeelden van bedragen):

Gratis berekening smartengeld

Het is af te raden zelf de hoogte van uw smartengeld te berekenen. Op grond van de Smartengeldgids kan een idee gekregen worden over de hoogte van een eventuele uitkering, maar de berekening van smartengeld is specialistenwerk. Zowel juridische als medische kennis zijn vereist om smartengeld te kunnen berekenen.


Wij kunnen smartengeld voor u berekenen. In de meeste gevallen is onze dienstverlening gratis. Neem vandaag nog contact op voor de mogelijkheden.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74