Ongeval met machine

In het kort

 • Uw werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor werkmateriaal en machines die goedgekeurd zijn. Ook uw werkplek en werkomstandigheden dienen veilig te zijn.
 • Als u ernstig letsel heeft opgelopen door een ongeval op het werk dan moet u de Arbeidsinspectie inschakelen.
 • Als de arbeidsinspectie concludeert dat uw baas de Arbowet overtreden heeft, is daarmee ook de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval vastgesteld. Zelf als het ongeval met de machine uw eigen schuld was, kan uw werkgever aansprakelijk zijn.
 • Is uw werkgever aansprakelijk, dan is hij ook verplicht de kosten voor onze juridische bijstand te vergoeden, u hoeft ons hier dus niets voor te betalen.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Ernstige arbeidsongevallen blijven helaas vaak voorkomen. Ieder jaar vinden er er maar liefst 200.000 bedrijfsongevallen plaats in Nederland, waarvan 2.300 ernstig. Een ongeval met een machine is een van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Het blijft daarom binnen elk bedrijf noodzakelijk om de veiligheid te blijven controleren en voorzorgsmaatregelen voor werknemers in acht te houden. Als u een dergelijk arbeidsongeval overkomt, is uw werkgever dan aansprakelijk? Kunt u hem dan aanspreken op zijn zorgplicht en een schadevergoeding eisen? Of is het een kwestie van domme pech dat u ongelukkig in aanraking bent gekomen met een machine op uw werk? In dit artikel leggen wij u uit waar u recht op heeft na een bedrijfsongeval met een machine.

Soorten ongevallen met machines

Op de werkvloer worden veel verschillende machines gebruikt, die op verschillende manieren kunnen leiden tot een ongeval. De aard en ernst van de verwondingen kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type machine en de specifieke omstandigheden van het ongeval. Enkele voorbeelden van ongevallen met machines zijn:

 1. Beknellingen: Een veelvoorkomend type ongeval met machines betreft beknellingen. Dit gebeurt wanneer een lichaamsdeel van een werknemer wordt gevangen of geplet tussen bewegende delen van een machine, of tussen een machine en een vast oppervlak. Een voorbeeld hiervan is wanneer een werknemer in een productielijn zijn hand tussen de rollen van een transportband krijgt. Een hand tussen de bewegende delen van een machine krijgen is een van de meest voorkomende arbeidsongevallen op de werkvloer.
 2. Contact met snijdende of scherpe delen: Een ander soort ongeval treedt op wanneer werknemers in aanraking komen met de scherpe of snijdende delen van een machine. Een werknemer in een houtbewerkingsfabriek zou bijvoorbeeld een ledemaat kunnen verliezen door contact met een cirkelzaag die niet op de juiste manier is afgeschermd.
 3. Projectielongevallen: Projectielongevallen kunnen gebeuren wanneer een machine onderdelen of restmaterialen met hoge snelheid uitstoot. Een voorbeeld hiervan is een metaalbewerkingsmachine die splinters of metaalscherven uitstoot welke een werknemer kunnen verwonden.

Aanbevelingen betreffende ernstige bedrijfsongevallen met machines

Arbeidsongevallen met machines zijn een van de meest voorkomende bedrijfsongevallen. Het voorkomen van deze ongevallen heeft dan ook een hoge prioriteit. Het RIVM heeft in het verleden enkele onderzoeken gedaan over de mogelijk gevaren van het werken met machines. Op basis van dit onderzoek hebben zij enkele aanbevelingen gedaan:

 1. Controleer regelmatig of de afscherming van bewegende delen nog deugdelijk en effectief is. Zijn de machines bijvoorbeeld niet verouderd? Of zijn de machines nog wel compleet? Zijn er geen beschermkappen verwijderd?
 2. Wees specifiek bij het inventariseren en evalueren van risico’s op papier en in de praktijk tijdens het werk. Als situaties of machines worden gewijzigd, kijk dan bijvoorbeeld opnieuw naar de risico’s
 3. Zorg voor goede en specifieke werkinstructies. Bied werkinstructies in de juiste taal van de werknemers die met de machines moeten werken en zorg dat deze instructies altijd beschikbaar zijn. Geef regelmatig een opfriscursus, dus niet alleen aan nieuwe werknemers. En controleer of alle werknemers de instructies hebben begrepen
 4. Let op specifieke gedragingen die regelmatig tot ongevallen leiden. Let op zowel afwijkend gedrag als op (te) routinematige werkwijzen en spreek medewerkers hier ook op aan
 5. Gebruik input van andere bedrijven in dezelfde sector. Werk samen met andere bedrijven hierin en maak gebruik van initiatieven uit de sector. Nodig collega-bedrijven of professionals uit om mee te denken over veiligheid

Aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van uw werkgever kan het voorkomen dat u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en hierdoor letselschade oploopt. Ook al doet uw baas er alles aan om een ongeval te voorkomen, toch is hij in de meeste gevallen aansprakelijk voor de vergoeding van letselschade als gevolg van een arbeidsongeval. Uw werkgever heeft namelijk een zorgplicht naar u en zijn andere werknemers.

Of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding is afhankelijk van de schuldvraag. Hoe heeft het arbeidsongeval plaatsgevonden en had het voorkomen kunnen worden? Als uw werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht of als hij onvoldoende heeft zorggedragen voor een veilige werkplek en –omgeving, dan heeft u meestal recht op schadevergoeding. Dit geldt overigens ook als een collega van u een fout maakt waardoor u letsel op loopt.

Een werkgever is op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor letselschade, ontstaan door een ongeval op de werkvloer. Er dient wel voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden:

 • Het ongeval vindt plaats tijdens werktijd
 • De werkgever valt een verwijt te maken, bijvoorbeeld dat hij voorzorgsmaatregelen of veiligheidsvoorschriften schond
 • Er moet een causaal verband zijn tussen de werkzaamheden en het ongeval. Met andere woorden, het ongeval dient het gevolg te zijn van de werkzaamheden
 • Het ongeval mag niet veroorzaakt zijn door uw opzet of door roekeloos gedrag

Arbeidsinspectie na ongeluk op werk

Heeft u ernstig letsel opgelopen door een ongeluk op het werk? U moet dan altijd de arbeidsinspectie inschakelen. Ook hierbij kunnen onze letselschade juristen helpen. Uit ervaring weten wij dat een ongeval met een machine ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Van brandwonden tot amputatie van een hand of andere lichaamsdelen. De arbeidsinspectie zal beoordelen of uw werkgever de Arbowet overtreden heeft. Hoe is het bedrijfsongeval ontstaan? Heeft de werkgever voldaan aan zijn verplichting voor veilige werkomstandigheden te zorgen? Als de arbeidsinspectie concludeert dat uw baas de Arbowet overtreden heeft, is daarmee ook de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval vastgesteld. Het was dan niet uw schuld dat u een bedrijfsongeval heeft gehad en onze letselschade juristen kunnen al uw schade bij uw werkgever claimen.

Schadevergoeding

Als u letsel heeft opgelopen na een ongeval met een machine, kunt u een schadevergoeding van uw werkgever eisen. Onze letselschade juristen helpen u graag bij het inventariseren van alle letselschade die u bij uw werkgever kunt claimen. U kunt denken aan extra medische kosten die u maakt, inkomsten die u misloopt en kosten voor huishoudelijke hulp. Ook kunt u recht hebben op smartengeld. De hoogte van uw schadevergoeding en het smartengeld waar u recht op heeft, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen dit alles samen met u in kaart brengen, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook als u letsel opgelopen heeft doordat een collega een fout maakte bij het werken met de machine, kunt u van uw werkgever een schadevergoeding verwachten. Een werkgever is immers verantwoordelijk voor fouten die werknemers maken.

Gratis juridische bijstand

Als u een bedrijfsongeval met een machine heeft gehad en daar ernstig letsel aan over heeft gehouden, kunt u mogelijk tijdelijk niet werken of zelfs arbeidsongeschikt raken. Mogelijk krijgt u zelfs met ontslag te maken. Onze letselschade juristen bieden u graag juridische bijstand om u in deze periode bij te staan om te krijgen waar u recht op heeft. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten. Uw werkgever is zo goed als altijd verantwoordelijk en is dan wettelijk verplicht ook de kosten voor uw juridische bijstand te vergoeden. Wij kunnen u bezoeken in heel Nederland om uw zaak met u te bespreken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74