Bedrijfsongeval zzp’er

In het kort

  • Een zzp'er met letselschade heeft vaak een acuut probleem omdat zijn inkomen wegvalt indien hij niet kan werken
  • Een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt een zzp'er in de praktijk vaak onvoldoende dekking
  • Als een ander aansprakelijk is, dan hebt u ook als zzp'er recht op gratis rechtsbijstand, wij staan u hier graag in bij
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Veruit de meeste ongevallen gebeuren in het verkeer of tijdens werktijd. Letsel oplopen door een ongeval is voor ieder slachtoffer ingrijpend. Ineens staat uw wereld op zijn kop en moet er van alles geregeld worden. Huishoudelijke hulp, kinderopvang, minder inkomsten en een tegenpartij die niet wil meewerken. Wanneer het slachtoffer in loondienst werkzaam is, wordt het salaris voor tenminste 70% doorbetaald door de werkgever.

Een zzp’er met letselschade heeft echter vaak een acuut probleem omdat zijn inkomen wegvalt indien hij niet kan werken. Ook een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt in de praktijk vaak onvoldoende dekking.

Bedrijfsongeval zzp’er

Als een zzp’er een bedrijfsongeval overkomt, ontstaat er vaak veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheid en schadevergoeding. Want gelden voor de opdrachtgever, ofwel de werkgever, dezelfde rechten en plichten bij tijdelijk ingehuurd personeel als bij de werknemers in dienstverband? B&O Letselschade heeft jarenlange ervaring op dit gebied en onze letselschade juristen beschikken over de nodige expertise betreffende bedrijfsongevallen. Wij geven u graag nadere toelichting op de materie. Ook geven we u duidelijkheid over hoe om te gaan met een bedrijfsongeval als zzp’er.

Gratis juridische hulp bij een bedrijfsongeval als zzp’er

De hoogte van het risico op een bedrijfsongeval verschilt per bedrijfstak, maar net als de werknemer in loondienst kan ook een zzp’er tijdens de uitoefening van werkzaamheden betrokken raken bij een arbeidsongeval. 

Bij B&O Letselschade krijgen we vaak de vraag hoe het zit met de aansprakelijkheid van een opdrachtgever bij een bedrijfsongeval. Bij wie kan een zzp’er de letselschade claimen? Een letselschadetraject is vaak ingewikkeld, laten we dat voorop stellen. En als er dan ook sprake is van onduidelijkheid over de aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval, dan wordt dit er niet gemakkelijker op. De letselschade juristen van B&O Letselschade bieden u in zo’n geval duidelijkheid. Is de tegenpartij aansprakelijk in het geheel? Dan werken wij zelfs geheel gratis aan uw letselschadezaak.


Bent u zzp’er en hebt u vragen? Bel ons dan via 085 – 877 17 74 of gebruik het contactformulier.


Verhaalbaarheid letselschade als zzp’er

Net als ieder ander heeft een zzp’er recht op schadevergoeding indien een ander voor zijn of haar letselschade aansprakelijk is. De schadeveroorzaker dient dus al uw letselschade te vergoeden. Hieronder vallen ook uw gemiste inkomsten.

De hoogste Nederlandse rechter heeft in een uitspraak van 23 maart 2012 de mogelijkheden van zzp’ers voor het aansprakelijk stellen van een opdrachtgever voor ongevallen tijdens het werk verruimd. Voorwaarde is dat u bij de zorg omtrent de veiligheid van uw werk afhankelijk bent geweest van de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld bij gebruik van steigermateriaal en/of gereedschap. In Nederland zijn verreweg de meeste opdrachtgevers verzekerd tegen aansprakelijkheid bij ongevallen.

Werkgeversaansprakelijkheid bij het inhuren van een zzp’er

Als een zzp’er een bedrijfsongeval krijgt kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn als hij of zij niet meer kan werken. De opdracht kan niet worden afgemaakt en nieuwe klussen kunnen niet worden aangenomen. Werknemers in loondienst krijgen geheel of gedeeltelijk doorbetaald als ze niet meer kunnen werken door een bedrijfsongeval. Voor een zzp’er betekent een bedrijfsongeval een totaal verlies van inkomen.

Wanneer een bedrijfsongeval als zzp’er leidt tot letselschade kan het zijn dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de opgelopen schade van de zzp’er. De zorgplicht van de werkgever wordt ook van toepassing op de ingehuurde zelfstandige als:

  • De werkzaamheden van de zzp’er gelijkgesteld kunnen worden aan de werkzaamheden die binnen het bedrijf gebruikelijk zijn, en
  • De werkzaamheden ook door andere werknemers worden uitgevoerd

Sinds kort vallen in deze specifieke situaties zzp’ers ook onder de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid van de opdrachtgever. Bij het niet goed uitvoeren van de zorgplicht is de opdrachtgever aansprakelijk voor de inkomensschade (of ook wel verlies aan verdienvermogen) bij een bedrijfsongeval van de ingehuurde zzp’er.

Ook voor zzp’er gratis rechtsbijstand

Als een ander aansprakelijk is, dan hebt u ook als zzp’er volgens de Nederlandse wet recht op gratis rechtsbijstand. De kosten voor juridische hulp zijn onderdeel van uw totale schade en moeten door (de verzekeraar van) de tegenpartij worden betaald. Als wij uw zaak aannemen, dan brengen wij u dan ook niets in rekening. 


Heeft u nu een letselschadezaak lopen bij een ander kantoor of via uw rechtsbijstandverzekering en bent u niet tevreden over de voortgang; vraag dan gerust bij ons een second opinion aan. Wij beoordelen kosteloos hoe uw zaak er voor staat.


Gespecialiseerd in zelfstandigenschades

Doordat een ongeval vaak gevolgen voor de lange termijn heeft, is het berekenen van schades van zelfstandigen complex. Het vereist specialistische kennis. Ons kantoor heeft zich toegelegd op de behandeling van deze schades en staat u graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74