Belangenbehartiger letselschade

In het kort

  • Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval met letselschade is het verstandig een belangenbehartiger in te schakelen. Onze letselschadejuristen berekenen en claimen uw schadevergoeding, onderhandelen met de verzekeraar en staan u bij bij het maken van de juiste (juridische) keuzes.
  • Wanneer u een belangenbehartiger inschakelt, zal deze eerst uw recht op schadevergoeding analyseren. Ziet uw belangenbehartiger voldoende mogelijkheden met betrekking tot schadevergoeding claimen, dan wordt uw zaak in behandeling genomen. Er wordt dan overgegaan tot het aansprakelijk stellen, het opstellen van een schadestaat en het indienen van de schadeclaim.
  • In de wet is het zo geregeld dat de kosten, die u voor juridische bijstand bij de afwikkeling van letselschade moet maken, in principe door de aansprakelijke tegenpartij betaald moeten worden. Wanneer de aansprakelijkheid van het ongeval en uw opgelopen letselschade bij de tegenpartij ligt, komen de kosten van uw belangenbehartiger letselschade ook voor rekening van de wederpartij.
  • Bent u zelf deels aansprakelijk voor de uiteindelijke letselschade? Dan worden er vooraf, in goed overleg met uw belangenbehartiger, duidelijke afspraken gemaakt.
  • Wilt u meer informatie over hoe onze letselschadejuristen u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en recht heeft op schadevergoeding, is het verstandig een belangenbehartiger letselschade in te schakelen. Het laten vaststellen en claimen van schadevergoeding is vaak een ingewikkelde aangelegenheid. Bovendien bent u wellicht nog herstellende van uw letsel en heeft u daar alle energie voor nodig. U heeft dan iemand nodig die opkomt voor uw belangen, die het letselschadetraject goed kent, namens u onderhandelt met de verzekeraar en u bijstaat bij het maken van de juiste (juridische) keuzes.

U wilt een belangenbehartiger letselschade inschakelen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wanneer een belangenbehartiger inschakelen?

Een belangenbehartiger letselschade wordt ook wel een letselschade expert of letselschadespecialist genoemd. Het is verstandig deze in te schakelen als:

  • U een ongeval heeft gehad en letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeval of ander ongeluk
  • Een ander aansprakelijk is voor het ongeval en u schadevergoeding wilt.

Het is raadzaam om met het inschakelen van een belangenbehartiger letselschade niet te lang te wachten. De aansprakelijke tegenpartij wordt vaak vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij. De kennis en middelen die de verzekeraar tot zijn beschikking heeft, kan u al snel in een onzekere en zwakke positie plaatsen. Een ervaren letselschade expert komt voor uw belangen op, geeft duidelijkheid en neemt u veel zorgen uit handen.

Werkwijze belangenbehartiger letselschade

Wanneer u een belangenbehartiger bij letselschade inschakelt, zal deze eerst uw recht op schadevergoeding analyseren. Er wordt onderzoek gedaan naar de kansen uw letselschade te verhalen. Er zal bewijsmateriaal van het ongeval verzameld moeten worden en gegevens omtrent eventuele medische behandelingen zijn nodig. Ziet uw belangenbehartiger voldoende mogelijkheden met betrekking tot schadevergoeding claimen, dan wordt uw zaak in behandeling genomen. Er wordt dan overgegaan tot het aansprakelijk stellen, het opstellen van een schadestaat en het indienen van de schadeclaim.

Waaruit bestaat letselschade?

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van uw specifieke omstandigheden, zoals uw leeftijd, de ernst van het letsel, uw inkomenspositie en gezinssituatie. Een letselschadevergoeding kan bestaan uit een:

  • Schadevergoeding materiële schade
  • Schadevergoeding immateriële schade (smartengeld)

Schadevergoeding materiële schade

Voor alle werkelijk gemaakte kosten kunt u schadevergoeding claimen. Denkt u hierbij aan medische kosten die niet worden vergoed, extra reiskosten die u moet maken voor behandelingen of het bezoeken van uw belangenbehartiger en schade aan persoonlijke bezittingen, zoals kleding, telefoon, fiets, auto. Ook verlies aan inkomen en het inschakelen van huishoudelijke hulp valt hieronder.

Schadevergoeding immateriële schade

Daarnaast kunt u eveneens een vergoeding voor alle emotionele en psychische schade claimen, ofwel smartengeld. Dit is een financiële vergoeding voor de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde. Kortom, het leed dat u is aangedaan. Smartengeld is een apart onderdeel van de totale letselschadevergoeding. Een belangenbehartiger letselschade kan u helpen, zodat u geen schadepost vergeet.

Keurmerk & Gedragscode Behandeling Letselschade

Een goede belangenbehartiger letselschade voldoet aan kwaliteitseisen, is aangesloten bij een beroepsvereniging en in het bezit van het keurmerk van het Register Letselschade (voorheen Keurmerk Letselschade). Een rechtshulpverlener die bij het keurmerk is aangesloten, levert aantoonbare kwaliteit op gebieden als deskundigheid, transparantie, onafhankelijkheid, bereikbaarheid en communicatie. De kwaliteitseisen worden regelmatig gecontroleerd.

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ziet toe op de afhandeling van een letselschadezaak tussen alle betrokken partijen. Is er genoeg duidelijkheid? Verloopt de communicatie helder en wordt er respectvol gehandeld? Het zijn slechts een paar spelregels voor een goede afwikkeling van het letselschadeproces.

Zowel het keurmerk van het Register Letselschade als de Gedragscode Behandeling Letselschade stellen het belang van het slachtoffer centraal. Letselschadeslachtoffers die kiezen voor een belangenbehartiger bij letselschade die zich houdt aan het GBL en in bezit is van het keurmerk van het Register Letselschade kunnen vertrouwen op eerlijke en betrouwbare juridische bijstand.

Kosten belangenbehartiger letselschade

In de wet is het zo geregeld dat de kosten, die u voor juridische bijstand bij de afwikkeling van letselschade moet maken, in principe door de aansprakelijke tegenpartij betaald moeten worden. Wanneer dus de aansprakelijkheid van het ongeval en uw opgelopen letselschade bij de tegenpartij ligt, komen de kosten van uw belangenbehartiger letselschade ook voor rekening van de wederpartij. Omdat de kosten door de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij worden betaald, gaan de nota’s van uw letselschade expert rechtstreeks naar de verzekeraar. Bent u zelf deels aansprakelijk voor de uiteindelijke letselschade? Dan worden er vooraf, in goed overleg met uw belangenbehartiger, duidelijke afspraken gemaakt.

Vrijblijvend contact met belangenbehartiger

Wilt u kosteloos letselschade advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat onze belangenbehartiger letselschade contact met u op kan nemen. Wij bespreken uw situatie, beantwoorden uw letselschade vragen en geven u advies met betrekking tot uw recht op schadevergoeding.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74