Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 268 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Schadevergoeding: wanneer en hoeveel bij letselschade?

Schadevergoeding

Schadevergoeding bij letselschade: heeft u hier altijd recht op? En krijgt u dan al uw schade vergoed, inclusief uw letselschade en smartengeld? Dit zijn allemaal vragen die door uw hoofd spelen als u letselschade oploopt door een ongeval. U krijgt te maken met allemaal extra kosten waarop u niet had gerekend. Is iemand anders aansprakelijk te stellen voor uw ongeval, dan heeft u recht op schadevergoeding. Kortweg gezegd heeft u recht op schadevergoeding als iemand u letselschade heeft toegebracht. Hij of zij dient dan de geleden en toekomstige schade te vergoeden, zowel materieel als immaterieel.

Hoeveel schadevergoeding u kunt vragen, hangt af van allerlei factoren zoals de ernst van het letsel dat u heeft opgelopen en of u daarvan weer helemaal kunt herstellen.

Bovendien is het belangrijk te weten wie er aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk een schadeclaim in te dienen als de tegenpartij niet meer te achterhalen is.

Claimen van schadevergoeding

Het claimen van een letselschadevergoeding is niet gemakkelijk. Allereerst moet u de wederpartij aansprakelijk stellen. Als de wederpartij geen aansprakelijkheid erkent, moet er misschien zelfs een gerechtelijke procedure worden gestart. Daarom is het inschakelen van een letselschade jurist bij een ongeval met letselschade beslist geen overbodige luxe. Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen is afhankelijk van de kosten en gederfde inkomsten waarmee u te maken heeft gekregen. Alle door uw letsel veroorzaakte schade komt in principe voor vergoeding in aanmerking. Letselschade bedragen kunnen uit onder andere de volgende schadeposten bestaan:

 • Medische kosten
 • Extra reiskosten
 • Verlies aan inkomen
 • Verlies aan zelfredzaamheid
 • Schade aan persoonlijke bezittingen
 • Studievertraging
 • Telefoonkosten
 • Economische kwetsbaarheid
 • Uw juridische kosten (onze kosten)

Gelukkig hoeft u bijna nooit belasting te betalen over uw letselschadevergoeding. Daar vertellen wij u hier graag meer over.

Hoeveel schadevergoeding kan ik vragen?

De hoogte van het bedrag letselschadevergoeding waar u recht op heeft, is geheel afhankelijk van het ongeval en uw persoonlijke omstandigheden. Een letselschade jurist kan hier voorafgaand aan de letselschadeprocedure een goede inschatting van maken. Hierbij houdt de jurist rekening met welke letselschade u kunt vorderen, bijvoorbeeld:

 • Inkomstenderving: compensatie voor gemiste inkomsten doordat u tijdelijk of permanent niet meer kunt werken
 • Kosten voor juridisch ondersteuning bij het verhalen van uw letselschade;
 • Medische kosten: medische behandeling, revalidatie, medicijnen, kosten voor medische hulpmiddelen als een rolstoel of krukken;
 • Reiskosten voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek; Re-integratiekosten: kosten die gemaakt worden ten behoeve van uw terugkeer op de arbeidsmarkt;
 • Kosten van hulp in en om uw huis, als u vanwege het letsel niet in staat bent zelf uw huishouden te runnen;
 • Schade aan uw persoonlijke bezittingen, zoals auto, fiets, kleding, enzovoort; Smartengeld: dit is dit is een financiële tegemoetkoming voor de geleden immateriële schade. Het is in principe een vergoeding voor het geleden leed;
 • Wettelijke rente: vaak wordt de schadevergoeding pas na een aantal jaren betaald. Over de tussenliggende periode heeft u recht op rente over het bedrag dat u aan schadevergoeding ontvangt
 • Uw juridische kosten: u krijgt de kosten die u aan uw letselschade jurist kwijt bent ook geheel vergoed. Dit nemen wij mee in de schadeclaim

Welke kosten worden niet meegenomen in de schadevergoeding?

Als u letselschade hebt geleden die door een verzekering worden gedekt, zoals een uitvaart-, een levens- of ongevallenverzekering, dan worden de kosten die uit deze verzekeringen worden vergoedt in mindering gebracht op de letselschadevergoeding. Ook moet het slachtoffer na een ongeval zo veel mogelijk proberen de schade te beperken (schadebeperkingsplicht). Wordt dit niet gedaan, dan hoeft de tegenpartij een deel van de letselschade op grond van eigen schuld niet te vergoeden.

Heb ik recht op letselschadevergoeding?

In de Nederlandse wet is geregeld dat als iemand u letselschade toebrengt, u recht heeft op schadevergoeding. Degene die verantwoordelijk is, dient de geleden en de nog te lijden schade te vergoeden.

Eigenlijk kunt u schadevergoeding claimen bij alle soorten ongevallen. Zodra u letselschade oploopt en een ander is hiervoor verantwoordelijk kunt hem of haar aansprakelijk stellen en schadevergoeding claimen. Enkele voorbeelden zijn:

Bewijs verzamelen bij letselschade

Wanneer u schadevergoeding kunt claimen is duidelijk, maar om uw letselschade vergoed te krijgen, moet u wel bewijzen dat u door toedoen van die ander letsel opgelopen heeft. Het is dus verstandig om zoveel mogelijk bewijzen van het ongeval te verzamelen, zoals getuigenverklaringen, proces-verbaal en foto’s van de situatie. Ook het bezoeken van uw huisarts en u laten onderzoeken op medisch letsel behoort tot de bewijzen. Hoe meer u verzamelt, hoe sterker u staat tijdens uw letselschadezaak.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen