Wettelijke rente bij letselschadevergoeding

In het kort

  • Als u recht heeft op schadevergoeding bij letselschade, dan kunt u in sommige gevallen ook wettelijke rente op de letselschade claimen. Wanneer u moet wachten op de betaling van schadevergoeding van de aansprakelijke partij moet u ondertussen zelf uw schade betalen. Daarmee leent u eigenlijk geld aan de aansprakelijke partij.
  • Indien u dit geld op uw bankrekening had staan had u over dit bedrag rente kunnen krijgen. Deze gemiste rente is ook schade en dient dan ook te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Dit wordt wettelijke rente genoemd.
  • Het berekenen van de wettelijke rente kan complex zijn en hangt af van verschillende factoren. Zo zijn er verschillende regels voor materiële schade, smartengeld en toekomstschade.
  • Het regelen van een voorschot op de schadevergoeding kan een manier zijn om de kosten voor wettelijke rente te verlagen. Hiermee kunt u immers al een deel van uw kosten betalen zodat u hier geen wettelijke rente over hoeft te berekenen.
  • Wilt u meer informatie over het berekenen van de wettelijke rente of het krijgen van een voorschot voor uw letselschade? Neem dan contact met ons op, onze ervaren letselschadejuristen staan voor u klaar.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u recht heeft op schadevergoeding bij letselschade, dan kunt u in sommige gevallen ook wettelijke rente op de letselschade claimen. Wanneer iemand schade lijdt door toedoen van iemand anders kan de door de aansprakelijke partij te betalen schadevergoeding nog wel eens op zich laten wachten. En ondertussen moet u als de schadelijdende partij zelf uw schade betalen. Om dit te compenseren heeft het slachtoffer recht op zogenaamde wettelijke rente.

Wat is wettelijke rente bij schadevergoeding?

Wettelijke rente is een wettelijk vastgesteld percentage dat wordt berekend over de schadevergoeding. Hoe langer de schadeafwikkeling van uw letselschadezaak duurt, hoe hoger het bedrag aan rente zal zijn. Het bedrag aan verschuldigde wettelijke rente kan behoorlijk oplopen, zeker in langer lopende letselschadezaken. De wettelijke rente komt bovenop het bedrag wat de wederpartij al aan letselschade moet vergoeden.

Omdat u als letselschadeslachtoffer in eerste instantie zelf opdraait voor alle kosten die uw letselschade met zich meebrengen, leent u als slachtoffer eigenlijk geld aan de aansprakelijke partij. Immers, u had over dit bedrag rente kunnen krijgen als u het op uw bankrekening had kunnen laten staan. Deze gemiste rente is dus ook schade die wordt geleden als gevolg van het  ongeval en dient dan ook door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Deze schadefactor wordt de wettelijke rente genoemd.


Wilt u uw schadevergoeding bij letselschade laten berekenen en weten of u ook recht heeft op wettelijke rente schadevergoeding? Doe geheel vrijblijvend onze gratis letselschadetest!


Wettelijke rente schadevergoeding onrechtmatige daad

Wettelijk rente is naast letselschade en zaakschade van toepassing op het zogenaamde ‘onrechtmatige daad beginsel’. De wettelijke rente is verschuldigd, ongeacht het uitgangspunt voor het niet tijdig betalen van een geldsom. Ook de omvang van de geldsom hoeft niet vast te staan.

In het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:83 staat vermeld: “het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:74 lid 1 BW (wanprestatie) en de verbintenis niet terstond de betalen, komt derhalve in verzuim, zodra de vordering tot schadevergoeding opeisbaar is.”

Bij verzuim tot betaling door de schuldenaar, nadat de schadevergoeding opeisbaar is geworden, moet deze in gebreke worden gesteld door uw letselschade jurist. U heeft recht op de schadevergoeding en bijbehorende wettelijke rente en dat moet binnen een termijn van twee weken worden uitgekeerd door de verzekeraar van de tegenpartij. 

Wettelijke rente letselschade

Wettelijke rente wordt per dag berekend vanaf het moment dat u letselschade lijdt tot de dag van uitbetaling van de schadevergoeding. De wettelijke rente dient te worden voldaan over alle schadefactoren, dus ook over de immateriële schade (smartengeld). De wettelijke rente fluctueert, soms wel per dag.

Volgens jurisprudentie zijn er wel verschillende termijnen per schadepost te benoemen waarover de wettelijke rente aan een letselschadeslachtoffer moet worden betaald:

  • Voor smartengeld is de wettelijke rente over die schade verschuldigd vanaf het moment van het ongeval
  • Voor materiële schade geldt de wettelijke rente vanaf het moment dat de schade is ontstaan, oftewel wanneer heeft u de rekening moeten betalen voor het ziekenhuis of de benodigde huishoudelijke hulp?
  • Voor toekomstschade wordt de wettelijke rente berekend vanaf de kapitalisatiedatum (het moment waarop een aansprakelijke partij een bepaald bedrag aan het slachtoffer dient te betalen)
  • Bij andere schadeposten geldt dat de wettelijke rente begint te lopen zodra de vordering opeisbaar is en de schuldenaar verzuimt u dit bedrag te betalen

U moet deze rente wel zelf vorderen of laten vorderen door uw letselschade jurist, u ontvangt dit meestal niet automatisch. 

Wettelijke rente bij voorschotten letselschade

Het bedrag aan wettelijke rente bij letselschade rente valt lager uit wanneer er tussen het ongeval en de afwikkeling voorschotten op de schade zijn betaald door de verzekeraar. De op dat moment al ontstane schade wordt dan immers al voor een deel of geheel betaald. Het smartengeld kan op deze manier ook al deels worden uitgekeerd. De verzekeraar kan hiermee een aanzienlijk bedrag aan rente besparen en het slachtoffer zal minder last hebben van financiële problemen als gevolg van het ongeval. U kan met de voorschotten de ontstane schade betalen en loopt hierdoor minder kans om in de problemen te komen omdat u wellicht alle oplopende schades op enig moment niet meer kan betalen.

Op de website van Rijksoverheid is de hoogte van de wettelijke rente terug te vinden. De rente wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur. De hoogte van het bedrag aan rente wordt tweemaal per jaar opnieuw bijgesteld en officieel gepubliceerd in het Staatsblad.


Uw letselschade jurist van B&O Letselschade berekent geheel kosteloos uw letselschadevergoeding en werken gratis aan uw letselschadezaak bij aansprakelijkheid van de andere partij. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74