Verschil materiële en immateriële schade

In het kort

 • Wanneer u letselschade oploopt kunt u uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade.
 • Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Voorbeelden hiervan zijn schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten, kosten voor medische zorg of het inhuren van huishoudelijke hulp.
 • Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. De vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is lastiger in geld uit te drukken omdat hier geen directe kosten aan verbonden zijn.
 • Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag bij het berekenen van een letselschadevergoeding voor uw materiële en immateriële schade. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U heeft letselschade opgelopen door een ongeval en u neemt contact op met een letselschade jurist om uw schade te kunnen verhalen op de veroorzaker van het ongeluk en uw letselschade. Dan komt u al snel ter ore dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen materiële en immateriële schade. Wat houden deze beide vormen van schade precies in, wat zijn de bijbehorende schadeposten en komt u in aanmerking voor beide vormen van schadevergoeding?

Wat is materiële schade?

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij beschadiging van uw eigendommen (bijvoorbeeld auto, fiets of kleding) maar ook misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis, reiskosten, huishoudelijke hulp en dergelijke.

Behalve de direct zichtbare schade, zoals beschadigingen aan spullen, kunnen er ook nog andere kosten zijn. Denk hierbij aan de kosten die gemaakt worden voor het inhuren van (tijdelijke) huishoudelijke hulp, voor het huren van hulpmiddelen en voor medische voorzieningen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het slachtoffer zelf heeft recht op smartengeld. Daarnaast kunnen bij zeer ernstig letsel of zelfs overlijden ook de partner of eventuele kinderen recht hebben op een bijzondere vorm van smartengeld als gevolg van de Wet Affectieschade. Ook kan er sprake zijn van een recht op shockschade bij nabestaanden na de confrontatie met (de gevolgen van) een zeer ernstig ongeval.


Heeft u na een ongeval materiële en immateriële schade? Doe vrijblijvend onze letselschadetest om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp!


Verschil tussen materiële en immateriële schade

Het verschil tussen materiële en immateriële schade zit ‘m dus in concrete, zichtbare kosten tegenover minder grijpbare, emotionele schade die lastiger in bedragen zijn uit te drukken.

Letselschadeslachtoffers hebben ook recht op een vergoeding van zowel materiële als immateriële schade. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. 

Smartengeld is een vergoeding voor pijn en leed en gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van alle omstandigheden van het ongeval. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel voor het leven van het slachtoffer. Bij materiële schade zal de vergoeding gericht zijn op de financiële schade die wordt ondervonden.

Wanneer u materiële en immateriële schade heeft opgelopen, is het erg belangrijk om een letselschadespecialist te benaderen. Als slachtoffer is de kans groot dat u schade over het hoofd ziet, of dat de gevolgen van opgelopen schade niet duidelijk zijn. Terwijl deze wel degelijk impact hebben op uw toekomst.

Voorbeelden van materiële schade

Materiële schade kan worden vastgesteld aan de hand van een berekening. Simpele voorbeelden zijn de kosten van vervanging of reparatie van een beschadigd eigendom. Verder kunnen onder materiële schade de volgende zaken vallen:

 • Extra kosten voor persoonlijke verzorging en extra slijtage kleding
 • Gederfde inkomsten
 • Noodzakelijke verhuiskosten
 • Noodzakelijk aanpassingen van uw woning en/of auto
 • Medische kosten zoals eigen risico zorgverzekering en kosten verblijf ziekenhuis
 • Extra vervoerskosten
 • Eventueel verschuldigde hogere verzekeringspremies
 • Kosten van noodzakelijke hulp in huis, tuin of voor onderhoud huis
 • Kosten van het verhalen van de schade en wettelijke rente bij schadevergoeding

Het betreft hier allemaal schadeposten waar een duidelijk prijskaartje aan te hangen is. Dit in tegenstelling tot de immateriële schade.

Voorbeelden van immateriële schade

Immateriële schade heeft dan ook betrekking op  de ‘verborgen’ psychische schade. Het is niet in geld uit te drukken omdat het geen schade is die direct te repareren of te herstellen is. Slachtoffers lopen vaak tegen een muur van onbegrip op: van zowel de verzekeraar van de tegenpartij als van mensen in de eigen omgeving.

Immateriële schadevergoeding is dan ook bedoeld ter verzachting van de pijn en het verdriet van het slachtoffer. Enkele voorbeelden van immateriële schadeposten zijn:

 • (Chronische) pijn
 • (Blijvende) psychische klachten
 • Lichte tot zware depressie
 • Angstklachten
 • Trauma’s
 • (Blijvende) invaliditeit
 • Verdriet
 • Littekens

Deze vormen van psychisch letsel worden vergoed in de vorm van smartengeld.


Wilt u meer weten over smartengeld en of u hier recht op heeft bij een ongeval met letsel? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie!


Berekenen van immateriële en materiële schade

Materiële schade berekenen is een kwestie van alle concreet gemaakte kosten bij elkaar optellen, ook de kleine bedragen die op het eerste gezicht voor u onbelangrijk lijken. Voor het berekenen van immateriële schade zal uw letselschade jurist een aantal persoonlijke factoren meenemen in de bepaling van de schadevergoeding. De hoogte van de vergoeding voor immateriële schade is per persoon en per ongeval verschillend. Dit komt doordat:

 1. Het ongeval bij elk slachtoffer altijd weer anders is (denk daarbij bijvoorbeeld aan oorzaak, plek, betrokkenen, etc.)
 2. De letselschade per persoon verschilt
 3. Ieder slachtoffer een heel persoonlijk herstelproces doormaakt

Het soort letsel dat u opgelopen heeft is een belangrijke factor, net zoals uw leeftijd, of u levenslang beperkingen overhoudt en in welke mate uw hobby’s beïnvloed worden door het letsel.

Smartengeld bij immateriële schade

Door alle factoren mee te wegen, zal de behandelaar uiteindelijk tot een geldbedrag smartengeld komen. Dit geldbedrag wordt beoordeeld door de andere methode om een schadevergoeding te berekenen: de jurisprudentie. De ANWB smartengeldgids heeft veel uitspraken van rechters uit het verleden gebundeld en gepubliceerd. De gids wordt dan ook veel gebruikt door letselschadebehandelaars om smartengeld te bepalen.

De Smartengeldgids wordt als leidraad gebruikt bij het bepalen van de hoogte van uw smartengeld, maar bij de uiteindelijke berekening zal ook naar andere factoren worden gekeken, zoals:

 • De ernst van het ongeluk
 • De ernst van het letsel
 • De invloed van ontstane littekens
 • Hoeveel pijn en verdriet het slachtoffer heeft (gehad) van het ongeluk
 • De lichamelijke beperkingen die zijn ontstaan door het letsel
 • Hoe het herstelproces is verlopen
 • De leeftijd van het slachtoffer

Veel van deze punten kunnen pas beantwoord worden als uw herstelperiode ten einde is. Of als er geen zicht meer is op verder herstel. In de tussentijd claimen wij uiteraard al wel alvast een voorschot voor u op de immateriële schadevergoeding.

Materiële en immateriële schade: aansprakelijkheid

Indien u een ongeval heeft gehad, dan kunt u degene die daarvoor verantwoordelijk is aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. Er zijn veel voorbeelden waarbij niet alleen materieel schadeletsel, maar ook immaterieel schadeletsel voor vergoeding in aanmerking komt.

Het berekenen van immaterieel schadeletsel is een ingewikkelde kwestie die u beter kunt overlaten aan een deskundige, bijvoorbeeld een letselschade jurist. Uw jurist is op de hoogte van de mogelijkheden en kan voor u een berekening maken van de materiële en immateriële schade. Soms is daarvoor nog advies nodig van een derde, bijvoorbeeld een psychiater of andere medicus. Het is verstandig om vanaf het moment dat u schade heeft geleden alle gemaakte kosten te noteren. Dit geldt voor de materiële en immateriële schade.

Gratis juridische hulp bij materiële en immateriële schade

Deze aansprakelijke tegenpartij dient in dat geval ook uw juridische kosten te betalen. Het kost u dus niets als u besluit ons letselschadebureau in te schakelen. Wij zullen ervoor zorgen dat u altijd krijgt waar u recht op heeft en komen op voor uw belangen tijdens de onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen. Onze letselschade juristen hebben ruimschoots ervaring met smartengeld claimen en zijn op de hoogte van de meest recente gerechtelijke uitspraken op het gebied van smartengeld en schadeclaims. 


Neem vandaag nog contact met op met B&O Letselschade, dan heeft u snel antwoord op al uw vragen over letselschade en schadevergoeding!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74