Welke schade vergoedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

In het kort

 • Hebt u een ongeluk op het werk gehad, dan is de kans groot dat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor de letselschade
 • Het bedrijf waar u werkt, is doorgaans verzekerd voor letselschade middels een bedrijfsongevallenverzekering
 • Een werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat werknemers hun werkzaamheden goed en veilig kunnen uitvoeren, zonder het risico daarbij letsel of andere schade op te lopen
 • Een bedrijfsongevallenverzekering dient in principe al uw materiële en immateriële letselschade (smartengeld) te vergoeden welke het gevolg is van het betreffende ongeval
 • Ons uitgangspunt is dat de relatie met uw werkgever niet wordt verstoord, terwijl u toch alle schade vergoed krijgt. Onze juridische bijstand kost u niets
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Dan zit u waarschijnlijk met veel vragen. ‘Heb ik recht op een schadevergoeding?’, ‘Hoe regel ik dit zonder de relatie met mijn werkgever te verstoren?’ En ‘Welke schade vergoedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van mijn werkgever?’. Vragen die u normaal niet hebt maar die na een bedrijfsongeval plots voor onzekerheid kunnen zorgen. Nog meer onzekerheid veroorzaakt dit bij zzp’ers. Want in hoeverre is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers van toepassing bij een bedrijfsongeval?


UITGELICHT

Hebt u een ongeluk op het werk gehad en werkt u in dienstverband, dan is de kans groot dat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor de letselschade. Het bedrijf waar u werkt, is daarvoor doorgaans verzekerd middels een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


De Hoge Raad heeft diverse uitspraken gedaan over de zorgplicht van werkgevers. Die is er natuurlijk voor de eigen werknemers, maar uit de uitspraken blijkt dat deze ook geldt voor ingehuurde zzp’ers. Artikel 7:611 BW en 7:658 BW zijn hier dus ook van toepassing. Bij letselschade na een bedrijfsongeval kunt u als zzp’er dus ook aanspraak maken op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van uw opdrachtgever.

Maar welke schade vergoedt deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en hoeveel schadevergoeding kunt u dan krijgen?


Bedrijfsongeval gehad? Neem vrijblijvend contact op via 085 – 877 17 74


Onze juristen zijn gespecialiseerd in bedrijfsongevallen. Wij begrijpen dat u er huiverig voor  kunt zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het ongeval. Ons uitgangspunt is dan ook dat de relatie met uw werkgever niet wordt verstoord, terwijl u toch alle schade vergoed krijgt.

Aansprakelijkheid bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Jaarlijks raken in ons land maar liefst meer dan 200.000 werknemers gewond door een ongeluk op het werk. Een deel van hen komt er goed vanaf. In de helft van de gevallen moet het slachtoffer echter voor behandeling naar het ziekenhuis. Een bedrijfsongeval met letsel kan veel kosten met zich meebrengen. De meeste werkgevers zijn hiervoor verzekerd. U krijgt dan te maken met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van uw baas.

Kunt u na een bedrijfsongeval altijd een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van uw werkgever? In de meeste gevallen wel, een werkgever is al snel aansprakelijk voor een bedrijfsongeval. Zelfs als u zelf ook wat te verwijten valt aan het gebeuren van het ongeval. Een werkgever is namelijk wettelijk verplicht er voor te zorgen dat werknemers hun werkzaamheden goed en veilig kunnen uitvoeren, zonder het risico daarbij letsel of andere schade op te lopen.

In verband met de bewijsbaarheid, is het in uw voordeel om uw werkgever zo snel mogelijk na het bedrijfsongeval aansprakelijk te stellen. Dit doet u middels een aansprakelijkstelling.  Vindt u dit lastig? Wij staan u graag bij.

Schadevergoeding bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Nadat u uw werkgever aansprakelijk gesteld heeft voor het bedrijfsongeval, wilt u natuurlijk weten: welke schade vergoedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient in principe al uw materiële en immateriële letselschade te vergoeden welke het gevolg is van het betreffende ongeval.

Bij materiële schade kunt u denken aan schadeposten waar een duidelijk prijskaartje aan hangt. Zoals schade aan uw kleding en andere persoonlijke eigendommen, of de extra medische kosten die u moet maken. Daarnaast valt verlies van inkomen eveneens onder de materiële schadeposten. Naast deze schadeposten is er vaak ook sprake van immateriële schade.


UITGELICHT

U vraagt zich af welke schade wordt vergoed door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Neemt u vandaag nog contact met ons op voor vrijblijvend advies. Onze juridische bijstand kost u niets en levert u veel op:

 • Geen strijd met uw werkgever
 • Schadevergoeding waar u recht op heeft
 • Gespecialiseerde rechtsbijstand

We spreken van immateriële letselschade wanneer u als gevolg van het bedrijfsongeval te maken krijgt met bijvoorbeeld chronische pijnklachten of psychisch leed. Pijn, verdriet en geestelijk leed is echter moeilijk in geld uit te drukken. Wij kunnen bij immateriële letselschade smartengeld claimen bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van de omstandigheden en de ernst van het bedrijfsongeval. 


Een letselschade jurist van B&O Letselschade kan u adviseren over de kans of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de immateriële schade zal vergoeden. Neem vrijblijvend contact met ons op!


Overzicht uitkering bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U doet er goed aan om na een ongeval tijdens werktijd een overzicht te maken van alle kosten die u hebt gemaakt en die u in de toekomst nog kunt verwachten.

Denkt u aan:

 • Medische kosten die u niet krijgt vergoed door uw zorgverzekeraar, evenals uw eigen risico.
 • Kosten in het kader van uw herstel en eventuele revalidatie
 • Extra reiskosten
 • Kosten voor extra hulp in de huishouding en eventueel voor aanpassingen aan uw woning
 • Verlies aan inkomsten doordat u (deels) arbeidsongeschikt bent geraakt
 • Kosten voor re-integratie en/of het vinden van ander werk
 • Juridische kosten

Het is niet altijd even eenvoudig om een sluitend overzicht van al uw letselschade te maken. Zeker als de schrik u nog in de benen zit of de toekomst onzeker is. Wij helpen u graag en kunnen samen met u alle reeds geleden en nog te lijden letselschade inventariseren. Zo weet u waar u aan toe bent en welke schade u kunt claimen bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal geen schade uitkering doen voor posten die u niet heeft geclaimd of die niet correct zijn onderbouwd.

Hulp bij schadeclaim bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Waarschijnlijk is het de eerste keer dat u met de gevolgen van een bedrijfsongeval te maken krijgt. Verzekeringsmaatschappijen stellen zich niet altijd even welwillend op. De verzekeraar van uw werkgever zal mogelijk proberen de aansprakelijkheid af te wijzen, uw klachten te bagatelliseren of niet akkoord willen gaan met de hoogte van de schadeclaim. Wanneer u zonder enige juridische ervaring met een verzekeraar in discussie gaat, is er kans dat u minimaal of geen schade vergoed krijgt.

Mede doordat u na een bedrijfsongeval meestal recht heeft op kosteloze rechtsbijstand, adviseren wij dan ook om onze juridische bijstand in te schakelen. Ons kantoor is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zodat u de schadevergoeding krijgt uitgekeerd die recht doet aan uw situatie.

Welke ongevallen dekt bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Ook op het werk blijkt telkens maar weer: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u een bedrijfsongeval hebt gehad, is de kans groot dat het ongeluk is ontstaan door een fout van een collega. Verder komen veel bedrijfsongevallen voort uit het gebruik van onveilig werkmateriaal. Misschien vond uw bedrijfsongeval plaats terwijl u aan de slag was met gereedschap of een machine die niet volledig aan de veiligheidsnormen voldeed? 

De consequenties van ongevallen met onveilige materialen kunnen zeer ernstig zijn. Let wel: Ook als aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan, is uw werkgever bijna altijd aansprakelijk voor een ongeval onder werktijd. Pas als er aantoonbaar sprake is van bijvoorbeeld opzet van uw kant, kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uw schadeclaim afwijzen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient ook schade te vergoeden die is ontstaan tijdens een bedrijfsuitje. Dit valt wettelijk gezien onder werktijd.

Kosteloze juridische bijstand

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval en loopt u rond met vragen zoals: ‘Welke schade vergoedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?’. U kunt ons altijd vrijblijvend uw situatie voorleggen. De kans is groot dat wij u kosteloos kunnen bijstaan. Onze letselschade experts nemen u veel zorgen uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. Neem contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74