Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsuitje

In het kort

 • Er worden in Nederland regelmatig bedrijfsuitjes georganiseerd. De werkgever realiseert zich echter niet altijd dat hij aansprakelijk kan zijn voor de schade als er iets mis gaat tijdens het uitje.
 • Als er voldoende verband is tussen de activiteit, de arbeidsovereenkomst en de schade, kan deze activiteit onder de noemer 'werk' vallen. In veel gevallen is het al voldoende als aangetoond kan worden dat deelname aan het bedrijfsuitje verplicht was. Dit kan echter ook het geval zijn bij grote informele druk tot deelname.
 • Ook als een bedrijfsuitje is uitbesteed kan de werkgever alsnog aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een ongeval. Omdat de werkgever kan weten of iets een gevaarlijke of risicovolle activiteit is, voldoet de werkgever dan niet aan de zorgplicht en is daarmee aansprakelijk voor de gevolgen.
 • Heeft u letsel opgelopen tijdens een bedrijfsuitje en heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Het komt regelmatig voor dat een afdeling of een bedrijf een jaarlijks uitje organiseert. Zo kunnen collega’s gezamenlijk in een ongedwongen sfeer wat anders ondernemen dan de dagelijkse werkzaamheden. De werkgever realiseert zich daarbij niet altijd dat hij aansprakelijk kan zijn voor de schade als er iets mis gaat tijdens het uitje. Wat als u als werknemer gewond raakt tijdens een bedrijfsuitje? Wie is er dan aansprakelijk voor uw letselschade? Is dat dan inderdaad uw werkgever? B&O Letselschade vertelt u alles over een ongeval tijdens een bedrijfsuitje en aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsuitje.

U heeft deelgenomen aan een bedrijfsuitje. Door vervelende omstandigheden heeft u letselschade opgelopen tijdens dit door de baas georganiseerde uitstapje. Is de organisator dan hiervoor aansprakelijk? Of is het toch uw werkgever die hiervoor op moet draaien? Onze letselschade experts informeren u.


UITGELICHT

Uw werkgever kan mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor het letsel dat u oploopt bij een bedrijfsuitje. In het algemeen zijn hierbij de volgende aspecten van belang:

 • Zeggenschap van de werkgever over de activiteit
 • Verplichting om deel te nemen aan het bedrijfsuitje
 • In hoeverre is het bedrijfsuitje werkgerelateerd?
 • Is er sprake van ‘goed werkgeverschap’?
 • Door wie is het bedrijfsuitje georganiseerd?
 • Zijn de risico’s van het bedrijfsuitje van te voren goed in kaart gebracht?

Ongeluk bedrijfsuitje: kosteloze juridische hulp

Indien u letsel oploopt tijdens een bedrijfsuitje is er een mogelijkheid dat uw werkgever hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. De ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u in dat geval helpen in dit ingewikkelde juridische traject en de letselschade te claimen. Als uw werkgever of een andere partij aansprakelijk is, doen wij dit zelfs geheel kosteloos. Wij behandelen uw zaak met grote zorgvuldigheid waardoor de relatie met uw werkgever niet zal worden verstoord.


Bij een bedrijfsuitje bent u vaak niet zelf aansprakelijk voor geleden letselschade. Maar wie is dat dan wel? Onze experts en juristen kunnen dit voor u uitzoeken en u gratis bijstaan indien de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.


Ongeluk bedrijfsuitje

Een bedrijfs- of afdelingsuitje is goed voor de teamspirit en zorgt er voor dat collega’s elkaar ook eens in een andere omgeving meemaken en leren kennen. Dat is vaak de achterliggende gedachte van de organisatie. Om die reden worden vaak bijzondere of uitdagende activiteiten bedacht om in teamverband te gaan ondernemen. Ook al zijn de activiteiten risicovol voor sommige deelnemers, vaak gaat de uitvoering hiervan goed en heeft iedereen een gezellige dag samen. Maar het komt helaas ook voor dat het heel anders uitpakt waarbij één of meerdere deelnemers gewond raakt en letselschade oploopt.

Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsuitje

Als één van de werknemers gewond raakt tijdens een bedrijfsuitje, wie is hier dan voor aansprakelijk? Is dat de werkgever, de organisator van het ingehuurde evenementenbureau of misschien de werknemer zelf? 

Als er voldoende verband is tussen de activiteit van het bedrijfsuitje, de arbeidsovereenkomst en de schade, dan kan deze activiteit onder de noemer ‘werk’ vallen. Of de werkgever aansprakelijk is voor letsel bij een bedrijfsuitje is daarbij wel afhankelijk van de omstandigheden. Maar in veel gevallen is het voldoende als aangetoond kan worden dat deelname aan het bedrijfsuitje verplicht was. Het maakt eigenlijk niet uit of het uitje niet in lijn ligt met de normale werkzaamheden, niet op de werkvloer plaatsvond of dat het zich niet afspeelde tijdens werktijd.

Grondslagen aansprakelijkheid bedrijfsuitje

De grondslagen van aansprakelijkheid bestaan in geval van een personeelsuitje uit werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de organisator van het bedrijfsuitje. Het begrip ‘goed werkgeverschap’ is zeker aan de orde bij een verplicht karakter van het uitje. Dit kan echter ook het geval zijn bij grote informele druk tot deelname. De organisator van het personeelsuitje kan mogelijk aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van onrechtmatige daad (bijvoorbeeld door het veroorzaken van een gevaarlijke situatie) of bij een gebrekkige roerende zaak of opstal.

Algemeen gesteld spelen een aantal zaken een rol bij de vaststelling van de aansprakelijkheid, zoals:

 • Heeft de werkgever zeggenschap over activiteiten tijdens het uitje?
  Als dit het geval is, is de kans op aansprakelijkheid van de werkgever vrij hoog
 • Was de werknemer verplicht om deel te nemen aan het bedrijfsuitje?
 • Zijn de activiteiten werkgerelateerd?
 • Is er sprake van ‘goed werkgeverschap’ (volgens art. 7:611 BW)? 
  Hoe gevaarlijker en risicovoller het uitje, hoe ‘slechter’ het werkgeverschap. Er is dan een grotere kans op aansprakelijkheid van de werkgever
 • Is de organisatie uit handen gegeven aan een extern bureau, zoals een evenementenbureau?
  Dan is de kans kleiner dat het kan worden aangemerkt als een bedrijfsongeval. De werkgever heeft wel altijd nog een zorgplicht naar zijn werknemer
 • Risico’s van het bedrijfsuitje moeten van te voren goed in kaart zijn gebracht
  Is er gecontroleerd of het evenementenbureau voldoende ervaring heeft? Zijn de veiligheidsinstructies duidelijk overgebracht? Zijn de gebruikte materialen van goede kwaliteit? Zijn er voldoende begeleiders aanwezig?

Werkgever aansprakelijk voor letselschade bij bedrijfsuitje

Ook als een evenement is uitbesteed, kan de werkgever alsnog invloed hebben op de organisatie van het bedrijfsuitje en op de uitvoering van de activiteiten. Daarom zal de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk zijn als er een ongeval plaatsvindt. De werkgever kan namelijk weten of iets een gevaarlijke of risicovolle activiteit is. De werkgever voldoet dan niet aan de zorgplicht en is daarmee aansprakelijk voor de gevolgen. De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de eventuele schade die een werknemer tijdens een bedrijfsuitje lijdt. Hij kan hiervoor aanspraak maken op zijn bedrijfsongevallenverzekering.


Als uw werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die u oploopt bij een bedrijfsuitje dan kunnen wij u geheel gratis juridisch bijstaan. Neem contact met ons op voor nadere informatie.


Zelfs al vindt het uitje buiten de bedrijfsdeuren plaats, is het uitbesteed aan een evenementenbureau en is de deelname geheel vrijwillig, dan nog kan het bedrijfsuitje onder de noemer ‘werk’ vallen. Er moet hierbij wel kunnen worden aangetoond dat er verband is tussen de activiteit, de arbeidsovereenkomst en de geleden schade. Hoe meer zeggenschap de werkgever heeft gehad over het verloop en de invulling van het uitje, hoe groter de kans op werkgeversaansprakelijkheid.

Voorbeelden ongeval tijdens bedrijfsuitje

Een bedrijfsuitje hoeft geen extreme onderdelen te bevatten om de werknemers bloot te stellen aan risico op letsel. Dit kan bijvoorbeeld ook tijdens een kookworkshop gebeuren. Een voorbeeld uit de praktijk is die van een werknemer die tijdens een kookworkshop in het eigen bedrijfsrestaurant, onder begeleiding van een professioneel bedrijf, uitglijdt bij het verplaatsen van een pan. Hij breekt zijn enkel en loopt derdegraads brandwonden op door de pan hete soep die hij over zich heen krijgt. De werkgever heeft in dit geval zorgplicht. De kookworkshop valt niet onder de normale werkzaamheden, maar het is wel aan het werk gerelateerd. De werkgever had geen ongevallenverzekering afgesloten en zal de schade van de werknemer moeten vergoeden.

Een ander voorbeeld van een bedrijfsuitje waarbij onvoorzien toch wel risico’s waren gemoeid is met een ballonvaart. Tijdens de landing botste het mandje tegen een kantoorgebouw waarbij een werkneemster letsel opliep. Volgens de rechter was de zorgplicht van de werkgever niet van toepassing omdat de organisatie bij een extern evenementenbureau lag. De rechter heeft wel geoordeeld dat werkgever aansprakelijk was voor de letselschade omdat de werkgever gekozen heeft voor een gevaarlijke situatie waaraan de werkneemster verplicht was deel te nemen. Ook was de werkgever verzekerd voor de financiële gevolgen van het ongeval.

Exploitant aansprakelijk voor ongeluk bedrijfsuitje

Toch zijn er ook praktijkvoorbeelden van letselschade bij een bedrijfsuitje waarbij niet de werkgever aansprakelijk voor letselschade werd gesteld, maar de exploitant van de accommodatie. Zo kwam een man tijdens een bedrijfsuitje lelijk ten val in een zogenaamde escaperoom. De deelnemers werden in een ruimte opgesloten waarbij ze door team- en speurwerk binnen een bepaalde tijd moesten ‘ontsnappen’. Dit ging gepaard met allerlei desoriënterende licht- en geluideffecten waardoor het slachtoffer van een trap viel en ernstig letsel opliep. De rechter concludeerde dat de eigenaar van de escaperoom de nodige eenvoudige veiligheidsvoorzieningen had moeten nemen om dit letsel te kunnen voorkomen. Om die reden is in dit geval niet de werkgever van de man, maar de exploitant aansprakelijk en moet hij de schade van het slachtoffer betalen.

Bewustwording werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsuitje

Helaas zijn er bij bedrijfsuitjes ook wel eens dodelijke slachtoffers gevallen. Herinnert u zich nog het ongeval dat plaatsvond in 2007 tijdens een filiaaluitje van de Kruidvat Winterswijk? Hierbij kwamen twee medewerksters om het leven omdat zij van een vlot afvielen. In datzelfde jaar kwam een werkneemster van een lakkenfabrikant om het leven door een val van een graansilo tijdens het abseilen. Sindsdien heeft het risico van bedrijfsuitjes extra aandacht van werkgevers. Men is zich meer bewust van de risico’s die werknemers kunnen lopen op letsel en de bijbehorende mogelijke werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje.

Schade claimen bij letselschade

Een bedrijfsuitje hoort leuk en gezellig te zijn en een versterking van het teamgevoel. Het is daarom logisch dat u hierbij niet allereerst denkt aan risico’s en mogelijk letsel die daarbij komen kijken. Als u onverhoopt toch te maken krijgt met letsel tijdens een bedrijfsuitje is het verstandig dat u zich goed laat informeren over de aansprakelijkheid. Onze letselschade juristen kunnen u hier vakkundig en met oog voor uw situatie in begeleiden en u helpen een correcte schadeclaim in te dienen. 


Indien wij voor u een andere partij aansprakelijk kunnen stellen, kunnen wij u geheel kosteloos bijstaan in dit proces. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74