Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 268 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Verjaring bedrijfsongeval, hoe lang duurt dat?

Ook als u aan het werk bent, kunt u een ongeluk krijgen. We spreken dan van een bedrijfsongeval of een arbeidsongeluk. Een bedrijfsongeval kan langdurige consequenties hebben. Heeft u een bedrijfsongeval gehad? Mogelijk bent u gewond bent geraakt of heeft u andere letselschade opgelopen. Bijna altijd kunt u het bedrijf aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval. U moet daarbij wel rekening houden met mogelijke verjaring. Verjaring van een bedrijfsongeval, hoe lang duurt dat? Hieronder lichten wij de regels rond verjaring bedrijfsongeval nader toe.

Wat is verjaring?

Verjaring bedrijfsongeval, wat is dat? Verjaring van een bedrijfsongeval houdt in dat u als werknemer uw werkgever na verloop van tijd niet meer aansprakelijk kunt stellen voor het bedrijfsongeval dat u heeft gehad. U kunt dan ook geen schadevergoeding meer vragen als u letselschade heeft opgelopen door het bedrijfsongeval. Als het bedrijf aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval niet erkent, kunt u dat na een bepaalde periode ook niet meer aanvechten.

> Meer over verjaring bij letselschade

Wanneer is er sprake van verjaring bedrijfsongeval?

In de wet zijn verschillende verjaringstermijnen vastgelegd. Meestal is sprake van een termijn van vijf jaar. Het antwoord op uw vraag: ‘verjaring bedrijfsongeval, hoe lang duurt dat?’ is dan vijf jaar.

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en heeft u daar bij letselschade opgelopen? Dan zult u waarschijnlijk niet al te lang hebben gewacht met het afwikkelen van uw schadeclaim. Er zal dan geen sprake zijn van verjaring. Heeft u binnen vijf jaar nog klachten die met het bedrijfsongeval hebben te maken? Dan is het verstandig contact op te nemen met één van onze letselschade juristen. Wij kunnen samen met u bekijken of het zinvol is alsnog schadevergoeding te claimen voor uw letselschade. Voor het afhandelen van een bedrijfsongeval zijn twee zaken belangrijk: wie heeft het bedrijfsongeval veroorzaakt en waaruit bestond de letselschade van het slachtoffer.

De uitzonderingen

Voor de meeste bedrijfsongevallen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Heeft u bij een bedrijfsongeval letselschade opgelopen? Dan moet u degene die het bedrijfsongeval veroorzaakte dus binnen vijf jaar aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen. Toch zijn er wel uitzonderingen mogelijk op deze verjaringstermijn. Was u minderjarig op het moment dat u te maken kreeg met een bedrijfsongeval? Dan gaat de verjaringstermijn pas in op het moment dat u als werknemer meerderjarig bent geworden. Een langere verjaringstermijn geldt ook bij zogenoemde beroepsziektes. Bij beroepsziektes is geen sprake van een bedrijfsongeval, maar kunt u toch recht hebben op een schadevergoeding. U kunt bij beroepsziekten bijvoorbeeld denken aan RSI oftewel repetitive strain injury, ontstaan doordat u als werknemer steeds dezelfde beweging moet maken. Een beroepsziekte kan ook ontstaan doordat u als werknemer continu aan een bepaalde stof blootgesteld bent.

> Meer over wet- en regelgeving rondom bedrijfsongevallen

Hoe lang duurt verjaring?

Het antwoord op de vraag: ‘verjaring bedrijfsongeval, hoe lang duurt dat?’ kan dus in elke situatie weer anders zijn.  Soms is sprake van een verjaringstermijn van vijf jaar. Ook kan bij een bedrijfsongeval sprake zijn van een verjaringsperiode van drie jaar of van twintig jaar. Wanneer geldt bij een bedrijfsongeval een verjaring van drie jaar? Dat is het geval als u met een motorvoertuig een bedrijfsongeval gemaakt heeft. U kunt degene die het bedrijfsongeval veroorzaakte dan alleen binnen drie jaar aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen.

> Meer over wat moet u bewijzen bij een bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval of beroepsziekte

U heeft letselschade opgelopen en u weet niet precies wat de oorzaak van uw schade is? Dat kan het geval zijn bij beroepsziekten. U weet dan mogelijk ook niet welke partij u aansprakelijk stellen kunt voor uw letselschade. Is dit bij u het geval? Dan geldt de regel dat uw aanspraak op een schadeclaim na 20 jaar komt te vervallen en is er dus sprake van verjaring na 20 jaar. Toch zijn op de termijn van 20 jaar ook weer uitzonderingen denkbaar.

Inschakelen letselschade expert

Heeft u letselschade opgelopen bij een bedrijfsongeval en wilt u weten wanneer sprake is van verjaring bij uw bedrijfsongeval? Wij adviseren altijd advies in te winnen bij een ervaren letselschade expert. Er zijn verschillende juridische regels van toepassing en op deze regelgeving zijn weer talloze uitzonderingen. Onze letselschadejuristen weten als geen ander wat de mogelijke uitzonderingen zijn en waar u recht op heeft. Ook als u misschien denkt dat er sprake is van verjaring. U heeft materiële of immateriële schade opgelopen bij een bedrijfsongeval en u wilt daarvoor schadevergoeding claimen? Ook als het bedrijfsongeval zich enige tijd geleden heeft voorgedaan is dat nog mogelijk. Wij geven u graag een eerste, vrijblijvend en gratis advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen