Verjaring bedrijfsongeval, hoe lang duurt dat?

In het kort

  • Indien u een bedrijfsongeval heeft gehad met letselschade kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen. In de meeste gevallen is de verjaringstermijn voor bedrijfsongevallen vijf jaar. Daarna kunt u dus geen schadevergoeding meer claimen.
  • Deze verjaringstermijn kent echter twee uitzonderingen. Indien u tijdens het ongeval minderjarig was, gaat de verjaringstermijn pas in op het moment dat u meerderjarig bent geworden.
  • Een langere verjaringstermijn geldt ook bij beroepsziektes zoals RSI, reptitive strain injury of een ziekte doordat u langdurig aan een bepaalde stof bent blootgesteld. In het laatste geval geldt vaak een verjaringstermijn van twintig jaar, al zijn hier ook weer uitzonderingen op.
  • De verjaringstermijn kan in sommige gevallen ingewikkeld zijn. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk na uw bedrijfsongeval een letselschadejurist in te schakelen. Deze jurist kan u helpen te krijgen waar u recht op heeft.
  • Heeft u vragen over de verjaringstermijn bij bedrijfsongevallen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Verjaring werkgeversaansprakelijkheid, hoe lang duurt dat? Ook als u aan het werk bent, kunt u een ongeluk krijgen. We spreken dan van een bedrijfsongeval of een arbeidsongeluk. Een bedrijfsongeval kan langdurige consequenties hebben en in de meeste gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade. 

Heeft u een bedrijfsongeval gehad? Mogelijk bent u gewond bent geraakt of heeft u andere letselschade opgelopen. Bijna altijd kunt u het bedrijf aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval. U moet daarbij wel rekening houden met mogelijke verjaring van de werkgeversaansprakelijkheid


De letselschadejuristen van B&O Letselschade kunnen u geheel gratis bijstaan bij een bedrijfsongeval. Wij zorgen voor een goede afhandeling van uw claim rekening houdend met de verjaring van de werkgeversaansprakelijkheid. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!


Wat is verjaring?

De verjaring van werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval, wat houdt dat nu precies in? Verjaring van werkgeversaansprakelijkheid betekent dat u als werknemer uw werkgever na verloop van tijd niet meer aansprakelijk kunt stellen voor het bedrijfsongeval dat u heeft gehad. U kunt dan ook geen schadevergoeding meer vragen als u letselschade heeft opgelopen door het bedrijfsongeval. Als het bedrijf niet de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval erkent, kunt u dat na een bepaalde periode ook niet meer aanvechten.


UITGELICHT

Voor het afhandelen van een bedrijfsongeval zijn twee zaken belangrijk: 

  1. Wie heeft het bedrijfsongeval veroorzaakt? 
  2. Waaruit bestond de letselschade van het slachtoffer?

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en heeft u daar bij letselschade opgelopen? Dan zult u waarschijnlijk niet al te lang hebben gewacht met het afwikkelen van uw schadeclaim. Er zal dan geen sprake zijn van verjaring. 


Wanneer is er sprake van verjaring werkgeversaansprakelijkheid?

In de wet zijn verschillende verjaringstermijnen vastgelegd. Meestal is sprake van een termijn van vijf jaar. Het antwoord op uw vraag ‘Tot wanneer kan je letselschade claimen bij een werkgever?’, is dus tot vijf jaar na het bedrijfsongeval. Hier zijn echter nog wel uitzonderingen op. Hier gaan wij verderop in de tekst dieper op in.

Heeft u binnen vijf jaar nog klachten die met het bedrijfsongeval hebben te maken? Dan is het verstandig contact op te nemen met één van onze letselschade juristen. Wij kunnen samen met u bekijken of het zinvol is alsnog schadevergoeding te claimen voor uw letselschade. 

De uitzonderingen op verjaring van werkgeversaansprakelijkheid

De verjaringstermijn bij een bedrijfsgeval is in de meeste gevallen dus vijf jaar. Heeft u bij een bedrijfsongeval letselschade opgelopen? Dan moet u degene die het bedrijfsongeval veroorzaakte dus binnen vijf jaar aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen.

Toch zijn er wel uitzonderingen mogelijk op deze verjaringstermijn: 

  • Was u minderjarig op het moment dat u te maken kreeg met een bedrijfsongeval? Dan gaat de verjaringstermijn pas in op het moment dat u als werknemer meerderjarig bent geworden
  • Een langere verjaringstermijn geldt ook bij zogenoemde beroepsziektes. Bij beroepsziektes is geen sprake van een bedrijfsongeval, maar kunt u toch recht hebben op een schadevergoeding. U kunt bij beroepsziekten bijvoorbeeld denken aan RSI oftewel repetitive strain injury, ontstaan doordat u als werknemer steeds dezelfde beweging moet maken. Een beroepsziekte kan ook ontstaan doordat u als werknemer continu aan een bepaalde stof blootgesteld bent

Hoe lang duurt verjaring van werkgeversaansprakelijkheid?

Het antwoord op de vraag hoe lang de verjaring van werkgeversaansprakelijkheid is, is in principe vijf jaar, maar kan dus in elke situatie weer anders zijn. Soms is sprake van een verjaringstermijn van vijf jaar, maar bij een bedrijfsongeval kan ook sprake zijn van een verjaringsperiode van drie jaar of van twintig jaar. 

Wanneer geldt bij een bedrijfsongeval een verjaring van drie jaar? Dat is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsongeval met een motorvoertuig. U kunt degene die het bedrijfsongeval veroorzaakte dan alleen binnen drie jaar aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen.

Verjaring bij beroepsziekte

U heeft letselschade opgelopen en u weet niet precies wat de oorzaak van uw schade is? Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij beroepsziekten. U weet dan mogelijk ook niet welke partij u aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade. Is dit bij u het geval? Dan geldt de regel dat uw aanspraak op een schadeclaim na twintig jaar komt te vervallen en is er dus sprake van verjaring na twintig jaar. Toch zijn op de termijn van twintig jaar ook weer uitzonderingen denkbaar. 


Onze letselschade juristen kunnen u precies vertellen hoe het zit met de verschillende verjaringstermijnen en u op maat adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en passend advies.


Inschakelen letselschade expert bij een bedrijfsongeval

Heeft u letselschade opgelopen bij een bedrijfsongeval en wilt u weten wanneer sprake is van verjaring bij uw bedrijfsongeval? Wij adviseren altijd advies in te winnen bij een ervaren letselschade expert. 

Er zijn verschillende juridische regels van toepassing en op deze regelgeving zijn weer talloze uitzonderingen. Onze letselschadejuristen weten als geen ander wat de mogelijke uitzonderingen zijn en waar u recht op heeft. Ook als u misschien denkt dat er sprake is van verjaring. 


U heeft materiële of immateriële schade opgelopen bij een bedrijfsongeval en u wilt daarvoor schadevergoeding claimen? Wij geven u graag een eerste, vrijblijvend en gratis advies. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74