Wet- en regelgevingen omtrent bedrijfsongevallen

In het kort

 • Bij een bedrijfsongeval kan in veel gevallen de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor zijn letselschade
 • Het is de taak van de werkgever om te anticiperen op de mogelijke risico's waaraan zijn werknemers blootgesteld worden
 • De zorgplicht van werkgevers, die opgenomen is in de Nederlandse wet- en regelgeving, is dusdanig veelomvattend, dat het bijna onmogelijk is om aan te tonen dat aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan
 • De Nederlandse wet- en regelgeving laat de werkgever vrij om er al dan niet voor te kiezen om een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten
 • In de wet- en regelgeving is bepaald dat de werknemer na een bedrijfsongeval moet aantonen dat er überhaupt sprake is van letselschade en dat deze letselschade een direct gevolg is van het bedrijfsongeval
 • Volgens de wet- en regelgeving omtrent bedrijfsongevallen is het verplicht om ernstige bedrijfsgevallen te melden bij de arbeidsinspectie
 • Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan heeft u recht op gratis rechtsbijstand van een letselschadebureau of een letselschade advocaat
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Gelukkig voor slachtoffers is de wet- en regelgeving in ons land omtrent bedrijfsongevallen goed geregeld. Dagelijks lopen werknemers letselschade op door een bedrijfsongeval op de werkvloer of op een andere locatie tijdens werktijd. Deze letselschade varieert van een whiplash door een auto-ongeluk (met een auto van de zaak) tot ernstige botbreuken door een val van een bouwsteiger. In veel gevallen kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor zijn letselschade. De aansprakelijkheid van de werkgever is namelijk vastgelegd in wet- en regelgeving die er veelal op gericht is om werknemers te beschermen in het geval van bedrijfsongevallen.


Heeft u letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval? Neem contact met ons op, wij nemen u alle rompslomp omtrent wet- en regelgeving uit handen. Wij doen dit geheel kosteloos als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade.


Werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsongevallenverzekering

In de praktijk is het vrij moeilijk voor een werkgever om onder zijn werkgeversaansprakelijkheid uit te komen. Dit lukt meestal alleen als hij kan bewijzen dat het bedrijfsongeval het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet. 

De meeste werkgevers in Nederland hebben een bedrijfsongevallenverzekering om zich financieel in te dekken tegen bedrijfsongevallen. Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan heeft u recht op gratis rechtsbijstand van een letselschadebureau of een letselschade advocaat.

Wettelijke zorgplicht werkgever

In de wet- en regelgeving omtrent bedrijfsgevallen wordt er gesproken over de wettelijke zorgplicht van de werkgever. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever er alles aan moet doen om een bedrijfsongeval te voorkomen. De werkgever moet zorgen voor:

 • Een veilige werkplek
 • Beschermende kleding
 • Deugdelijk materiaal 
 • Duidelijke veiligheidsinstructies. 

Het is de taak van de werkgever om te anticiperen op de mogelijke risico’s waaraan zijn werknemers blootgesteld worden. De zorgplicht van werkgevers, die opgenomen is in de Nederlandse wet- en regelgeving, is dusdanig veelomvattend, dat het bijna onmogelijk is om aan te tonen dat aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan. Gevolg is dat de werkgever bij de meeste bedrijfsongevallen aansprakelijk wordt gesteld voor de letselschade van één van zijn werknemers.

Bedrijfsongevallenverzekering

De Nederlandse wet- en regelgeving laat de werkgever vrij om er al dan niet voor te kiezen om een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de werkgever middels een CAO verplicht wordt gesteld om een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten. Dit geldt onder andere voor de transportsector. Ondanks dat een verzekering tegen bedrijfsongevallen voor de meeste werkgevers niet verplicht is, laat de werkgever hiermee wel zien dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor zijn werknemers. De werkgever voorkomt hiermee dat hij in het geval van een bedrijfsongeval zelf in financiële problemen komt en dat de werknemer verzekerd is van een schadevergoeding.

Bewijslast bij bedrijfsongevallen

Na een bedrijfsongeval ligt de bewijslast deels bij de werknemer en deels bij de werkgever. In de wet- en regelgeving is bepaald dat de werknemer na een bedrijfsongeval moet aantonen dat er überhaupt sprake is van letselschade en dat deze letselschade een direct gevolg is van het bedrijfsongeval. 

Als de werknemer erin slaagt om deze bewijslast te leveren, dan wordt de werkgever aansprakelijk geacht voor de geleden letselschade van de werknemer. Mocht de werkgever zijn aansprakelijkheid willen betwisten, dan ligt de bewijslast bij de werkgever. De werkgever moet aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om het bedrijfsongeval te voorkomen of dat de werknemer het bedrijfsongeval zelf heeft veroorzaakt door opzet of roekeloos gedrag.


Bewijslast bij een bedrijfsongeval is een ingewikkelde materie waarbij vakkennis geen overbodige luxe is. Neem contact op met B&O Letselschade voor gratis juridische hulp!


Melding maken bij de Arbeidsinspectie

Volgens de wet- en regelgeving omtrent bedrijfsongevallen is het verplicht om ernstige bedrijfsgevallen te melden bij de Arbeidsinspectie. In de regel wordt er gesproken van een ernstig bedrijfsongeval als de werknemer blijvend invalide raakt, opgenomen wordt in het ziekenhuis of overlijdt. 

De werkgever riskeert een boete van maximaal 50.000 euro als hij verzuimt om hier een melding van te maken bij de Arbeidsinspectie. Als een werknemer naar aanleiding van een bedrijfsongeval langer dan drie dagen verzuimt, dan hoeft de werkgever hiervan geen melding te maken bij de Arbeidsinspectie. Wel schrijft de wet- en regelgeving omtrent bedrijfsongevallen voor dat langdurig ziekteverzuim na een bedrijfsongeval moet worden geregistreerd in het personeelsdossier.

Rechtsbijstand bij bedrijfsongevallen

Zoals u ziet bestaat er veel wet- en regelgeving omtrent bedrijfsongevallen waarin de plichten van de werkgever zijn vastgelegd. Dit kan de illusie wekken dat u bij letselschade na een bedrijfsongeval beschermd wordt door wet- en regelgevingen en automatisch de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Ook bij bedrijfsongevallen waarbij de werkgever zijn aansprakelijkheid erkent, is de juridische bijstand van een letselschade expert allesbehalve een overbodige luxe. Aangezien uw werkgever waarschijnlijk een bedrijfsongevallenverzekering heeft afgesloten, krijgt u te maken met een verzekeraar bij het afwikkelen van uw schadeclaim.

Rechtsbijstand van een letselschadebureau

Verzekeraars zijn zeer ervaren in het afwikkelen van schadeclaims, maar houden er andere belangen om na dan u. U hoeft er dan ook niet op te rekenen dat zij u zonder meer met de maximale schadeclaim naar huis sturen. Daarom is het verstandig om na een bedrijfsongeval altijd rechtsbijstand in te schakelen van een letselschadebureau of letselschade advocaat. Ons letselschadebureau berekent nauwkeurig alle schadeposten van uw letselschade en claimt de maximale schadevergoeding bij uw werkgever. U voorkomt hiermee dat uw schadevergoeding te laag uitvalt of dat u in de toekomst te maken krijgt met schadeposten en deze achteraf alsnog voor eigen rekening moet nemen. De rechtsbijstand bij letselschade na een bedrijfsongeval is gratis als uw werkgever zijn aansprakelijkheid erkent.

B&O Letselschade

Als slachtoffer van letselschade na een bedrijfsongeval kunt voor gratis rechtsbijstand terecht bij letselschadebureau B&O Letselschade. Onze letselschade experts zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent bedrijfsongevallen en vertegenwoordigen u tijdens de onderhandelingen met de verzekeraar van uw werkgever. 


Met onze kennis en ervaring gaan wij tot het uiterste om de maximale schadevergoeding te claimen voor uw letselschade. Neem bij letselschade na een bedrijfsongeval contact met ons op voor een persoonlijke afspraak bij u thuis.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74