Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 268 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Voorbeelden schadevergoeding na bedrijfsongeval

In het kort

 • U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werktijd en hierdoor schade heeft opgelopen
 • De hoogte van de totale letselschadevergoeding, de materiële schadevergoeding en smartengeld, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van uw letsel
 • Voor het claimen van de schadevergoeding voor uw letsel dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden
 • De materiële schade is de schade die in geld uitgedrukt kan worden
 • De immateriële schade is de schade veroorzaakt door de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde na het bedrijfsongeval
 • Kosten van rechtsbijstand, ofwel de juridische kosten van B&O Letselschade, vormen tevens onderdeel van schadevergoeding na bedrijfsongeval
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werktijd en hierdoor schade heeft opgelopen. De hoogte van de totale letselschadevergoeding, de materiële schadevergoeding en smartengeld, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van uw letsel. Voor het claimen van de schadevergoeding voor uw letsel dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden.

In de meeste gevallen is de werkgever voor een bedrijfsongeval verzekerd. Toch doet u er verstandig aan om een deskundige letselschade advocaat of specialist in te schakelen. De letselschade juristen van B&O Letselschade verlenen juridische bijstand bij het verhalen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval en zorgen daarnaast dat de goede relatie tussen u en uw werkgever in stand blijft.

Materiële & immateriële schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kunt u letsel oplopen, met als gevolg dat u kosten moet maken. Natuurlijk wilt u deze kosten vergoed krijgen. Alle schade die u lijdt of hebt geleden, kunt u verhalen door uw werkgever aansprakelijk te stellen. De materiële schade is de schade die in geld uitgedrukt kan worden en de immateriële schade is de schade veroorzaakt door de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde na het bedrijfsongeval.

> Meer over gevolgen bedrijfsongeval

Voorbeelden van schadeposten voor schadevergoeding na een bedrijfsongeval zijn:

 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Verlies van inkomen
 • Economische kwetsbaarheid
 • Extra reiskosten
 • Medische kosten
 • Directe kosten
 • Studievertraging
 • Kosten rechtsbijstand
 • Wettelijke rente
 • Overige kosten
 • Smartengeld

Huishoudelijke hulp na een bedrijfsongeval

Als gevolg van een bedrijfsongeval kan het gebeuren dat u niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden zelf uit kunt voeren. Het gaat om werkzaamheden die u voor het arbeidsongeval wel zelf kon doen. U moet dan hulp inschakelen en of u nu wel of niet een vergoeding betaalt voor deze hulp, de aansprakelijke partij zal hiervoor (schade)vergoeding moeten betalen.

Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid

Wanneer u door een bedrijfsongeval bijvoorbeeld een whiplash of ander letsel heeft opgelopen en daardoor niet meer in staat bent bepaalde klussen in en om het huis zelf te doen, kunt u hiervoor de hulp van derden inroepen. De kosten hiervan worden meegenomen in de schadevergoeding. Het gaat om klussen die u normaal gesproken (en voor het arbeidsongeval) zelf zou kunnen verrichten. Enkele voorbeelden zijn een verbouwing, tuinonderhoud, de hond uitlaten, de kinderen naar school brengen, het huis schilderen en boodschappen doen.

> Meer over arbeidsongeschikt na bedrijfsongeval

Als gevolg van een bedrijfsongeval kunt u arbeidsongeschikt raken. Dit kan voor een korte periode zijn, maar ook voor langere tijd en soms zelfs definitief. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u onregelmatigheidstoeslagen, bonussen en overwerkvergoedingen kwijtraakt. In sommige gevallen wordt tevens niet het volledige loon doorbetaald, maar slechts 70%. Indien u volledig arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt, gaat u er financieel flink op achteruit. Het verschil aan inkomen (inkomensverlies) moet de tegenpartij aan schadevergoeding betalen.

Economische kwetsbaarheid

Als u na een bedrijfsongeval uw baan weet te behouden, lijkt er in beginsel niets aan de hand. Er is dan geen sprake van inkomensverlies. Het is echter de vraag of dit ook in de toekomst zo blijft. Het kan gebeuren dat u later uw baan toch verliest, ongeacht de reden, en dat u op de arbeidsmarkt minder kans op een nieuwe baan heeft door het opgelopen letsel. Er is in dat geval sprake van economische kwetsbaarheid. Dit wordt of in geld gewaardeerd of door bij de afwikkeling van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval het toekomstrisico via een voorbehoud af te dekken.

Extra reiskosten

De extra reiskosten die u moet maken als gevolg van een bedrijfsongeval, kunt u verhalen op de tegenpartij. U kunt hierbij denken aan extra benzine- en parkeerkosten of extra bus- of taxikosten in verband met ziekenhuisbezoeken of bezoeken aan uw therapeut, huisarts of uw letselschade advocaat. Deze kosten kunnen allemaal worden meegenomen in de berekening van de letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Medische kosten

Heeft u na een bedrijfsongeval medische kosten gemaakt en worden deze kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekering? Dan kunt u deze kosten meenemen in de schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Behandelingen door een therapeut, bepaalde medicatie en het eigen risico zijn hier enkele voorbeelden van. Bent u opgenomen in het ziekenhuis of in een revalidatiecentrum? Dan heeft u tevens recht op een zogeheten ‘daggeldvergoeding’.

> Meer over ongeval op het werk gehad, wat kunt u nu doen?

Directe kosten

Onder directe kosten worden de kosten aan uw persoonlijke eigendommen verstaan. Beschadigingen aan uw auto, fiets en kleding. Maar ook beschadigingen aan andere spullen die u tijdens het bedrijfsongeval bij u droeg, zoals schade aan uw bril, een smartphone of laptop. De meest rechtstreekse schadepost die bij de voorbeelden van schadevergoeding na een bedrijfsongeval genoemd kan worden, is die van de directe kosten.

Studievertraging

Wanneer er als gevolg van een bedrijfsongeval een studievertraging optreedt, kunt u de extra studiekosten verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Denk aan kosten als extra boekengeld, schoolgeld en examenkosten. Ook inkomstenderving, omdat u door de studievertraging later met deze kennis op de arbeidsmarkt terechtkomt, moet vergoed worden. U heeft namelijk wel kosten, maar minder inkomsten. Voor schadevergoeding van studievertraging zijn richtlijnen ontwikkeld.

Kosten rechtsbijstand

Kosten van rechtsbijstand, ofwel de juridische kosten van B&O Letselschade, vormen tevens onderdeel van schadevergoeding na bedrijfsongeval. Immers, wanneer u niet betrokken was geraakt bij een ongeval op uw werk, had u ook geen jurist in hoeven schakelen en had u deze kosten niet gehad. In de wet is daarom bepaald dat de kosten van rechtsbijstand door de tegenpartij moeten worden vergoed. Voorwaarde is wel dat de aansprakelijkheid vaststaat evenals het verband tussen de schade en het bedrijfsongeval. Onze juridische bijstand is zodoende gratis voor u!

Wettelijke rente

Over schadevergoeding na bedrijfsongeval moet de tegenpartij tevens rente betalen. De wettelijke rente is een vast percentage dat is vastgesteld door de overheid en betaald moet worden vanaf de datum dat de schade werd geleden. Meestal is dit de datum waarop het arbeidsongeval heeft plaatsgevonden.

> Meer over letselschade claimen

Overige kosten

Onder overige kosten vallen alle kosten die u niet gemaakt zou hebben zonder het arbeidsongeval. Bijvoorbeeld extra telefoon- en portokosten vanwege het contact met medici, instanties en uw letselschadejurist. Ook kosten voor hulpmiddelen om uw huis aan te passen of verhuiskosten, omdat u niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen als gevolg van uw letsel vallen hieronder. Extra kosten voor aangepaste vakanties en kosten zonder nut (kosten die doorlopen maar waar geen nut of plezier tegenover staat) kunnen worden meegenomen in schadevergoeding na bedrijfsongeval.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding van de immateriële schade. Het is een vergoeding voor het leed dat u als gevolg van het bedrijfsongeval heeft opgelopen. Verdriet, pijn, geestelijk leed, slapeloze nachten en gederfde levensvreugde zijn hier voorbeelden van. De hoogte van het smartengeld wordt onder meer bepaald door de aard en ernst van het letsel, de duur en blijvende gevolgen, maar ook door de aard van de aansprakelijkheid.

Wilt u weten welke kosten u kunt claimen als gevolg van een arbeidsongeval of wilt u gratis juridisch advies over schadevergoeding na bedrijfsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen