Hoe lang duurt de afhandeling van schadevergoeding?

In het kort

  • Het is helaas onmogelijk om van te voren aan te geven hoelang de afhandeling van schadevergoeding duurt. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw herstel, de erkenning van aansprakelijkheid en reactiesnelheid van de tegenpartij.
  • Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade stelt wel dat de erkende en/of vastgestelde schade binnen 14 dagen moet worden uitgekeerd. De aanloop naar deze erkenning en vaststelling kan echter langer duren.
  • Uw letselschadejurist van B&O Letselschade vraagt daarom altijd een voorschot op uw schadevergoeding zodat u gemaakte kosten kunt dekken.
  • Let op: de verjaringstermijn voor bijna alle letselschadezaken is vijf jaar. Claim daarom op tijd uw letselschade.
  • Wilt u hulp bij de afhandeling van uw letselschade? Of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een letselschadetraject duurt over het algemeen vrij lang. Vervelend, want u wilt zo snel mogelijk duidelijkheid en een vergoeding om uw kosten te kunnen dekken als gevolg van uw letselschade. Toch is het in uw belang dat de tijd wordt genomen om uw dossier goed af te handelen. Daarom behandelt B&O Letselschade hier uw meest gestelde vragen over hoe lang een letselschadezaak mag duren en alle bijbehorende aspecten. Maar ook: hoe lang duurt het voordat je schadevergoeding krijgt bij letselschade?


UITGELICHT

Hoe lang duurt het voordat schade wordt uitgekeerd bij letselschade?

Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade luidt:

Binnen 14 dagen uitkeren. De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

De afwikkeling van letselschade neemt vaak lange tijd in beslag. Dat komt omdat de uiteindelijke schade niet altijd meteen kan worden vastgesteld. Het verloop van uw genezingsproces wordt afgewacht. De termijn waarbinnen een letselschadezaak wordt afgehandeld is dus sterk afhankelijk van het herstel van het slachtoffer.

Uw letselschadejurist van B&O Letselschade vraagt daarom altijd een voorschot op uw schadevergoeding aan bij de verzekeraar van de tegenpartij. Als de aansprakelijkheid vast staat, heeft u namelijk recht op vergoeding van deze ‘tussentijdse’ schade.


Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Het is onmogelijk van te voren aan te geven hoelang het traject precies zal duren. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

Wij bekijken uw persoonlijke omstandigheden en geven u aan de hand daarvan een inschatting van hoe lang uw letselschadezaak duurt en hoe lang het duurt voordat uw schadevergoeding krijgt

Na hoeveel jaar schadevergoeding aanvragen?

Als u letsel oploopt door toedoen van iemand anders en er is daarbij letselschade ontstaan, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. U kunt de schadeclaim indienen bij de degene die aansprakelijk is voor de door u opgelopen schade. Het claimen van de schade is wel aan een tijdsperiode gebonden. Na hoeveel jaar kunt u nog schadevergoeding aanvragen?

Na een bepaalde tijd kunt u geen aanspraak meer maken op de schadevergoeding. Meestal is dit na 5 jaar. De verjaringstermijn is verlopen, uw schadeclaim is verjaard. Zorg dat u binnen deze termijn de tegenpartij aansprakelijk stelt en uw schade claimt. Zo minimaliseert u ook de duur van de definitieve afronding van de schadeafhandeling en hoe lang het duurt voor de verzekering uitkeert.

Hoe lang duurt uitbetaling van letselschade? Ik probeer te voorkomen dat ik tijdens het letselschadetraject in financiële moeilijkheden kom

Deze vraag krijgen wij vaak. Door het ongeval moet u immers extra kosten maken. We vragen aan de tegenpartij daarom altijd een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Is de aansprakelijkheid erkend, dan wordt dit in vrijwel de meeste gevallen ook uitbetaald. Zo hoeft u niet bang te zijn dat u in financiële moeilijkheden komt.


Bij langlopende letselschadezaken vraagt uw letselschade jurist van B&O Letselschade altijd een voorschot voor u aan. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie.


Bij omvangrijke letselschade wordt vaak een beding opgenomen in de vaststellingsovereenkomst waarin partijen elkaar over en weer een zogenoemde finale kwijting verlenen. Dit betekent dat partijen geen vorderingen meer hebben op elkaar. Als na het tekenen van een overeenkomst met finale kwijting uw schade groter blijkt dan waar rekening mee is gehouden bij het sluiten van de overeenkomst, dan kan u voor de schade geen vergoeding meer krijgen. Het is dus niet altijd verstandig om letselschade snel af te handelen.

Hoe lang duurt de uitbetaling van schade en hoe lang duurt de uitbetaling van smartengeld?

De uitbetaling van ‘kleine schade’ wordt meestal snel uitgekeerd door de verzekeraar van de tegenpartij. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst is dan niet nodig. Na uitbetaling van de schadevergoeding is uw dossier afgewikkeld. Blijkt er later toch meer schade te zijn, dan kunt u om heropening van het dossier vragen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren nadat u die extra schade hebt opgemerkt. Uiteraard moet u kunnen aantonen dat de schade het gevolg is van het ongeval.

Bij omvangrijke schade krijgt u meestal het bedrag schadevergoeding in een keer uitgekeerd. De verzekeraar houdt de eerder aan u uitbetaalde voorschotten in op de schadevergoeding. Ook is het mogelijk de uitkering te ontvangen in de vorm van een periodieke (jaarlijkse) uitkering. Uitkering van uw schadevergoeding gebeurt in principe binnen 14 dagen na afronding van uw letselschadezaak.

Hoe lang duurt een schadeafhandeling en wie bepaalt wanneer een letselschadezaak kan worden afgerond?

De afwikkeling van letselschade neemt vaak lange tijd in beslag. Dat komt omdat de uiteindelijke schade niet altijd meteen kan worden vastgesteld. Het verloop van uw genezingsproces wordt afgewacht. Vaak is pas na een tijd duidelijk welke invloed het (blijvende) letsel heeft op uw functioneren.

U bent uiteindelijk degene die besluit tot afronding van de zaak over te gaan. Uiteraard adviseren wij u daarbij. Ons advies zal zijn te wachten tot een zogeheten ‘medische eindtoestand’ bereikt is. Dit is het geval wanneer u volledig hersteld bent, of wanneer uw letsel niet verder zal genezen. Pas dan kan nauwkeurig bepaald worden wat de impact van het letsel op uw leven is geweest en welke schade u heeft geleden en nog zult lijden. Zodra de omvang van uw schade is vastgesteld, kan tot afronding van de zaak worden overgegaan.

Wanneer is mijn letselschadezaak afgerond en hoe lang duurt het voordat de verzekering uitkeert?

Hoe eindigt nu een letselschadezaak? In veruit de meeste gevallen wordt overeenstemming met de tegenpartij bereikt over de omvang van de schadevergoeding. Een gerechtelijke procedure is dan niet nodig. De tegenpartij tekent een vaststellingsovereenkomst en meestal tevens een belastinggarantie. Daarmee staat de aansprakelijkheid en de omvang van de schadevergoeding vast. De zaak is pas helemaal afgerond zodra de tegenpartij de schadevergoeding daadwerkelijk heeft uitgekeerd. Uit de praktijk blijkt dat dit soms enkele maanden kan duren.


Heeft u letselschade opgelopen en wilt u meer weten over bijvoorbeeld onze werkwijze? Neem dan vandaag geheel vrijblijvend contact met ons op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74