Schadevergoeding eisen bij whiplash

In het kort

 • Een whiplash is een veel voorkomend letsel als gevolg van een aanrijding van achter. Meestal is degene die u van achteren heeft aangereden aansprakelijk voor uw letselschade.
 • Het is belangrijk om na de aanrijding direct een schadeformulier in te vullen, de verkeerssituatie vast te leggen, gegevens van dader en getuigen te noteren en uw huisarts te bezoeken. Met deze informatie kunt u een letselschade expert inschakelen om een schadevergoeding te claimen bij de aansprakelijke partij.
 • De schadevergoeding bestaat uit alle kosten en misgelopen inkomsten die voorvloeien uit het ongeval. Dit zijn onder andere kosten voor medische hulpmiddelen, hulp van derden, eigen risico van uw zorgverzekering en smartengeld.
 • Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag bij het claimen van uw letselschade. Als de tegenpartij aansprakelijk is, is onze hulp gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Van achteren aangereden worden tijdens stilstand of in een langzaam rijdende file, komt vaak als een verrassing waardoor u geen tijd heeft om u schrap te zetten. Daardoor is de kans bij een aanrijding van achteren aanwezig dat u letselschade en een whiplash oploopt. Meestal is degene die u van achteren heeft aangereden aansprakelijk voor uw letselschade. In dit geval kan een letselschadebureau of letselschade advocaat uw letselschade bepalen en een schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij.

Hoe kan ik een schadevergoeding eisen bij whiplash?

Om tot een correcte schadeclaim te komen, is het van belang dat u bepaalde stappen volgt nadat u van achteren bent aangereden:

 1. Vul direct na het ongeval het Europees schadeformulier in. Op dit formulier worden de gegevens van beide partijen vermeld en de toedracht van het ongeval omschreven. Het is verstandig om de ingevulde gegevens goed te controleren voordat u het ondertekent, omdat het Europees schadeformulier als bewijs kan worden aangedragen
 2. Leg de verkeerssituatie vast van na het ongeval. Wij raden u aan om direct foto’s te maken van de verkeerssituatie op de plaats van het ongeluk. Probeer de situatie van zoveel mogelijk kanten vast te leggen en vergeet niet om alle schade aan voertuigen te fotograferen. De foto’s kunnen belangrijk bewijsmateriaal zijn tijdens het aansprakelijkheidsonderzoek. Aan de hand van de positie van de voertuigen, omgevingsfactoren en de schade aan de voertuigen kan later bepaald worden welke partijen er geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor het ongeval en de letselschade van de slachtoffers
 3. Noteer de gegevens van dader en getuigen. Als er tijdens het ongeval omstanders aanwezig zijn, probeert u dan ook in het bezit te komen van hun namen en telefoon- en adresgegevens. Getuigen kunnen waardevolle informatie leveren bij het aansprakelijkheidsonderzoek
 4. Bezoek uw huisarts. De kans is groot dat u een whiplash heeft opgelopen na een aanrijding van achteren. Of u nu wel of geen pijnklachten heeft, raadpleeg altijd uw huisarts. Het is belangrijk om na het ongeval binnen een week naar de huisarts te gaan, omdat een doktersverklaring vooral bij een whiplash vlak na het ongeval moet worden opgesteld. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de verzekeraar uw whiplash niet erkent en weigert om hiervoor een schadevergoeding toe te kennen
 5. Schakel een letselschade expert in. Letselschadezaken met whiplash zijn erg gecompliceerd, juist omdat u veel tegenwerking kunt verwachten van de verzekeraar van de tegenpartij. U staat sterker met een letselschade expert aan uw zijde tegenover een verzekeringsmaatschappij die er soms andere belangen op nahoudt dan het erkennen van uw whiplash en het uitbetalen van de maximale schadevergoeding. Bovendien is deze juridische hulp altijd kosteloos als u van achteren bent aangereden

Welke kosten kan ik claimen bij een schadevergoeding whiplash?

De schadevergoeding die u bij een kop-staartbotsing kunt claimen naar aanleiding van uw letselschade bestaat eigenlijk uit alle kosten en misgelopen inkomsten die voortvloeien uit het ongeval. Als de wederpartij volledig aansprakelijk is voor uw letselschade en whiplash, dan kunt u voor alle schadeposten een claim indienen. Hoeveel schadevergoeding u ontvangt voor uw letselschade na een auto-ongeluk is zeer afhankelijk van de omstandigheden en uw persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er allerlei schadeposten waar u misschien niet direct bij stilstaat, maar die u wel kunt claimen bij de aansprakelijke partij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende schadeposten:

 • Medische hulpmiddelen
 • Hulp van derden (klusjesman, huishoudster, etc.)
 • Extra reiskosten
 • Eigen risico van uw zorgverzekering
 • Smartengeld

Emotionele schadevergoeding eisen

Een whiplash kan ernstige, negatieve gevolgen met zich meebrengen. Veel slachtoffers kampen met pijnklachten en psychische problemen die hen beperken in hun dagelijkse functioneren. Een whiplash vergt nogal eens een langere herstelperiode, waardoor u mogelijk tijdelijk arbeidsongeschikt raakt of in de ziektewet belandt, met alle gevolgen van dien. Mogelijk blijft u de rest van uw leven in meer of mindere mate hinder ondervinden van uw whiplash.

Smartengeld is een vorm van emotionele schadevergoeding die u kunt eisen bij uw schadeclaim. Voorbeelden van gevolgen van een whiplash waar u smartengeld voor kunt claimen, zijn:

 • Gederfde levensvreugde
 • Psychisch leed
 • Verdriet
 • Langdurige lichamelijke klachten

Hoogte smartengeld bij whiplash

Factoren die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van smartengeld bij whiplash klachten zijn onder meer:

 • Ernst en aard van uw whiplash, nekletsel, rugletsel
 • Hevigheid van uw pijnklachten
 • Chronische pijnklachten
 • Mate van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage
 • Blijvende gevolgen van whiplashklachten
 • Hoe lang uw whiplash duurt
 • Lichamelijke beperkingen als gevolg van nekletsel
 • Invloed van whiplash op werk, hobby’s, dagelijks leven, relaties en sociaal leven
 • Ernst van psychische klachten
 • Mate van cognitieve klachten
 • Intensiteit van behandelingen die u noodzakelijkerwijs moet ondergaan
 • Periode die u nodig heeft voor herstel en revalidatie

Samen met onze letselschade juristen kunt u een passende inventarisatie maken die meespelen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld waar u recht op heeft.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74