Aangereden op de fiets en letselschade

In het kort

 • Bij een aanrijding met een motorvoertuig geniet de fietser juridische bescherming. De fietser krijgt hierdoor tenminste 50% van zijn/haar letselschade vergoed. In veel gevallen is dit zelfs 100%.
 • Kinderen tot 14 jaar zijn op de fiets juridisch volledig beschermd en krijgen 100% schadevergoeding. Ook als de andere bestuurder geen verwijt te maken valt.
 • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het berekenen en claimen van een schadevergoeding. Op deze manier kunt u zich richten op uw herstel en krijgt u waar u recht op heeft.
 • Indien een andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade is onze hulp voor u gratis. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Fietsers zijn net als voetgangers kwetsbare verkeersdeelnemers. Wordt iemand aangereden op de fiets, dan zal diegene het al snel afleggen tegen een motorvoertuig. Door een groter gewicht en meer snelheid, brengen motorvoertuigen extra risico op schade met zich mee voor een fietser.

Terwijl de automobilist bij een aanrijding wordt beschermd door de constructie van zijn voertuig, heeft een fietser nauwelijks bescherming. In veel andere landen is het dragen van een fietshelm verplicht, maar in Nederland is dat (nog) niet het geval. Hoofd- en hersenletsel komt dan ook regelmatig voor als fietsers betrokken raken bij een aanrijding. Volgens cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bestaat ruim de helft van het aantal ernstig verkeersgewonden uit fietsers.

Aansprakelijkheid bij aanrijding met de fiets

De wet erkent fietsers en voetgangers als zwakkere verkeersdeelnemers die juridisch gezien extra bescherming verdienen. Dit is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen, draait het om de vraag wie aansprakelijk is voor de schade. Degene die een verkeersovertreding heeft begaan, heeft schuld aan het ongeval en moet de letselschade van de ander vergoeden. Wanneer u een aanrijding heeft met een andere fietser, is dit vaak ook het geval. In ons artikel over een aanrijding tussen twee fietsers leest u daar meer over.

Bent u door een auto aangereden terwijl u op de fiets reed, dan ligt dit anders: In dit geval is de hoofdregel dat de automobilist aansprakelijk is voor de letselschade die de fietser oploopt, ongeacht de schuldvraag. Zelfs als de fietser geheel schuldig is aan het ontstaan van het ongeval, wordt de automobilist aansprakelijk gehouden. De automobilist moet altijd minimaal 50% van de letselschade van de fietser vergoeden.

Dit lijkt op het eerste gezicht onrechtvaardig, zeker als je bedenkt dat fietsers en voetgangers over het algemeen regelmatig bepaalde verkeersregels overtreden, zoals door rood lopen/rijden of zonder verlichting fietsen. Maar fietsers en voetgangers lopen nu eenmaal meer risico in het verkeer en moeten om die reden extra worden beschermd. Hierdoor wordt er een risicoaansprakelijkheid bij de bestuurder van het motorvoertuig gelegd. Ook al is de bestuurder zelf niet schuldig aan het ontstaan van het ongeval, is hij toch (deels) aansprakelijk voor de letselschade. Let op: een speed pedelec valt niet onder de categorie fietsers.

Wanneer iemand is aangereden op de fiets, zijn er altijd omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij bepaling van de aansprakelijkheid. Heeft u een fietsongeluk gehad en wilt een eerste advies van onze letselschade-experts? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De uitzondering: Overmacht

Alleen als er sprake is van overmacht van de kant van de bestuurder, is hij niet aansprakelijk voor de letselschade. Dit komt echter in de praktijk alleen in uitzonderlijke gevallen voor en valt lastig te bewijzen. Van een bestuurder van een motorvoertuig wordt verwacht dat hij rekening houdt met onvoorspelbaar en onvoorzien gedrag in het verkeer van een fietser of voetganger. Alleen als dat gedrag zó onwaarschijnlijk is dat niet meer verwacht kan worden dat de bestuurder er rekening mee diende te houden, ligt dit anders en is sprake van overmacht.

Voorbeeld van overmacht

Vanaf de stoep wordt een voetganger plotseling hard tegen een auto aan geduwd die voorbij komt rijden. De voetganger loopt letselschade op en probeert deze te verhalen op de bestuurder van de auto. In dit uitzonderlijke geval heeft de rechter geoordeeld dat sprake is van overmacht. De bestuurder van het motorvoertuig had dit niet hoeven te voorzien en is dan ook niet aansprakelijk voor de ontstane letselschade.

Kind jonger dan 14 jaar aangereden op de fiets

In het letselschaderecht wordt onderscheid gemaakt naar de leeftijd van degene die is aangereden op de fiets. Is de fietser ouder dan 14 jaar dan gelden de volgende regels:

 • De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk voor de letselschade die de fietser heeft opgelopen, tenzij er sprake is van overmacht van de kant van de automobilist
 • De fietser krijgt altijd minimaal 50% van zijn letselschade vergoed, ook al heeft hij zelf schuld aan het ontstaan van het ongeval
 • Als de fietser zelf mede schuld had, wordt de overige 50% van de letselschade verdeeld naar de mate van schuld die beide partijen hadden en de omstandigheden van het geval. Er wordt dan gekeken naar de ernst van de verkeersfouten die fietser en automobilist hebben gemaakt, hoe ernstig de verwondingen zijn en of men al dan niet verzekerd is.

Indien iemand is aangereden op de fiets en er is geen sprake van overmacht, dan krijgt de fietser altijd een schadevergoeding van tussen de 50% en 100%.

Voorbeeld

Een auto rijdt ’s avonds door de stad, waarbij iemand wordt aangereden op de fiets. De 30-jarige fietser reed door rood en voerde geen verlichting. De fietser raakt ernstig gewond door het ongeval.

De rechter oordeelt dat de automobilist slechts 30% schuld heeft aan het ongeval en de fietser 70%. Dit zou normaal gesproken betekenen dat de fietser maar 30% van zijn letselschade vergoed krijgt. Maar aangezien de fietser een beschermde verkeersdeelnemer is, moet de automobilist minimaal 50% van de letselschade vergoeden. Omdat er sprake is van ernstige verwondingen, kan de rechter het redelijk achten dat de fietser meer dan 50% schadevergoeding moet krijgen. Bijvoorbeeld 75% van de letselschade.

Als de fietser jonger dan 14 jaar is, dan ligt de situatie anders. Kinderen hebben nog geen goed ontwikkeld verkeersinzicht en gedragen zich daardoor soms onvoorspelbaar. Bij een aanrijding met een fietser die jonger is dan 14 jaar gelden de volgende regels:

 • Wordt een kind dat jonger is dan 14 jaar aangereden op de fiets, dan wordt altijd de volledige letselschade vergoed. Dus zelfs als de bestuurder van het motorvoertuig geen enkel verwijt valt te maken, moet hij toch 100% van de schade vergoeden
 • De enige uitzondering is wanneer de bestuurder van het motorvoertuig kan aantonen dat het kind opzettelijk het ongeval veroorzaakte. Hiervan zal echter maar zeer zelden sprake zijn.

Voorbeeld

Een kind van 12 jaar fietst vanaf een zijweg plotseling de rijbaan op en let daarbij niet op het overige verkeer, omdat hij tekstberichten aan het versturen is op zijn mobiele telefoon. De zijweg is slecht zichtbaar voor het verkeer op de rijbaan. Het kind wordt door een auto aangereden en raakt zwaargewond. De automobilist valt hier niets te verwijten, maar moet toch de volledige letselschade vergoeden van de 12-jarige fietser. Het kind heeft het ongeval immers niet opzettelijk veroorzaakt.

Schade aan de auto

Wat gebeurt er met de schade die de auto oploopt bij een aanrijding met een fiets? In dit geval kan de bestuurder van de auto de schade verhalen op de fietser. Als de fietser een aansprakelijkheidsverzekering heeft, kan de claim bij de verzekeraar worden gelegd en anders zal de fietser zelf aangesproken moeten worden.

In dit geval wordt de schade op de volgende manier afgehandeld:

 • Het is aan de bestuurder van de auto om te bewijzen dat de fietser een fout maakte die de aanrijding veroorzaakte
 • Alleen als er sprake is van overmacht van de kant van de automobilist zal hij 100% van zijn schade kunnen claimen bij de fietser. In de praktijk zal dit maar zelden gebeuren. Bestuurders van een motorvoertuig moeten immers altijd rekening houden met onvoorspelbare gedragingen van fietsers
 • Als er geen sprake is van overmacht wordt de schade verdeeld naar mate van de schuld van betrokken partijen. De precieze verdeling van de schade hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de ernst van de fouten die beide partijen maakten en de zwaarte van de verwondingen.

Voorbeeld 1

Een dronken fietser komt ’s avonds terug uit de stad en rijdt per ongeluk tegen de zijspiegel van een geparkeerde auto aan. De eigenaar van het voertuig kan zich beroepen op overmacht, hem valt niets te verwijten. De fietser is aansprakelijk voor de schade en moet 100% van de schade aan de auto vergoeden.

Voorbeeld 2

Tijdens een mistige ochtend rijdt een fietser op hoge snelheid door rood. Hij wordt aangereden door een automobilist die hem pas op het laatste moment zag aankomen. De auto loopt een flinke deuk in de motorkap op. De automobilist kan geen overmacht aantonen. Dat hij iemand heeft aangereden op de fiets kon hij feitelijk niet voorkomen, maar als automobilist behoorde hij rekening te houden met onvoorspelbare gedragingen van fietsers. De bestuurder van de auto kan de schade niet voor 100% claimen bij de fietser. De rechter oordeelt dat de fietser 75% van de schade aan de auto moet vergoeden.

Letselschade na een fietsongeval

Na een fietsongeluk is de kans groot dat u letselschade heeft. U bent immers kwetsbaar op de fiets en een aanrijding leidt al snel tot (ernstig) letsel. Het is dan ook waarschijnlijk dat u medische hulp nodig heeft of een tijdje niet kunt werken. Ook andere kosten zoals de kosten voor fysiotherapie, hulp in het huishouden of reiskosten zijn onderdeel van uw letselschade.

Naast materiële schade kunt u ook immateriële schade oplopen. Dit is psychische schade zoals pijn, verdriet of gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Zo kunt u als gevolg van het ongeval wellicht uw favoriete hobby niet meer uitvoeren of heeft u (tijdelijk) angstklachten. Voor deze schade kunt u smartengeld claimen.

Schadevergoeding fietsongeval

Na een fietsongeval kunt als fietser een schadevergoeding claimen. Deze schadevergoeding bestaat uit alle schadeposten die u heeft als gevolg van het ongeval. Dit zijn onder andere:

 • Medische kosten
 • Reiskosten (naar fysiotherapie bijvoorbeeld)
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Studievertraging
 • Annuleringen, afzeggingen of zinloos geworden uitgaven
 • Smartengeld

Het berekenen van uw totale schadevergoeding vraagt om kennis en ervaring. Onze ervaren letselschadejuristen helpen u hier graag bij, zodat u krijgt waar u recht op heeft. Wij nemen u de hele letselschadeafhandeling uit handen zodat u zich kunt richten op uw herstel. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u volledig gratis.

Heeft u een fietsongeluk gehad en hebt u vragen over de afwikkeling van de letselschade, of wilt u direct hulp van een letselschade-expert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74