Aangereden op de fiets en letselschade

In het kort

 • Bij een aanrijding met een motorvoertuig geniet de fietser juridische bescherming. De fietser krijgt hierdoor tenminste 50% van zijn/haar letselschade vergoed. In veel gevallen is dit zelfs 100%.
 • Kinderen tot 14 jaar zijn op de fiets juridisch volledig beschermd en krijgen 100% schadevergoeding. Ook als de andere bestuurder geen verwijt te maken valt.
 • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het berekenen en claimen van een schadevergoeding. Op deze manier kunt u zich richten op uw herstel en krijgt u waar u recht op heeft.
 • Indien een andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade is onze hulp voor u gratis. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Fietsers zijn net als voetgangers kwetsbare verkeersdeelnemers. Wordt u aangereden op de fiets, dan zal u het al snel afleggen tegen een motorvoertuig. Door een groter gewicht en meer snelheid brengen motorvoertuigen extra risico op schade en letsel met zich mee voor een fietser. Volgens cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bestaat ruim de helft van het aantal ernstig verkeersgewonden uit fietsers. Bent u aangereden op de fiets? Dan kunt u uw geleden schade claimen in de vorm van schadevergoeding. Onze letselschadejuristen kunnen u daar vaak kosteloos bij helpen.

Aansprakelijkheid bij aanrijding als fietser

De wet ziet fietsers en voetgangers als zwakkere verkeersdeelnemers die juridisch gezien extra bescherming verdienen ten opzichte van motorvoertuigen. Dit is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dit betekent in de praktijk dat u bijna altijd minimaal 50% van uw schade vergoed krijgt na een aanrijding met een auto of ander motorvoertuig, ook als u schuld heeft aan het ongeval. Alleen bij opzet of roekeloosheid van de fietser kan de bestuurder van het motorvoertuig onder de aansprakelijkheid uitkomen, maar dit is bijna nooit het geval. Indien u geen enkele schuld heeft aan het ongeval kunt u natuurlijk uw volledige letselschade claimen.

Wanneer u een aanrijding heeft met een andere fietser bent u voor de wet gelijk. Dit betekent dat degene die een verkeersovertreding heeft begaan, schuld heeft aan het ongeval en de letselschade van de ander moet vergoeden. Het kan ook zijn dat u beide deels schuldig bent aan het ongeval en daarom een gedeelde aansprakelijkheid heeft. In ons artikel over een aanrijding tussen twee fietsers leest u daar meer over.

Let op: de normale elektrische fiets en fatbike vallen onder de categorie ongemotoriseerde voertuigen (fietsers), terwijl de speed pedelec in de categorie motorvoertuigen valt. Dit betekent dat u als bestuurder van een speed pedelec geen beschermde verkeersdeelnemer bent.

De uitzondering: overmacht

Alleen als er sprake is van overmacht van de bestuurder van het motorvoertuig is hij niet aansprakelijk voor de letselschade. Dit komt echter in de praktijk alleen in uitzonderlijke gevallen voor en valt lastig te bewijzen. Van een bestuurder van een motorvoertuig wordt verwacht dat hij rekening houdt met onvoorspelbaar en onvoorzien gedrag in het verkeer van een fietser of voetganger. Alleen als dat gedrag zó onwaarschijnlijk is dat niet meer verwacht kan worden dat de bestuurder er rekening mee diende te houden, ligt dit anders en is sprake van overmacht.

Voorbeeld van overmacht

Vanaf de stoep wordt een voetganger plotseling hard tegen een auto aan geduwd die voorbij komt rijden. De voetganger loopt letselschade op en probeert deze te verhalen op de bestuurder van de auto. In dit uitzonderlijke geval heeft de rechter geoordeeld dat sprake is van overmacht. De bestuurder van het motorvoertuig had dit niet hoeven te voorzien en is dan ook niet aansprakelijk voor de ontstane letselschade.

Kind jonger dan 14 jaar aangereden op de fiets

Als fietser heeft u een beschermde status in het verkeer omdat u een kwetsbare verkeersdeelnemer bent. Dit geldt al helemaal voor fietsers jonger dan 14 jaar. Kinderen hebben namelijk nog geen goed ontwikkeld verkeersinzicht en gedragen zich daardoor soms onvoorspelbaar. Bij een aanrijding met een fietser die jonger is dan 14 jaar gelden daarom de volgende regels:

 • Wordt een kind dat jonger is dan 14 jaar aangereden op de fiets, dan wordt altijd de volledige letselschade vergoed. Dus zelfs als de bestuurder van het motorvoertuig geen enkel verwijt valt te maken, moet hij toch 100% van de schade vergoeden
 • De enige uitzondering is wanneer de bestuurder van het motorvoertuig kan aantonen dat het kind opzettelijk het ongeval veroorzaakte. Hiervan zal echter maar zeer zelden sprake zijn.

Voorbeeld

Een kind van 12 jaar fietst vanaf een zijweg plotseling de rijbaan op en let daarbij niet op het overige verkeer, omdat hij tekstberichten aan het versturen is op zijn mobiele telefoon. De zijweg is slecht zichtbaar voor het verkeer op de rijbaan. Het kind wordt door een auto aangereden en raakt zwaargewond. De automobilist valt hier niets te verwijten, maar moet toch de volledige letselschade vergoeden van de 12-jarige fietser. Het kind heeft het ongeval immers niet opzettelijk veroorzaakt.

U kunt hier meer lezen over wat te doen als uw kind wordt aangereden door aan auto.

Wat moet u doen na een fietsongeval?

Het is na een ernstig fietsongeval natuurlijk het belangrijkst dat u snel wordt geholpen aan uw verwondingen. Schakel dan ook direct de hulpdiensten in als u die nodig heeft. Heeft u gering letsel of alleen schade aan uw fiets of andere eigendommen? Zorg dan dat u zoveel mogelijk bewijs verzamelt van het fietsongeval. U dient namelijk te bewijzen wat er is gebeurd en wie er schuldig is aan het ongeval. Wij adviseren u de volgende stappen te ondernemen:

 • Vul een schadeformulier in samen met de tegenpartij
 • Noteer de gegevens van de tegenpartij en van eventuele getuigen
 • Noteer het kenteken van de tegenpartij indien het om een motorvoertuig gaat
 • Maak foto’s of video’s van de situatie en uw schade
 • Ga met lichamelijke klachten altijd naar de huisarts of EHBO zodat de klachten worden gedocumenteerd
 • Schakel een letselschadespecialist in om uw zaak te beoordelen en u te helpen met het indienen van de schadeclaim

Wanneer u bent aangereden op de fiets zijn er altijd omstandigheden waar rekening mee moet worden gehouden bij bepaling van de aansprakelijkheid. Heeft u een fietsongeluk gehad en wilt een eerste advies van onze letselschade-experts? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag en bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis.

Letselschade claimen na een fietsongeluk

Na een fietsongeluk is de kans groot dat u letselschade heeft. U bent immers kwetsbaar op de fiets en een aanrijding leidt al snel tot (ernstig) letsel. Het is dan ook waarschijnlijk dat u medische hulp nodig heeft of een tijdje niet kunt werken. Ook andere kosten zoals de kosten voor fysiotherapie, hulp in het huishouden of reiskosten zijn onderdeel van uw letselschade. Al deze schade claimt u bij de (verzekering van) de tegenpartij. Omdat een aansprakelijkheidsverzekering voor bezitters van motorvoertuigen verplicht is, krijgt u vrijwel altijd te maken met de verzekering.

Het claimen van uw letselschade kan een lang proces zijn. De tegenpartij erkent niet altijd de aansprakelijkheid of de verzekering van de tegenpartij probeert de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden. Onze ervaren letselschadespecialisten helpen u daarom graag. Wij beoordelen de situatie, stellen de tegenpartij aansprakelijk en berekenen de hoogte van uw letselschade bedrag. Ook nemen wij het contact met de tegenpartij uit handen en zorgen we voor een schadevergoeding waar u recht op heeft. Zo kunt u zich richten op uw herstel. En het fijne is, onze hulp is voor u bij aansprakelijkheid van de tegenpartij gratis. Zij moeten namelijk ook alle kosten voor uw juridische bijstand vergoeden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie als u wilt weten hoe wij u kunnen helpen.

Schadevergoeding en smartengeld na aanrijding op de fiets

Uw schadevergoeding kan uit een groot aantal schadeposten bestaan. Zo zijn er een groot aantal posten waar u geld aan kwijt bent. Dit wordt ook wel materiële schade genoemd. Maar naast materiële schade kunt u ook immateriële schade oplopen. Dit is psychische schade zoals pijn, verdriet of gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Zo kunt u als gevolg van het ongeval wellicht uw favoriete hobby niet meer uitvoeren of heeft u (tijdelijk) angstklachten. Voor deze schade kunt u smartengeld claimen. Veel voorkomende schadeposten na een aanrijding op de fiets zijn:

 • Medische kosten
 • Reiskosten (naar fysiotherapie bijvoorbeeld)
 • Kosten voor fietsreparatie of een nieuwe fiets
 • Schade aan uw kleding of andere bezittingen
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Studievertraging
 • Annuleringen, afzeggingen of zinloos geworden uitgaven
 • Smartengeld

Ons advies is dan ook om na het ongeval direct goed bij te houden welke kosten u maakt en de bonnetjes te bewaren. Dit is erg belangrijk voor het berekenen van de totale schadevergoeding.

Wij kunnen u gratis helpen

Het berekenen van uw totale schadevergoeding vraagt om kennis en ervaring. Onze ervaren letselschadejuristen helpen u hier graag bij zodat u krijgt waar u recht op heeft. Wij nemen u de hele letselschadeafhandeling uit handen terwijl u zich kunt richten op uw herstel. En het fijne is: bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u volledig gratis.

Heeft u een fietsongeluk gehad en hebt u vragen over de afwikkeling van de letselschade, of wilt u direct hulp van een letselschade-expert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of vul onze letselschadetest in. Wij helpen u graag.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74