Als fietser aangereden door een auto

In het kort

 • Fietsers zijn in ons land juridisch extra beschermd vanwege hun kwetsbaarheid in het verkeer. Wordt u op de fiets aangereden door een auto, dan ligt de aansprakelijkheid voor het ongeval vrijwel altijd voor minimaal 50% bij de automobilist.
 • Kinderen tot 14 jaar die op de fiets aangereden zijn door een auto, hebben vrijwel altijd recht op een volledige schadevergoeding. Er is dan sprake van de 100%-regel.
 • Alle motorvoertuigen in ons land zijn verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. U kunt uw letselschade daarom claimen bij de verzekering van de aansprakelijke partij.
 • Onze ervaren letselschade juristen zorgen er geheel gratis voor dat u een maximale schadevergoeding krijgt. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als fietser bent u erg kwetsbaar in het verkeer. Fietsers lopen een groot risico op ernstig letsel wanneer zij worden aangereden door een auto of ander motorvoertuig. Bent u op de fiets aangereden door een auto, dan kan uw leven letterlijk in één klap op z’n kop staan. U krijgt mogelijk te maken met veel kosten, pijn en verdriet.

Als u op de fiets bent aangereden door een auto spreekt het vanzelf dat u graag een schadevergoeding wilt ontvangen voor uw materiële en immateriële letselschade . Als fietser heeft u hier ook vrijwel altijd recht op. Fietsers zijn in ons land namelijk juridisch extra beschermd vanwege hun kwetsbaarheid in het verkeer.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade en staat u graag bij als u op de fiets bent aangereden door een auto of door ander motorvoertuig. Dat kost u niets: wij stellen degene die u heeft aangereden aansprakelijk voor het ongeluk. De tegenpartij is bij aansprakelijkheid verplicht om ook de kosten van onze hulp te betalen.

 • Wij berekenen uw letselschade
 • Wij voeren de discussies met verzekeraars voor u
 • Wij zorgen ervoor dat de schade rechtstreeks aan u wordt vergoed
 • Onze letselschadejuristen zijn allen zeer ervaren en deskundig

Op de fiets aangereden door een auto? Neemt u dan vandaag nog vrijblijvend contact op met onze letselschade experts voor juridisch advies via 085 – 877 17 74 of het contactformulier.

Op de fiets aangereden door een auto, wie is aansprakelijk?

Als fietser bent u kwetsbaar in het verkeer. Wordt u op de fiets aangereden door een auto, dan ligt de aansprakelijkheid voor het ongeval vrijwel altijd voor minimaal 50% bij de automobilist. Dat is wettelijk geregeld en vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Deze 50%-regel houdt in dat een automobilist voor minimaal 50% aansprakelijk is voor het ongeval, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid door de fietser. Dan vervalt de aansprakelijkheid van de automobilist. Dit is in de praktijk echter bijna nooit het geval.

De 50%-regel is van toepassing bij aanrijdingen tussen een auto en een fietser of voetganger van 14 jaar of ouder. Bent u op de fiets aangereden door een auto, dan is de automobilist in beginsel voor ten minste 50% aansprakelijk. Dit betekent dat u minimaal de helft van uw letselschade vergoed krijgt. Deze 50% geldt dus als ondergrens. Afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval, kan dit worden verhoogd tot 100%. Wij zoeken dit graag voor u uit.

Kind op de fiets aangereden door een auto

Kinderen tot 14 jaar die op de fiets aangereden zijn door een auto, hebben vrijwel altijd recht op een volledige schadevergoeding. Er is dan sprake van de 100%-regel. Kinderen zijn in het verkeer vaak impulsiever dan volwassenen, kunnen de mogelijke gevolgen van hun acties minder goed overzien en lopen dan ook meer gevaar. Verder zijn de gevolgen voor kinderen die zijn aangereden op de fiets vaak ingrijpender dan voor volwassenen. Automobilisten dienen zich hiervan bewust te zijn en er rekening mee te houden. Doen zij dit onvoldoende en vindt er toch een aanrijding plaatst, dan zijn zij in beginsel volledig aansprakelijk. Het slachtoffer heeft dan recht op vergoeding van alle letselschade.

Aangereden op de fiets? Bewijslast ligt bij de automobilist

Wanneer u door een auto of ander motorvoertuig bent aangereden op de fiets, is er sprake van omgekeerde bewijslast. U hoeft als fietser niet te bewijzen dat u geen schuld had aan de aanrijding: de bestuurder van het motorvoertuig zal moeten aantonen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om een aanrijding te voorkomen.

U bent bijvoorbeeld op een kruispunt aangereden door een auto die feitelijk voorrang had. De automobilist zal u de schuld van het ongeluk geven: u had immers geen voorrang. Toch zal de bestuurder van de auto minimaal de helft van uw schade moeten vergoeden. Bovendien had de automobilist u mogelijk kunnen zien aankomen en er rekening mee moeten houden dat u mogelijk geen voorrang zou verlenen. Afhankelijk van de situatie wordt de aansprakelijkheid van beide partijen bepaald.

Schadevergoeding claimen

Waar kunt u nu precies schadevergoeding voor krijgen als u als fietser bent aangereden door een auto of ander motorvoertuig? Tot uw letselschade rekenen wij alle schade die voortkomt uit een aanrijding waarbij u gewond bent geraakt. U kunt denken aan:

 • Schade aan uw fiets en andere bezittingen
 • Medische kosten, waaronder ook uw eigen risico
 • Reiskosten (van en naar artsen, therapeuten, enzovoorts)
 • Gederfde inkomsten
 • Smartengeld
 • Kosten rechtsbijstand

Meer over hoeveel schadevergoeding na verkeersongeval

Juridische bijstand na aanrijding op de fiets

Bent u aangereden door een auto, dan is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschade-expert. Wij hebben veel ervaring met het claimen van de letselschade van slachtoffers van aanrijdingen en zullen uw belangen optimaal behartigen. Onze kwaliteit is gewaarborgd door het keurmerk van het Register Letselschade. Dat levert u veel op:

 • Zekerheid: u krijgt waar u wettelijk recht op heeft.
 • Duidelijkheid: geen regels en wetten die u zelf moet uitpluizen
 • Rust: geen vervelende juridische discussies met de tegenpartij en diens verzekeraar

Alle motorvoertuigen in ons land zijn verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Degene die u heeft aangereden, zal zijn verzekeraar inschakelen voor het betalen van schadevergoeding.


Wilt u meer weten over onze gratis rechtsbijstand? Neem vandaag nog contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74