Letselschade claimen

In het kort

 • De partij die aansprakelijk is voor het ongeval, dient naast uw letselschade ook de kosten van uw rechtsbijstand te betalen
 • De hoogte van letselschade verschilt per geval. Het is niet vooraf te voorspellen hoe hoog uw schadevergoeding zal zijn
 • Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, kunt u kosteloos gebruik maken van onze diensten
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u aangereden en hierbij gewond geraakt? Of hebt u letsel opgelopen door een bedrijfsongeval en zit u nu met hoge kosten? Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, kunt u uw schadevergoeding claimen

 • In het geval van een bedrijfsongeval is uw werkgever al snel aansprakelijk
 • Bij een verkeersongeval dient degene die zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden vaak schadevergoeding te betalen 

UITGELICHT

Ik wil een letselschade claimen, waar moet ik rekening mee houden?

 • Indien een ander aansprakelijk is voor uw ongeval en letsel, dan kunt u een schadevergoeding claimen
 • De omstandigheden van het ongeval en de ernst van het letsel hebben invloed op de aansprakelijkheid en omvang van de letselschade claim
 • De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen de hoogte van de schadevergoeding nauwkeurig voor u berekenen. Daarbij houden wij ook rekening met toekomstige kosten
 • Hoe ernstiger uw letsel, hoe langer de looptijd van de letselschade claim. Een letselschade traject kan langlopend zijn en verdient gedurende het gehele proces de nodige aandacht. Schakel daarom altijd een ervaren en deskundig letselschade jurist in om u juridisch bij te staan
 • Wij kunnen u, indien een derde aansprakelijk is voor uw letselschade, geheel kosteloos bijstaan bij het claimen van uw letselschade

Wat zijn de kosten van letselschade claimen?

De partij die aansprakelijk is voor het ongeval, dient naast uw letselschade ook de kosten van uw rechtsbijstand te betalen. Onze hulp kost u dus niets, terwijl u verzekerd bent van een optimale zaakbehandeling. 

Onze letselschade-experts zijn aangesloten bij het NIVRE en dragen het Nationaal Keurmerk Letselschade. Met de hulp van onze experts bent u verzekerd van:

 • Grote deskundigheid
 • Accurate berekening van uw letselschade
 • Maximale letselschadevergoeding

Wilt u letselschade claimen na een ongeval waarvoor iemand anders verantwoordelijk is en weten wat uw recht is? Bel dan vrijblijvend 085-8771774 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.


Welke stappen neem ik na een ongeval?

Om met succes letselschade te claimen, is het van belang dat de juiste stappen worden genomen. Enerzijds ter onderbouwing van de aansprakelijkheid, anderzijds om het causale verband aan te tonen ten aanzien van uw letsel en schade:

 • Documenteer de gegevens van de tegenpartij en mogelijke getuigen
 • Foto’s van de schade zijn erg handig
 • Raadpleeg uw huisarts of ga naar het ziekenhuis
 • Informeer uw werkgever indien u (voorlopig) niet kunt werken
 • Schakel een letselschade-expert in
 • Wederpartij wordt aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval
 • Uw letselschade wordt berekend
 • Schadevergoeding claimen bij de wederpartij
 • Bij een medische eindsituatie wordt uw zaak afgewikkeld

Welke letselschade kan ik claimen?

Na een ongeval met letsel krijgt u te maken met letselschade. Onder deze noemer valt alle schade die samenhangt met uw letsel en die u niet zou lijden als het ongeluk niet was voorgevallen.  Bent u door het ongeval gewond geraakt, dan kan een letselschade-expert uw letselschade claim indienen bij de tegenpartij. Van schade aan voertuigen en persoonlijke bezittingen tot kosten voor therapeutische behandelingen en gemiste inkomsten door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Ook psychische klachten en pijn komen in aanmerking voor schadevergoeding, in de vorm van smartengeld


Laat een deskundige van ons kantoor de tegenpartij aansprakelijk stellen en uw letselschade claimen, dan weet u zeker dat u krijgt waarop u recht heeft.


Concreet kunt u bij letselschade onder andere denken aan:

 • Schade aan uw auto, fiets, brommer, scooter, motor
 • Schade aan persoonlijke eigendommen als kleding, telefoon, camera
 • Medische kosten die niet worden gedekt, zoals dure medicatie of een medisch specialist
 • Het eigen risico van de zorgverzekering die u moet aanspreken door het ongeval
 • Kosten voor een huishoudelijke hulp of klusjesman
 • Mogelijke toekomstige kosten zoals het mislopen van een promotie of kosten voor een toekomstige operatie
 • Verlies van verdienvermogen, verminderd inkomen doordat u uw werk niet (volledig) meer kunt uitvoeren
 • Smartengeld voor psychische schade, pijn, verdriet en gederfde levensvreugde

De hoogte van letselschade verschilt per geval. Wilt u letselschade claimen, dan is vooraf niet al te voorspellen wat het uiteindelijke bedrag aan te claimen schadevergoeding zal zijn. Uw schade loopt namelijk over het algemeen nog gewoon door op het moment dat wij de zaak in behandeling nemen. Onze experts zullen u daarom helpen bij het berekenen van uw letselschadebedrag.

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Na een ongeval kunt u letselschade claimen wanneer een ander voor het ongeval aansprakelijk is. Deze wederpartij moet eerst aansprakelijk worden gesteld, voordat er schadevergoeding kan worden gevorderd. Iemand aansprakelijk stellen geschiedt middels een aansprakelijkstelling. Dit is een aan de wederpartij gerichte brief waarin u deze aansprakelijk stelt. 

Een aansprakelijkstelling bevat de volgende onderdelen:

 • Omschrijving van het ongeval (met plaats, datum en tijd)
 • Waarom u de wederpartij aansprakelijk stelt
 • Welke schade u heeft geleden
 • Indien mogelijk, het schadebedrag
 • Eventueel namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • Kopie van facturen, eventuele getuigenverklaringen, eventuele foto’s als bewijs.
 • De aansprakelijkstelling hoeft u niet zelf te schrijven, dit is onderdeel van onze werkzaamheden

Letselschade claimen veelal kosteloos

Na een ongeluk komt er veel op u af. U moet bekomen van de schrik en heeft mogelijk te maken met een revalidatieperiode, met alle kosten die hiermee samenhangen van dien. Het claimen van letselschade is voor slachtoffers niet alleen een lastige klus, vaak is het ook een gevoelige kwestie. Uw leven staat in elk geval een tijdje op zijn kop en uiteraard wilt u daarvoor een passende schadevergoeding.

Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, kunt u kosteloos gebruik maken van onze diensten. De aansprakelijke partij is verplicht alle uit het ongeval voortvloeiende schade te vergoeden en dat is inclusief de kosten van onze rechtsbijstand. Wanneer u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval, iemand u van achteren heeft aangereden, geen voorrang heeft verleend of op de fiets heeft aangereden, is deze kosteloze rechtsbijstand al snel ook op u van toepassing.


Wilt u weten of u recht heeft op kosteloze juridische hulp bij het claimen van letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Letselschade claimen: Begin op tijd

Helaas komt het regelmatig voor dat slachtoffers er te laat achter komen dat zij hun letselschade kunnen claimen en schade verhalen op de tegenpartij. Zij geven aan er nooit aan te hebben gedacht dat een ander hiervoor aansprakelijk kan zijn, of denken dat rechtsbijstand hen zoveel geld kost dat het geen zin heeft om hulp in te schakelen. Dit is jammer, want uw zaak verjaart in de meeste gevallen na 5 jaar en, zoals aangegeven, hulp kost u meestal niets. Wij vertellen u graag hoe u een letselschade claim kunt indienen.

Toelichting schadeposten bij claimen schadevergoeding

Wanneer de aansprakelijkheid rond is, is het tijd voor het berekenen van letselschade en het claimen van uw schadevergoeding. Dit is een lastige klus, het houdt namelijk meer in dan alle bonnetjes optellen. U heeft mogelijk te maken met toekomstige kosten, zoals verlies aan inkomsten en hulp in en om het huis. Of met immateriële schade, door littekens, invaliditeit en psychische problemen. Maar denk ook aan het eigen risico van uw zorgverzekering of een waardeloos geworden sportschool abonnement.

Naast deze kosten, heeft u recht op wettelijke rente over het totale bedrag aan letselschade. Stel dat u uw schadevergoeding een jaar na het ongeval ontvangt, dan wordt over deze periode de wettelijke rente berekend.

Toekomstige kosten van letselschade

Waar tot nu toe geen rekening mee is gehouden, zijn de onverwachte complicaties van uw letsel in de toekomst. Het komt namelijk voor dat bepaalde lichamelijke klachten pas na jaren tot uiting komen of verergeren. Als dit in uw geval aannemelijk is, zullen wij bij de aansprakelijke verzekeraar een risicoclausule laten opstellen die u het recht geeft om in de toekomst aanvullend letselschade te claimen. Deze clausule wordt toegevoegd aan de vaststellingsovereenkomst. De bewijslast ligt in dat geval bij u zelf. U dient dus aan te tonen dat deze latere klachten in verband staan met het ongeval.

Belangenbehartiger letselschade

Het claimen van schadevergoeding voor letselschade is over het algemeen een lastig en langdurig proces. Er moeten bijna altijd ingewikkelde discussies worden gevoerd over de causaliteit en de hoogte van de schadeclaim. Met onze kennis, ervaring en deskundigheid zorgen wij ervoor dat u de maximale schadevergoeding krijgt uitgekeerd, terwijl u zich richt op het herstellen van uw letsel.


Letselschade claimen? U staat er niet alleen voor. Doe onze letselschadetest om te beoordelen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74