Communicatie verzekering tegenpartij

In het kort

  • Indien een ander schuld heeft aan een ongeval waarbij u letsel heeft opgelopen kunt u diegene aansprakelijk stellen. Vaak is diegene hiervoor verzekerd en zal de verzekeraar de schade uitbetalen. Maar wat als de verzekeringsmaatschappij moeilijk doet, u niet gelooft of niet wilt uitbetalen?
  • Zonder juridische ervaring en kennis kan dit een vervelende strijd worden en kunt u hierbij zelfs het onderspit delven. Onze ervaren letselschade experts kunnen dit voor u uit handen nemen. Zij weten hoe ze verzekeraar moeten benaderen en maken hierbij gebruik van hun juridische kennis.
  • Daarnaast kan er na een ongeval al veel op u afkomen. Het is dan fijn als iemand het contact met de verzekeraar voor u oppakt zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Ook kunnen sommige verzekeraars zich hard opstellen, waardoor u zelf niet altijd krijgt waar u recht op heeft.
  • Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u meer informatie over onze ondersteuning bij letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u door schuld van een ander letselschade heeft opgelopen, dan kunt u deze persoon aansprakelijk stellen voor de gemaakte en de te verwachten kosten. Vaak is de tegenpartij hiervoor verzekerd en zal zijn verzekeraar de schade aan u uitbetalen. Maar wat moet u doen als de verzekeringsmaatschappij moeilijk doet, u niet gelooft of de verzekering van de tegenpartij wil niet uitbetalen? B&O Letselschade geeft u hierover advies en geeft aan welke stappen u het beste kunt nemen na letselschade door een andere partij en de communicatie hierin met zijn verzekeraar.

Gratis juridische hulp bij contact met een verzekeraar

Bij een ongeval met letselschade heeft u te maken met een tegenpartij waarvan u vindt dat hij of zij verantwoordelijk is en dus aansprakelijk voor door u geleden schade. U krijgt bij aansprakelijkstelling dan te maken met een verzekeraar of een letselschadebureau die de andere partij vertegenwoordigt. Zonder de juiste en ervaren juridische begeleiding kan dit een vervelende strijd worden waarbij u het onderspit zou kunnen delven. De letselschade experts van B&O Letselschade gaan voor u deze strijd aan en ontzien u in al dit getouwtrek. 


Onze letselschade juristen zijn zeer bedreven en ervaren in de communicatie met de verzekeraar van de tegenpartij Als de andere partij inderdaad aansprakelijk is, doen wij dit zelfs geheel gratis voor u! Contact ons voor nadere informatie!


Zelf aansprakelijkstelling regelen na een ongeval?

Er zijn vele soorten ongevallen met letselschade te bedenken waarbij u bij aansprakelijkstelling te maken krijgt met communicatie met de verzekeraar van de tegenpartij. In het ene geval zal dat gemakkelijker gaan dan in het andere, vaak wat ingewikkelder geval. 

Bijvoorbeeld, als u een aanrijding heeft gehad en er is alleen sprake van blikschade dan is het vaak in eerste instantie niet heel lastig om de schadevergoeding hiervoor te regelen. Een situatieschets op het schadeformulier geeft vaak duidelijkheid wie de schuldige was bij het ongeval. Als beide partijen hier niet uit komen, dan komt de politie ter plaatse en volgt er alsnog helderheid voor de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen. 

Maar wat als u ook letselschade oploopt bij de aanrijding? Zou u het dan ook zelf willen en kunnen regelen met de verzekeraar van de tegenpartij? En wat als u een ander soort ongeval is overkomen waarbij het moeilijk zal zijn om met bewijzen te komen van de schuld van de andere partij, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? De kans is dan groot dat de verzekering van de tegenpartij niet wil uitbetalen. De hulp van een letselschade jurist is dan beslist geen overbodige luxe bij het claimen van uw letselschade!


Doe onze letselschadetest om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening.


Verzekering tegenpartij doet moeilijk

In veel gevallen is een letselschadetraject langlopend en ook slopend voor het slachtoffer. Dit kan zijn omdat de juridische aspecten ingewikkeld zijn. Maar dit kan ook komen door tegenwerking door de verzekeraar van de tegenpartij en het niet willen erkennen van de aansprakelijkheid. Een ervaren letselschade specialist biedt dan uitkomst. Hij of zij weet precies hoe de verzekeraar benaderd moet worden en hoe het beste gecommuniceerd moet worden om erkenning van aansprakelijkheid en dus uitbetaling van schadevergoeding te bereiken.

Letselschadetraject in het kort

Letselschadezaken worden voor het overgrote deel afgewikkeld met de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. De schadeverzekeraar kan zich op zijn beurt juridisch laten bijstaan door een adviseur. Als u zelf de communicatie wil regelen naar aanleiding van een letselschadezaak waar u bij betrokken bent, heeft u over het algemeen te maken met de contactpersoon bij de verzekeringsmaatschappij.

Als u een letselschade specialist of jurist in de arm neemt, verzorgt hij of zij het gehele juridische traject voor u, van begin tot eind. Kort gezegd zal uw belangenbehartiger de volgende stappen voor u nemen:

  • Tegenpartij aansprakelijk stellen. De veroorzaker en/of diens verzekeraar wordt aansprakelijk gesteld voor het ongeval. Dit gebeurt schriftelijk, dus per brief of mailbericht
  • Eventuele discussie voeren. Indien de verzekeraar van mening is dat zijn verzekerde niet aansprakelijk is of dat u zelf fouten hebt gemaakt die bijdragen aan het ontstaan van het ongeval kan er behoorlijk gediscussieerd worden
  • Opmaken van de schadeberekening. Als de aansprakelijkheid is erkend door de verzekeringsmaatschappij, kan een schadeberekening worden opgemaakt door uw letselschade specialist. Uw schade wordt in kaart gebracht en er zal worden gekeken naar welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Dit geldt voor zowel gemaakte als eventueel toekomstige kosten. De schadeberekening wordt naar de tegenpartij gestuurd, zodat duidelijk is wat uw schade is en welke kosten vergoed dienen te worden. De letselschade specialist zal de tegenpartij vragen om een voorschot op de schadevergoeding aan u te betalen, zodat in ieder geval de kosten die u al heeft gemaakt worden gedekt
  • Opvragen medisch dossier. Indien nodig wordt, na uw toestemming, medische informatie over de gevolgen van het ongeval opgevraagd bij uw arts(en) zodat duidelijk wordt wat de medische gevolgen zijn van het ongeval
  • Afwikkeling letselschadezaak. De zaak wordt pas afgewikkeld als er sprake is van een medische eindsituatie. Dit is wanneer u volledig hersteld bent van het letsel dat is veroorzaakt door het ongeval of wanneer er geen zicht meer is op verder herstel. Er wordt dan gekeken naar wat het ongeval aan schade heeft veroorzaakt of welke schade nog doorloopt in de toekomst

Er zijn soms nog meerdere zijstappen nodig dan hierboven genoemd, maar in grote lijnen is dit stappenplan op bijna elke zaak van toepassing.

Moeizaam contact met de verzekeraar

Dit lijkt allemaal heel concreet en snel te regelen, maar in de praktijk zijn er echter vele contactmomenten met de tegenpartij welke het proces kunnen vertragen indien er niet daadkrachtig wordt opgetreden door een letselschade jurist. Ook is de medische informatie niet altijd even inzichtelijk of helder geformuleerd. Gevolg: De verzekering van de tegenpartij wil niet uitbetalen, zeker niet in eerste instantie.

De verklaringen die u zelf aflegt, kunnen ook van invloed zijn op uw juridische positie. Wij raden het u af om zelf uw letselschadezaak te regelen en adviseren u hiervoor een letselschade specialist of jurist in de arm te nemen. De ene verzekeraar is namelijk de andere niet. Er kan nog wel eens verschil zijn in de koers die gevaren wordt en men kan zich hierbij hard opstellen.

Complexe materie bij letselschade

Daarnaast heeft u bij een letselschadezaak te maken met complexe materie met veel juridische haken en ogen. Vaak brengt het ongeval voor u al genoeg gedoe met zich mee zonder dat u te maken heeft met een verzekeraar. Vanwege uw fysieke gesteldheid zouden wij u dan ook ten stelligste willen afraden zelf uw letselschade te regelen. Een verantwoorde schaderegeling kost tijd, maar het is moeilijk om daarbij geduld op te brengen in uw positie. De verleiding om snel akkoord te gaan met een schadevergoeding, is dan groot.

Gratis juridische bijstand voor het indienen van een schadeclaim

Uw letselschade jurist heeft veel ervaring en kan hierdoor goed inspelen op alle materie in het contact met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. In onderling overleg kan er dan vaak in harmonie een schaderegeling getroffen worden, waarbij uw letselschade specialist uw bestwil goed voor ogen houdt. 


Bij B&O Letselschade werken hele ervaren en betrokken letselschade experts die in geval van een aansprakelijkstelling van de tegenpartij u geheel gratis het werk uit handen nemen zodat u zich op uw herstel kunt richten. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74