Aansprakelijkheid erkend bij Letselschade

In het kort

 • Het is belangrijk dat degene die het ongeval heeft veroorzaakt zijn of haar aansprakelijkheid erkent
 • Als de ander aansprakelijkheid erkend heeft, dient zijn verzekeraar u schadeloos te stellen. U heeft in dat geval dus altijd recht op een schadevergoeding
 • Om een schadevergoeding te claimen die recht doet aan de letselschade die u heeft, moet duidelijk zijn waaruit uw letselschade precies bestaat
 • Wij kunnen u gratis juridisch bijstaan als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent. Ons honorarium is onderdeel van de berekening van uw totale letselschadevergoeding
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een ongeval kan veel letselschade veroorzaken. U kunt daarbij denken aan materiële schade en aan immateriële schade. Wilt u letselschade verhalen na een ongeval dat is veroorzaakt door een ander? Als de tegenpartij aansprakelijkheid erkend heeft na het ongeluk, kunnen onze letselschadejuristen u kosteloos bijstaan.


UITGELICHT

De verantwoordelijke partij aansprakelijkheid laten erkennen voor uw letselschade is een ingewikkeld en vaak langlopend proces. Houdt u daarom rekening met de volgende punten:

 • Als na een ongeval aansprakelijkheid erkend wordt door de tegenpartij, hoeft dat nog niet te betekenen dat de opgelopen letselschade ook daadwerkelijk aan het slachtoffer vergoed zal worden. Aanvaarding van de aansprakelijkheid houdt namelijk alleen maar in dat erkend wordt dat er verkeerd of onrechtmatig gehandeld werd. Dit is een eerste stap in de letselschade procedure op weg naar een volledige vergoeding van de letselschade
 • Als de veroorzaker van uw ongeval de aansprakelijkheid erkend voor de volle 100%, dan kunt u een maximale schadevergoeding claimen. Dit betekent dat alle door u gemaakte en te maken kosten zullen worden vergoed. Dit geldt voor zowel materiële als immateriële schadeposten
 • Om tot een succesvolle letselschadeclaim te komen, moet ook nog vast komen te staan dat de letselschade het gevolg is van het verkeerde of onrechtmatige handelen van de veroorzaker van het ongeval. Er moet dus een oorzakelijk (causaal) verband bestaan tussen het gewraakte handelen en de door het slachtoffer geleden letselschade
 • In sommige gevallen wijst de tegenpartij de aansprakelijkheid af. Dit kan zijn omdat men een andere mening heeft over de toedracht van het ongeval. Ook kan het zijn dat de tegenpartij wel de toedracht erkend, maar stelt dat dit geen aansprakelijkheid oplevert. U moet dan in beide gevallen bewijs leveren van uw stelling om alsnog de aansprakelijkheid erkend te krijgen

Het is altijd verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen als u betrokken bent geraakt bij een ongeval. Ook als de ander de aansprakelijkheid erkent. U krijgt namelijk niet zomaar schadevergoeding. Letselschadezaken kunnen complex zijn en een langere tijd duren. Wij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk krijgt waar u recht op heeft.

Professionele juridische hulp bij het claimen van letselschade is voor u als slachtoffer gegarandeerd kosteloos. Leg vrijblijvend uw zaak aan ons voor en wij zullen u voorzien van direct advies.


Juridische hulp bij letselschade? Bel 085 – 877 17 74 of neem contact op via onze contactpagina.


Aansprakelijkheid erkennen na een ongeval

U moet veel verschillende zaken regelen als u schade wilt verhalen na een ongeval.  Het is belangrijk dat degene die het ongeval heeft veroorzaakt zijn of haar aansprakelijkheid erkent. Of het nu gaat om een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een ander ongeval, hij of zij geeft daarmee aan de veroorzaker van uw letselschade te zijn. Als de ander aansprakelijkheid erkend heeft, dient zijn verzekeraar u schadeloos te stellen. U heeft dus altijd recht op een schadevergoeding als u betrokken bent geweest bij een ongeval en de ander aansprakelijkheid erkend heeft.

Wij ondernemen samen met u de stappen die nodig zijn om uw letselschade te verhalen en om de aansprakelijkheid erkend te krijgen:

 • Samen brengen wij al uw letselschadeposten in kaart
 • Ook bespreken we of inschakelen van een medisch specialist nodig is, om medische kosten vergoed te krijgen

Onze letselschadejuristen hebben ruimschoots ervaring met het afwikkelen van letselschadevergoedingen. Omdat de ander aansprakelijkheid erkend heeft, zijn daar voor u geen kosten aan verbonden.


UITGELICHT

Bewijs voor erkennen aansprakelijkheid

Om aansprakelijkheid erkent te krijgen, is het van belang dat u voldoende bewijs heeft om de toedracht goed in kaart te kunnen brengen. Dit heeft u nodig om te bewijzen dat de veroorzaker van het ongeval schuldig is. U loopt dan een minder groot risico dat de aansprakelijkheid niet erkend zal worden door de tegenpartij. Deze stappen kunt u nemen om voldoende en deugdelijk bewijs te verzamelen:

 1. In het geval van een verkeersongeval: vul het schadeformulier correct en volledig in. Doe dit direct op de plaats van het ongeval. Vermeld hierin wat de toedracht is geweest, teken dit op de achterzijde en laat de andere partij altijd ondertekenen voor akkoord
 2. Vraag getuigen om hun contactgegevens en vraag hen wat zij gezien hebben van het ongeval
 3. Maak foto’s van de schade en de omgeving. Zo kan gemakkelijker een beeld worden verkregen van de toedracht van het ongeval
 4. Meld uw klachten bij uw huisarts. Hierdoor kan er een medisch dossier worden opgebouwd en kan worden aangetoond dat uw letsel het gevolg is van het ongeval
 5. Houd bij welke kosten u maakt als gevolg van het ongeval. Dit kunnen medische kosten zijn, maar bewaar ook het bonnetje van elke taxirit die u maakt of andere lage kosten waarvan u in eerste instantie niet verwacht dat deze vergoed worden
 6. Stel de tegenpartij onmiddellijk aansprakelijk. Wij raden u aan hiervoor een erkend letselschade jurist in de arm te nemen

Aansprakelijkheid erkend: letselschade claimen

Ook als de tegenpartij aansprakelijkheid erkend heeft, zal de situatie rond uw ongeval onderzocht moeten worden. De verzekeraar van de andere partij zal mogelijk trachten de schuld van het ongelukkige voorval toch bij u neer te leggen. Ook als eenmaal de aansprakelijkheid erkend is, kan het lastig zijn volledige letselschade te claimen als u geen juridische ervaring heeft. De verzekeringsmaatschappij van de ander is er veel aan gelegen u zo min mogelijk uit te keren.

Weet u niet precies wat de juridische regels zijn rond letselschade claimen, dan krijgt u mogelijk niet waarop u recht heeft. Het is een complexe zaak om na bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of aanrijding de schade op te maken, het is erg ingewikkeld om zelf de schadevergoeding te claimen bij de verzekering van de aansprakelijke partij. Wij adviseren daarom altijd een letselschade expert in te schakelen, zeker omdat dit voor u gratis is als de ander aansprakelijkheid erkend heeft voor het ongeval.

Letselschade direct inventariseren

Om een schadevergoeding te claimen die recht doet aan de letselschade die u heeft, moet duidelijk zijn waaruit uw letselschade precies bestaat. Wij raden u aan zo snel mogelijk na het ongeluk bij te houden welke extra kosten u maakt. De ander heeft immers aansprakelijkheid erkend en dient al uw letselschade te vergoeden. Het is daarnaast van belang om direct door uw arts uw medisch dossier aan te vullen met klachten die voortvloeien uit het ongeval.


De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u gratis juridisch bijstand indien de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk gesteld kan worden. Doe de letselschadetest om te zien of wij u kosteloos van dienst kunnen zijn.


Ook is het van belang dat u alle feiten vastlegt als wilt dat een ander aansprakelijkheid erkent. Denk hierbij eraan de gegevens te noteren van iedereen die betrokkenen was bij het ongeval. Ook eventuele getuigen zijn van waarde. Maakt u indien mogelijk ook foto’s na het ongeval, van alle zichtbare letselschade en de situatie waaruit blijkt dat de ander terecht de aansprakelijkheid erkend heeft.

Schadeposten bij erkennen aansprakelijkheid

Letselschadeposten waarmee u te maken kunt krijgen zijn bijvoorbeeld schade aan een auto, fiets of een ander voertuig, aan uw kleding en aan andere eigendommen die u ten tijde van het ongeval bij u had. Daarnaast kunt u te maken krijgen met medische kosten, zoals behandelingen of medicijnen die u niet vergoed krijgt en uw eigen risico. U kunt inkomsten mislopen als u tijdelijk niet kunt werken en mogelijk komt u ook in aanmerking voor smartengeld als de ander aansprakelijkheid erkend heeft voor het ongeval.

Medische kosten vergoed bij erkennen aansprakelijkheid

Als de ander aansprakelijkheid erkend heeft voor het ongeval, dient deze ook uw medische kosten te vergoeden. Misschien lijkt het er in eerste instantie op dat het allemaal wel meeviel. U bent met de schrik vrij gekomen en heeft op het eerste gezicht geen ernstig lichamelijk letsel opgelopen. Toch is het doorgaans verstandig een bezoek aan de huisarts te brengen nadat u een ongeval gehad heeft.

Sommige klachten openbaren zich pas na verloop van tijd of verergeren later. Heeft u na het ongeval geen arts bezocht, dan kan de verzekeraar van degene die aansprakelijkheid erkend heeft, uw klachten bagatelliseren of bestrijden dat de klachten een direct gevolg zijn van het ongeval. Het is dan minder eenvoudig om schadevergoeding voor uw medische kosten te krijgen en uw lichamelijke letselschade te verhalen. Toch kunnen medische kosten snel oplopen. Denkt u aan bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere medici. Het is slim alle data van eventuele behandelingen te noteren.

Aansprakelijkheid erkend? Gratis juridische bijstand

Heeft u een auto-ongeluk, een ander verkeersongeval of een ongeval op uw werk gehad en heeft de ander aansprakelijkheid erkend voor het ongeluk? U heeft dan altijd recht op vergoeding van uw letselschade. Het is immers bij wet geregeld dat u na een aanrijding of een ander ongeval al uw letselschade kunt verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Ook is deze verplicht de kosten te vergoeden die u maakt voor het inschakelen van een letselschadejurist. Wij kunnen u dus gratis juridisch bijstaan als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent. Ons honorarium is onderdeel van de berekening van uw totale letselschadevergoeding.


UITGELICHT

Checklist letselschadeposten na ongeval

 • Materiële letselschade
  • Schade aan uw auto, fiets of ander voertuig
  • Schade aan kledingstukken en accessoires
  • Schade aan andere eigendommen die u bij zich droeg
 • Medische letselschade als gevolg van het ongeval
  • Medische kosten, zoals eigen risico zorgverzekering
  • Kosten voor medicijnen of behandelingen die u niet vergoed krijgt
 • Immateriële letselschade
  • Extra reiskosten
  • Kosten voor hulp in huishouding
  • Inkomensverlies
  • Psychische schade en pijnklachten (smartengeld)

Overeenstemming erkennen aansprakelijkheid

Komt er geen overeenstemming met de verzekeraar van degene die aansprakelijkheid erkend heeft? Dan kunnen wij in nauw overleg met u een juridische procedure starten om uw lichamelijke letselschade te verhalen. Gelukkig is dit zelden noodzakelijk en hebben onze letselschadejuristen ruimschoots ervaring met het verhalen van letselschade op de aansprakelijke tegenpartij.

Heeft een u een ongeluk gehad, hoe klein of ernstig ook en heeft de ander aansprakelijkheid erkend? U heeft dan recht op vergoeding van al uw letselschade. Neemt u vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder na het ongeval. Wij zullen uw letselschadevergoeding claimen bij degene die aansprakelijkheid erkend heeft en zorgen ervoor dat de verzekering van degene die aansprakelijkheid erkend heeft, u een maximale vergoeding van uw letselschade betaalt.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74