Aansprakelijkheid letselschade

In het kort

 • Bij het verhalen van letselschade is essentieel dat een ander aansprakelijk is voor de schade
 • We spreken van aansprakelijkheid letselschade na een ongeval op grond van een toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatige daad
 • Wanneer u door een ongeval letsel heeft opgelopen en u een ander voor uw letselschade aansprakelijk wilt stellen, dan is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschade-expert
 • Als wij uw zaak aannemen, is uw tegenpartij wettelijk gehouden uw kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. U betaalt gegarandeerd niets
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U heeft een ongeval gehad waarbij u letselschade heeft opgelopen. De chaos van dat moment en alle nasleep die dat persoonlijk voor u heeft, is erg vervelend. Maar daarnaast zal ook de veroorzaker op moeten draaien voor de u geleden schade en letselschade. Dit kunt u regelen door de tegenpartij aansprakelijk te stellen.


UITGELICHT

Zo stelt u de tegenpartij aansprakelijk voor uw letsel

Bij het verhalen van letselschade is essentieel dat een ander aansprakelijk is voor de schade.

Om een schadevergoeding te kunnen claimen voor uw letselschade dient de wederpartij allereerst aansprakelijk gesteld te worden. Dit doet u als volgt:

 1. Zorg ervoor dat u de naam en contactgegevens van de dader heeft. Het moet uiteraard wel duidelijk zijn wie de veroorzaker is van het ongeval
 2. Noteert u daarnaast ook de gegevens van de getuigen van het ongeval
 3. Als u de tegenpartij aansprakelijk gaat stellen voor het ongeval, dan moet u kunnen bewijzen dat hij of zij schuldig is aan het ongeval. Met andere woorden: u moet kunnen bewijzen dat hij of zij de veroorzaker is van het ongeval en dat u door zijn of haar schuld letselschade lijdt
 4. Schriftelijk aansprakelijk stellen. U kunt dit zelf doen door een (aangetekende) brief te sturen naar de tegenpartij. Beter is om een erkende letselschade jurist dit voor u te laten doen. Wij kunnen dan namens u de veroorzaker van het ongeval schriftelijk aansprakelijk stellen. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet en dat alles juridisch correct verloopt
 5. Zodra de tegenpartij aansprakelijk heeft erkend, kunnen wij een passende schadeclaim voor u opstellen. Let op: heeft u nog geen bevestiging ontvangen van erkenning wissel dan nog geen verdere informatie uit met de verzekeraar van de tegenpartij!

Veruit de meeste gevallen van letselschade ontstaan bij een verkeersongeval of bij een bedrijfsongeval. Letselschade kan echter ook door andere omstandigheden worden veroorzaakt. Denk aan letsel opgelopen in het openbaar vervoer, bij een sport- en spelsituatie, letsel door gebrekkige opstal of een fout van een ander. Ook al komen deze gevallen minder vaak voor, ze zijn zeker niet minder belangrijk. Wanneer is iemand aansprakelijk voor uw letselschade?

Letselschade aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid letselschadeJuridische aansprakelijkheid komt in beeld zodra een slachtoffer letselschade lijdt. Het is de vraag of iemand anders aangesproken kan worden voor deze letselschade. Kan dit, dan zal de veroorzaker het slachtoffer schadeloos dienen te stellen. Dit betekent dat hij het slachtoffer financieel zo veel als mogelijk in dezelfde staat dient te brengen als waarin hij verkeerde vóór het ongeval. Hij is dus aansprakelijk voor letselschade en moet het slachtoffer schadevergoeding betalen.

Wanneer u de schadeclaim voor uw letselschade wilt indienen, en zo uw kosten vergoed wil krijgen, zult u eerst de wederpartij aansprakelijk moeten stellen. Dit houdt in dat u aangeeft dat de andere partij een onrechtmatige daad begaan heeft, waar u schade door heeft geleden. De ander is dus aansprakelijk voor uw letselschade. Dit kan echter alleen als er sprake is van onrechtmatig of verwijtbaar gedrag en er sprake is van schade.

Wanneer u letselschade oploopt kunt u een andere partij aansprakelijk stellen als:

 • Het ongeval buiten uw schuld om gebeurt
 • Er is een andere partij betrokken die onrechtmatig gedrag heeft vertoond waardoor u nu met de schade zit

Heeft u letselschade opgelopen door een ander en wilt u weten of u deze partij aansprakelijk kan stellen? Doe de letselschadetest van B&O Letselschade en wij geven u vrijblijvend advies over uw situatie.


Aansprakelijkheid letselschade toerekenbare tekortkoming

Bij een toerekenbare tekortkoming is sprake van een overeenkomst tussen veroorzaker en slachtoffer. De ene partij is aansprakelijk als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ongeval op de werkvloer. Bij een bedrijfsongeval zal de werkgever aansprakelijk zijn als hij regels uit de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer – zoals het zorgen voor een veilige werkomgeving – schond. Voor het claimen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval, dient de gewonde werknemer zijn werkgever aansprakelijk te stellen. Omdat de meeste werkgevers zijn verzekerd voor letselschade door bedrijfsongevallen, neemt de verzekeraar de aansprakelijkheid voor letselschade over en zal de verdere afwikkeling van de schadeclaim via hen verlopen.

Aansprakelijkheid letselschade onrechtmatige daad

Bij een onrechtmatige daad vertoont iemand onrechtmatig gedrag naar een ander, waardoor letselschade ontstaat. Er is dus geen sprake van een overeenkomst tussen beide partijen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een auto-ongeluk zoals een kop-staartbotsing, waarbij aansprakelijkheid voor letselschade vrijwel altijd bij de achterop rijder ligt.

Iemand aansprakelijk stellen voor letselschade

In de meeste gevallen van letselschade zal er sprake zijn van een ‘fout’ van een ander. Bij een verkeersongeval verleende de ander bijvoorbeeld geen voorrang. Aansprakelijkheid voor ‘een fout’ is erg breed en overlapt meerdere categorieën dan alleen verkeersongevallen: een ongeval kan ook bij u thuis, op uw werk of bij u voor de deur plaatsvinden.

In veel gevallen weet het slachtoffer niet dat zijn letselschade verhaalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gevallen: 

 • Iemand trekt een deur dicht waardoor uw vingers klem komen te zitten
 • U glijdt uit op de natte vloer van de buurman
 • U valt van de trap doordat uw echtgenoot de bank die u samen omhoog tilde plotseling loslaat

Meestal vinden deze opgesomde ongevallen plaats in de privésfeer, dus in en om het huis.

Wanneer u door een ongeval in de privésfeer letselschade hebt opgelopen, is het verstandig om eens te kijken naar de verhaalmogelijkheden. In de meeste gevallen wordt uw schade namelijk gewoon gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de ander. Deze verzekering dekt ook de kosten van rechtsbijstand door ons letselschadebureau.

Letselschade aansprakelijkheid tegenpartij

In principe is het niet heel ingewikkeld om een tegenpartij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Dit is niet alleen het geval bij een verkeersongeval, maar ook bij elk ander ongeval waar letselschade uit voortkomt. Aansprakelijk stellen is namelijk niet heel veel meer dan een goed opgestelde brief aangetekend versturen naar de veroorzaker van het ongeval. 

Het is echter wel een hele kunst om de aansprakelijk daadwerkelijk erkend te krijgen. En de volgende stap: om uw letselschadevergoeding zo compleet en zo spoedig mogelijk vergoed te krijgen. De verzekeraar van de tegenpartij kan namelijk nog wel eens moeilijk doen en de nodige kanttekeningen plaatsen bij uw schadeclaim. Neem daarom het zekere voor het onzekere en schakel altijd een erkende letselschade jurist in. 


De juridische bijstand van B&O Letselschade kost u helemaal niets, omdat de tegenpartij ook uw juridische kosten moet betalen als hij aansprakelijk is voor uw letselschade. Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op.


Recht op schadevergoeding bij letselschade

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van het ongeluk? Dan kan uw letselschade aanzienlijk oplopen. U kunt te maken krijgen met verminderde inkomsten of met hoge medische kosten. Als uw letselschade de schuld van een ander is, heeft u recht op schadevergoeding.

Hoeveel schadevergoeding er geclaimd kan worden, is per letselschadezaak verschillend. 

Als u betrokken bent geraakt bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen, doet u er verstandig aan om contact op te nemen met onze letselschade juristen. Wij stellen de tegenpartij voor u aansprakelijk, berekenen uw letselschade nauwkeurig en zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt die passend is bij uw letselschade. De letselschade bedragen lopen nogal uiteen en zijn geheel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en situatie.

Aansprakelijkheid bij overig letsel

Zoals eerder gemeld vinden de meeste ongevallen met letselschade plaats in het verkeer of op de werkvloer. Toch zijn er nog oneindig veel voorbeelden te noemen van situaties waarbij u letselschade kunt oplopen door toedoen van een ander, buiten uw privésituatie om. Ook hierbij kunt u de andere partij in veel gevallen voor aansprakelijk stellen. Wij stippen even kort wat voorbeelden voor u aan van situaties met letselschade waarbij u veelal een andere partij aansprakelijk kunt stellen.

Aansprakelijkheid openbaar vervoer (tram, bus, metro, trein)

Als wij spreken van een ongeval met letselschade in het openbaar vervoer gaat het niet om ongevallen waarbij u bent aangereden door een tram, bus, metro of trein. Dan is er immers sprake van een verkeersongeval. In een dergelijk geval kunt u de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen als wanneer het een gewoon auto-ongeluk zou zijn geweest. We bedoelen hier ongevallen tijdens het reizen met het openbaar vervoer waarbij u letsel heeft opgelopen. 

De vervoersmaatschappij heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat u veilig van punt A naar punt B wordt vervoerd. Lukt dit niet, dan is zij in de meeste gevallen aansprakelijk voor uw letselschade. Denk bijvoorbeeld aan een val doordat de chauffeur of machinist plotseling remt. In een dergelijke situatie is het mogelijk uw letselschade op de vervoersmaatschappij te verhalen. Hiervoor moet u dan wel eerst de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen.


Heeft u letsel opgelopen door een ongeval met een tram, bus, trein of metro? Onze letselschade experts staan u gratis bij. Bel gerust voor een eerste advies of neem contact met ons op via de contactpagina.


Gemeente aansprakelijk voor gebrekkige opstallen

Een opstal is een gebouw of een weg. Van letsel door gebrekkige opstal is bijvoorbeeld sprake als u struikelt over een losliggende stoeptegel, als u met uw fiets ten val komt doordat er een groot gat in de weg zit, maar ook als u geraakt wordt door een vallende dakpan. 

Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar van de gebrekkige opstal aansprakelijk is op grond van risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat de eigenaar óók aansprakelijk is als hij geen schuld had aan het letsel. Voldoende is dat de opstal gebrekkig was en daardoor letselschade ontstond. De eigenaar van de opstal kan een gemeente, provincie of het Rijk zijn (bij bijvoorbeeld openbare wegen, maar ook een particulier of een bedrijf (zoals bij een afgewaaide dakpan van een woonhuis of van een bedrijfsgebouw).

Bent u gevallen over een duidelijk gevaarlijk losliggende stoeptegel? Of door een groot gat in de weg en hebt u hierbij letsel opgelopen? Laat onze letselschade experts dan vrijblijvend een eerste inschatting maken van uw zaak. Wellicht dat wij ook u kosteloos kunnen helpen de gemeente aansprakelijk te stellen.

Aansprakelijkheid ongeval met dier

In alle gevallen geldt dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is voor de letselschade die is ontstaan door het gedrag van het dier. Wordt u gebeten door een hond, dan is in de meeste gevallen zijn baasje aansprakelijk voor uw letselschade. Ook al heeft de eigenaar van het dier geen schuld, tóch kunt u uw schade op deze eigenaar verhalen. Dat is geregeld in artikel 6:179 BW. De bezitter van een dier is namelijk aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Zelfs als het dier buiten de wil van zijn eigenaar handelde.

In het geval van een overstekend hert ligt dit anders; er zal doorgaans geen eigenaar in het spel zijn. Slachtoffers van ongelukken met dieren in de vrije natuur komen dan ook niet in aanmerking voor letselschadevergoeding.

De aansprakelijkheid van de eigenaar van een dier is bij letselschade altijd minstens 50%, waarbij dit percentage, afhankelijk van de schuldvraag, kan oplopen tot 100%.

Aansprakelijkheid sport en spel ongeluk

Van een sport- en spelsituatie is sprake tijdens een wedstrijdje voetbal, een hockeytraining of tikkertje op het schoolplein. De kans op lichamelijk letsel is bij deze situaties erg groot: een stick tegen het hoofd, een sliding op het lichaam in plaats van op de bal of een te harde duw. 

Doordat de kans op letsel tijdens sport en spel groter is dan bij ‘normale’ situaties, zal de ander niet snel aansprakelijk zijn. Door deel te nemen aan bepaalde sport of spel accepteert u het verhoogde risico op letsel. U zal slechts uw letselschade kunnen verhalen als het letsel is ontstaan door een actie die buiten de normale lijn van het spel ligt. Bijvoorbeeld wanneer iemand u opzettelijk letsel heeft toegebracht. Dit is echter een vaag begrip. Er zal per geval gekeken moeten worden naar alle omstandigheden.


Heeft u letselschade opgelopen bij sport en spel, in het openbaar vervoer, door een fout van een ander of door een gebrekkige opstal? Neem direct vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze rechtsbijstand.


Aansprakelijkstelling na ongeval met letsel

Wanneer u door een ongeval letsel heeft opgelopen en u een ander voor uw letselschade aansprakelijk wilt stellen, dan is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschade-expert. Deze kent de juiste wettelijke regels omtrent aansprakelijkheid bij ongevallen met letselschade en kan uw schadeclaim juridisch correct onderbouwen.

Bij B&O Letselschade werken letselschade juristen en -experts, met jarenlange ervaring met schadeclaims na aanrijdingen en bedrijfsongevallen. Wij kunnen u gedurende het gehele traject begeleiden en verzorgen alles rondom de aansprakelijkheid letselschade, indienen van de schadeclaim, berekening van de letselschade en de letselschade uitkering.

U hoeft overigens niet bang te zijn voor onze kosten. Als wij uw zaak aannemen, is uw tegenpartij wettelijk gehouden uw kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. U betaalt niets. Dat garanderen we.


Heeft u letsel opgelopen en wilt u rechtsbijstand bij het uitzoeken van de aansprakelijkheid en het claimen van uw letselschade? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74