Aangereden door een bus

In het kort

 • Als u bent aangereden door een bus dan kunt u de buschauffeur aansprakelijk stellen voor uw letselschade, meestal via een aansprakelijkheidsstelling van zijn werkgever
 • Indien u zelf niet aansprakelijk bent voor uw letselschade, kunt u een schadevergoeding claimen voor alle geleden letselschade. Hieronder vallen onder andere medische kosten, inkomensverlies en smartengeld
 • Als u bent aangereden door een bus en de buschauffeur, of een andere partij, is aansprakelijk voor uw letselschade, dan kan B&O Letselschade u gegarandeerd kosteloze bijstand verlenen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u bent aangereden door een bus, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Met name als een voetganger of fietser het slachtoffer is van het busongeval, kan dit leiden tot ernstig letsel zoals botbreuken, een dwarslaesie of zelfs overlijden. Als u bent aangereden door een bus, dan kunt u de buschauffeur aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Aangezien buschauffeurs voornamelijk onder werktijd in een voertuig van hun werkgever rijden, kunt u in de meeste gevallen direct hun werkgever en diens verzekeraar aansprakelijk stellen.


UITGELICHT

Belangrijk om te weten bij een ongeluk met een bus:

 • Als u bent aangereden door een bus en u zelf niet aansprakelijk bent voor uw letselschade, dan kunt u een schadevergoeding claimen voor alle geleden letselschade
 • Als u als voetganger of fietser bent aangereden door een bus, dan bent u zelf voor maximaal 50% aansprakelijk voor uw eigen letselschade
 • Als u als bestuurder van een motorvoertuig bent aangereden door een bus, dan hangt de aansprakelijkheid af van de schuldvraag
 • Inzittenden van een bus of tram dienen na een botsing hun gehele letselschade vergoed te krijgen van de verzekeraar van bus of tram. De vervoerder is wettelijk aansprakelijk voor de letselschade die de passagiers tijdens de reis hebben opgelopen. Hieronder vallen ook de juridische kosten
 • Bij letselschade na een ongeval met een bus kunt u rechtsbijstand krijgen van ons letselschadebureau. Als de buschauffeur aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is onze rechtsbijstand geheel kosteloos

Aansprakelijkheid na ongeluk met bus

Een ongeval met een bus is een uitzonderlijke situatie wat betreft aansprakelijkheid. Ten eerste wordt een bus vaak bestuurd onder werktijd, waardoor een busongeluk vaak een bedrijfsongeval is vanuit het perspectief van de buschauffeur. Dit betekent automatisch dat er in vrijwel alle gevallen sprake is van werkgeversaansprakelijkheid ten aanzien van de letselschade van de buschauffeur.

U kunt pas een schadevergoeding na een aanrijding met een bus krijgen zodra vaststaat dat iemand anders voor het ontstaan van uw schade aansprakelijk is. In beginsel is de vervoersmaatschappij aansprakelijk voor het ongeval. Deze zal alle schade die voortvloeit uit het ongeval met haar bus moeten vergoeden. U dient dus de vervoerder aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Alleen wanneer de vervoerder kan bewijzen dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het verkeersongeluk vervalt de aansprakelijkheid.


UITGELICHT

Wat te doen na een aanrijding met een bus?

 • Noteer het nummer van de bus en de plaats en tijd van het verkeersongeval
 • Neem contact op met de vervoersmaatschappij en meldt de schade
 • Noteer gegevens van getuigen
 • Laat u zo spoedig mogelijk onderzoeken door een arts
 • Noteer van het begin al uw letselschade

Door bus aangereden als voetganger of fietser

Als u bent aangereden door een bus, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk niet te maken met de buschauffeur als wederpartij, maar met het vervoerbedrijf als werkgever en zijn verzekeraar.

Daarnaast hangt de aansprakelijkheid af van uw rol in het verkeer op het moment dat u werd aangereden door een bus. Als kwetsbare verkeersdeelnemer bent u wettelijk vrijwel nooit volledig aansprakelijk voor uw eigen letselschade. Zoals bij elke aanrijding tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser bent u voor maximaal 50% aansprakelijk voor uw letselschade als u bent aangereden door een bus. Is uw kind jonger dan veertien jaar en aangereden door een bus, dan is het vervoerbedrijf altijd voor 100% aansprakelijk, ook als uw kind het ongeluk met een bus heeft veroorzaakt.

Door bus aangereden in de auto

Als u zelf een motorvoertuig bestuurde op het moment dat u werd aangereden door een bus, dan zal een aansprakelijkheidsonderzoek moeten uitwijzen wie er aansprakelijk is. In dit geval bestaat de mogelijkheid dat u als autobestuurder volledig aansprakelijk bent. Er kan overigens ook sprake zijn van een ongelijk verdeelde aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld 30% aansprakelijkheid voor uzelf en 70% aansprakelijkheid voor de buschauffeur. Ons letselschadebureau kan u helpen met een aansprakelijkheidsonderzoek alvorens een schadevergoeding te claimen.

Schuldloze derde bij busongeval

Het beoordelen van de aansprakelijkheid kunt u het beste overlaten aan een professionele letselschadejurist. Op basis van politierapporten, onafhankelijke deskundigen, getuigenverklaringen, en foto’s van het busongeval sturen wij de veroorzaker (veelal diens verzekeringsmaatschappij) een aansprakelijkstelling. Hierin stellen wij de vervoerder aansprakelijk en melden wij welke schadeposten deze aan u moet vergoeden. De schadevergoeding na het ongeval met de bus betreft de geleden en de nog te lijden schade.

Wanneer het een verkeersongeval tussen meerdere voertuigen betreft en het nog onduidelijk is welk voertuig voor het ongeval aansprakelijk is, heeft u de mogelijkheid om als schuldloze derde de verzekering van een andere betrokkene aansprakelijk te stellen. De verzekering die als eerste door de schuldloze derde of diens letselschadedeskundige wordt aangesproken, zal moeten optreden als regelend verzekeraar. Deze verzekeraar vergoed dus uw letselschade, ondanks dat zij mogelijk niet aansprakelijk is.

Letselschade claimen na aanrijding bus

Aangezien de verzekeraar van het vervoerbedrijf vaak een lastige tegenstander is, doet u er verstandig aan om uw belangen te laten behartigen door ons letselschadebureau. Als letselschadebureau zijn wij opgewassen tegen grote verzekeraars die proberen om een zo laag mogelijke schadevergoeding uit te keren. Als u bent aangereden door een bus, dan heeft u waarschijnlijk veel letselschade. Deze dient volledig vergoed te worden door de aansprakelijke partij. 

Wij zullen uw volledige letselschade vaststellen van ziektekosten tot een vergoeding voor een hulp in de huishouding. Daarnaast berekenen wij op hoeveel smartengeld u recht heeft voor psychische schade en gederfde levensvreugde. Ten slotte zullen wij uw letselschade claimen bij de aansprakelijke partij.


Wilt u weten of u recht heeft op onze gratis juridische dienstverlening na een aanrijding met een bus? Doe dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Een aantal voorbeelden van schadeposten bij letselschade na een aanrijding met een bus zijn:

 • Kosten van ziekenhuisopname, medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Extra reiskosten
 • Schade aan goederen zoals brillen, kleding en smartphones
 • Misgelopen inkomsten
 • Smartengeld
 • Hulp in de huishouding
 • Oppas voor de kinderen
 • Aanpassingen in het huis zoals bijvoorbeeld aangepast toilet
 • Wettelijke rente

Wat te doen na aanrijding met bus?

Voordat u een letselschadebureau inschakelt voor rechtsbijstand, kunt u een aantal voorbereidingen treffen om uw positie in de letselschadezaak zo sterk mogelijk te maken. Mocht u direct na het ongeval geen last hebben van ernstig letsel, dan kunt u in principe direct beginnen om bewijsmateriaal te verzamelen. Noteer namen, adressen en telefoonnummers van alle betrokkenen en eventuele getuigen. Maak daarnaast foto’s van schade aan voertuigen en de verkeerssituatie. Hoe meer details u weet vast te leggen, hoe eenvoudiger het is om de foto’s als bewijsmateriaal in te zetten.

Als u zelf een motorvoertuig bestuurde op het moment dat u werd aangereden door een bus, dan moet u ook het Europees Schadeformulier invullen. Een ingevuld schadeformulier is namelijk ook een goed hulpmiddel bij een letselschadezaak. Denk overigens altijd op de eerste plaats aan uw eigen veiligheid als u ter plaatse bewijsmateriaal verzamelt en formulieren invult. Ten slotte kunt u in het geval van letsel het beste zo spoedig mogelijk na het verkeersongeval naar uw huisarts gaan. De medische verklaring die uw huisarts voor u opstelt kan namelijk ook dienen als bewijsmateriaal voor uw letselschadezaak.

Busongeluk? Gratis hulp van letselschadebureau B&O Letselschade

Wanneer duidelijk is welke schade u lijdt, kunt u een letselschadeclaim indienen. De letselschadedeskundigen van B&O Letselschade zijn jurist en NIVRE-expert en hebben veel ervaring met het claimen van schadevergoeding na een busongeval. Wij behartigen uw belangen op een professionele en respectvolle manier. Onze kwaliteit wordt gegarandeerd door het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Als u bent aangereden door een bus en de buschauffeur, of een andere partij, is aansprakelijk voor uw letselschade, dan kan B&O Letselschade u gegarandeerd kosteloze bijstand verlenen. Wij zijn een erkend letselschadebureau met het Nationaal Keurmerk Letselschade. Onze letselschadejuristen en -experts hebben ruime ervaring in het afwikkelen van letselschadezaken na een aanrijding met een bus


Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag bij u thuis om de letselschadezaak met u te bespreken.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74