Ongeluk gehad, wat nu? Schade verhalen!

In het kort

 • Slachtoffers van ongelukken zijn vaak onbekend met de mogelijkheden tot verhalen van de schade
 • Om te kunnen claimen dient uw letselschade door het ongeluk te zijn veroorzaakt
 • Ouders zijn aansprakelijk voor letselschade die hun kind heeft veroorzaakt
 • Werkgevers zijn aansprakelijk voor door werknemers veroorzaakte letselschade
 • Ongeluk gehad met een dier? Dan is de eigenaar aansprakelijk voor uw letselschade
 • Met de letselschadetest checkt u of ook u recht heeft op kosteloze rechtsbijstand
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Niet alle slachtoffers zijn ermee bekend dat zij recht hebben op schadevergoeding nadat zij een ongeluk gehad hebben. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht al uw letselschade te vergoeding die door het ongeluk is ontstaan. Voor het claimen van letselschade kunt u een letseladvocaat of letselschadebureau inschakelen. Elk geval is namelijk uniek en het zal van alle omstandigheden afhangen of en welke letselschade u kunt claimen. Heeft u een ongeluk gehad? Leest u dan onderstaande uitleg waarin wij u in z’n geheel informeren over wat u het beste kunt doen.

1. Letsel is veroorzaakt door ongeluk

Ten eerste is vereist dat u door het ongeluk letsel opliep. Letsel is een lichamelijke verwonding zoals een botbreuk of nekklachten. Om letselschade te claimen dient daarnaast een ander verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan van het ongeluk. Letselschade kunt u claimen nadat u bijvoorbeeld een ongeluk gehad hebt in de vorm van:

2. Ongeluk gehad door fout iemand anders

Om letselschade te claimen is dus vereist dat de veroorzaker verweten kan worden dat u een ongeluk gehad heeft. Hij heeft schuld aan het ongeluk. Wettelijk bestaan er verschillende vormen van schuld, zoals:

 • Onrechtmatige daad. Hiervan is sprake als de veroorzaker verwijtbaar onrechtmatig handelde. Hebt u bijvoorbeeld een verkeersongeluk gehad? Als iemand u geen voorrang verleende terwijl hij dit wel behoorde te doen en hierdoor een aanrijding ontstond, dan handelde hij onrechtmatig en is uw letselschade verhaalbaar
 • Wanprestatie. Dit wordt ook wel een toerekenbare tekortkoming genoemd. Dit is het geval als een partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Een werkgever moet bijvoorbeeld op grond van een arbeidsovereenkomst zorgen voor een veilige werkomgeving. Doet hij dit niet en ontstond er daardoor een bedrijfsongeluk, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de werkgever. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade
 • Risico-aansprakelijkheid. Dit is een apart geval van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is namelijk niet gebaseerd op schuld of verwijtbaar gedrag. Iemand kan namelijk ook door een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit aansprakelijk zijn. We geven u enkele voorbeelden ter verduidelijking:
 1. Ouders zijn aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van minderjarige kinderen;
 2. Een werkgever is in principe aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer;
 3. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier.

3. Causaal verband ongeluk en letselschade

Tussen het ongeluk dat u hebt gehad en de letselschade dient een oorzakelijk verband te zijn. Met andere woorden, het letsel dient het gevolg te zijn van het ongeluk.

Een causaal verband ontbreekt bijvoorbeeld als het letsel ook zou zijn ontstaan als u het ongeluk niet zou hebben gehad. Het is ook mogelijk dat u een ongeluk gehad hebt waarvoor u zelf deels aansprakelijk bent. In dat geval bestaat er geen volledig causaal verband tussen het ongeluk en de letselschade en zal de veroorzaker ook maar een gedeelte van de letselschade dienen te vergoeden.

In principe dient degene die het ongeluk gehad heeft het causaal verband te bewijzen. In sommige gevallen wordt echter de bewijslast op grond van de wet omgekeerd: De veroorzaker dient dan te bewijzen dat het letsel níet door het ongeluk is ontstaan.

Meer informatie:

Zelf ongeluk gehad?

Dit waren de juridische regels omtrent ongeluklen in een notendop. Op deze algemene regels bestaan tal van uitzonderingen en aanvullingen. Heeft u een ongeluk gehad en hierbij letsel opgelopen? Neem dan altijd contact op met een letselschade expert.

Wanneer u een ongeluk gehad heeft waarbij een ander aansprakelijk is, dan kunnen wij u gratis helpen bij het claimen van letselschade. Benieuwd hoe dit werkt? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74