Letselschade na een aanrijding, wat nu?

In het kort

 • Wanneer u een aanrijding heeft gehad kunt u letselschade oplopen. Degene die een aanrijding veroorzaakt, is (bijna altijd) aansprakelijk voor deze letselschade. U kunt uw letselschade op deze partij verhalen in de vorm van een schadevergoeding.
 • Indien u als automobilist een aanrijding heeft gehad met een voetganger of fietser bent u voor minimaal 50% zelf aansprakelijk voor de letselschade. Dit komt omdat voetgangers en fietsers beschermde verkeersdeelnemers zijn.
 • Kinderen tot 14 jaar zijn ook beschermd in het verkeer en zijn nooit aansprakelijk voor een ongeval en de bijkomende letselschade. Boven de 14 jaar kan dit anders zijn, maar bent u bijna altijd minimaal 50% zelf aansprakelijk voor de letselschade.
 • Passagiers van een motorvoertuig krijgen hun letselschade bijna altijd vergoed. Ook als werknemer is dit bijna altijd het geval en moeten een werkgever de letselschade voor een aanrijding onder werktijd vergoeden.
 • Indien een andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade is onze hulp voor u gratis. Wij helpen u met het berekenen en claimen van uw schadevergoeding zodat u krijgt waar u recht op heeft. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

In Nederland vinden per jaar zo’n 3 miljoen aanrijdingen plaats, waarna in 290.000 gevallen het slachtoffer medisch behandeld dient te worden voor zijn of haar verwondingen. Letselschade door een aanrijding komt dus vaak voor en een verkeersongeval zit in een klein hoekje. Bent u gewond geraakt bij een aanrijding met de auto, fiets of scooter? Of bent u aangereden als voetganger? Lees dan hoe het zit met de aansprakelijkheid van een verzekeraar en hoe wij u kosteloos kunnen bijstaan met het verhalen van uw letselschade.


UITGELICHT

Aangereden, wat nu?

Direct na een aanrijding is het belangrijk te weten wat u moet doen en welke stappen u moet nemen:

 1. Breng uzelf en andere betrokkenen in veiligheid. Zorg voor gewonden, maar verplaats deze niet
 2. Bel 112 voor de hulpdiensten. In ons land is dit niet noodzakelijk bij alleen lichte blikschade. Indien u toch de politie nodig heeft kunt u 0900-8844 bellen
 3. Verlaat nooit de plaats van het verkeersongeval zonder al uw gegevens achter te laten bij andere betrokkenen. Het is strafbaar om de plek van het ongeval te verlaten zonder gegevens uit te wisselen of gewonden te helpen
 4. Zorg dat uw voertuig veilig staat. Gebruik een gevarendriehoek om ander verkeer te waarschuwen. Als het verkeer niet wordt geblokkeerd door uw of andere voertuigen, laat ze dan staan. Als de voertuigen wel verplaatst moeten worden, zorg dan dat u van te voren foto’s maakt van de ongevalssituatie en de schade
 5. Verzamel bewijs: noteer gegevens van getuigen, maak foto’s van de situatie en schade. Indien er politie ter plaatse is gekomen, vraag dan om het nummer van het proces verbaal
 6. Vul het Europees Schadeformulier in en zorg dat deze correct en volledig is ingevuld, ook door de andere betrokken partij
 7. Meld uw schade bij uw verzekeraar
 8. Schakel bij letselschade een deskundige en gekwalificeerde letselschade jurist in om u juridisch bij te laten staan bij het berekenen van uw letselschadevergoeding en het indienen van een schadeclaim

Deze informatie is verdeeld over een aantal categorieën:

Aansprakelijkheid in het verkeer

Op grond van wet- en regelgeving is degene die de verkeersregels overtreedt, en daarmee een aanrijding veroorzaakt, verplicht om de schade van het slachtoffer te vergoeden. De juridische term voor deze verplichting is ‘aansprakelijkheid‘. 

Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen komt bijvoorbeeld in beeld wanneer iemand geen voorrang verleent en hierdoor een aanrijding veroorzaakt. Of bij een kop-staartbotsing, omdat de achterop-rijder onvoldoende afstand heeft gehouden tot zijn voorganger. Een ongeval kan echter op vele manieren ontstaan en telkens zal voor dat specifieke geval uitgezocht moeten worden waar de aansprakelijkheid ligt. Wij maken daarom onderscheid in de verschillende soorten aanrijdingen:


Bent u aangereden en wilt u weten of de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade? Doe dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


De schade die het slachtoffer lijdt doordat hij of zij bij het verkeersongeval gewond is geraakt, noemen we ‘letselschade’. Letselschade kent een materiële component (alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten) en een immateriële component (pijn, ontsiering van het lichaam), die allebei door de aansprakelijke partij vergoed moeten worden. De schadevergoeding voor immateriële letselschade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Ik ben aangereden op de fiets of als voetganger

Fietsers en voetgangers zijn zeer kwetsbare verkeersdeelnemers. Worden zij aangereden door een auto (of ander motorvoertuig), dan heeft dit bijna altijd letsel tot gevolg. Om deze reden wordt van de automobilist verwacht dat hij of zij extra rekening houdt met de kwetsbaarheid van verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers.

Dit is ook de reden dat een automobilist bijna altijd aansprakelijk is als hij een fietser of voetganger aanrijdt. Alle fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn hooguit voor 50% aansprakelijk voor hun eigen letselschade. Bij een slachtoffer van 14 jaar of ouder is de automobilist voor minstens 50% aansprakelijk. Dit wordt de ‘50%-regel’ genoemd en is wettelijk vastgelegd in art. 185 Wegenverkeerswet.

 bron: wegwijs.nl

Kind onder de 14 aangereden

De aansprakelijkheid bij een ongeval met een auto en een kwetsbare verkeersdeelnemer is verschillend voor bepaalde leeftijdsgroepen. De wet onderscheidt de volgende leeftijdsgroepen om de aansprakelijkheid te bepalen: kinderen onder de 14 jaar, kinderen van 14 en 15 jaar en kinderen van 16 tot 18 jaar.

Is het slachtoffer jonger dan 14 jaar, dan geldt de zogeheten ‘100%-regel’. De automobilist is voor 100% aansprakelijk voor de letselschade, ongeacht wie het ongeval heeft veroorzaakt. Naarmate de leeftijd dichter bij de 18 jaar komt, wordt steeds meer rekening gehouden met enige mate van eigen verantwoordelijkheid van het kind. Toch blijft een automobilist altijd voor minimaal 50% aansprakelijk omdat het kind een kwetsbare verkeersdeelnemer is. Indien een kind letsel heeft opgelopen kan er daarom vrijwel altijd een schadevergoeding worden geëist. Hierover leest u meer in dit artikel.

Ik ben aangereden op de scooter

Scooters zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. De kans op letselschade bij een ongeluk met een brommer of scooter is dan ook aanmerkelijk. Scooters en brommers zijn volgens de Wegenverkeerswet geen beschermde verkeersdeelnemer. Dit betekent dat degene die het ongeluk veroorzaakt heeft, in beginsel de volledige schade moet vergoeden. Het is ook mogelijk dat aansprakelijkheid voor het ongeluk maar gedeeltelijk wordt aanvaard. In dat geval wordt er ook een gedeeltelijke schadevergoeding toegekend.

Voor de toepassing van de Wegenverkeerswet krijgen zijn bestuurders van brommers en scooters geen extra bescherming en worden ze gelijkgesteld met ander gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s, bussen en vrachtwagens. Bent u op de scooter aangereden door een auto, dan zijn dus dezelfde regels van toepassing als bij een aanrijding tussen twee auto’s. Degene die schuld heeft aan het ongeval door het overtreden van verkeersregels is aansprakelijk.

Net als voor het andere gemotoriseerd verkeer, moet de bestuurder van een scooter bij een aanrijding met een voetganger of fietser in beginsel minimaal 50% van de schade vergoeden. Bij fietsers en voetgangers onder de 14 jaar is dit 100%.


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening bij letselschade? Doe dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest of neem direct contact met ons op!


Aanrijding als bijrijder of inzittende van een auto of motor

Het kan gebeuren dat u betrokken raakt bij een aanrijding, terwijl u zelf geen bestuurder van het voertuig was. U was bijvoorbeeld passagier tijdens een auto-ongeluk of bijrijder op een motor of scooter die bij een aanrijding betrokken raakte. In vrijwel alle gevallen krijgt u dan uw letselschade vergoed, ook als de bestuurder van het voertuig zelf fout zat.

U kunt namelijk een beroep doen op de ‘Schaderegeling schuldloze derde’, een regeling van het Verbond van Verzekeraars. Op grond van deze regeling is de verzekeraar van de bestuurder van de auto waarin, of de motor of bromfiets waarop u zat verplicht uw letselschade te vergoeden. Voor vergoeding van uw letselschade is vereist dat u zelf geen schuld had aan het ongeluk. De verzekeraar zal bijvoorbeeld niet (volledig) uitkeren als u tijdens de aanrijding geen gordel droeg of als u wist dat de bestuurder onder invloed was van drugs of alcohol.

Van achteren aangereden

Een auto-ongeluk zit in een klein hoekje. U rijdt in de spits op de snelweg en plotseling ontstaat er een file. Meestal gaat het net goed maar soms ook niet. Als de chauffeur van de auto achter u in een moment van onachtzaamheid niet bijtijds op zijn rem trapt, kan hij een kop-staartbotsing veroorzaken, met alle gevolgen van dien. 

Wanneer u van achter aangereden bent, zijn de gevolgen op dat moment misschien nog niet te overzien. Volgens de wet is degene die een andere auto van achter aanrijdt in beginsel aansprakelijk voor alle letselschade die ontstaat door het auto-ongeluk. Er dient namelijk altijd voldoende afstand gehouden te worden van de auto waar men achter rijdt, zodat men voldoende tijd heeft om te remmen in noodsituaties.

Er zijn echter uitzonderingen op de regel. Bent u van achter aangereden en kan de achterop-rijder bewijzen dat hij niet schuldig is aan het auto-ongeluk, dan is deze niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld wanneer hij wel genoeg afstand heeft gehouden en zijn voorganger is gestopt zonder goede reden. Kortom, bent u van achter aangereden dan is het bepalen van de schuldvraag behoorlijk ingewikkeld na letselschade door een aanrijding. Onze letselschadespecialisten hebben hier veel ervaring mee en zoeken dit allemaal voor u uit.

Doorgereden na aanrijding

Helaas is het voor slachtoffers van een aanrijding niet altijd bekend op wie zij hun schade kunnen verhalen. We spreken van een onbekende dader wanneer deze persoon na het ongeval is doorgereden en er geen gegevens te achterhalen zijn. Speciaal voor verkeersongevallen met een onbekende dader is het Waarborgfonds Motorverkeer in het leven geroepen. U kunt uw letselschadeclaim bij dit fonds indienen, die uw claim vervolgens behandelt alsof het een reguliere verzekeringsmaatschappij is. Hiervoor dient wel aan een aantal strikte voorwaarden te zijn voldaan.

Aanrijding onder werktijd

Indien u een aanrijding onder werktijd heeft is uw werkgever vaak aansprakelijk voor uw letselschade. Het ongeval wordt dan behandeld als een bedrijfsongeval. De werkgever is dan ook verplicht om zich goed te verzekeren tegen letselschade door een ongeval tijdens werktijd. Alleen als een werkgever kan aantonen dat de werknemer bewust roekeloos is geweest of de aanrijding met opzet heeft veroorzaakt, vervalt de aansprakelijkheid van de werkgever. In de praktijk is dit echter bijna nooit het geval en kunt u een schadevergoeding claimen bij de verzekeraar van uw werkgever.

Bij een aanrijding tijdens woon-werkverkeer gelden echter weer andere regels, net als bij het carpoolen. Het kan daarom raadzaam zijn om de expertise van onze letselschadespecialisten in te schakelen. Zij kunnen uitzoeken waar u recht op heeft. De feitelijke omstandigheden van de aanrijding bepalen uiteindelijk wie aansprakelijk is en de schade moet betalen.

Schadevergoeding na een aanrijding

Letselschade kan hoog oplopen als u bent aangereden. Hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen bij letselschade bij een aanrijding is afhankelijk van uw situatie, van de aansprakelijkheid voor het ongeval en de gevolgen die het ongeluk voor u heeft. Als u bent aangereden en letselschade wilt claimen, moet u de tegenpartij eerst officieel aansprakelijk stellen en dient deze de aansprakelijkheid ook te erkennen.

Letselschade bestaat uit de totale kosten die u maakt en nog moet maken als gevolg van de aanrijding. Als u bent aangereden kunt u schade hebben aan uw fiets, auto, scooter of ander voertuig. Denk aan een flinke deuk, een kapotte ruit, beschadigde lichten en meer, mogelijk is uw fiets of auto total loss. Ook kunnen spullen die u bij zich had beschadigd zijn geraakt of onbruikbaar zijn geworden. Onder materiële schade verstaan we ook de schade die u heeft als gevolg van lichamelijk letsel zoals kneuzingen, botbreuken en open wonden. De financiële gevolgen van letsel kunnen groot zijn.

Naast de materiële schade, die direct in geld is uit te drukken, kunt u ook een schadevergoeding krijgen voor de immateriële schade. Zo kunt u blijvend ontsierende littekens of pijnklachten houden als u bent aangereden. Van littekens in uw gezicht of andere zichtbare plekken kunt u psychisch last hebben. De pijn van een whiplash kan uw gemoedstoestand ook ernstig beïnvloeden. Deze gevolgen kunnen uw levensvreugde enorm beperken. U hebt daarom recht op zogenoemd smartengeld als onderdeel van de totale letselschade-vergoeding.

Rechtsbijstand letselschade bij aanrijding

Gelukkig hoeft u zich geen zorgen te maken over hoe u iemand aansprakelijk moet stellen. Dit doen wij namelijk voor u. Onze letselschade-experts en juristen zijn als geen ander thuis in het verkeersrecht en dienen uw claim, voorzien van een grondige onderbouwing, in bij de juiste partij. De jarenlange ervaring van ons team zorgt ervoor dat wij voor u het maximale resultaat zullen behalen.

Bang voor de hoge kosten? Dat is bij ons niet nodig. Onze kosten kunnen wij verhalen op de aansprakelijke veroorzaker van het verkeersongeval. U betaalt dan dus niets. 


Benieuwd of wij ook u gratis kunnen bijstaan bij het claimen van uw letselschade? Ons team beantwoordt graag vrijblijvend al uw vragen. Neem vandaag nog contact op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74