Aanrijding tijdens taxirit

In het kort

 • Vindt er een aanrijding tijdens de taxirit plaats, dan kunt u de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen. In dit geval is dat het taxibedrijf. Alleen wanneer de vervoerder kan aantonen dat de taxichauffeur de aanrijding niet kon voorkomen, vervalt zijn aansprakelijkheid.
 • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen met het aansprakelijk stellen van het taxibedrijf, en het berekenen en claimen van de letselschade. Neem contact met ons op voor meer informatie, of doe de letselschadetest.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wanneer u met een taxi reist, verwacht u natuurlijk dat de chauffeur u veilig naar uw eindbestemming brengt. De kans dat u betrokken raakt bij een aanrijding tijdens een taxirit is klein, maar wel aanwezig. Honderdduizenden Nederlanders maken elke dag gebruik van het openbaar vervoer, een groot deel van hen reist per taxi. In bijvoorbeeld Amsterdam kennen we naast de gewone taxi tevens Uber, de treintaxi en de TukTuk taxi’s. Bestuurders van deze voertuigen behoren hun reizigers veilig van a naar b te brengen, maar soms gaat het helaas mis. Wat moet u dan doen?


Betrokken bij aanrijding tijdens een taxirit en letselschade claimen? Neemt u dan vooral contact op met onze ervaren letselschade specialisten. Zij kunnen u juridisch bijstaan en helpen uw letselschade vergoed te krijgen.


Aansprakelijkheid aanrijding tijdens taxirit

De meeste soorten taxiritten vallen onder het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is een vervoerssoort die openbaar toegankelijk is en een vervoersplicht heeft. Iedereen die het geldende tarief betaalt moet vervoerd worden als daar om wordt gevraagd, mits men zich fatsoenlijk gedraagt. 

De taxi behoort daarnaast tot het individueel openbaar vervoer, omdat het vervoermiddel doorgaans wordt ingezet voor de specifieke vervoerwens van één reiziger of een groepje reizigers dat veelal bij elkaar hoort. Vindt er een aanrijding tijdens de taxirit plaats, dan kunt u de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen. In dit geval het taxibedrijf. Alleen wanneer de vervoerder kan aantonen dat de taxichauffeur de aanrijding niet kon voorkomen, vervalt zijn aansprakelijkheid. Mogelijk is er dan wel een andere aansprakelijke partij bij de aanrijding betrokken op wie u letselschade kunt verhalen.

Aanrijding tijdens taxirit, wat moet ik doen?

Als u betrokken bent geraakt bij een aanrijding tijdens een taxirit en letselschade heeft opgelopen, dient u de volgende stappen te ondernemen:

Zorg ervoor dat u alle informatie en bewijs verzamelt van de situatie op dat moment: de naam van het taxibedrijf en de taxichauffeur, gegevens van getuigen, foto’s van de situatie en de schade

 1. Bezoek uw huisarts voor onderzoek medisch letsel
 2. Schakel een letselschade specialist in
 3. Stel een schadelijst op
 4. Stel de taxichauffeur of het taxibedrijf aansprakelijk
 5. Dien een schadeclaim in

Welke schade claimen na aanrijding tijdens taxirit?

Voor uw letselschadezaak geldt dat alle kosten die u heeft moeten maken als gevolg van de aanrijding tijdens de taxirit, in aanmerking komen voor schadevergoeding. Veel voorkomende schadeposten zijn:

 • Medische kosten & verzorgingskosten
 • Extra reis- telefoon- en portokosten
 • Schade aan persoonlijke bezittingen
 • Verlies aan arbeidsvermogen
 • Kosten voor het inschakelen van hulp in en rondom de woning
 • Smartengeld
 • De kosten van een letselschade specialist

We zullen deze schadeposten nader toelichten.

Medische kosten & verzorgingskosten

Heeft u als gevolg van de aanrijding tijdens de taxirit letsel opgelopen? Dan krijgt u met medische kosten te maken, kosten die niet altijd door uw zorgverzekering worden vergoed. Denk aan bepaalde medicatie, medische hulpmiddelen of het huren van krukken. Wellicht moet u in het ziekenhuis verblijven of een tijdje revalideren. U kunt geconfronteerd worden met kosten van fysiotherapie, omdat u niet aanvullend bent verzekerd of u moet eerst uw eigen risico opmaken. Ook de kosten van verpleging en (privé) verzorging zijn verhaalbaar.

Extra reis- telefoon- en portokosten

Als gevolg van uw opgelopen letsel na de aanrijding tijdens de taxirit blijft u wellicht een tijdje onder controle van het ziekenhuis of u heeft wekelijks een behandeling bij een therapeut en moet u hiervoor (extra) reizen. U mag dan kosten hiervoor als schadepost opvoeren. Ook de reiskosten van familieleden als u in het ziekenhuis moet verblijven, mogen worden verhaald. Daarnaast pleegt u wellicht meerdere telefoontjes (om afspraken te maken) en moet u brieven versturen. Al deze extra kosten zijn een gevolg van de aanrijding tijdens uw taxirit en dus verhaalbaar.

Schade aan persoonlijke bezittingen

Bij de aanrijding tijdens uw taxirit zijn wellicht persoonlijke bezittingen beschadigd geraakt. Denk aan gescheurde kleding, een kapotte bril of een smartphone die niet meer werkt na het verkeersongeval. Het zijn allemaal kosten die u vergoed moet krijgen. Het is daarbij raadzaam de beschadigde eigendommen te bewaren en tevens de bonnen van de vervangende artikelen zo veel mogelijk te bewaren. Deze dienen als bewijs tijdens uw letselschadezaak.

Verlies van inkomen

Als gevolg van de aanrijding tijdens de taxirit kunt u wellicht gedurende kortere of langere tijd niet meer werken, waardoor u misschien te maken krijgt met verlies van inkomen en verminderde pensioenopbouw. U raakt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt of bent niet meer in staat om over te werken. Bij de beoordeling van het verlies aan inkomen wordt eveneens naar de toekomst gekeken. Heeft de aanrijding tijdens de taxirit bijvoorbeeld geleid tot het missen van een promotie? Dan dient u ook die schade vergoed te krijgen.

Kosten voor het inschakelen van hulp in en rondom de woning

Heeft u dusdanig letsel opgelopen door de aanrijding tijdens uw taxirit dat u thuis bepaalde dingen niet meer zelf kunt doen en hiervoor hulp moet inschakelen? Dan kunt u al deze kosten verhalen op het aansprakelijke taxibedrijf. Denk aan het inhuren van een tuinman of klusjesman of het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook inspanningen van mantelzorgers zijn financieel verhaalbaar.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het verdriet en het verlies van levensvreugde dat u ervaart door de aanrijding tijdens de taxirit. Bij de bepaling van de hoogte van smartengeld spelen persoonlijke omstandigheden een grote rol. Deze schadepost is altijd moeilijk te berekenen. Het is daarom verstandig om altijd de hulp van een letselschade specialist in te schakelen. En wanneer een ander (het taxibedrijf) aansprakelijk is, kost u dit niets.

De kosten van een letselschade specialist

Als u gewond bent geraakt bij een aanrijding tijdens een taxirit, dan is doorgaans de taxichauffeur (of het taxibedrijf waarvoor hij werkt) aansprakelijk voor al uw letselschade. Dat geldt ook voor de kosten van uw letselschade specialist. Ons honorarium is onderdeel van de totale letselschade vergoeding. Laat ons u helpen bij het aansprakelijk stellen en indienen van de schadeclaim, zodat u krijgt waar u recht op heeft.


Letselschade opgelopen tijdens een taxirit? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74