Wat te doen na een aanrijding

In het kort

 • Een aanrijding kan een vervelende ervaring zijn. De schrik is vaak groot en de spanning giert door uw keel. Het is dan eerst belangrijk dat u uzelf in veiligheid brengt. Vervolgens kunt u indien nodig de hulpdiensten inschakelen.
 • Maak indien mogelijk foto's van de situatie zodat u dit kunt gebruiken als bewijs. Vul samen met de andere betrokkene(n) een schadeformulier in en zorg dat deze ondertekend wordt.
 • Indien u (ernstig) letsel heeft opgelopen is het uiteraard eerst van belang dat u medische hulp inschakelt. Daarna kunt u starten met het juridische proces om uw letselschade bij de tegenpartij te claimen.
 • Voor het berekenen van uw schadevergoeding kunt u verschillende schadeposten gebruiken zoals medische kosten, verlies van inkomsten en psychische schade. Indien u ernstig letsel heeft en lang moet herstellen kan het zijn dat u nog niet alle kosten kunt berekenen.
 • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het juridische proces. Zij berekenen en claimen uw schadevergoeding en onderhouden het contact met de verzekeraar. Zo krijgt u waar u recht op heeft en kunt u zich richten op uw herstel. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis.
 • Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

In dit artikel zetten we alle stappen op een rijtje over wat te doen na een aanrijding. Zo bent u goed voorbereid als u een keer te maken krijgt met een aanrijding in het verkeer.

Als u betrokken bent geweest bij een aanrijding, is de eerste schrik vaak groot. De spanning giert door uw keel en het adrenalineniveau schiet omhoog. Dat maakt het lastig om rustig en overdacht te handelen. En dat is juist erg belangrijk! Er moeten immers van allerlei belangrijke zaken worden geregeld na een aanrijding. Als u bepaalde dingen vergeet, kan het lastig worden om later uw schade vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld omdat niet meer goed te bewijzen valt wie schuldig was aan het ongeval.


UITGELICHT

U heeft een aanrijding, wat nu?

Na een aanrijding bent u uiteraard erg geschrokken en wellicht gewond. Het is daarom goed om op een rijtje te hebben wat te doen bij een aanrijding? Deze stappen kunt u het beste nemen na een aanrijding:

 1. Breng uzelf in veiligheid
 2. Verzamel het bewijs na de aanrijding
 3. Schakel indien nodig de politie in
 4. Schakel medische hulp in bij letsel
 5. Claim uw schade en schakel juridische hulp in

Verderop in de tekst lichten wij alle stappen nader toe zodat u goed voorbereid bent op wat te doen bij een ongeval.

Wij hebben ook voor u de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet met betrekking tot aanrijdingen. Deze vindt u in onze FAQ-pagina.


Een verkeersongeval kan vervelende gevolgen voor u hebben. Naast de nodige materiële schade heeft u heeft mogelijk letsel en verwondingen opgelopen. Heeft u een pijnlijke nek of veel hoofdpijn? Dit kan wijzen op een whiplash. Of u nu kampt met ernstige pijnklachten of dat u er met alleen lichte verwondingen vanaf bent gekomen, medische kosten maakt u na een auto-ongeluk al snel. Wacht u vooral niet te lang met het claimen van deze kosten, om juridische problemen te voorkomen.


Komt u in aanmerking voor onze gratis juridische hulp na een aanrijding? Doe geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Wat te doen bij een aanrijding: stappenplan

B&O Letselschade vertelt u stap voor stap wat te doen bij een aanrijding:

 • Breng uzelf in veiligheid

Dit lijkt een logische stap en dat is het ook. Maar toch willen mensen nog wel eens onachtzaam zijn als het op hun eigen veiligheid na een ongeluk aankomt. Door de schrik kan een ongeluk verlammend werken waardoor men niet tijdig in actie komt. Of men wil meteen verhaal gaan halen bij de partij die het ongeluk veroorzaakte zonder aan de eigen veiligheid te denken.

Als er flinke schade en/of letsel is, schakel dan als eerste ambulance en politie in door 112 te bellen. Zorg vervolgens dat de voertuigen veilig zijn en geen gevaar veroorzaken voor overige weggebruikers. Waarschuw het overige verkeer door het plaatsen van een gevarendriehoek.

Laat indien mogelijk de auto’s staan. Als de voertuigen toch verplaatst moeten worden om het overige verkeer niet te hinderen, zorg dan dat u eerst foto’s maakt van het ongeluk en de situatie ter plekke. Dit is erg belangrijk om later de toedracht van het ongeval nog te kunnen vaststellen. Bij het afwikkelen van de schade is het van belang wie schuld had aan het ongeval en foto’s helpen bij het beoordelen van de situatie.

 • Verzamel het bewijs na de aanrijding

Stap 2 van wat te doen na een aanrijding: nu is het zaak om bewijs te verzamelen. Als u (letsel)schade hebt en u hebt zelf geen schuld aan het ongeval, moet u later kunnen bewijzen dat de ander aansprakelijk is voor uw (letsel)schade. Voor een zo sterk mogelijke juridische positie, moet u dan ook zoveel mogelijk bewijs verzamelen over de toedracht van de aanrijding.

Maak zoveel mogelijk foto’s met uw telefoon van de plaats van de aanrijding. Denk hierbij aan de voertuigen zelf, maar ook andere relevante dingen, zoals verkeersborden en wegmarkeringen, slipsporen op de weg, glas, brokstukken, etc.

Schrijf namen, telefoonnummers en adressen op van eventuele getuigen. Dit kan van wezenlijk belang zijn bij de latere afwikkeling van de schade

Vul samen met de andere partij een schadeformulier in. Geef hierbij een volledige omschrijving van de aanrijding, zoals hoe het ongeval ontstond, de betrokken voertuigen en hun snelheid. Tegenwoordig zijn er ook apps voor de mobiele telefoon beschikbaar waarop u een schadeformulier kunt invullen. Met de app kunt u het formulier dan gelijk doorsturen naar uw verzekeraar.

 • Schakel indien nodig de politie in

politie na aanrijdingStap 3 van wat te doen na een aanrijding: schakel zo nodig de politie in. Het is niet altijd noodzakelijk om de politie in te schakelen als u een aanrijding heeft gehad. Neem in de volgende gevallen contact op met de politie:

  • U hebt een aanrijding gehad met een buitenlands voertuig
  • De betrokken auto’s kunnen niet meer rijden
  • Er zijn gewonden bij het ongeval
  • De andere partij is doorgereden na de aanrijding
  • U bent aangereden door een onverzekerde auto
  • U kunt het met de tegenpartij niet eens worden over de toedracht van het ongeval
  • Er is vermoedelijk sprake van drank- of drugsgebruik

Wat te doen na een aanrijding? Vermijd in ieder geval discussies met de tegenpartij over wie precies schuld heeft aan de aanrijding. Dit loopt vrijwel nooit ergens op uit en verergert de situatie alleen maar. Probeer in plaats daarvan zo kalm mogelijk met de tegenpartij te overleggen en de situatie objectief te beschrijven op het schadeformulier. Als er toch onenigheid met de tegenpartij ontstaat, kan de politie bemiddelend optreden.

Mocht de veroorzaker van de aanrijding proberen om de schade direct onderling te regelen, ga hier dan zeker niet op in. U moet altijd uw schade claimen bij de verzekeraar langs de juridische weg.

 • Schakel medische hulp in bij letsel

Stap 4 van wat te doen na een aanrijding: schakel bij letsel medische hulp in. Ga in geval van letsel direct naar de huisarts of de spoedeisende hulp. Beschrijf uw letsel zo nauwkeurig mogelijk en zorg tijdig voor de juiste medische hulp. Veelvoorkomend letsel na een aanrijding is een whiplash, pijn in nek en schouder, en breuken/kneuzingen.

 • Claim uw schade en schakel juridische hulp in

Stap 5 van wat te doen na een aanrijding: de afwikkeling van de schade. Als laatste is het van belang dat u uw letselschade claimt. Als de andere partij schuld had aan de aanrijding, moet hij ook al uw letselschade vergoeden. De juiste claim en een goede afwikkeling van het juridisch traject zorgt voor een maximale schadeloosstelling. Bent u bij de aanrijding gewond geraakt, dan kunnen u hierbij helpen.


Bent u al bij een aanrijding betrokken geweest en hebt u hierbij letsel opgelopen, dan kunt u direct contact opnemen met een letselschade-expert. Wij kunnen aangeven welke stappen u moet ondernemen en of wij u kosteloos van dienst kunnen zijn.


Kosten letselschade na een aanrijding

Naast materiële schade aan uw auto kan er dus ook sprake zijn van letselschade. Een accurate kostenraming van uw letselschade is een belangrijke stap en is soms ingewikkeld, omdat ook sprake kan zijn van toekomstige schade. Denk bij letselschade bijvoorbeeld aan:

 • Kosten voor medische behandelingen die niet 100% worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar
 • Schade als gevolg van gederfde inkomsten door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Bijkomende kosten voor hulpmiddelen, inschakelen van huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning

Naast deze kosten, kan het auto-ongeluk nog talloze andere schadeposten met zich mee brengen. Wij hebben jarenlange ervaring met het inventariseren van alle letselschade die een auto-ongeluk kan veroorzaken en zetten graag samen met u alles op een rij. U weet dan precies hoeveel letselschade u lijdt en welke verhaald kan worden.

Wat te doen na een aanrijding: schadevergoeding claimen en aansprakelijkheid

Letselschade kan hoog oplopen als u bent aangereden. Hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na een aanrijding is afhankelijk van uw situatie, van de aansprakelijkheid voor het ongeval en de gevolgen die het ongeluk voor u heeft.

Om schadevergoeding te claimen, moet de andere partij aansprakelijk worden gesteld. Als de ander 100% aansprakelijk is voor de aanrijding, dan krijgt u ook 100% van de letselschade vergoed. Ben u zelf deels aansprakelijk, bijvoorbeeld omdat u te hard reed, dan krijgt u ook uw letselschade maar deels vergoed. Hoeveel schadevergoeding u ontvangt is dus niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid letselschade, maar ook van de aansprakelijkheidsverdeling. Om achteraf beter te bepalen wie voor welk deel aansprakelijk is, dient het Europees Schadeformulier in te vullen nadat u bent aangereden. Hier komt de toedracht van het ongeluk in te staan.

Als u de letselschadejuristen van B&O Letselschade inschakelt, kunt u rekenen op een snelle en deskundige afwikkeling van uw letselschadeclaim. Wij behartigen uw belangen richting de verzekeraar van de wederpartij en zorgen dat u een zo hoog mogelijke schadevergoeding ontvangt.


Wij hebben al veel mensen bijgestaan bij het succesvol claimen van hun letselschade. Onze dienstverlening wordt hoog gewaardeerd: u kunt hier meer over bij onze klantervaringen.


Wat te doen na een aanrijding: juridische hulp

Heeft u een aanrijding gehad en wilt u graag onze juridische hulp inschakelen? Neem dan contact met ons op. Wij geven u een kosteloos en vrijblijvend advies. In veel gevallen is ook onze dienstverlening gratis: onze kosten verhalen wij op de aansprakelijke partij. Onze medewerkers vertellen u er graag meer over. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74