Aanrijdingen

Een aanrijding is altijd een vervelende aangelegenheid waarbij u tegen veel onduidelijkheden aanloopt. U heeft ongetwijfeld de nodige vragen over letselschade en aansprakelijkheid. Onze letselschade experts hebben voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Uiteraard staan wij u graag te woord indien u een andere vraag heeft of nadere informatie wilt omtrent de aanrijding. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie.

 • Wat te doen na een aanrijding?

  Als u betrokken bent geraakt bij een aanrijding is het zaak uzelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Bij letsel schakelt u medische hulp in en indien nodig ook de politie. Daarna is het belangrijk dat u bewijs verzamelt van de ontstane situatie. Aan de hand van dit bewijs kunt u letselschade claimen met behulp van een letselschade expert. Het indienen van de juiste claim en een goede afwikkeling van het gehele juridische traject zorgt voor een maximale schadeloosstelling.

  Nadere informatie over te nemen stappen na een aanrijding

 • Hoe moet ik een schadeformulier invullen na een aanrijding?

  U bent als automobilist verplicht om een Europees schadeformulier bij u te hebben. Na een aanrijding noteert u hierop alle gegevens van degenen die hierbij betrokken zijn. Daarnaast geeft u aan welke schade er is veroorzaakt en wat de precieze toedracht is geweest middels een situatieschets. Let u er op dat u en de andere partij alle gegevens goed leesbaar invullen en de oorzaak van de aanrijding duidelijk is weergegeven. Daarna moeten beide partijen het schadeformulier ondertekenen. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet worden ingeleverd bij de verzekeringsmaatschappij.

  Nadere informatie over het invullen van het schadeformulier

   

 • Wat moet ik na een aanrijding melden bij de autoverzekering?

  Iedere automobilist is verplicht om verzekerd rond te rijden, u moet minimaal een WA-verzekering afsluiten. U kunt bij een aanrijding melding doen bij de verzekeringsmaatschappij en de materiële schade verhalen. Een WA-verzekering geeft echter geen dekking op uw eigen letselschade. Het is verstandig u van te voren te verdiepen in de dekking die uw verzekering biedt en onder welke omstandigheden u letselschade kunt verhalen.
  In verband met bewijsvoering is het belangrijk dat u letselschade al in een vroeg stadium meldt bij de verzekeringsmaatschappij. Ons kantoor kan u helpen het ongeval bij de verzekeraar te melden, de berekening van de schade te maken en de claim in te dienen.

  Nadere informatie over schade melden bij de verzekering

 • Hoe kan ik schade verhalen na een aanrijding?

  Het middel om dat voor elkaar te krijgen, is aansprakelijkstelling. In een (aangetekende) brief geeft u bij de verzekeraar van de tegenpartij aan wat uw schade en letsel is en waarom de andere partij dit zou moeten vergoeden.
  De aansprakelijkstelling moet naar uw eigen verzekeringsmaatschappij of naar de veroorzaker gestuurd worden, dit hangt af van uw eigen verzekering. Het is wel zaak om de aansprakelijkstelling zo snel mogelijk na het auto-ongeluk te doen in verband met bewijsvoering. U kunt ons inschakelen (in plaats van een eventuele rechtsbijstandsverzekeraar) voor het indienen van uw schadeclaim. Wij doen dit gratis indien de andere partij inderdaad aansprakelijk gesteld kan worden.

  Nadere informatie over schade verhalen na een aanrijding

 • Hoeveel schadevergoeding krijg ik na een aanrijding?

  Dit is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt het beste zo snel mogelijk na een ongeluk een schadevergoeding claimen, aangezien het lange tijd kan duren voor er een vergoeding wordt uitgekeerd. Indien nodig, kunnen wij voor u een voorschot op de schadevergoeding claimen om de eerste kosten na een aanrijding te kunnen betalen.
  Na een aanrijding kunt u zowel materiële als immateriële schade verhalen bij de aansprakelijke partij. Ook de hoogte van smartengeld is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor de berekening hiervan en het indienen van de claim kunt u onze ervaren letselschade specialisten inschakelen.

  Nadere informatie over schadevergoeding na een aanrijding

 • Wie heeft schuld bij een aanrijding? Wie is er aansprakelijk?

  De schuldvraag is makkelijker te beantwoorden als het ongeval recent heeft plaatsgevonden. De schuldvraag bestaat altijd uit twee deelvragen, namelijk ‘Wie is er fout?’ en ‘Wie heeft schuld? of ‘Wie is aansprakelijk?’. Het antwoord op deze vragen hoeft niet eenduidig te zijn. Deze vragen moeten worden getoetst aan de wet om deze te kunnen beantwoorden. Het bewijsmateriaal is van groot belang bij de schuldvraag.

  Nadere informatie over schuld bij een aanrijding

 • Wat moet ik doen nu mijn kind is aangereden door een auto?

  Voetgangers en fietsers worden gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. In het geval van kinderen onder de 14 jaar gaat de wettelijke bescherming zelfs nog verder. Als iemand uw kind heeft aangereden dan is deze persoon voor 100% aansprakelijk. Kinderen onder de 14 jaar zijn namelijk nooit aansprakelijk voor hun letselschade. De aansprakelijke volwassene zal alle letselschade moeten vergoeden als hij uw kind heeft aangereden met de auto.

  Nadere informatie over een aanrijding met een kind

 • Ik ben van achteren aangereden, wat nu?

  Als u van achteren bent aangereden, dan is de andere partij vrijwel altijd aansprakelijk voor de letselschade. Let u er op dat bij een aanrijding van achteren sprake kan zijn van een whiplash. Laat u daarom altijd snel na het ongeval onderzoeken door een arts. Onze letselschade experts kunnen u vervolgens kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw schade bij de tegenpartij.

  Nadere informatie over een aanrijding van achteren

 • Ik ben aangereden in de file, wat nu?

  Als u van achteren bent aangereden, kunt u het beste zo snel mogelijk het schadeformulier invullen. Let u er op dat alle gegevens ingevuld worden en dat het formulier door beide partijen wordt ondertekend. Als u letsel heeft opgelopen, wordt dit in bepaalde gevallen vergoed door de veroorzaker, of zijn verzekeraar. Na een kop-staartbotsing is het verstandig om zo snel mogelijk bij uw huisarts langs te gaan. Het kan zijn dat uw klachten heeft of later ontwikkelt en dat ligt dan vast in uw medisch dossier. Dit is belangrijk voor latere bewijsvoering. Ook uw voertuig moet worden nagelopen op (verborgen) schade.
  Als u van achteren aangereden bent in de file, dan zal degene die u heeft aangereden vaak aansprakelijk zijn.

  Nadere informatie over aanrijding in de file

 • Aansprakelijkheid kop-staartbotsing. Wie is schuldig?

  Artikel 19 van de Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens bepaalt dat een automobilist altijd voldoende afstand moet houden op zijn voorganger. Als hij dat niet doet, en hij veroorzaakt daardoor een aanrijding met de voorliggende auto, dan is hij in principe aansprakelijk voor de schade. In de meeste gevallen is de achterop-rijder aansprakelijk voor de schade. Daarom kunnen de personen van de voorste auto kosteloos een letselschade specialist inschakelen om hun schadeclaim in te dienen en daarmee tot een maximale schadevergoeding komen.

  Nadere informatie over aansprakelijkheid bij een kop-staartbotsing

 • Wie is aansprakelijk bij een kettingbotsing?

  Bij een kettingbotsing botsen er 3 of meer auto’s op elkaar. In beginsel is de bestuurder die achterop de voorganger botst aansprakelijk voor de ontstane schade. Een automobilist moet namelijk altijd in staat zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Hierop zijn echter wel uitzonderingen te benoemen.

  Nadere informatie over aansprakelijkheid bij een kettingbotsing

 • Aangereden toen ik stilstond voor een stoplicht, wat nu?

  U kunt in dit geval al uw schade verhalen op degene die u van achteren heeft aangereden. Wees hierbij ook alert op whiplashklachten. Uw klachtenpatroon kan verband houden met de aanrijding en zal moeten worden meegenomen in de schadeclaim.

  Nadere informatie over een aanrijding bij stilstand

 • Aanrijding terwijl ik voorrang had, welke schade kan ik claimen?

  Omdat de bestuurder u geen voorrang heeft verleend, is hij wettelijk aansprakelijk voor de door u geleden schade. Hij heeft namelijk de verkeersregels overtreden. Is de tegenpartij volledig aansprakelijk voor uw letselschade, dan wordt 100% van uw schade vergoed. Afhankelijk van de ernst van de aanrijding en uw letsel kunt u schadevergoeding claimen voor alle schadeposten. Ook de kosten voor onze rechtsbijstand worden meegenomen in de claim waardoor onze bijstand voor u geheel kosteloos is.

  Nadere informatie over schade claimen na een aanrijding met voorrang

 • Aangereden op een kruispunt, wie is aansprakelijk?

  Bij deze vraag is het allereerst van belang om na te gaan hoe de verkeerssituatie op het kruispunt is geregeld. Zo is degene die door het rode verkeerslicht is gereden op een kruispunt met verkeerslichten, aansprakelijk. Als het kruispunt niet is uitgerust met verkeerslichten of verkeersborden, dan is er sprake van een gelijkwaardig kruispunt en gelden de normale verkeersregels. Degene die deze regels heeft overtreden, is dan de aansprakelijke partij.

  Nadere informatie over aansprakelijkheid na aanrijding op een kruispunt

 • Wie is aansprakelijk nu ik ben aangereden bij het oversteken van de weg?

  Als u als voetganger of fietser wordt aangereden door een motorvoertuig geniet u altijd wettelijke bescherming. Ongeacht wiens schuld de aanrijding is, de tegenpartij is vrijwel altijd voor minstens 50% aansprakelijk.

  Nadere informatie over een aanrijding bij oversteken

 • Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding met een lesauto?

  Rijschoolhouders zijn verplicht lesvoertuigen en inzittenden daarvan te verzekeren. Daardoor zal de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering over het algemeen de letselschade van de leerling en derden dekken na een ongeval. In een lesauto is de feitelijke bestuurder niet de juridische bestuurder. Na een ongeval met de lesauto, veroorzaakt door de leerling, zal de rekening meestal worden opgepakt door de verzekeraar van de rijschoolhouder. De rijinstructeur zal bij letselschade een beroep moeten doen op zijn eigen zorgverzekering.

  Nadere informatie over een ongeval met een lesauto

 • Wanneer meld ik een schade bij het Waarborgfonds?

  Het Waarborgfonds is er voor personen die schade hebben geleden door een motorvoertuig van een andere partij en niet bij de verzekeraar terecht kunnen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de dader is doorgereden na het ongeval of niet verzekerd is. Schade als gevolg van vandalisme wordt niet vergoed door het Waarborgfonds.

  Nadere informatie over schade melden bij het Waarborgfonds

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74