Aangereden op een kruispunt

In het kort

 • Dagelijks vinden er verkeersongevallen met letsel plaats. Een deel hiervan zijn aanrijdingen op een kruispunt. Zowel buiten als binnen de bebouwde kom komen aanrijdingen op een kruising voor.
 • De aansprakelijkheid is in sommige gevallen snel duidelijk. Indien iemand door rood licht heeft gereden ligt de aansprakelijkheid duidelijk bij deze partij. Op een gelijkwaardig kruispunt of een kruispunt met borden kan dit complexer zijn en is het verstandig de situatie vast te leggen door middel van foto's. Deze kunnen het aansprakelijk stellen van de tegenpartij onderbouwen.
 • Bent u aangereden op een kruispunt en wilt u uw letselschade claimen bij de aansprakelijke partij? Onze letselschadejuristen helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

De voorrangs- en verkeersregels zijn u duidelijk. Maar toch kan de verkeerssituatie op een rotonde of een kruising druk en chaotisch zijn. Hierdoor verloopt op dat moment het voorrang verlenen, door u of uw medeweggebruiker, niet helemaal goed met als gevolg een aanrijding. Wat moet u doen als u een verkeersongeval op een voorrangskruising krijgt, waarbij dit al dan niet uw schuld is? En hoe zit het dan met de aansprakelijkheid bij letselschade? De letselschade juristen van B&O Letselschade weten alle ins en outs en geven u advies.

Bent u aangereden op een kruispunt en vraagt u zich af wie aansprakelijk is? Neem dan vrijblijvend contact op met de deskundige en ervaren letselschadejuristen van B&O Letselschade. Aan de hand van uw verhaal kunnen wij u vertellen hoe het zit met aansprakelijkheid bij aanrijdingen op kruispunten. Indien een ander schuldig is aan de aanrijding, wordt alle letselschade die u heeft opgelopen vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij.


Zelf slachtoffer van aanrijding op kruispunt? In de meeste gevallen kunnen wij u geheel kosteloos van dienst zijn. Neem contact met ons op, zodat wij u vandaag nog kunnen voorzien van juridisch advies en rechtsbijstand.

Wij gaan direct voor u aan de slag

Wij staan bekend om onze persoonlijke aanpak

Complexe wetten en regels hoeft u niet te kennen

Juridische discussies hoeft u niet te voeren

Wij claimen het maximale


Aangereden op een kruispunt: voorrang of niet?

Het kan iedereen overkomen, want ook op kruispunten zit een ongeluk in een klein hoekje. Vooral op erg drukke en soms onoverzichtelijke kruisingen ontstaan vaak aanrijdingen. En wie wordt aangereden op een kruispunt wil natuurlijk weten wie aansprakelijk is. Wie moet de letselschade vergoeden die is ontstaan. Het zijn meestal lastige kwesties, omdat men vaak elkaar aanwijst als de schuldige.

Omdat niet alle kruispunten even duidelijk en overzichtelijk zijn, is het van belang te weten wanneer u voorrang heeft als u een kruispunt nadert. Of u als bestuurder voorrang heeft of moet verlenen, hangt af van waar u op dat moment op de weg rijdt. Bij de volgende situaties heeft u voorrang:

 • Bij een gelijkwaardige kruising als u van rechts komt
 • Op een voorrangsweg, te herkennen aan het bijbehorende verkeersbord. U heeft voorrang op alle bestuurders van andere wegen, ook als zij van rechts komen
 • Bij een gelijkwaardige kruising als u op een verharde weg rijdt en de andere bestuurder komt van een onverharde weg
 • Indien andere bestuurders van een in- of uitrit komen, ook als zij van rechts komen
 • Indien andere bestuurders van een woonerf komen met een hoogteverschil in de weg, ook als zij van rechts komen
 • Als u rechtdoor wil en de tegenligger wil afslaan
 • Bij verkeersdeelnemers die bijzondere manoeuvres uitvoeren, zoals keren, achteruit rijden of invoegen
 • Let op: op een gelijkwaardige kruising heeft een tram wel voorrang, ongeacht of deze van links of rechts komt. Voorwaarde hierbij is wel dat het kruispunt niet wordt geregeld door verkeerslichten, -borden of –tekens

Aansprakelijkheid bij aanrijding op kruising

Vooral op drukke kruispunten ontstaan vaak aanrijdingen, maar ook op kruisingen in de bebouwde kom komt dit met regelmaat voor.  Als u bent aangereden op een kruispunt en u heeft hierbij letselschade opgelopen, dan wilt u natuurlijk weten wie aansprakelijk is. Er is schade en letselschade ontstaan, wie moet deze vergoeden? In dit soort situaties komt het vaak voor dat men elkaar aanwijst als schuldige waardoor het een lastige kwestie kan worden.

Om na te gaan wie aansprakelijk is voor de aanrijding op een kruispunt, is het allereerst van belang om te kijken hoe de verkeerssituatie op de kruising is geregeld. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. De kruising wordt geregeld door stoplichten
 2. De kruising is voorzien van borden
 3. Een gelijkwaardig kruispunt

We zullen de verkeerssituaties hieronder nader toelichten.

Aangereden op kruispunt met stoplichten

Is een kruising voorzien van stoplichten en wordt u aangereden op dit kruispunt? Aansprakelijk is dan degene die door het rode licht heeft gereden. Nu komt het geregeld voor, bijvoorbeeld in de spits, dat het zo druk is op een kruising dat het verkeer vaststaat en dat beide auto’s met groen licht de kruising oprijden. Als u dan wordt aangereden op het kruispunt is degene aansprakelijk die van links komt. In dit geval geldt namelijk de hoofdregel: Verkeer van rechts heeft voorrang. Nu is het ook weer niet zo dat u zomaar de kruising op kunt rijden, omdat u van rechts komt, want u moet te allen tijde de automobilisten die zich op het kruispunt bevinden de gelegenheid geven de kruising te verlaten.

Aangereden op kruispunt voorzien van borden

Wie aansprakelijk is als u wordt aangereden op een kruispunt dat voorzien is van borden kan vaak door middel van foto’s worden aangetoond. Indien een aanrijding ontstaat, omdat een andere automobilist bijvoorbeeld een stopbord negeert waardoor u geen voorrang krijgt, is deze in beginsel aansprakelijk voor het ontstaan van de botsing. Bij een dergelijke aanrijding is het verstandig om foto’s te maken van de totale verkeerssituatie, dus ook van de verkeersborden. Leg dit bij voorkeur ook vast op het schadeformulier. Er kan bij deze situatie eveneens sprake zijn van medeschuld. Dit betekent dat wanneer u wordt aangereden op een kruispunt, u ook zelf deels aansprakelijk kunt zijn. U kunt dan ook maar een gedeelte van uw schade verhalen.

Aangereden op gelijkwaardig kruispunt

Indien een kruising niet is voorzien van borden en/of stoplichten dan gelden de normale verkeersregels. We spreken dan over een gelijkwaardig kruispunt. Dit houdt in dat bestuurders die van rechts komen voorrang hebben. Voorrang verlenen betekent dat bestuurders in staat worden gesteld ongehinderd hun weg te vervolgen. 

Bent u aangereden op een kruispunt en wilt u weten wie aansprakelijk is? Dan wordt als eerste gekeken of u wel of geen voorrang had. Als tweede wordt gekeken of u de andere bestuurder in staat heeft gesteld om zijn/haar weg ongehinderd te vervolgen. Het kan dus zo maar zijn dat u zich netjes aan de verkeersregels heeft gehouden, maar toch deels schuld hebt aan de aanrijding, omdat u de tegenpartij gehinderd heeft. Een voorbeeld van een dergelijke verkeerssituatie is dat u op de kruising niet geheel rechts voorgesorteerd kan staan, waardoor u een afslaande auto hindert. Wordt u door deze auto aangereden op het kruispunt, dan bent u deels aansprakelijk.

Bij aanrijdingen op kruispunten die niet door borden of stoplichten worden geregeld, ontstaan vaak de meeste misverstanden over het juist voorrang verlenen. Bent u aangereden op een gelijkwaardig kruispunt, dan is de vraag wie aansprakelijk is dus afhankelijk van de omstandigheden.

Aangereden op kruispunt: rechtsbijstand letselschade claim

Bent u aangereden op een kruispunt dan is de vraag wie aansprakelijk is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden zoals u kunt lezen. Wordt u met een dergelijke situatie geconfronteerd, dan kunt u in verhitte discussies terechtkomen. Het is daarom altijd verstandig om een gespecialiseerd letselschadebureau in te schakelen. 

Indien u contact opneemt met de letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade, weet u snel of u recht heeft op een schadevergoeding en welke schade u kunt claimen. 

Wij beschikken over de kennis en ervaring om maximaal resultaat te behalen. En wanneer blijkt dat de tegenpartij aansprakelijk is, is onze juridische rechtsbijstand voor u gratis. De tegenpartij dient dan namelijk ook onze kosten te vergoeden.


Aangereden op een kruispunt en weten wie aansprakelijk is? Neem vrijblijvend contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Wij komen graag bij u thuis om uw letselschadezaak te bespreken.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74