Smartengeld berekenen en claimen: hoe het werkt

In het kort

 • Smartengeld, ofwel een schadevergoeding voor immateriële schade, is een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen na een ongeval
 • Om een letselschadevergoeding en smartengeld te ontvangen, dient de tegenpartij aansprakelijk te zijn en dit te erkennen
 • U heeft recht op smartengeld (een vergoeding van uw emotionele schade) als u lichamelijk letsel oploopt door schuld van een ander. U heeft hier alleen recht op als u zelf slachtoffer bent
 • Pas bij een medische eindsituatie kan de hoogte van de smartengeldvergoeding berekend worden
 • Onze juridische bijstand bij letselschade is vrijwel altijd kosteloos
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wat is smartengeld?

Smartengeld, ofwel een schadevergoeding voor immateriële schade, is een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Het is een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan.


UITGELICHT

Smartengeld bij letselschade

Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Het is erg lastig deze schade in een bedrag uit te drukken. Toch is dit voor uitkering van smartengeld noodzakelijk. Daarbij is belangrijk te weten dat:

 • Het slachtoffer kan bij letselschade smartengeld claimen. Nabestaanden of familieleden kunnen dit sinds 1 januari 2019 ook. Dit heet affectieschade en kan alleen bij overlijden of zeer ernstig letsel. Daarnaast bestaat er ook nog de ‘shockschade’.
 • Over het algemeen kan gezegd worden dat in Nederland niet al te hoge bedragen smartengeld worden uitgekeerd, zeker in vergelijking met sommige andere landen
 • Het is erg belangrijk dat u zich bij het claimen van uw smartengeld laat bijstaan door een professional, zoals een letselschade advocaat of een letselschade expert
 • Wij dienen onze rekening rechtstreeks in bij de tegenpartij. Die is namelijk wettelijk verplicht de redelijke kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer te vergoeden; het kost u dus niets!

Factoren die van invloed zijn op de hoogte van het smartengeld zijn:

 • Leeftijd en geslacht van het slachtoffer
 • Duur van ziekenhuisopname of revalidatie
 • Het aantal en de ernst van medische ingrepen
 • Duur van het genezingsproces
 • Blijvende invaliditeit of andere beperkingen
 • Zichtbare verminking of littekens
 • Invloed van het letsel op werk of studie
 • Invloed van het letsel op hobby’s of andere vrijetijdsbestedingen

Smartengeld is slechts een onderdeel van de totale letselschade en is dus niet, zoals velen denken, iemands totale letselschadevergoeding. Naast smartengeld kunt u tevens al uw andere letselschade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Het gaat dan om alle extra kosten die u heeft moeten maken vanwege uw letsel en de kosten die u nog moet maken. Ook voor misgelopen inkomsten en/of nog mis te lopen inkomen kunt u een vergoeding krijgen. Het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding dient duidelijk onderbouwd te worden door uw letselschade jurist en meegenomen te worden in uw schadeclaim voor letselschadevergoeding.


Heeft u letselschade opgelopen en bent u benieuwd naar de verhaalsmogelijkheden? Bel ons dan of gebruik het contactformulier. Schakelt u ons in, dan:

 • Kost het u helemaal niets
 • Wordt u bijgestaan door een letselschadejurist
 • Is onze kwaliteit gewaarborgd door het keurmerk van het Register Letselschade

Om een letselschadevergoeding en smartengeld te ontvangen, dient de tegenpartij aansprakelijk te zijn en dit te erkennen. Dit valt in de praktijk niet altijd mee, omdat u te maken krijgt met een verzekeringsmaatschappij als tegenpartij. Het is daarom verstandig om bij letselschade contact op te nemen met onze deskundige letselschadejuristen en -experts. U kunt er dan op vertrouwen dat u krijgt waar u recht op heeft; wij claimen uiteraard een maximale schadevergoeding inclusief smartengeld.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

U heeft volgens de Nederlandse Wet recht op smartengeld (een vergoeding van uw emotionele schade) als u lichamelijk letsel oploopt door schuld van een ander. U heeft hier zelf recht op in alle gevallen van letselschade. Daarnaast heeft u recht op smartengeld als uw partner of kind iets ernstigs overkomt en zwaar letsel oploopt of zelfs overlijdt.

Smartengeld is bedoeld ter compensatie van:

 • Verdriet
 • Pijn
 • Verlies van levensvreugde

Berekenen smartengeldvergoeding

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is vaak een moeilijk en langdurig proces. Het gaat hier immers om niet direct zichtbare schade en is daarom niet eenvoudig vast te stellen in bedragen. Pas bij een medische eindsituatie kan de hoogte van de smartengeldvergoeding goed  berekend worden. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer er geen verbetering van het letsel mogelijk is of wanneer het letsel is genezen. 

Het is erg belangrijk dat u zich bij het claimen van uw smartengeld na een ongeval laat bijstaan door een professional, zoals een letselschade advocaat of een letselschade jurist. Deze beschikt over de nodige juridische, maar ook medische kennis. Zelf onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij is niet aan te raden.

Smartengeld claimen

Om smartengeld te claimen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, te weten:

 • Er is een aansprakelijke tegenpartij
 • Deze aansprakelijke tegenpartij heeft aansprakelijkheid erkend
 • Het letsel moet het gevolg zijn van het ongeval (bewijzen)
 • Er is sprake van een medische eindsituatie

De specialisten van ons kantoor nemen u al het werk uit handen en voeren namens u de discussie met de verzekeringsmaatschappij. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan smartengeld worden geëist. Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld wordt eerst gekeken naar uw persoonlijke smartengeld letselschade situatie. Er wordt onder meer gekeken naar:

 • Welk letsel u heeft opgelopen
 • De ernst van uw letsel
 • Bent u opgenomen in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum en voor welke duur?
 • De zwaarte en duur van uw medische behandelingen
 • De pijn die u heeft ervaren tijdens uw herstel
 • De totale duur van uw herstel
 • Uw leeftijd
 • De mate en duur van arbeidsongeschiktheid
 • Blijvende restbeperkingen
 • Kunt u hobby’s en/of uw favoriete sport nog uitoefenen?
 • De aanwezigheid van de zichtbare en blijvende gevolgen, zoals littekens en de gevolgen hiervan in uw relatie, sociale kring, op uw werk en tijdens uw vrijetijdsbesteding
 • In welke mate het letsel de ontwikkeling van uw toekomstige werkzame leven beperkt
 • De pijn die zult blijven houden in de toekomst
 • In hoeverre u afhankelijk bent van hulp van anderen

Het totaal van uw persoonlijke letselschade factoren leidt tot een bepaald bedrag aan smartengeld dat door de aansprakelijke tegenpartij aan u betaald moet worden. Hier leest u meer over smartengeld berekenen.


Wilt u weten of u voor vergoeding van smartengeld in aanmerking komt? Wij helpen u graag verder. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.


ANWB Smartengeldgids: Leidraad voor bepaling hoogte smartengeld

Alle gerechtelijke uitspraken over smartengeld in Nederland worden in de ANWB Smartengeldgids gebundeld en opgenomen op de website Smartengeld.nl. Als het gaat om smartengeld berekenen, geldt deze gids als uitgangspunt voor rechters, letselschadejuristen, aansprakelijkheidsverzekeraars, letselschade advocaten en letselschade experts. De rechter of de aansprakelijkheidsverzekeraar zal bij de berekening van smartengeld in eerste instantie naar uw persoonlijke situatie kijken. Deze wordt dan met een gelijksoortige case uit de ANWB Smartengeldgids vergeleken. De gids is opgedeeld in categorieën waarin alle letselschadebedragen per soort letsel staan vermeld. 

De categorieën zijn o.a.:

 1. Mishandeling
 2. Medische fout
 3. Ongeval
 4. Niet-letsel
 5. Voeging in strafproces

De soorten letsel waarin binnen iedere categorie onderscheid wordt gemaakt zijn:

De smartengeldbedragen variëren van € 200,– tot € 350.000,– . In vergelijking met omringende landen en de Verenigde Staten, zijn de smartengeldbedragen in Nederland niet royaal te noemen. Over het algemeen ervaren slachtoffers de bedragen als laag. Smartengeld is in ons land niet te vergelijken met de enorme bedragen die bijvoorbeeld in Amerika als vergoeding van de immateriële schade worden gegeven. Voor veel slachtoffers valt de hoogte van het smartengeld na een ongeval behoorlijk tegen. 

Voorbeelden hoogte smartengeld

Om u meer inzicht te geven in verschillende typen letsel en de bijbehorende vergoeding hebben wij hieronder enkele voorbeelden voor u op een rij gezet. Meer voorbeelden kunt u hier vinden. Of klik hieronder op onze links voor meer voorbeelden per categorie:

Voorbeeld 1) Smartengeld bij handletsel

Ongeval: Bedrijfsongeval
Letsel: Beschadigde pezen vinger
Hoogte smartengeld: € 2.000,00

Een 31-jarige werknemer raakt gewond tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij loopt handletsel op als gevolg van een ongeval met een slijptol. De pezen van zijn middelvinger raken flink beschadigd waardoor hij twee operaties heeft moeten ondergaan. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en zijn opgelopen handletsel en eist smartengeld. De man heeft nog maandenlang fysiotherapie moeten volgen en heeft gedurende lange tijd hinder ondervonden van zijn handletsel. Tot op de dag van vandaag heeft de man nog steeds een pijnlijke vinger bij bepaalde weersomstandigheden. Het gerechtshof kent de man een bedrag van € 2.000,00 aan smartengeld toe voor zijn handletsel.

Voorbeeld 2) Smartengeld bij gehoorschade en whiplashklachten

Ongeval: Aanrijding met letselschade
Letsel: Gehoorschade, whiplashklachten
Hoogte smartengeld: € 12.000,00

Een man raakt betrokken bij een aanrijding en loopt hierdoor letselschade op. Direct na het ongeval heeft de man last van oorsuizen, verminderd gehoor en duizeligheid. Er wordt een gehoorschade vastgesteld. Daarnaast heeft de man whiplashklachten, zoals vergeetachtigheid, hoofdpijn, innerlijke gespannenheid en heeft hij enkele malen een epileptische aanval gehad. De man eist smartengeld, omdat zijn oorletsel tot beperking in de communicatie op ieder niveau heeft geleid. Voor wat betreft zijn verminderde gehoor, is door een deskundige het percentage functionele invaliditeit op 16% vastgesteld. Het gerechtshof kent de man voor de letselschade aan zijn gehoor een bedrag van € 12.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 3) Smartengeld litteken onderbeen

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Beenletsel, beschadiging huid linkeronderbeen
Hoogte smartengeld: € 12.500,00

Bij een aanrijding loopt een man beenletsel op. De huid van zijn linkeronderbeen raakt ernstig beschadigd. Als gevolg hiervan ondergaat de man diverse ziekenhuisopnamen en operaties. Hierdoor is de man enige tijd arbeidsongeschikt en ondervindt hij diverse beperkingen bij zijn dagelijks leven. De man stelt de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk voor alle kosten die hij moet maken en voor het leed dat hem is aangedaan. Hij eist een letselschadevergoeding en smartengeld. Als gevolg van de verschillende operaties houdt de man zeer ontsierende littekens over op zijn linkeronderbeen. Daarnaast ervaart hij tevens pijnklachten aan dit onderbeen en zijn er voor zijn toekomstige beroepsuitoefening enkele blijvende beperkingen. Het gerechtshof kent de man voor zijn littekens en pijnklachten aan zijn been een bedrag van € 12.500,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 4) Smartengeld hersenletsel

Ongeval: Aanrijding fiets
Letsel: Hersenletsel, botbreuken en inwendige kneuzingen
Hoogte smartengeld: € 30.000,00

Een 16-jarige jongen wordt op zijn fiets aangereden en valt op zijn hoofd. Hij loopt als gevolg van het ongeval ernstig hersenletsel op, een botbreuk en diverse inwendige kneuzingen aan zijn longen en hart. Omdat door de aanrijding bij de jongen blijvend letsel is ontstaan, eist hij smartengeld voor het leed. De jongen is beperkt in zijn ontplooiingsmogelijkheden en kan geen loonvormende arbeid verrichten door zijn karakter- en gedragsstoornissen. Door zijn hersenletsel problemen als gevolg van de aanrijding kan de jongen tevens niet zelfstandig wonen en wordt hij beperkt in zijn mogelijkheden een gezin te stichten. De rechtbank kent een bedrag van € 30.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 5) Smartengeld bij voet- en knieletsel

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Knieletsel en gecompliceerde breuk rechterenkel
Hoogte smartengeld: € 9.000,00

Bij een aanrijding loopt een 30-jarige vrouw knieletsel op en aan haar rechterenkel een gecompliceerde breuk. Het gevolg is dat haar knieschijf instabiel raakt en zij een operatie moet ondergaan aan haar enkel. Na de operatie kan zij haar rechterbeen slechts matig beperkt gebruiken. De vrouw eist voor haar opgelopen voet- en knieletsel een schadevergoeding en smartengeld. Omdat de vrouw klachten houdt, volgt opnieuw een ziekenhuisopname en een tweede operatie. De vrouw kan helaas ook na deze tweede operatie haar rechterbeen maar in beperkte mate gebruiken bij lopen, staan, knielen, hurken, kruipen, klimmen, klauteren en traplopen. De rechtbank kent de vrouw voor haar voet- en knieletsel een bedrag van € 9.000,00 aan smartengeld toe.

Schakel juridische hulp in voor berekening smartengeld

Zoals gezegd is de berekening van smartengeld een ingewikkelde zaak. Wanneer u licht letsel (zoals bijvoorbeeld een week klachten) heeft opgelopen, kunt u zelf proberen de hoogte te berekenen en dit bij de tegenpartij te verhalen. Heeft u ernstiger letsel opgelopen en heeft dit meer gevolgen voor u? Dan is het echt sterk aan te raden om een letselschade expert in te schakelen voor de berekening en het claimen van uw smartengeld

De smartengeld berekening is maatwerk. Dit vergt specialistische en juridische kennis. Daarnaast is het wellicht ook niet verstandig om zelf te gaan discussiëren met de aansprakelijke tegenpartij (diens verzekeraar) over de hoogte van uw smartengeld, omdat juist bij de bepaling van deze vergoeding begrijpelijkerwijs emotionele gevoelens en gedachten bij u als slachtoffer een grote rol spelen.

Gratis juridische hulp bij smartengeld claimen

Een deskundig letselschadejurist van B&O Letselschade beschikt over de juiste kennis en weet precies hoe uw smartengeld berekend moet worden. Ook het claimen van al uw overige letselschade kunt u aan onze experts overlaten. Op grond van de wet is onze juridische bijstand bij letselschade vrijwel altijd kosteloos. Wanneer aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, worden namelijk ook onze kosten door de verzekeraar van de tegenpartij vergoed.


Wilt u meer informatie of gratis advies over smartengeld? Bel dan met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Wij bezoeken u graag aan huis!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74