Hoeveel smartengeld bij gehoorschade en oorletsel?

In het kort

  • Er worden jaarlijks duizenden uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij oorletsel en gehoorschade
  • Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij gehoorschade worden uitgekeerd
  • Indien de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor uw oorletsel of gehoorschade staan wij u geheel kosteloos bij
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Er worden jaarlijks duizenden uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij oorletsel en gehoorschade. Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij gehoorschade worden uitgekeerd. Houd er rekening mee dat de hoogte van het smartengeld altijd afhankelijk is van verschillende factoren en de berekening ervan maatwerk is. Onderstaande bedragen zijn daarom een indicatie, maar kunnen per letselschadezaak erg uiteen lopen. U kunt op onze website nog meer voorbeelden van smartengeld vinden.

Voorbeeld 1) Smartengeld bij gehoorschade

Ongeval: Langdurige blootstelling aan een te hoog geluidsniveau
Letselschade: Gehoorbeschadiging
Hoogte smartengeld: € 10.000,00

Een werknemer staat gedurende lange tijd bloot aan te hoge geluidsniveaus. Het gevolg is dat hij hierdoor letselschade aan zijn oor oploopt. De gehoorbeschadiging heeft een grote impact op het leven van de man. Deze heeft voortdurend pijn en last van ruis. De man stelt dan ook dat zijn werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht heeft voldaan, stelt hem aansprakelijk en eist smartengeld.

De rechter stelt eveneens dat de werkgever zijn zorgplicht onvoldoende in acht heeft genomen. Zo heeft hij geen specifieke maatregelen genomen om gehoorschade te voorkomen, bijvoorbeeld door het uitdelen van oordoppen of het plaatsen van plexiglasschermen. Daarnaast heeft hij ook geen metingen ten aanzien van de geluidbelasting of andere gehooronderzoeken uit laten voeren om te voorkomen dat zijn werknemers gehoorletsel op zouden lopen. De rechter kent de werknemer een bedrag van € 10.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 2) Smartengeld gehoorschade

Ongeval: Aanrijding met letselschade
Letsel: Gehoorschade, whiplashklachten
Hoogte smartengeld: € 12.000,00

Een man raakt betrokken bij een aanrijding en loopt hierdoor letselschade op. Direct na het ongeval heeft de man last van oorsuizen, verminderd gehoor en duizeligheid. Er wordt een gehoorschade vastgesteld. Daarnaast heeft de man whiplashklachten, zoals vergeetachtigheid, hoofdpijn, innerlijke gespannenheid en heeft hij enkele malen een epileptische aanval gehad. De man eist smartengeld, omdat zijn oorletsel tot beperking in de communicatie op ieder niveau heeft geleid. Voor wat betreft zijn verminderde gehoor, is door een deskundige het percentage functionele invaliditeit op 16% vastgesteld. Het gerechtshof kent de man voor de letselschade aan zijn gehoor een bedrag van € 12.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 3) Smartengeld oorletsel

Ongeval: Gebeten in oor door hond
Letsel: Litteken oor
Hoogte smartengeld: € 5.080,00

Tijdens het buitenspelen wordt een jongetje in zijn oor gebeten door een hond waardoor hij oorletsel oploopt. Het jongetje wordt direct voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Met zijn oor is het goed gekomen, alleen heeft hij wel voor de rest van zijn leven een lelijk litteken aan het bijtincident overgehouden. Zijn ouders claimen smartengeld, omdat het litteken in zijn latere leven kan zorgen voor onzekerheid over zijn uiterlijk. Bovendien is de jongen zo geschrokken van het ongeval waarbij hij oorletsel heeft opgelopen dat hij sindsdien ook een angststoornis voor honden heeft gekregen. De rechter neemt in de bepaling van de letselschadevergoeding vooral de geleden schade en de nog te gaan lijden schade mee. Hij kent een bedrag van € 5.080,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 4) Smartengeld bij oorletsel als gevolg van lawaaischade

Ongeval: Dagelijks veel lawaai
Letsel: Gehoorschade
Hoogte smartengeld: € 21.393,00

Een monteur werkt op de montage afdeling van een zaagfabriek. Hij voert zijn werkzaamheden uit direct naast de zaagafdeling, waardoor hij dag in dag uit in veel lawaai staat te werken. Zijn werkgever neemt geen maatregelen om veiligheidsmiddelen ter beschikking te stellen of de monteur zijn werkzaamheden elders uit te laten voeren. Na enige tijd krijgt de man ernstig oorletsel met voortdurende oorsuizingen en verlies aan gehoor tot gevolg. Deze gehoorschade heeft een dusdanige invloed op zijn leven dat hij smartengeld eist. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het ontstane oorletsel. De werkgever heeft niet voldaan aan zijn zorgplicht. De medewerker krijgt te kampen met slaapproblemen en raakt uiteindelijk nagenoeg arbeidsongeschikt. De rechter kent de man voor deze lawaaischade met oorletsel tot gevolg een bedrag van € 21.393,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 5) Smartengeld bij gehoorschade

Ongeval: Aangereden op de fiets
Letsel: Oorletsel
Hoogte smartengeld: € 15.234,00

Een man rijdt dronken op zijn fiets tegen het verkeer in en heeft ook zijn fietsverlichting niet aan. Een automobilist ziet de man te laat en rijdt hem aan. De man valt en loopt als gevolg van de aanrijding oorletsel op. De gehoorschade is blijvend. De man zal door dit ongeval altijd verlies van gehoor houden. Hij eist smartengeld van degene die hem heeft aangereden, mede ook omdat hij door de aanrijding en de behandelingen van zijn oorletsel een half jaar met zijn studie achterloopt. In Nederland hebben fietsers extra bescherming. De rechter bepaalt dat de man voor de helft zelf schuld heeft aan het ongeval. De bestuurder is zodoende voor de gehoorschade van de fietser voor de helft aansprakelijk. De rechter kent de fietser een bedrag van € 15.234,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 6) Smartengeld letselschade oorletsel

Ongeval: Medische fout
Letsel: Ernstig verlies aan gehoor
Hoogte smartengeld: € 71.559,00

Een aanstaande moeder krijgt tijdens haar zwangerschap een urineweginfectie. Om dit probleem te verhelpen krijgt zij een medicijn voorgeschreven. Dit medicijn is echter terechtgekomen bij de ongeboren baby. Bij de geboorte blijkt het kindje gehoorschade te hebben, nagenoeg doof aan beide oren. Het oorletsel betekent een grote aantasting op het leven, zowel psychisch als sociaal. De ouders stellen de arts dan ook aansprakelijk voor de medische fout en het leed dat hij heeft veroorzaakt. Zij eisen een letselschadevergoeding en smartengeld. In de bepaling van het bedrag aan smartengeld stelt de rechter dat voor de persoon de gevolgen van zijn gehoorschade, de nog te lijden schade enorm groot zijn. Hij kent daarom een bedrag van € 71.559,00 aan smartengeld toe.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74