Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 270 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Smartengeldgids: de hoogte van smartengeld berekenen bij letselschade

smartengeldgidsEen ongeval waarbij letsel wordt opgelopen kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer. De klap komt niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk hard aan. Bovendien kan het letsel leiden tot beperking van dagelijkse activiteiten als sport, werk en hobby’s. Als een ander aansprakelijk is voor het letsel, kan een vergoeding voor de pijn en het verdriet worden geclaimd. Dit wordt smartengeld genoemd. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen wordt in Nederland als leidraad de Smartengeldgids gebruikt. Dit handboek wordt jaarlijks door de ANWB uitgegeven en bevat uitspraken van Nederlandse rechters over de hoogte van vergoedingen van immateriële schade, oftewel smartengeld.

Smartengeldgids leidraad hoogte smartengeld

De Smartengeldgids van de ANWB wordt ook wel het Smartengeldboek genoemd en is een belangrijke houvast in het bepalen van de juiste hoogte smartengeld bij letselschade. Het ANWB Smartengeldboek is onmisbaar voor de letselschadepraktijk, omdat het een overzicht van vergelijkbare uitspraken biedt. Het geeft op die manier een aanknopingspunt voor onderhandelingen tussen belangenbehartigers van het slachtoffer en de aansprakelijke tegenpartij of zijn verzekeraar. Uiteraard is iedere persoon en ieder ongeval uniek maar de uitspraken bieden, zoals gezegd, wel een bandbreedte qua bedragen inzake smartengeld.

Wat is smartengeld?

In principe kan de aansprakelijke enkel gehouden worden de materiële schade van het slachtoffer te vergoeden. Alleen wanneer de wet dit uitdrukkelijk voorschrijft, kan ‘ander nadeel’ gevorderd worden.

Smartengeld is een vergoeding voor ‘ander nadeel’ in de vorm van pijn, verdriet of gederfde levensvreugde. Het recht op smartengeld is wettelijk geregeld in artikel 6:101 lid 1 sub b BW. De vergoeding van smartengeld komt bovenop de schadevergoeding voor materiële schade.

Lees meer over smartengeld bij letselschade in ons blog: Smartengeld bij letselschade: zo weet u op welke bedrag u recht heeft

Wanneer recht op smartengeld?

Op grond van artikel 6:106 BW kan alleen smartengeld worden gevorderd als sprake is van geestelijk en/of lichamelijk letsel.

Smartengeld wordt het meest toegekend bij lichamelijk letsel. Denk aan het verlies van een oog, een ledemaat of het oplopen van zichtbare littekens. Naast materiële schade, hebben deze gevallen ook immateriële schade tot gevolg. Men kan bijvoorbeeld bang worden uit huis te gaan of de levensvreugde kan verminderd zijn.

Over het algemeen vindt men de hoogte van het smartengeld in Nederland erg laag. Het hoogst toegekende bedrag aan smartengeld bedraagt € 150.000,– (lees hier de rechterlijke uitspraak).

Ook als het slachtoffer géén lichamelijk, maar alleen geestelijk letsel opliep, kan soms aanspraak worden gemaakt op smartengeld.

Hoogte uitkering smartengeld

Bij de bepaling van het bedrag aan smartengeld wordt gekeken naar een heleboel omstandigheden. Naast natuurlijk het letsel, zijn onder andere de volgende factoren van belang:

  • Leeftijd slachtoffer
  • Duur genezingsproces of ziekenhuisopname
  • Looptijd letsel
  • Mate van pijn
  • Eventuele blijvende beperkingen voor de toekomst
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Gederfde levensvreugde

Elk geval wordt apart beoordeeld. Om een idee te krijgen kan de Smartengeldgids geraadpleegd worden. Hierin staan rechterlijke uitspraken, waarbij de omvang van het letsel en de gevorderde en toegewezen bedragen aan smartengeld worden beschreven.

Gratis berekening smartengeld

Het is af te raden zelf de hoogte van uw smartengeld te berekenen. Op grond van de Smartengeldgids kan een idee gekregen worden over de hoogte van een eventuele uitkering, maar de berekening van smartengeld is specialistenwerk. Er is veel kennis en ervaring is vereist om smartengeld te berekenen.

Wij kunnen smartengeld voor u berekenen. In de meeste gevallen is onze dienstverlening gratis. Neem vandaag nog contact op voor de mogelijkheden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen