Arbeidsongeschikt door PTSS

In het kort

 • Een bedrijfsongeval is een traumatische gebeurtenis en kan leiden tot een chronische posttraumatische stressstoornis (PTSS). De klachten maken het vaak lastig om te werken en kunnen leiden tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.
 • Indien de PTSS een gevolg is van een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen.
 • Onze letselschadejuristen hebben ervaring met vergelijkbare zaken en helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. Bij aansprakelijkheid van uw werkgever is onze hulp gratis.
 • Wilt u meer weten over schadevergoeding voor letselschade door PTSS? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een bedrijfsongeval of een verkeersongeval is een traumatische gebeurtenis. Afgezien van het lichamelijke herstel, zal een slachtoffer ook geestelijk moeten genezen van een ongeval. In sommige gevallen houdt iemand hier een chronische posttraumatische stressstoornis aan over. Dit is een angststoornis die normaal functioneren haast onmogelijk maakt. Mensen met een posttraumatische stressstoornis zijn prikkelbaar, hebben concentratieproblemen en reageren soms erg heftig op hun omgeving. Werken is vaak een onmogelijke opgave waardoor iemand, tijdelijk of voor langere tijd, arbeidsongeschikt raakt. In veel gevallen kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding of smartengeld. Dit hangt af van verschillende factoren. In dit artikel vertellen wij u daar meer over.

Posttraumatische stressstoornis

Een posttraumatische stressstoornis kan een enorme invloed hebben op uw leven. B&O Letselschade is een laagdrempelige belangenbehartiger die u adviseert en bijstaat bij letselschade. Oók bij een posttraumatische stressstoornis. B&O Letselschade kent de problemen waarmee u dagelijks worstelt: twijfels over uw herstel, vragen over de vergoeding van medische kosten, arbeidsongeschiktheid en een onzekere toekomst. Met onze specialisten kunt u vertrouwen op een correcte afwikkeling van uw letselschade. Wij waken over uw belangen zodat u zich kunt concentreren op uw genezing.

Hebt u letselschade door schuld van een ander? In dat geval kunnen wij u vaak gratis bijstaan. Bel 085 – 877 17 74 voor een gesprek met een specialist.

Wat is PTSS?

Posttraumatische stressstoornis, oftewel PTSS, is een aandoening die in toenemende mate wordt gesignaleerd na een trauma. Het is een verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een ingrijpende en traumatische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval of een bedrijfsongeval. In het geval van PTSS betekent dit dat het slachtoffer psychische klachten heeft, omdat het slachtoffer de traumatische gebeurtenis niet (goed) heeft kunnen verwerken. Er is niet één bepaalde oorzaak die ten grondslag ligt aan PTSS. Veel mogelijke gebeurtenissen kunnen hieraan voorafgaan.

De meeste slachtoffers die iets dergelijks overkomt, kunnen de schokkende gebeurtenissen zelf of met steun van de omgeving goed verwerken, maar een klein deel van hen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis.Posttraumatische stressstoornis moet worden vastgesteld door een deskundige, meestal een psychiater. Er is dan sprake van allerhande symptomen, waaronder lichamelijke en psychische klachten. Men spreekt van PTSS als de symptomen langer duren dan een maand.

Symptomen van PTSS

Als u PTSS oploopt,  kan dit zich uiten in veel verschillende soorten symptomen. Veel voorkomende symptomen van PTSS zijn:

 • Herbelevingen
 • Slecht slapen
 • Extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels
 • Sombere en depressieve buien
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Irritaties
 • Hevige schrikreacties

Voor PTSS is er niet slechts één behandelmethode. Dit hangt geheel af van de persoon, de traumatische gebeurtenissen en het verwerkingsproces dat nodig is om de klachten te verminderen. Welke behandelmethode dan ook geschikt is voor u, het belangrijkste is dat u de tijd neemt om het trauma te verwerken. De drie meest gebruikte behandelmethodes zijn:

Aansprakelijkheid PTSS door bedrijfsongeval

Als u PTSS heeft naar aanleiding van een ongeval, kan degene die aansprakelijk is hiervoor ook aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het ongeval. Dit geldt dus ook voor uw PTSS-klachten. Wanneer er sprake is van trauma als gevolg van een bedrijfsongeval dan is mogelijk uw werkgever aansprakelijk. Van een werkgever wordt in het kader van zijn zorgplicht namelijk verwacht dat hij het ontstaan van PTSS dient te voorkomen. Ontbreekt het bij uw werk aan een goed plan ter voorkoming hiervan, dan kan uw werkgever mogelijk aansprakelijk gesteld worden.

Een posttraumatische stressstoornis kan ook ontstaan als gevolg van een (ernstig) verkeersongeval. In dat geval kan de veroorzaker en aansprakelijke partij van het verkeersongeval aansprakelijk worden gesteld voor uw psychische klachten.

Onbegrip bij posttraumatische stressstoornis

Het hebben van een posttraumatische stressstoornis stuit vaak op veel onbegrip. Fysiek is er niets te zien aan het slachtoffer. Toch is arbeidsongeschiktheid vaak een gevolg van deze stressstoornis. Slapeloosheid, nachtmerries en het voortdurend herbeleven van een ongeluk putten het slachtoffer fysiek uit. Een posttraumatische stressstoornis kan behoorlijke letselschade veroorzaken. De medewerkers van B&O Letselschade zijn bekend met het ziektepatroon. Zij brengen uw schade in kaart en verhalen deze bij de verantwoordelijke partij. Met B&O Letselschade krijgt u waar u recht op heeft.

Schadevergoeding bij PTSS

Voor de behandeling van PTSS zijn de meeste mensen verzekerd via hun ziektenkostenverzekering. In de meeste gevallen zal het eigen risico worden aangesproken, maar dit zijn kosten die uw letselschade jurist voor u zal verhalen op de aansprakelijke partij. Daarnaast wordt de diagnose ook meegenomen in een claim voor smartengeld, oftewel uw immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Het is erg lastig deze schade in een bedrag uit te drukken. Toch is dit voor uitkering van smartengeld noodzakelijk. De letselschade juristen van B&O Letselschade doen dit zorgvuldig voor u en zorgen dat alle schadeposten worden meegenomen in de schadevergoeding waar u recht op heeft bij PTSS.

Wij behandelen uw zaak professioneel, persoonlijk en betrokken. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen en zorgen voor een optimale behartiging van uw belangen. Bang voor hoge kosten hoeft u trouwens niet te zijn. Wij dienen onze rekening rechtstreeks in bij de tegenpartij. Die is namelijk wettelijk verplicht de redelijke kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer te vergoeden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74