Bedrijfsongeval eigen risico

In het kort

  • Als u letselschade oploopt kunt u te maken krijgen met ziektekosten. Hieronder valt ook uw bijdrage van het eigen risico.
  • Indien uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval moet uw werkgever ook de bijdrage van het eigen risico vergoeden. Een werkgever is hier vaak voor verzekerd via een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Onze letselschadejuristen kunnen u helpen met de berekening van uw ziektekosten en andere kosten om zo een schadevergoeding in te dienen bij uw werkgever.
  • Wil u hulp bij het afhandelen van uw bedrijfsongeval? Of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Ongeval op werk: wie betaalt eigen risico?

Moet u bij een bedrijfsongeval zelf uw eigen risico betalen? Het slachtoffer van een bedrijfsongeval kan in principe van zijn of haar werkgever een schadevergoeding vorderen. In het geval van een succesvolle vordering betekent het dat de werkgever aansprakelijk is en dus de kosten van uw letselschade na een bedrijfsongeval betaalt. Dit geldt ook voor uw eigen risico van uw zorgverzekering.

Werkgevers beschermen zich hier doorgaans tegen door een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten. In dat geval vergoedt de verzekeraar de kosten van uw arbeidsongeval en de gevolgen daarvan. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever en de hulp van een letselschade jurist in te schakelen.


Onze ervaren letselschadejuristen weten niet alleen de volledige ziektekosten in te schatten, ook toekomstige kosten en schade door het ongeval rekenen zijn door in de schadeclaim. Neem contact met ons op voor een correcte berekening van uw schadevergoeding!UITGELICHT

Als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan krijgt u zonder uitzondering te maken met ziektekosten. Want hoe zit het met de kosten bij een bedrijfsongeval van de eigen risico van uw zorgverzekering?

Aangezien werkgevers bij de meeste bedrijfsongevallen aansprakelijk zijn, kunt u een schadevergoeding voor uw ziektekosten claimen bij uw werkgever. Dit geldt ook voor uw bijdrage van het eigen risico die u mogelijk kwijt bent door een bedrijfsongeval. U kunt de hulp van een letselschade expert inroepen om uw ziektekosten vast te stellen en een schadevergoeding in te dienen bij uw werkgever. 


Werkgever altijd aansprakelijk bij een ongeval op het werk?

De eerste vraag die bij slachtoffers van een bedrijfsongeval naar boven komt, is meestal de vraag of hun werkgever aansprakelijk is. In beginsel is de werkgever inderdaad aansprakelijk voor letselschade bij een bedrijfsongeval. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat werknemers hun werkzaamheden goed en veilig uit kunnen oefenen, zonder dat zij daarbij letsel of andere schade oplopen.

Indien een werknemer toch letsel oploopt tijdens de uitoefening van zijn werk, dan is de werkgever niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Heeft de werkgever alle benodigde maatregelen genomen en tevens toezicht gehouden op de naleving, dan is hij niet aansprakelijk voor het ongeval en hoeft hij ook geen schadevergoeding te betalen.

De werkgever kan proberen aan te tonen dat een werknemer zelf aansprakelijk is wanneer roekeloosheid of opzet het ongeval op het werk heeft veroorzaakt. Kortom, in de meeste gevallen is een werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, maar zeker niet in alle gevallen. Wij helpen u bij de vraag of uw werkgever al dan niet aansprakelijk is voor uw letselschade.


Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is de rechtsbijstand van ons letselschadebureau gegarandeerd kosteloos. Contact ons voor de mogelijkheden!


Kosten eigen risico na een bedrijfsongeval?

U kunt ziektekosten claimen na een bedrijfsongeval als uw werkgever de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval heeft erkend. Alle medische kosten waarmee u te maken krijgt na het ongeval op uw werk die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, kunt u verhalen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het eigen risico
  • Ziekenhuisopname (daggeldvergoeding)
  • Opname in een revalidatiecentrum
  • Medicijnen
  • Behandelingen van een fysiotherapeut of ander medisch specialist

Het gaat dus om alle ziektekosten, die u kunt claimen na bedrijfsongeval, die uw verzekeraar niet vergoed, ook uw kosten eigen risico! Bewaar alle medische nota’s, zodat deze in de schadeberekening kunnen worden opgenomen.

Letsel na bedrijfsongeval

Het letsel dat u oploopt door een bedrijfsongeval kan variëren van een gekneusde pols tot een geamputeerd been. De aard en de ernst van letselschade door een bedrijfsongeval is vaak gerelateerd aan de sector waarin u werkt. Zo komt een val van grote hoogte vaak voor in de bouw en komt een whiplash vaak voor bij beroepen waar men zich een groot deel van de dag in het verkeer begeeft. Met name bij whiplash klachten is het niet altijd eenvoudig om het verband tussen uw letsel en het bedrijfsongeval aan te tonen. Ons letselschadebureau kan u helpen met het erkennen van uw letselschade zodat u de schadevergoeding voor uw ziektekosten ontvangt waar u recht op heeft. 

Bedrijfsongeval eigen risico ziektekostenverzekering

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen of in behandeling moet bij een fysiotherapeut, dan moet u eerst het eigen risico van uw ziektekostenverzekering betalen. Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade na een bedrijfsongeval, dan zijn ook de kosten van uw eigen risico voor rekening van uw werkgever. U zou deze kosten immers niet maken als u geen letselschade had opgelopen door het bedrijfsongeval.

De vergoeding van het eigen risico kan echter wel onderwerp van discussie zijn bij het bepalen van de hoogte van uw schadevergoeding. De verzekeraar van uw werkgever kan namelijk beargumenteren dat u door andere ziektekosten in hetzelfde kalenderjaar ook te maken zou hebben met het eigen risico. Daarnaast is het mogelijk dat u vrijwillig heeft gekozen voor een hoger eigen risico om een lagere premie per maand te betalen. Ook dit kan een argument zijn voor de verzekeraar om niet het volledige eigen risico te vergoeden.

Hulp van letselschade jurist bij betaling ziektekosten

Door uw belangen te laten behartigen door ons letselschadebureau na een bedrijfsongeval voorkomt u dat u alleen staat tegenover een ervaren verzekeraar. Wij zullen erop staan dat de werkgever alle ziektekosten vergoedt die het gevolg zijn van het bedrijfsongeval, inclusief het eigen risico. Als uw werkgever namelijk aansprakelijk is, dan hoeft u uw ziektekostenverzekeraar niet aan te spreken. Uw werkgever kan uw ziektekosten namelijk rechtstreeks betalen aan de medische specialisten zodat er geen discussie hoeft te bestaan over uw eigen risico.

Toekomstige ziektekosten claimen

Misschien raakt u blijvend arbeidsongeschikt na een bedrijfsongeval en kampt u voor de rest van uw leven met pijn en heeft u blijvend medische zorg nodig. In dit geval kunt u ook de toekomstige ziektekosten claimen bij de aansprakelijke partij. Afhankelijk van uw specifieke klachten maken wij samen met een medisch specialist een schatting van de ziektekosten die u in de toekomstig nog zult maken. Hierbij kunt u denken aan fysiotherapeutische behandelingen of een jaarlijkse ruggenprik bij een chronisch whiplash syndroom.

Het is echter onmogelijk om rekening te houden met alle ziektekosten in de toekomst. De toekomst is immers niet te voorspellen. In dit geval kunnen wij er bij de verzekeraar op aandringen om een risicoclausule op te stellen. Dit wil zeggen dat u bij medische complicaties of een verergering van uw klachten in de toekomst aanspraak kunt maken op een aanvullende vergoeding van uw ziektekosten. Om op basis van de risicoclausule nieuwe ziektekosten te claimen in de toekomst zult u echter wel aannemelijk moeten maken dat de complicaties of de verergering van de klachten een gevolg zijn van het bedrijfsongeval.


De letselschade juristen van B&O Letselschade houden niet alleen rekening met uw gemaakte onkosten, maar ook met toekomstige schade als gevolg van het bedrijfsongeval. Neem vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie!


Juridische hulp bij claimen ziektekosten

Het claimen van een schadevergoeding heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. U moet de verzekeraar ervan overtuigen dat de ziektekosten een direct gevolg zijn van het bedrijfsongeval. Bij een whiplash na een verkeersongeval kan dit een behoorlijke uitdaging zijn, omdat de klachten zeer uiteenlopend zijn en door verzekeraars regelmatig als vaag en ongegrond worden verklaard. Ook als uw herstelperiode niet te overzien is, is het van belang dat u ook in de toekomst gedekt wordt voor uw ziektekosten.

Om te voorkomen dat u overrompeld wordt door een ervaren verzekeraar die u vervolgens met een te lage schadevergoeding naar huis stuurt, kunt u de juridische hulp van ons letselschadebureau inschakelen. Wij helpen u met de onderhandelingen met uw werkgever en diens verzekeraar zodat u nu en in de toekomst verzekerd bent van de medische hulp die u nodig heeft. Wij claimen maximale schadevergoeding bij letselschade na een bedrijfsongeval. Juridische hulp na een bedrijfsongeval is gratis als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade.

B&O Letselschade

B&O Letselschade is een erkend letselschadebureau dat het keurmerk van het Register Letselschade draagt. Dit betekent dat u verzekerd bent van professionele rechtsbijstand van ervaren en deskundige letselschade experts die voor uw belangen opkomen. Neem vandaag nog contact op met B&O Letselschade voor gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand bij letselschade door een bedrijfsongeval.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74