Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen werkgever na bedrijfsongeval

In het kort

  • U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade
  • Uw werkgever heeft doorgaans een bedrijfsongevallenverzekering waar hij aanspraak op kan maken
  • Het is altijd verstandig om uw werkgever per aangetekende brief aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. Zeker als u te maken krijgt met enige vorm van letsel of andere schade
  • U kunt de voorbeeldbrief gebruiken om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Het is echter raadzaam om hiervoor een letselschadejurist in te schakelen. Het houdt namelijk niet op bij het versturen van een aansprakelijkstelling
  • Onze hulp kost u helemaal niets: de verzekering van uw werkgever zal bij het erkennen van aansprakelijkheid ook de kosten van onze rechtsbijstand vergoeden
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Heeft u een ongeluk onder werktijd gehad? U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade. Ook als u onhandig of onoplettend bent geweest.

Uw werkgever heeft doorgaans een bedrijfsongevallenverzekering waar hij aanspraak op kan maken. Uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade kan desalniettemin een complexe zaak zijn. Zeker als u bij het bedrijfsongeval blijvend letsel heeft opgelopen. Hierdoor wordt uw inkomen mogelijk minder en wordt u geconfronteerd met hoge medische kosten. Omdat de toedracht van het ongeluk moet worden bewezen en ook uw letselschade met stukken moet worden onderbouwd, is het verstandig op al in een vroeg stadium een letselschade-expert te benaderen.


Uw werkgever aansprakelijk stellen? Onze rechtsbijstand kost u niets!

√ Kosteloze bijstand van een letselschadejurist

√ Volledig gespecialiseerd in verkeers- en bedrijfsongevallen

√ Schadevergoeding die recht doet aan uw situatie

Neem contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Aansprakelijk stellen werkgever, hoe doe ik dat?

U bent betrokken geweest bij een ongeluk onder werktijd en u vraagt zich af “wat te doen na een bedrijfsongeval?”. Uw werkgever is allereerst verplicht om arbeidsongevallen met letsel, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg, te melden bij de Arbeidsinspectie. Een inspecteur zal onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder het ongeluk plaatsvond. Het is daarnaast altijd verstandig om uw werkgever per brief aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. Zeker als u te maken krijgt met enige vorm van letsel of andere schade. U dient dit schriftelijk en liefst zo snel mogelijk na het ongeluk te doen. Deze brief is in feite een aansprakelijkstelling. Onderaan deze tekst vindt u een voorbeeldbrief voor het aansprakelijk stellen van schade aan het bedrijf waar u werkzaam voor bent.

Zelf aansprakelijk stellen met voorbeeldbrief?

Uiteraard kunt u de voorbeeldbrief gebruiken om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Het is echter raadzaam om hiervoor een letselschadejurist in te schakelen. Het houdt namelijk niet op bij het versturen van een aansprakelijkstelling. Vaak ontstaat hierna discussie over de toedracht en aansprakelijkheid, of wordt de hoogte van de letselschade betwist. Voor een correcte afwikkeling van letselschade is het van belang dat alle stappen op de juiste manier zijn gezet.

Wij zijn gespecialiseerd in de afwikkeling van bedrijfsongevallen en daarmee het aansprakelijk stellen van werkgevers. In dit traject van schadeafwikkeling wordt secuur omgegaan met de relatie tussen u en uw werkgever. De insteek is altijd dat het nog mogelijk is om weer in uw huidige functie terug te keren, zonder dat de arbeidsrelatie is verstoord. De schadeafwikkeling verloopt via de verzekering van uw werkgever, waardoor deze laatste er in feite weinig last van zal hebben.


Schade verhalen na een bedrijfsongeval? Vul het contactformulier in of bel 085 – 877 17 74 voor een vrijblijvend advies.

Onze hulp kost u daarnaast helemaal niets: De verzekering van uw werkgever zal bij het erkennen van aansprakelijkheid ook de kosten van onze rechtsbijstand vergoeden.


Brief aansprakelijk stellen werkgever verplicht

Indien u wilt dat de verzekering uw schade vergoedt, dient u uw werkgever schriftelijk aansprakelijk te stellen. Hieronder treft u een voorbeeldbrief zoals u die zelf kunt opstellen. Zoals aangegeven is het ons advies om vanaf het begin de hulp van een letselschadespecialist in te schakelen. In verband met de bewijsvoering dient u daarnaast niet te lang te wachten met het versturen van de brief en deze per aangetekende post te versturen.


Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen schade bedrijf

[Woonplaats, datum]

[Naam werkgever]
[Adres werkgever]
[Postcode en woonplaats werkgever]

Betreft: Aansprakelijkstelling bedrijfsongeval

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens het verrichten van mijn werkzaamheden op [datum bedrijfsongeval] heb ik letselschade opgelopen. Naar aanleiding van dit ongeval stuur ik u deze brief.

Op grond van artikel 6:162 BW en 7:658 BW stel ik u hierbij aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van dit ongeval. Ik ga ervan uit dat u het ongeval, in overeenstemming met artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet, heeft gemeld bij de Arbeidsinspectie.

De schade die ik door dit bedrijfsongeval heb opgelopen, is aanzienlijk. Ik maak hierbij aanspraak op vergoeding van deze schade en mogelijke schade in de toekomst die voortvloeit uit het bedrijfsongeval en doorbetaling van mijn volledige salaris inclusief vakantiegeld.

Vriendelijk verzoek ik u binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief uw aansprakelijkheid voor het hierboven omschreven bedrijfsongeval te erkennen. Als u als werkgever verzekerd bent voor uw aansprakelijkheid, verzoek ik u deze brief per omgaande door te sturen naar uw verzekeraar.

Ik vertrouw erop dat wij deze zaak in goede orde kunnen afwikkelen en dat u na het erkennen van de aansprakelijkheid met mij in overleg zult treden over de afhandeling van de schadevergoeding.

Teneinde er zeker van te zijn dat deze aansprakelijkheidstelling u bereikt, stuur ik u deze brief per aangetekende post.

Hoogachtend,

[Uw handtekening]

[Uw naam]
[Uw adres]
[Uw postcode en woonplaats]

 

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74