Aanrijding met de scooter – Letselschade door scooterongeluk

In het kort

  • Na een aanrijding met de scooter heeft u al snel te maken met materiële en immateriële letselschade.
  • Degene die het scooterongeluk heeft veroorzaakt, is aansprakelijk voor uw letselschade en moet u een schadevergoeding betalen.
  • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het berekenen en claimen van een schadevergoeding. Op deze manier kunt u zich richten op uw herstel en krijgt u waar u recht op heeft.
  • Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Met name in het drukke stadsverkeer heeft een scooter veel voordelen ten opzichte van een auto. U kunt files eenvoudig voorbij rijden zodat u niet onnodig lang onderweg bent om uw bestemming te bereiken. Daarnaast heeft u in de stad geen parkeerproblemen, omdat u altijd wel een plek vindt om uw scooter te stallen. Een nadeel van dit vervoermiddel is echter dat de kans op een aanrijding met de scooter en daarmee (ernstige) letselschade relatief groot is.

Er zijn twee belangrijke factoren waardoor het risico op een scooterongeluk zo groot is. Ten eerste zijn scooterbestuurders vaak relatief jong, het besturen van een scooter is immers toegestaan vanaf 16 jarige leeftijd. Jonge verkeersdeelnemers hebben statistisch gezien grotere kans op een aanrijding. Ten tweede is de bestuurder bij een scooter ongeluk vrij kwetsbaar, met name wanneer het een aanrijding met een auto, vrachtwagen of ander zwaar voertuig betreft.

Heeft u een aanrijding met de scooter gehad en hierbij letselschade opgelopen, dan heeft u wellicht recht op schadevergoeding. Ook speed pedelecs worden gezien als bromfiets en vallen onder dezelfde regels. Vraag onze letselschade-experts vrijblijvend om advies.

Letselschade na aanrijding met de scooter

Na een aanrijding met de scooter heeft u al snel te maken met materiële en immateriële letselschade. Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op schadevergoeding, die de door het scooterongeluk veroorzaakte kosten moet compenseren. De door een ongeval veroorzaakte fysieke en emotionele schade wordt ‘letselschade’ genoemd. Schadevergoeding voor deze letselschade heeft zowel betrekking op de reeds geleden schade als op de schade die u in de toekomst nog zult lijden.

Onze letselschade-experts kunnen u kosteloos helpen met het berekenen en claimen van uw letselschade indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval. Het is daarom belangrijk om de schuldvraag te beantwoorden na een ongeluk. Onze experts kunnen u hier ook bij helpen.

Welke kosten worden vergoed?

Sommige kosten waarvoor u schadevergoeding kunt krijgen, liggen voor de hand. Zo moeten de reparatiekosten van uw scooter, uw medische kosten en de kosten voor medische hulpmiddelen worden vergoed. Daarnaast zijn er echter kosten waar u misschien niet aan had gedacht, maar die u wel degelijk als letselschade kunt claimen. Hierbij kunt u denken aan kosten voor huishoudelijke hulp, tuinman, babysitter en extra kosten door studievertraging.

De grootste schadepost wordt bestaat echter meestal uit de misgelopen inkomsten (inkomstenderving) doordat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent geraakt. Bij letsel na een aanrijding met de scooter zal aan het eind van uw zaak tevens worden bepaald hoeveel smartengeld er geclaimd kan worden. Smartengeld is een vergoeding voor pijn, verdriet en derving van levensvreugde. De hoogte van smartengeld is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de impact dat het letsel heeft op uw dagelijks leven.

Aansprakelijkheid bij aanrijding met de scooter

Degene die het scooterongeluk heeft veroorzaakt, is aansprakelijk voor uw letselschade. Soms is het echter niet direct duidelijk wie de schuldige is. Ook kan het voorkomen dat er sprake is van gedeelde aansprakelijkheid. De ervaring leert dat het aansprakelijkheidsvraagstuk na een aanrijding met de scooter dikwijls wordt bemoeilijkt door de houding van verzekeraars tegenover scooterbestuurders. Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat de aansprakelijkheid bij de scooterbestuurder ligt omdat de bestuurder wel onverantwoordelijk rijgedrag zal hebben vertoond. Het tegendeel bewijzen kan dan erg lastig zijn.

Heeft u zelf een aanrijding met de scooter gehad, dan is het verstandig om ons letselschadebureau te laten bemiddelen tussen u en de betreffende verzekeringsmaatschappij. Wij behartigen uw belangen bij de afwikkeling van de gehele claim. De kwaliteit van ons letselschadebureau wordt gewaarborgd door het keurmerk van het Register Letselschade (voorheen Keurmerk Letselschade). Wij helpen u de juridische obstakels te overwinnen, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en verhalen deze schade op de tegenpartij.

Schadevergoeding na scooterongeluk

Op het moment dat duidelijk is wie aansprakelijk is voor uw letselschade en de eerste schade is vastgesteld, kunt u een schadevergoeding claimen. U kunt uw letselschade direct bij de aansprakelijke partij of bij de verzekeringsmaatschappij claimen. Wanneer er sprake is van ernstig letsel met kans op latere complicaties, kan bij de afwikkeling een aparte clausule worden toegevoegd aan de vaststellingsovereenkomst. Deze clausule geeft ruimte om in de toekomst letselschade te verhalen die zich op dat moment nog niet heeft geopenbaard. Voorwaarde voor het uitkeren van letselschade is dat er een aantoonbaar causaal verband bestaat met het scooterongeluk. Ten slotte heeft u ook mogelijk recht op wettelijke rente. Deze wettelijke rente berekenen wij over het totale letselschadebedrag. Dit betreft dus de periode tussen het scooter ongeluk en de uitkering van schadevergoeding.

Rechtsbijstand na aanrijding met de scooter

Is een ander aansprakelijk de aanrijding met de scooter, dan kunt u kosteloos gebruik maken van onze diensten. In de Nederlandse wet is namelijk bepaald dat de aansprakelijke partij ook verantwoordelijk is voor de kosten van onze hulp. Wij hebben veel ervaring met letselschade na een aanrijding met de scooter en zorgen er voor dat u krijgt waar u recht op heeft. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Doe dan onze letselschadetest of neem vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74