Materiele Schade

In het kort

 • Als er materiële schade ontstaat omdat iemand een ongeluk veroorzaakt waaraan u letsel overhoudt, gaat u er wellicht van uit dat deze letselschade wordt vergoed. Echter eerst moet aansprakelijkheid worden erkend
 • De letselschade-juristen van B&O Letselschade staan u kosteloos bij indien de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letselschade
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Gezondheid is onbetaalbaar. Maar wanneer u een ongeluk overkomt door de schuld van iemand anders, kan het betekenen dat u naast lichamelijke schade, ook flink wat materiële schade oploopt. Denk bijvoorbeeld aan kosten die u maakt omdat u zelf niet in staat bent om uw huishouden te runnen. Of omdat u op uw werk een promotie mist ten gevolge van uw letsel. Materiële schade die u niet gehad zou hebben zonder het ongeluk. Maar ook materiële schade op de lange termijn, zoals bijvoorbeeld minder pensioen, is te verhalen op de veroorzaker.

Wat is materiële schade?

Materiële schade is de schade waar echte financiële schade tegenover staat. Denk aan kosten die u maakt na een ongeval met letselschade, zoals:

 • Gederfde inkomsten
 • Pensioenschade
 • Kosten van huishoudelijke hulp
 • Ziektekosten (ziekenhuiskosten, kosten fysiotherapeut, kosten hulpmiddelen)
 • Kosten woningaanpassing
 • Extra reiskosten
 • Stijgende verzekeringspremie
 • Telefoonkosten
 • Juridische hulp

Materiële schade lijkt dus vrij recht-toe-recht-aan. Maar het vaststellen van de hoogte van deze schade, en het verband tussen de materiële schade en het ongeval, is vaak lastig. Vooral als het om blijvende schade gaat, die zich dus ook in de toekomst blijft voordoen. Denkt u bijvoorbeeld aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit geeft u niet alleen verlies van inkomen, maar ook het mislopen van volgende stappen in uw carrière en verlies van bonussen en pensioen.


Wilt u geen schadepost missen bij het indienen van een letselschadeclaim? Neem dan contact op met B&O Letselschade voor een vrijblijvend advies van een ervaren letselschade jurist!


Materiële schade na ongeval

In principe is materiële schade te vergoeden. Wanneer er materiële schade ontstaat omdat iemand een ongeluk veroorzaakt waaraan u letsel overhoudt, gaat u er wellicht van uit dat deze letselschade wordt vergoed. Maar dat kan een lastige zaak zijn. Allereerst moet u met feiten en verklaringen komen waardoor het aannemelijk wordt dat deze persoon aansprakelijk is voor de materiële schade die hij veroorzaakte. Deze aansprakelijkheid moet worden erkend, en pas dan komt het hoofdstuk van de materiële schadevergoeding aan bod.

De schadeposten die meetellen bij de berekening van letselschade zijn heel verschillend. Het slachtoffer heeft doorgaans schade aan een voertuig zoals een auto of een fiets of aan kleding, bril, laptop of rollator. De kosten van reparatie of vervanging van dit soort zaken worden meegenomen in uw materiële schadevergoeding. Deze kosten zijn nog wel eenvoudig te berekenen en meestal te overzien.

Materiële schade: kosten van letsel

Anders wordt het als we kijken naar de kosten van het letsel zelf: Medische kosten die niet worden vergoed, kosten die u maakt voor vervoer, voor een oppas voor de kinderen, een tuinman, huishoudelijke hulp of voor hulp bij uw persoonlijke verzorging. U moet wel kunnen aantonen dat al deze kosten in verband staan met uw letsel en hiervan herstel hiervan. Daarnaast dienen de kosten ook noodzakelijk te zijn. Indien u niet kunt werken, korte of langere tijd, dan loopt dit ook aardig in de papieren. U heeft minder inkomen, raakt bonussen of overwerkvergoedingen kwijt of krijgt geen dertiende maand meer.

Hoeveel materiële schadevergoeding u kunt vragen na een ongeval is dus vooral afhankelijk van de ernst van het letsel. Bij licht letsel zal nauwelijks sprake zijn van inkomstenderving of kosten voor persoonlijke verzorging, waardoor ook het bedrag aan materiële schadevergoeding niet zo hoog zal zijn.

Naast een vergoeding voor alle kosten die u moet maken, heeft u meestal ook recht op smartengeld. De smartengeldvergoeding komt dus bovenop de materiële schadevergoeding voor alle kosten die u ten gevolge van het letsel heeft opgelopen.


Heeft u naast materiële schade ook recht op smartengeld bij letselschade? Onze letselschade juristen adviseren u geheel vrijblijvend! Neem contact met ons op.


Materiële schade berekenen

Vrijwel alle kostenposten in de materiële schadevergoeding zijn te berekenen aan de hand van declaraties, nota’s en kassabonnen. U betaalt immers voor de diensten of u loopt bepaalde inkomsten mis. Oftewel: alle schadeposten hebben een prijskaartje. Met al deze informatie kan uw letselschadejurist een nauwkeurige schadeberekening voor u opstellen waarin alle materiële schade wordt opgenomen.

Aansprakelijk stellen materiële schade

De materiële schadevergoeding moet vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij. U wilt terecht alle schade vergoed zien die u is berokkend.

Juist wanneer u denkt dat uw letselschadezaak zo klaar is als een klontje, blijkt de tegenpartij, meestal vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij, dat heel anders te zien. De materiële schade die u heeft opgelopen, wil men niet zonder meer vergoeden. En wat moet u dan doen?

Wanneer u materiële en immateriële schade heeft opgelopen, is het erg belangrijk om een letselschade jurist te benaderen. De kans is groot dat u als letselschadeslachtoffer zelf schade over het hoofd ziet, of dat de gevolgen van opgelopen schade niet duidelijk zijn. Terwijl deze wel degelijk impact hebben op uw toekomst. Onze letselschade juristen kunnen u uitleggen wat het verschil is tussen materiële en immateriële schade en berekenen deze nauwkeurig voor u.

Materiële schade: gratis juridische hulp

Met B&O Letselschade kiest u voor een sterke juridische partner die er alles aan doet uw materiële schade zoveel mogelijk te beperken. Wij claimen voor u zowel de materiële als immateriële letselschade. Een letselschade specialist van B&O Letselschade neemt u een grote zorg uit handen zodat u zich kunt richten op herstel van uw letsel die de weg terug naar de arbeidsmarkt mogelijk maakt.

In de wet is bepaald dat de aansprakelijke partij in een letselschadezaak alle kosten dient te vergoeden. Hieronder vallen ook de kosten die u maakt voor juridische ondersteuning. U krijgt van ons in dat geval dan ook geen nota; deze gaat direct naar de (verzekeraar van de) tegenpartij. Neem contact op met ons om te vragen of wij ook u gratis kunnen bijstaan.


Doe geheel vrijblijvend onze letselschadetest. Zo weet u snel of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74