Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

In het kort

 • U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw arbeidsongeschiktheid als is vastgesteld dat uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval
 • De schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid zal voor een groot deel gebaseerd worden de inkomsten die u in de toekomst misloopt
 • Grofweg kunt u alle kosten die u maakt of mist als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval claimen als letselschade
 • Als u arbeidsongeschikt raakt door een bedrijfsongeval dan kunt u zich kosteloos laten bijstaan door ons letselschadebureau
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Veel mensen brengen het grootste gedeelte van hun tijd door op de werkvloer. Daarom is het niet vreemd dat een aanzienlijk aantal ongevallen op het werk plaatsvinden. Bedrijfsongevallen zijn aan de orde van de dag en kunnen letselschade of zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. 


UITGELICHT

Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen en schadevergoeding claimen. Alle schade (al gemaakte en toekomstige) die het gevolg is van het arbeidsongeval, komt voor vergoeding in aanmerking. Hieronder vallen onder andere:

 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Kosten voor rechtsbijstand
 • Gederfde inkomsten of verlies van verdienvermogen

Schakel bij bedrijfsongevallen zo snel mogelijk juridische hulp in van een letselschade jurist. Deze dienstverlening is gratis voor u als uw werkgever aansprakelijk is.


Door een ongeval op de werkvloer heeft u blijvend letsel opgelopen. U wilt graag weer aan het werk, maar de arbo-arts heeft u afgekeurd na een bedrijfsongeval. U zit nu in de Ziektewet, waardoor u minder inkomen heeft dan vóór het ongeval. Het liefst zou u willen re-integreren, maar behoort dit wel tot de mogelijkheden? Wellicht heeft u recht op schadevergoeding en gratis rechtsbijstand.

Definitie bedrijfsongeval of werkongeval

Voordat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor uw arbeidsongeschiktheid, moet vastgesteld worden dat uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval. Elk ongeval met letselschade dat op de werkvloer heeft plaatsgevonden, in een bedrijfsauto, tijdens woon-werkverkeer of op een andere plek onder werktijd valt onder de noemer bedrijfsongeval of werkongeval. Er zijn beroepen waarbij het risico op een bedrijfsongeval groter is doordat men bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werkt of met gereedschap of machines met bewegende delen. Bij deze beroepsgroepen is de kans groter dat een bedrijfsongeval arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.

Wanneer arbeidsongeschikt door een werkongeval?

Als u door een ongeval op het werk niet meer kunt werken, minder kunt werken of uw eigen beroep niet meer kunt uitvoeren dan bent u in bepaalde mate arbeidsongeschikt door een werkongeval. De reden van uw arbeidsongeschiktheid kan zijn dat u lichamelijk gehandicapt bent geraakt of misschien psychisch niet meer in staat bent om uw beroep uit te voeren.

Als u bijvoorbeeld door een ongeluk met een vleesmachine uw hand bent kwijtgeraakt, dan zult u niet meer in staat zijn om dezelfde werkzaamheden uit te voeren. In veel gevallen wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en wordt van u verwacht dat u werkzaamheden gaat verrichten die met uw handicap nog wel mogelijk zijn. Als het letsel dusdanig ernstig is dat zelfs dit niet mogelijk is, dan wordt u geheel arbeidsongeschikt verklaard.


Heeft u vragen over letselschade door een bedrijfsongeval en de bijbehorende letselschadevergoeding? Neem geheel vrijblijvend contact op met B&O Letselschade!


Er zijn ook beroepen die mentaal veel vragen van de beoefenaars ervan. Hierbij kunt u denken aan militairen, ambulancemedewerkers of politieagenten. Als een militair uitgezonden wordt naar een oorlogsgebied, dan zal hij of zij getuige zijn van veel geweld, leed en zelfs doden. Een aantal militairen bezwijken mentaal onder deze zware omstandigheden en krijgen bijvoorbeeld last van het Posttraumatisch Stress Syndroom. In dit geval kan de militair worden afgekeurd na een bedrijfsongeval en dus volledig arbeidsongeschikt raken door de psychische gevolgen van zijn werkzaamheden.

Aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een bedrijfsongeval, dan is de werkgever meestal aansprakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van een werkgever om zijn werknemers een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden te bieden. In bijna alle gevallen heeft de werkgever een bedrijfsongevallenverzekering waarop zij aanspraak kan doen als een werknemer een schadeclaim indient.

Een werkgever is op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor letselschade, ontstaan door een ongeval op de werkvloer. U kunt uw letselschade dus verhalen op uw werkgever. Er dient wel voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden:

 • Dat het ongeval tijdens werktijd plaatsvond. Ook een ongeval van en naar uw werk, of tijdens een bedrijfsuitje, vallen onder ‘werktijd’
 • De werkgever valt een verwijt te maken, bijvoorbeeld dat hij voorzorgsmaatregelen of veiligheidsvoorschriften schond
 • Er moet een causaal verband zijn tussen de werkzaamheden en het ongeval. Met andere woorden, het ongeval dient het gevolg te zijn van de werkzaamheden
 • Het ongeval mag niet veroorzaakt zijn door uw opzet of door roekeloos gedrag

Als de werkgever zijn aansprakelijkheid voor de arbeidsongeschiktheid door het bedrijfsongeval betwist, dan ligt de bewijslast bij de werkgever. De werkgever zal moeten aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen en dat de werknemer, of een andere partij, aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval.

Arbeidsongeschikt door werkongeval

Alle schade die het gevolg is van het ongeval, komt voor vergoeding in aanmerking. Hieronder vallen niet alleen alle medische kosten, reiskosten, of kosten voor rechtsbijstand, maar ook gederfde inkomsten. Dit wordt officieel aangeduid als ‘verlies aan verdienvermogen’ (vav).

Er wordt bij vav niet alleen gekeken naar wat u ná het ongeval minder verdiende dan vóór het ongeval, maar ook naar promotiekansen, loonsverhoging, pensioen, sterftekans e.d. De goede kansen worden afgewogen tegen de kwade kansen.

Letselschade claimen bij arbeidsongeschiktheid bedrijfsongeval

In de meeste gevallen is de werkgever dus aansprakelijk wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. De letselschade wordt in dat geval verhaald op de werkgever die de claim aan zijn bedrijfsongevallenverzekering kan overdragen. De letselschade bij arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval zal hoofdzakelijk bestaan uit gederfde inkomsten. Als u gedeeltelijk of geheel niet meer in staat bent om te werken, dan heeft dit namelijk grote gevolgen voor de inkomsten tijdens de rest van uw leven. De schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid zal daarom voor een groot deel gebaseerd worden de inkomsten die u in de toekomst misloopt.


Bij ons werken letselschade juristen en experts met jarenlange werkervaring. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Bovendien kost onze bijstand meestal niets. Neem gerust contact met ons op.


Naast een schadevergoeding voor gederfde inkomsten, zijn er meer schadeposten waarvoor u middels een schadevergoeding na een bedrijfsongeval voor gecompenseerd wordt. Grofweg kunt u alle kosten die u maakt of mist als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval claimen als letselschade. Hieronder vindt u een opsomming van schadeposten:

 • Ziektekosten
 • Reiskosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Klusjesman
 • Aanpassingen in huis (bijvoorbeeld aangepast toilet of traplift)
 • Smartengeld
 • Wettelijke rente
 • Rechtsbijstand bedrijfsongeval

Rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid door bedrijfsongeval

Hoe te handelen bij arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval? Bij het claimen van uw verlies aan verdienvermogen en overige letselschade is het erg belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschade expert. Deze kan objectief naar uw zaak kijken en heeft alle expertise in huis om uw belangen optimaal te behartigen.


Als u arbeidsongeschikt raakt door een bedrijfsongeval dan kunt u zich kosteloos laten bijstaan door ons letselschadebureau.


Onze letselschadespecialisten bemiddelen tussen u en uw werkgever mocht er onduidelijkheid bestaan over de aansprakelijkheid. Daarnaast zullen onze specialisten de letselschade naar aanleiding van uw arbeidsongeschiktheid vaststellen en claimen bij (de verzekeraar van) uw werkgever. Aangezien het honorarium van een letselschadebureau onderdeel uitmaakt van uw letselschade, kost onze rechtsbijstand u niets en wordt ook deze rekening naar uw werkgever gestuurd. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74