Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 268 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

In het kort

 • U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw arbeidsongeschiktheid als is vastgesteld dat uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval
 • De schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid zal voor een groot deel gebaseerd worden de inkomsten die u in de toekomst misloopt
 • Grofweg kunt u alle kosten die u maakt of mist als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval claimen als letselschade
 • Als u arbeidsongeschikt raakt door een bedrijfsongeval dan kunt u zich kosteloos laten bijstaan door ons letselschadebureau
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Veel mensen brengen het grootste gedeelte van hun tijd door op de werkvloer. Daarom is het niet vreemd dat een aanzienlijk aantal ongevallen op het werk plaatsvinden. Bedrijfsongevallen zijn aan de orde van de dag en kunnen letselschade of zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen en schadevergoeding claimen.

Definitie bedrijfsongeval

Voordat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor uw arbeidsongeschiktheid, moet vastgesteld worden dat uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval. Elk ongeval met letselschade dat op de werkvloer heeft plaatsgevonden, in een bedrijfsauto, tijdens woon-werkverkeer of op een andere plek onder werktijd valt onder de noemer bedrijfsongeval. Er zijn beroepen waarbij het risico op een bedrijfsongeval groter is doordat men bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werkt of met gereedschap of machines met bewegende delen. Bij deze beroepsgroepen is de kans groter dat een bedrijfsongeval arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.

Wanneer arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval?

Als u door een ongeval op het werk niet meer kunt werken, minder kunt werken of uw eigen beroep niet meer kunt uitvoeren dan bent u in bepaalde mate arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval. De reden van uw arbeidsongeschiktheid kan zijn dat u lichamelijk gehandicapt bent geraakt of misschien psychisch niet meer in staat bent om uw beroep uit te voeren.

Als u bijvoorbeeld door een ongeluk met een vleesmachine uw hand bent kwijtgeraakt, dan zult u niet meer in staat zijn om dezelfde werkzaamheden uit te voeren. In veel gevallen wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en wordt van u verwacht dat u werkzaamheden gaat verrichten die met uw handicap nog wel mogelijk zijn. Als het letsel dusdanig ernstig is dat zelfs dit niet mogelijk is, dan wordt u geheel arbeidsongeschikt verklaard.

Er zijn ook beroepen die mentaal veel vragen van de beoefenaars ervan. Hierbij kunt u denken aan militairen, ambulancemedewerkers of politieagenten. Als een militair uitgezonden wordt naar een oorlogsgebied, dan zal hij of zij getuige zijn van veel geweld, leed en zelfs doden. Een aantal militairen bezwijken mentaal onder deze zware omstandigheden en krijgen bijvoorbeeld last van het Posttraumatisch Stress Syndroom. In dit geval kan de militair worden afgekeurd voor werk en dus volledig arbeidsongeschikt raken door de psychische gevolgen van zijn werkzaamheden.

Meer informatie:

Aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een bedrijfsongeval, dan  is de werkgever meestal aansprakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van een werkgever om haar werknemers een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden te bieden. In bijna alle gevallen heeft de werkgever een bedrijfsongevallenverzekering waarop zij aanspraak kan doen als een werknemer een schadeclaim indient.

Als de werkgever haar aansprakelijkheid voor de arbeidsongeschiktheid door het bedrijfsongeval betwist, dan ligt de bewijslast bij de werkgever. De werkgever zal moeten aantonen dat zij er alles aan heeft gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen en dat de werknemer, of een andere partij, aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval.

Letselschade claimen bij arbeidsongeschiktheid bedrijfsongeval

In de meeste gevallen is de werkgever dus aansprakelijk wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. De letselschade wordt in dat geval verhaald op de werkgever die de claim aan zijn bedrijfsongevallenverzekering kan overdragen. De letselschade bij arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval zal hoofdzakelijk bestaan uit gederfde inkomsten. Als u gedeeltelijk of geheel niet meer in staat bent om te werken, dan heeft dit namelijk grote gevolgen voor de inkomsten tijdens de rest van uw leven. De schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid zal daarom voor een groot deel gebaseerd worden de inkomsten die u in de toekomst misloopt.

Meer informatie:

Naast een schadevergoeding voor gederfde inkomsten, zijn er meer schadeposten waarvoor u middels een schadevergoeding na een bedrijfsongeval voor gecompenseerd wordt. Grofweg kunt u alle kosten die u maakt of mist als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval claimen als letselschade. Hieronder vindt u een opsomming van schadeposten:

 • Ziektekosten
 • Reiskosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Klusjesman
 • Aanpassingen in huis (bijvoorbeeld aangepast toilet of traplift)
 • Smartengeld
 • Wettelijke rente

Rechtsbijstand bedrijfsongeval

Als u arbeidsongeschikt raakt door een bedrijfsongeval dan kunt u zich kosteloos laten bijstaan door ons letselschadebureau. Onze letselschadespecialisten bemiddelen tussen u en uw werkgever mocht er onduidelijkheid bestaan over de aansprakelijkheid. Daarnaast zullen onze specialisten de letselschade naar aanleiding van uw arbeidsongeschiktheid vaststellen en claimen bij (de verzekeraar van) uw werkgever. Aangezien het honorarium van een letselschadebureau onderdeel uitmaakt van uw letselschade, kost onze rechtsbijstand u niets en wordt ook deze rekening naar uw werkgever gestuurd.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen