Letselschade verhalen op de tegenpartij, zo werkt het

In het kort

 • Om uw letselschade op de tegenpartij te verhalen moet u eerst de tegenpartij aansprakelijk stellen. Na het accepteren of toekennen van de aansprakelijkheid zal de verzekeraar van de veroorzaker uw schadevergoeding moeten betalen.
 • In eerste instantie wordt de materiële schade vergoed, daarna ook de immateriële schade. Deze laatste vergoeding is afhankelijk van uw herstel en kan niet altijd direct worden berekend.
 • Voor het verhalen van letselschade is het belangrijk dat u alle kosten na het ongeval noteert. Ook het noteren van pijn en/of klachten na het ongeval zijn belangrijk, evenals de mate van pijn en verdriet.
 • Op basis van bovenstaande punten wordt de totale letselschadevergoeding berekend en verhaald op de tegenpartij. Indien nodig kan er een voorschot worden overeengekomen om de eerste kosten te vergoeden.
 • Wilt u hulp bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een ongeluk heeft een grote impact op uw leven. Niet alleen bent u erg geschrokken, ook kunt u te maken krijgen met hoge medische kosten of met verminderde inkomsten. Als uw letselschade de schuld is van een ander, heeft u recht op schadevergoeding. Maar hoeveel schadevergoeding na een ongeluk kunt u eigenlijk vorderen?

Een ongeval veroorzaakt naast materiële schade soms ook lichamelijk letsel. Wellicht kunt u uw schade na een ongeval verhalen op de veroorzaker. De hoogte van de schadevergoeding hangt van een aantal zaken af. Wie is verantwoordelijk? Hoe bent u verzekerd? Met welke extra kosten krijgt u te maken? Lijdt u loonschade als gevolg van het ongeval?

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval, in het verkeer of op uw werk, is het altijd verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen.


UITGELICHT

Stappenplan letselschade verhalen op de tegenpartij

Schade verhalen op de tegenpartij betekent dat er diverse zaken geregeld moeten worden. Enkele voorbeelden zijn:


Wie is aansprakelijk voor uw letselschade?

Er is sprake van letselschade indien u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen. Om schade te verhalen na een verkeers- of bedrijfsongeval moet er eerst iemand aansprakelijk worden gesteld. U krijgt niet zomaar schadevergoeding van de dader. De aansprakelijkheid zal worden onderzocht. Is de tegenpartij de veroorzaker of verantwoordelijke van het ongeval, dan kunt u hem/haar aansprakelijk stellen. 

Om uw letselschade te compenseren zal de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval uw schadevergoeding moeten betalen. De verzekeringsmaatschappij zal dan in eerste instantie de materiële schade vergoeden. Is de veroorzaker van het ongeval niet bekend of is deze doorgereden na de aanrijding? Dan kunt u voor een mogelijke schadevergoeding terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

 • Meer over het Waarborgfonds en de schadevergoeding die zij uitkeren

Het vorderen van de letselschadevergoeding zal langere tijd in beslag nemen, omdat deze vergoeding afhankelijk is van uw herstel en de hiervoor extra gemaakte kosten. Bent u zelf de veroorzaker van het ongeval en wilt u uw schade verhalen op de dader van het ongeval? Dan is het afhankelijk van hoe u bent verzekerd of uw letselschade wordt vergoed.


Wilt u letselschade verhalen na een aanrijding die is veroorzaakt door een ander? Dan kunnen onze juristen u kosteloos bijstaan. Neem contact met ons op voor nadere informatie.


Schade in kaart brengen na een ongeval

Om schade te verhalen na een ongeval moet eerst duidelijk in kaart worden gebracht waaruit uw schade bestaat. U kunt het beste direct na het ongeval bijhouden welke kosten u extra moet maken. Bewaar ook alle nota’s van uitgaven die te maken hebben met de aanrijding.

Schadevergoeding berekenen is niet eenvoudig, er dient rekening te worden gehouden met verschillende schadecomponenten. Deze zijn grofweg in te delen in de categorieën materiële letselschade en immateriële letselschade. Deze laatste categorie wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Het smartengeld kan pas aan het einde van de letselschadezaak als schadevergoeding worden geclaimd. 

Na een ongeval kunt u de volgende kosten in kaart brengen:

 • Schade aan uw auto of ander vervoermiddel
 • Schade aan uw kleding
 • Schade aan andere eigendommen als gevolg van het ongeval
 • Extra medische kosten: u kunt u kosten voor uw eigen risico verhalen op de tegenpartij, evenals andere kosten die u niet vergoed krijgt
 • Extra overige kosten, zoals reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp
 • Inkomensschade
 • Schade die u psychisch lijdt door het ongeval: u kunt uw emotionele schade verhalen, evenals verminderde levensvreugde

Zoals aangegeven heeft u na een ongeluk zowel recht op schadevergoeding voor uw materiële letselschade, als schadevergoeding voor uw immateriële letselschade. Het ‘smartengeld’ dus. Smartengeld is vergoeding van de schade die u niet rechtstreeks in uw portemonnee raakt. Het is schadevergoeding voor de door u geleden pijn, verdriet en eventuele ontsiering van uw lichaam.

Schade claimen bij tegenpartij

Na een ongeluk kunt niet zomaar een schadevergoeding claimen bij de tegenpartij. U dient uw vordering goed te onderbouwen met allerhande (schriftelijk) bewijs. Dit is niet eenvoudig. Het is echter wel belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Hiervoor kunt u zich laten bijstaan door een letselschade jurist. B&O Letselschade heeft de juridische kennis en ervaring en zorgen ervoor dat u de schade kan claimen waarop u recht heeft. Onze juristen verzorgen de aansprakelijkstelling, de berekening van letselschade, indienen van de schadeclaim en afwikkeling van uw zaak.

Om letselschade te verhalen na een ongeval is het tevens belangrijk dat u probeert alle feiten snel vast te leggen. Noteer:

 • Het tijdstip van het ongeval
 • Wat er precies gebeurd is
 • Door wie u schade heeft opgelopen (de mogelijk aansprakelijke persoon)
 • Wie er aanwezig waren (de getuigen van het ongeval)
 • Wat uw klachten en verwondingen zijn
 • Of u naar het ziekenhuis moest en welke artsen u heeft bezocht
 • Noteer ook de gegevens van alle betrokkenen en probeer foto’s van het ongeval te maken of vraag getuigen dit te doen

Verhalen van letselschade

Voor het verhalen van letselschade zijn ook de weken na het ongeval van belang. Noteer daarom alle data van bezoeken die u aan artsen, fysiotherapeuten en andere medici brengt. Ervaart u nog steeds pijn en/of klachten? Beschrijf dan nauwkeurig welke klachten u ervaart. Probeer daarnaast te beschrijven welke mate van pijn en verdriet u ervaart als gevolg van de aanrijding. Behalve materiële schade, kunt u na een aanrijding met letsel ook immateriële schade verhalen. U heeft namelijk naast de letselschadevergoeding tevens recht op smartengeld.

Inschakelen medisch specialist

Raakt u betrokken bij een ongeval en lijkt uw letsel mee te vallen? Breng dan toch zo snel mogelijk een bezoek aan uw huisarts. Mochten de klachten na verloop van tijd verergeren en u komt toch nog voor extra kosten te staan, dan kunt u ook deze letselschade verhalen op de tegenpartij. Indien u geen arts bezoekt, wordt het een stuk lastiger deze extra kosten te verhalen. De registratie van uw letsel bij uw huisarts of ziekenhuis kan later namelijk worden gebruikt om het causaal verband aan te tonen tussen het ongeval en uw klachten.

Ook wanneer de dader bestrijdt dat uw klachten door het ongeval zijn veroorzaakt en er een juridische procedure opgestart moet worden om alle letselschade te verhalen, wordt vaak een medisch deskundige ingeschakeld. Deze verzamelt al uw medische gegevens ten aanzien van uw letsel. Indien u na het ongeval direct een arts heeft bezocht en dit regelmatig bent blijven doen, werkt dat in uw voordeel.

Letselschadejurist verhaalt schade na ongeval

Wilt u uw schade verhalen na een ongeval? Neem dan gerust contact op met één van onze letselschadespecialisten. Wij zullen de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen en letselschadevergoeding claimen. Probeert u dit zelf te doen, houdt er dan rekening mee dat u te maken krijgt met de verzekeraar van de dader. Deze zal er alles aan doen om zo min mogelijk uit te keren. Indien u niet goed op de hoogte bent van alle regels, krijgt u veelal niet waar u recht op heeft. Dus richt u zich op uw herstel, dan verhalen wij de letselschade die u door het ongeval hebt opgelopen.


De letselschade juristen van B&O Letselschade zorgen voor een correcte afwikkeling van uw schadeclaim. Wij nemen de vaak vervelende communicatie met de verzekeraar van de tegenpartij u uit handen! Neem contact met ons op voor een gratis advies!


Afwikkeling schadevergoeding letselschade

De definitieve afwikkeling van uw totale letselschadevergoeding kan pas plaatsvinden zodra uw letsel is genezen of wanneer verder herstel is uitgesloten. Dit wordt een medische eindtoestand genoemd. Er wordt een juridische procedure gestart indien de aansprakelijke tegenpartij en uw letselschadejurist niet tot overeenstemming komen. Het bewijsmateriaal wordt door een rechter bekeken en deze doet uitspraak over de hoogte van de letselschadevergoeding, inclusief smartengeld. Een gang naar de rechter is echter in maar zo’n 3% van de gevallen noodzakelijk. Onze letselschadejuristen  kunnen u alles vertellen over het verhalen van letselschade na een aanrijding.

Kosten advocaat verhalen op tegenpartij

Het is in de Nederlandse wet geregeld dat u na een ongeval alle schade kunt verhalen op de aansprakelijke dader. De kosten van onze juridische bijstand vallen hier ook onder. Dit betekent dat u onze expertisekosten kunt verhalen op de tegenpartij! Ons honorarium wordt namelijk meegenomen in de berekening van uw totale letselschadevergoeding.

Heeft u letselschade door een ongeval en wilt u alle letselschade verhalen op de aansprakelijke partij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan gratis voor u aan de slag en zorgen ervoor dat u de maximale letselschadevergoeding ontvangt.


Doe de letselschadetest van B&O Letselschade om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp bij letselschade!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74